1. sevişmek, cinsel birliktelik yaşamak. daha özel olarak gelin ve damadın ilk gece birlikte olmalarını kastederken kullanılır.
 2. birisi veya birileriyle yalnız görüşmek amacıyla içeriye başkasını veya başkalarını almamak.
 3. takvafilminde erkan can'ın şeyhini ararken karşılaştığı durumdu izlemek isteyenler için söyleyeyim.
  erkan can şeyhini sorar aldığı cevap ise 'şeyhim halvete girdi' dir.
  dünyalar başına yıkılır o an çünkü şeyh bir ay halvetten çıkmayacaktır. halvete girdiği yer böyle hafif kubbeli bir oda büyüklüğünden daha fazlaca ege bölgelerinde tarihi sarnıçları anımsatan bir yerdi.
 4. kapalı bir yerde yalnız kalma. tenha, tenhaya çekilme, tenhalık, yalnızlık. kimsenin bulunmadığı kapalı yer.
  hamamda ufak, ayrı yıkanılan küçük oda.
  osmanlı devletinde saray kadınlarının gezip dolaşması için yapılmış bahçeler.
  kadın ve erkeğin yanlız bir odada kalma hali.
 5. osmanlı zamanında valide sultanın ya da hünkarın izni olmadan hanedan üyelerinin haremden dışarı çıkması yasakmış. sadece perşembe günleri has bahçeye çıkmalarına izin verilirmiş. hanedan üyelerinin geçeceği yollar ve oturacağı yerler kalın perdeler ile kapatılırmış. hanedan üyeleri de perşembe günlerini serbestçe bahçede geçirirlermiş. bu olaya "halvete gitmek" ya da "halvet olmak" denir.