• görseller

  • hiristiyan mı hristiyan mı sorunsalı
 1. tdk'nın eski köye yeni adet getirerek yerleşmiş kelimelerin yazımını değiştirmesi sonucu ortaya çıkan gereksizliklerden biri daha. önce şapka işaretini kaldırdılar (hâlâ, rüzgâr vs.), şimdi de bunlar. bari inisiyatif, orijinal gibi kelimeleri düzeltseler de, konuştuğumuz gibi yazabilsek. hıristiyan, tıraş gibi kelimeler, dile uygunluk açısından "-ı" ile yazılır, tdk sonradan değiştirmiş veya değiştirmemiş, bu 80 yıldır böyleydi, bu saatten sonra da değişmez.
  eş cinsel, her şey gibi ayrımlar da yazımda yanlış geliyor. sevgi tümcesi olarak her şeyim yazmak var, herşeyim yazmak var. yekvücut gibi, o da bütünlük ifade ediyor. bu gün ve bugün gibi, biri ayrı, biri birleşik, 2 ayrı kullanımı vardır bu kelimenin. tdk'ya güvenmeyiniz, eski öğretmenlerinizin kıymetini biliniz.
 2. girdiğim sınavın ardından hocanın gelip evladım bunun doğrusu budur şeklinde kafama vurduğu sorunsaldır. lakin hangisi doğru bilemiyorum.
 3. türkçe kurallarına göre, kelime başında yan yana gelen sessiz harflerden ikincisi r ise iki harfin arasında ı sesi varmış gibi okunacağından; araya ayrıca ı koymak gereksizdir, bu nedenle tüm tartışmalara rağmen var olmayan sorunsaldır. benzeri durumlara örnek olarak "trabzon" ve "kral" gibi kelimeler örnek gösterilebilir.

  ek bilgi olarak; bilindiği gibi bu gibi kelimeler türkçeye yabancı dillerden girmişlerdir ki, hristiyan da yunanca "khristianos" kelimesinden gelmektedir. yunancadaki "kh" sesinin türkçede tam bir karşılığı olmamakla beraber "h" yakın bir gırtlak sesine sahiptir, bu nedenle türkçeye bu kelime hristiyan olarak girmiştir.
 4. "hristiyan", "hıristiyan" ve "hiristiyan"ın hiçbiri türkçe kökenli olmadığı için içinden çıkılması zor bir sorunsal. kimi türkçeciler arasında "biz bu kelimeyi devşirdiydik de nasıl devşirdiğimizi unuttuk. ne güzel avrupalılara benziyoduk yaa söyleyince..." şeklinde bir tartışmaya sebep olmuş mudur acaba diye düşündürüp eğlendiriyor beni.

  bu konuya takılıp canı sıkılanlar için kanımca kesin çözüm: (bkz: isevi)