1. küçüklere yönelik bir türkü.

  hatırladığım kadarıyla;

  horozumu kaçırdılar,
  damdan dama uçurdular,
  suyuna da pilav pişirdiler,
  geh bili bili bili bili bil
  bili bili billi çilli de horozum
  kayboldu

  horozumun tüyü kara
  sesi gider üsküdara
  bugünlerde düştüm dara
  geh bili bili bili bili bil
  bili bili billi çilli de horozum
  kayboldu

  horoz değil katır idi,
  dağdan odun getirirdi
  mahalleye yeter idi
  geh bili bili bili bili bil
  bili bili billi çilli de horozum
  kayboldu


  şeklinde sözleri vardı.

  türkünün orjinalde geçen sözleri ise;


  horozumu kaçırdılar
  damdan dama aşırdılar
  suyunda pilav pişirdiler


  bili geh geh geh güzel horozum


  horozumun beş pençesi
  tavukların eğlencesi
  evde boş kaldı kümesi


  bili geh geh geh güzel horozum


  horozum da yağlıyıdı
  kümesine bağlıyıdı
  çil tavuğun oğluyudu


  bili geh geh geh güzel horozum
 2. okullarda (ilk olur, orta olur, lisede bile gideri var) müzik dersinde öğretilen muhteşem türkü. sözleri çığır açıyor!