1. bildiğin şarkı. erkin koray da sölerdi zati.

  bi de şöyle bişey var:

  mantra, aklı tüm rahatsızlaklardan ve problemlerden kurtaran ses ahengi anlamındadır. maha-mantra ise "büyük özgürlük mantası" demektir. mantra meditasyon, zihni ve ruhu maddi yaşamın sıkıntılarından arındırmaya yarayan eski bir metottur. en eski uygarlıklardan, benlik idrakı ve insan yaşamı mükemmeliyetinin merkezine yerleşmiş "vedik uygarlığı" ndan gelir. ses bizim algılayabileceğimiz en ince öğedir. tıpkı farklı müziklerin bizi farklı şekilde etkilediği gibi hare krişna nın transandental titreşimi dikkatlice duyulduğunda, bizi doğrudan içsel benliğin transandental doğasının hissedildiği, gerçek özgürlük, huzur, aşk ve arkadaşlığın yaşandığı platforma ulaştırır. bizler ruhsal varlıklarız ancak maddi enerjiyle örtülüyüz. hare krişna mantrası bu örtüyü kaldırarak saf ruhsal bilincimizin uyanması için en çabuk yöntemdir.

  falan diyolar. günde 10 dakika yapmak yeterliymiş.

  hare krişna hare krişna
  krişna krişna hare hare
  hare rama hare rama
  rama rama hare hare
 2. krishna "tanrının yüce şahsiyetidir. her yönden çekici anlamına gelen "krishna"- (1) zenginlik, (2) guc, (3) ün, (4) guzellik, (5) bilgelik ve (6) feragat- bu altı özelliği taşımasından mütevellit kimilerince tanrının yüce şahsiyetinden öte tanrı olarak da tanımlanmaktadır. kimi inanışlara göre krishna, dünyada 5000 yıl önce görülmüş ve 125 yıl insan kılığında bulunmuştur. dünya onun gibi biriyle daha önceden hiç karşılaşmamıştır, böylesine saf, zengin, ölçülü güçlü, güzel biridir. ona inanan yani bütün aşk ve sevgisini ona odaklayan bilnice ise krishna bilinci denir.

  hare ise; krishna nın enerjisi anlamına gelmektedir.

  bu ikisinin birleşiminden oluşan hare krishna, bunca özelliğe sahip olan bir tanrının enerjiine sahip olabilmektir.
 3. erkin koray'ın işte şöyle söylediği şarkı:

  dün gece bir rüya gördüm hayırdır inşaallah
  güller açmış bir bahçede ne kadar güzeldin
  yanıma geldin

  bana elini uzattın tutar mıyım diye baktın
  şunu bil ki unutmadım çok sevdim inan ki
  şu sözlerini

  hare krişna hare krişna
  krişna krişna hare hare
  hare rama hare rama
  rama rama hare hare