• isle of dreams
  itü sözlük yazarlarına özel %20 indirimli biletler için son tarih 19 temmuzkayıt ol
 • görseller

  • karamanoğulları beyliği
 1. anadolu selçuklu devleti'nin kösedağ savaşı ile ilhanlılar'a yenilmesi sonrasında, anadolu'da oluşan otorite zayıflığı sayesinde kurulmuş bir beyliktir. türk tarihi için önemi ise 1277 yılında karamanoğlu mehmet bey'in türkçe'yi resmi dil ilan etmesi ile başlamıştır. osmanoğulları beyliğinin güçlenmesi ile onlarla bir anadolu hakimiyeti çatışmasına girseler de, ilk başlarda lehlerine olan durum bozulmuş, fatih sultan mehmet karaman'ı fethederek bu beyliği yıkmıştır.
 2. anadolu'da en son yıkılmış olan beyliklerden biri. aslında güçlü yapısı ve sistemi ile feodal bir yönetimden ziyade daha merkeziyetçi bir yönetime sahip olduğu ve en önemlisi osmanlı devleti'ne asırlarca kafa tutabildiği için devlet demek daha mantıklıdır.

  bu devlet fatih sultan mehmet tarafından yıkıldıktan sonra ise iskan politikaları gerekçesi ile aksaray, konya, karaman civarında yaşayan türkler rumeli fetihlerinin de sonucu ile yunanistan, bosna hersek, bulgaristan, eflak boğdan[ bugünki romanya] yerleştirilerek osmanlı devleti'nin balkanlarda ilerleme yapması sağlanmıştır.

  muhacir olarak adlandırılan kesimin de esasında ataları bu beyliğe dayanır.
 3. osmanlıya çok çektiren beyliktir.yaptığı hilelerle osmanlıyı çok defa tuzağa düşürmüşlerdir ve bu hileleri sonucunda karamanın koynu sonra çıkar oynu gibi veciz bir cümlenin dilimize girmesine vesile olmuşlardır.
 4. anadolu selçulu devleti'nin moğollar ile yaptığı kösedağ savaşı'nı (1243) kaybedip dağılma sürecine girmesiyle 1250 yılında anadolu'da kurulan en güçlü beylik. karamanoğulları kurulan beylikler arasında en güçlülerden olmasına rağmen bu üstünlüğünü koruyamamıştır. bunun sebebi ise; karamanoğulları'nın kötü yönetilmesinden çok bulunduğu coğrafi konumdur.

  karamanoğulları beyliği orta anadolu'da (adından da anlaşıldığı gibi konya ve karaman dolaylarında) kurulmuştur. bu küçük devletin etrafında selçuklular'ın dağılması ile kurulan diğer beylikler vardı. karamanoğulları da etrafındaki bu beylikler ile mücadele halindeydi. osmanoğulları ise kurulduğu yer bakımından karamanoğulları'ndan daha şanslıydı. çünkü osmanoğulları beyliği'nin kuzeybatısında bizans impratorluğu bulunmaktaydı. osmanlılar diğer beylikler gibi kendi aralarında savaşmak yerine bizans imparatorluğu ile mücadele etmiştir. bu mücadelesinde de diğer türk beyliklerinden destek görmüştür. çünkü bu beylikler kendi aralarından her ne kadar rakip olsalar da aynı din ve soydan gelmekteydiler. bizans imparatorluğu ise anadolu selçuklu devleti'nden beri türkler'in en büyük rakiplerinden biriydi. eski gücünden uzak olan ve taht kavgalarıyla iyice zayıflayan bizans imparatorluğu ile savaşlarından galip çıkarak güçlenen osmanoğulları daha sonra türk beylikleri üzerinde birer birek egemenlik kurarak anadolu türk birliğini sağlamıştır.

  karamanoğlu beyliği de osmanlı sultanı yıldırım bayezid tarafından 1397 yılında yıkılmıştır. karamanoğulları 1402 yılındaki ankara savaşı'nda yıldırım bayezid'in timur'a yenilmesi üzerine yeniden kurulmuşsa da 1487 yılında osmanlı devleti tarafından tamamen ortadan kaldırılmıştır.
 5. aslında balkanlardaki türklerin soyu osmanoğlu beyliğinin en büyük rakibi olan karamanoğullarından gelir. osmanlı da bu beyliği yıktıktan sonra buradaki insanları balkanların türkleştirilmesi, müslümanlaştırılması bağbında balkanlara göndermiştir. iyi de yapmıştır çünkü bu insanlar yiğit, orada asimile olmayacak kadar milliyetçi, türkçeyi düzgün konuşan ve islamı iyi tanıtabilecek kapasitede insanlardır. yani bugünkü balkan göçmenlerinin atalarıdır.
 6. anadolu selçeklu devleti'nin yıkılmasından sonra ortaya çıkan beylikler döneminde osmanlı devleti ile sona kalan üç devletten birisidir.(diğeri de dulkadiroğulları) en az osmanlı devleti kadar güçlü olup gerek osmanlı'nın coğrafyasını iyi kullanması, gerek daha iyi entikayı daha iyi yapması ile kazanan taraf osmanlı olmuştur.
 7. yıllar sonra topraklarını alan osmanlı'nın başına öyle bir adam göndermiştir ki, ortada ne osmanlı bırakmıştır, ne de halifelik.
 8. bayezid'in karamanoğulları beyliğine son verdikten sonra iskan politikası sonucunda romanya-bulgaristan-yunanistan gibi memleketlere sürgün edilen türk beyliğidir.

  hatta tarihçi yusuf hallaçoğlu'nun iddiasına göre rum bölgesinde bulunan ünlü karamanlis ailesinin kökenleri de karamanoğullarına dayanmaktadır. öyleki yunanistan başbakanı kostas karamanlis de bunlardan birisidir.
 9. osmanlı eksenli tarih kitaplarının itin kıçına soktuğu beylik. kardeşim adamlar çıkarlarını gözetmişler tıpkı tarihteki bütün devletler gibi. bundan doğal bir şey olabilir mi?