1. makroiktisat biliminin önemli kavramlarından biridir. mal (is) ve para (lm) piyasalarında eş anlı dengeyi gösteren grafiktir. grafiğin dikey ekseninde faiz haddi (i), yatay ekseninde ise toplam gelir (y) gösterilir. is eğrisi negatif, lm eğrisi ise pozitif eğimlidir. kesiştikleri nokta mal ve para piyasalarında dengeyi gösterir. keşişmedikleri noktalarda dengesizlik vardır. dengesizlik durumlarında ( dengesizliğin mal piyasasından mı, yoksa para piyasasından mı kaynaklandığı durumuna göre ) hükümetler para politikası ve/veya maliye politikası uygulayarak dengesizliği gidermeye çalışırlar. keynesyen teorisini açıklamaya yönelik olduğu için fiyatlar sabit tutulmuştur, çünkü keynesyenlerde mutlak fiyatlar sabittir. bu modelde temsili ekonomi dışa kapalıdır.

    bunun bir de dışa açık olanı vardır ki, buna da mundell-fleming modeli ( ıs-lm-fe) denir.