• görseller

  • ibni sina
  • ibni sina
  • ibni sina
  • ibni sina
  • ibni sina
  • ibni sina
 1. ankara üniversitesinin tıp fakültesi olup, hacettepe hastanesinin karşısında, numune hastanesinin yanında, yüksek ihtisas hastanesinin de önüde bulunmaktadır.
  (sıhhiye ismide buradan gelmektedir)
 2. felsefe, matematik, fen bilimleri ve özellikle tıp alanında çalışmalarıyla tanınan, aristotelesci felsefe anlayışını islam düşüncesiyle yorumlayarak yaymaya çalışmış islam bilgini, filozof..
 3. batıda ''aviccena'' olarak bilinen ve tam latince adı ''abu ali al-husayn ibn abd allah ibn sina al-balkhi'' olan gerçek bir bilimadamı ve dahi.başlıca bilinen yapıtları :
  -el-kanun fi't-tıb, (ö.s), 1593, "tıpta kanun"(tıp ile ilgili zamanının bilgilerini ihtiva eder. orta çağda dört yüz yıl batı'da ders kitabı olarak okutulmuştur. latinceye on çevirisi yapılmıştır.)
  -kitabü'l-necat, (ö.s), 1593, ("kurtuluş kitabı"metafizik konlarda yazılmış özet bir eserdir. )
  -risale fi-ilmü'l-ahlak, (ö.s), 1880, ("ahlak konusunda kitapçık")
  -işarat ve'l-tembihat, (ö.s), 1892, ("belirtiler ve uyarılar"(felsefe ve onun kolu metafizik konularda yazılmış çok önemli bir eserdir.)
  -kitabü'ş-şifa, (ö.s), 1927, ("mantık, matematik, fizik ve ilahiyat yani metafizik konularında yazılmış on bir ciltlik hacimli bir eserdir. bir çok kereler latinceye çevrilmiş ve ders kitabı olarak okutulmuştur.").mantık bölümü, mantık , musiki ve hitabet kitaplarından meydana gelir.matematik bölümünde aritmetik ve geometri ve astronomi kitapları yer alır.tabiat veya fizik bölümünde ise, fizik, kimya, mineroloji
 4. tam adı: ebu ali el-hüseyin ibni abdullah ibn-i sina el-belhi imiş. *
  980 yılında afşana'da doğmuş 1037'de hemedan'da ölmüştür.