1. alkt mahkemelkerin aynı konu ve ya benzer konular üzerine farklı kararlar vermesi sonucu üst mahkemenin genel kurulunun verdiği karardır. ve bağlayıcılığı vardır.
  2. danıştay, yargıtay, ayim* ve askeri yargıtay gibi yüksek mahkemelerin içtihatı birleştirme dairelerince alınan, uygulamada birlik getirmeyi amaçlayan kararlardır. kanunlar gibi resmi gazetede yayınlanır ve kanunlar gibi mahkemeler ve kamu kurumları nezdinde bağlayıcılığı vardır. yaygın kanının aksine bu kararlar değiştirilebilir. özellikle idari yargı içtihatlar üzerine kurulu bir hukuk dalıdır. idari yargılama usul kanunu dar kapsamlıdır ve işler danıştay'ın içtihatları üzerinden yürür.