1. acı acı batan ucu sivri hayat samanları karşısında sadece iki gönül kısmı kalmış atasözü. seyran kısmı, damlayan damlar, ödenemeyen kiralar, eve gelen hacizlerde sürünmektedir. iki gönülün bir olması samanlık hiyerarşisini geçip, dört başı mamur olmasa da şartların iyiliğinde seyran olma yolunda kalıyor ancak.