1. mağaza vitrinlerinde ürünlere konulan etiketler icaba devet değil kural olarak icap niteliği taşır.şayet, numunedir, satılmaz vb. gibi ibareler taşıyorsa icaba davet olarak kabul edilir.yani bir mağaza vitrininde gördüğünüz elbiseyi almak istediğiniz anda mağaza sahibinin size "satmıyorum kardeşim" deme hakkı yoktur.

    borçlar kanunu 7/iii

    "semenini göstererek emtia teşhiri, kaideten icap addolunur."