1. ismin dokuz tane hâli için sekiz tane hâl eki bulunmaktadır. ilk durum olan yalın hâl ismin hâl eksiz durumudur.

  a) yalın hâl: eki yoktur. (ağaç, kalem)
  b) genetif (ilgi) hâl eki: -in (çocuğun, kitabın)
  c) akkuzatif (yapma/yükleme) hâl eki: -i (kapıyı, dolabı)
  d) datif (yaklaşma/yönelme) hâl eki: -e (bize, dağlara)
  e) lokatif (bulunma) hâl eki: -de (okulda, akılda)
  f) ablatif (ayrılma/uzaklaşma) hâl eki: -den (evden, karşıdan)
  g) instrumental (vasıta/beraberlik) hâl eki: -le (kalbimle, arabayla)
  h) ekvatif (eşitlik) hâl eki: -ce (insanca, bence, onca)
  i) direktif (yön) hâl eki: -ra (sonra, ileri, içeri)

  dokuzunca hâl olan direktif hali bazı kaynaklarca kabul edilmemiştir ve ismin 8 hâlinin olduğu belirtilmiştir.
 2. isim hal eklerinden olan enstrümental eki: -la/-le ve ayrıca -n'dir.

  örneğin: örnek-i-n, yaz-ı-n, öğle-n, gibi.