merhaba! itü sözlük, içeriği dünyanın değişik noktalarında bulunan yazarlarca oluşturulan bir interaktif sözlüktür. daha fazla bilgi alabilir, üye olarak içeriğin genişlemesine katkıda bulunabilirsiniz.

isim hal ekleri

 1. bu başlıkta
 2. bakın dur
 3. sırala
 1. ismin dokuz tane hâli için sekiz tane hâl eki bulunmaktadır. ilk durum olan yalın hâl ismin hâl eksiz durumudur.

  a) yalın hâl: eki yoktur. (ağaç, kalem)
  b) genetif (ilgi) hâl eki: -in (çocuğun, kitabın)
  c) akkuzatif (yapma/yükleme) hâl eki: -i (kapıyı, dolabı)
  d) datif (yaklaşma/yönelme) hâl eki: -e (bize, dağlara)
  e) lokatif (bulunma) hâl eki: -de (okulda, akılda)
  f) ablatif (ayrılma/uzaklaşma) hâl eki: -den (evden, karşıdan)
  g) instrumental (vasıta/beraberlik) hâl eki: -le (kalbimle, arabayla)
  h) ekvatif (eşitlik) hâl eki: -ce (insanca, bence, onca)
  i) direktif (yön) hâl eki: -ra (sonra, ileri, içeri)

  dokuzunca hâl olan direktif hali bazı kaynaklarca kabul edilmemiştir ve ismin 8 hâlinin olduğu belirtilmiştir.
 2. isim hal eklerinden olan enstrümental eki: -la/-le ve ayrıca -n'dir.

  örneğin: örnek-i-n, yaz-ı-n, öğle-n, gibi.