1. imam gazalinin aklı akıl ile yendiğini, allaha akıl ve mantık ile değil salt duygularla ulaşılabilceğini iddia ettiği ve islam dünyasının da bu düşünceyi onaylayıp kendine şiar edindiği günden bu yana geçerliliğini yitirmiş düşüncedir.

    imam gazaliden sonra, ibni rüşd allaha ulaşmada mantığın ön plana çıkması gerektiğini savunmuş fakat düşünccesi taraftar bulmamıştır. fatih sultan mehmet devrinde islam alimleri, islamı anlamada bu iki düşünce etrafında büyük tartışmalara girişmiş ama ibni rüşdün fikriyatını değil imam gazalinin fikriyatını benimsemiş ve yaymışlardır.

    bu olaydan sonra imam gazali islam dünyasının en büyük düşünürü olarak kabul edilir ve fikriyatı islam dünyasınca kusursuz olarak kabul edilir. aklı mantığı ikinci plana atan bir düşünce sitemini yücelten bir din mantık dini değildir bu düşünceye göre.

    not: eleştiri islam dinine değil, imam gazaliye ve onun fikriyatını temele alanlaradır.