1. böbrek fonksiyonel kapasitesinin en sensitif ve spesifik ölçüsüdür.
    dakikada 50 ml olursa böbrek hastalığı olduğu halde, böbrek yetmezliği olmaz. kanda üre yükselmez. 1 dakikada gfr(glomeruler filtrasyon hızı) 20-30 ml’nin altına düşerse böbrek yetmezliği tablosu görülür. gfr(glomeruler fiiltrasyon hızı) 1 dakikada 10 ml’nin altında ise son dönem böbrek hastalığından söz edilir.

    ukteci: biyolojiksaat
    kaynak: http://www.genbilim.com/...
  2. gfr otoregülasyonu ile birlikte renal kan akımının düzenlenmesinde etkili olan asıl olay böbrek distal tübülündeki makula densaya ne kadar miktarda sodyum ve klor geldiğidir.diyelim renal arter basıncında bir azalma ve buna bağlı olarak gfrde düşme olur ise henle kulbundan emilen sodyum ve klor miktarı artar.sonuçta distal tübüldeki makula densaya ulaşan iyon miktarı azalacağından buna yanıt olarak aferent arterioler damar direnci azaltırılırken eferent arterioler damar direnci ise artırılır:!angiotensin 2 ile:! .böylelikle gfr ve renal arterioler kan akımı artmış olur.