1. ikinci dünya savaşı zamanlarında kripte edilmiş kelimeleri yada cümleleri anlamaya yarayan bir nevi dil yada ince absürdlük.. ancak jargon kelimesi günümüzde böyle yorumlanmamaktadır. halk dilinde "argo yahut belli bir grubun arasında kullandığı ve hiç kimsenin anlayamadığı kelimeler bütünüdür". aslında kelimelerin jargon kalıplara sığınarak yumuşak görünüşlü birer argo durması olağandır ama belli bir kesmin anladığı kelimeler lehçe durumuna düşer ve anlamayan toplumun yanında sarf ettiğinizde zor duruma düşersiniz..
  2. bilgisayar mühendislerinin veya doktorların muhabbetlerinin arasına düştüğünüzde
    onlar bilmediğiniz bir sürü kelime ile ateşli ateşli konuşurken, siz hiç birşey anlamıyorsanız
    işte sebebi bu jargon kelimelerdir.

    mesleki dil veya meslek argosu olarak geçer.