1. 1. diğer bir adıyla parlamenter sistemdir. bu sistemde yasama ve yürütme arasında yumuşak bir ayrılık sözkonusudur.

  2. yasama üyeleri yürütmede de görev alabilir. (yasama üyesi dışında herhangi birisi de yürütmeye pekala seçilebilir.) buna verebileceğim akılda kalıcı örnekler kemal dervişve ahmet nejdet sezer

  3. yürütme iki başlıdır.
  a. cumhurbaşkanı- sorumsuz baş
  b. bakanlar kurulu- sorumlu baş

  4. devlet başkanını meclis seçer. (burada eklemeden geçmememiz gereken nokta: 21 ekim 2007 referandum sonucunda cumhurbaşkanı 5+5 ile halk tarafından seçilir.)

  5. hükümet başkanını (başbakan), devlet başkanı (cumhurbaşkanı) belirler.

  6. hükümet meclisten güvenoyu alarak göreve başlar.

  7. yasamanın yürütmeyi denetleme ve düşürme gücü varken; yürütmenin de yasamayı düşürme gücü vardır.


  kabine sistemine örnek: 1961-1982 anayasaları (24 anayasası ile karma hükümet modeli içinde) kabine sistemi yer almıştır.


  not: bu yazıya ekleyecek çok seyim var, editlenecek.
 2. devlet başkanı tarafından atanan bir başbakanın hazırlayacağı bakanlar kurulu'nun, devlet başkanı tarafından onaylanmasından sonra meclisin güvenoyuna sunulmasına denir.
  cumhuriyetin ilanından sonra kabine sistemine geçilerek hükümetin kurulması yürütme işlerinin hızlandırılmasını sağlanmıştır.
 3. ilk kez ingiltere'deki avam kamarası aracılığı ile ortaya çıkmış sistemdir. nitekim avam kamarası'ndaki temsilcilerden öne çıkanların önce söz hakimiyeti alması, daha sonra da farklı sorumluluklar almaları doğrultusunda ilk kez kabine sistemi oluşmuş ve günümüze kadar evrilmiştir.