1. birkaç kişi bir araya gelip gemi dizayn eden ve ellerindeki çeliktir, alüminyumdur allah ne verdiyse bunlara şekil verip yüzdüren insanların mesleğine verilen isim.

    gemilerin nihayetinde yüzer binalar olmasından ve hemen hemen kara yapılarıyla aynı prensiplere dayalı olmasından ötürü inşaat, bu yüzer binaların aynı zamanda yüksek oranda mekanik tertibata sahip olmalarıyla makine mühendisliğiyle ortak paydaları sayısız olan gemi inşaatı mühendisliği, gemilerin tasarımlarında kimi zaman estetik kaygılar ve ergonomi de arandığı için bir miktar mimarlıkla da akraba sayılabilir.

    4 yıl süren gemi inşaatı mühendisliği eğitimi boyunca gemilerin tek parça kalabilmesi için yapısal özellikleri, su üstünde durup o halde ilerleyebilmeleri için hidrodinamik karakteristikleri, çağımızda kürek ve rüzgardan daha efektif bir yöntem olarak makineleri kullandıkları içinse makine temelleri üzerine eğitim verilir. bununla birlikte gemi inşaatı mühendisliğinin ilgilendiği en büyük hadiselerden biriyse gemilerin kendisiyle beraber bu devasa yapıların üretilebilmesine yönelik teknikler, yeterince dingildek olan dünya gemi inşa piyasasında iflas etmeden kalabilmek için en kısa sürede üretimi bitirebilmek üzerine geliştirilen metodlardır.

    gemi inşaatı mühendisliği alanında türkiye'de itü, ytü, ktü ve deniz harp okulunda eğitim görülebilir. bunlardan itü, gemi inşaatı ve hidrodinamik konusunda yetkin olup makine eğitimine pek ağırlık vermezken, ytü'de gemi inşaatı mühendisliği eğitimi gemi makineleri ağırlıklı sayılabilir.

    gemi inşaatı mühendisliği okumaya niyetli gençlere önerilerimiz kendilerini kan ve pislik içinde bir sektörde çalışmaya hazır hissetmiyorlarsa bu işe yeltenmemeleridir. gemi inşaatı mühendisliği, türkiye şartlarında birçok sektöre göre iş olanakları geniş (geleceği başka bir ülkede aramaya gerek kalmayacak kadar) ve kazancı yeterli olmasına rağmen (erkeğe maaşı sorulmaz) kravat ve takım elbiseye yer olmayan, zihinsel eforla beraber ciddi anlamda fiziksel bir efor da gerektiren bir daldır. genel olarak eğitimiyle olsun, çalışma şartlarıyla olsun seven insanlar için oldukça ideal bir alandır.
  2. bu mesleği seçecek taze gençlerimize, bir öneri. bu bölümü bitirenlerin ancak yüzde on ile yirmisi arasındaki mühendisler meslekleri ile iştigal etmektedirler. kalan diğer mühendisler ise, farklı sektörlerde ülkelerine faydalı olmaktadırlar.
  3. son krizden sonra ne kadar önleri kapansa da hiçbir zaman bitmeyecek bir meslektir.genelde gemi yapımıyla uğraşmakta olup itü de bölüm adının diplomada yazılması gerekliliği yüzünden gemi inşaa ve gemi makinaları mühendisliği adını almıştır.bu statüyle gemi makinaları dalında da imza yetkisine sahip olarak gemi ve deniz teknolojisi mühendisliği bölğmğnden farklı bir sattü kazanmıştır.işleri daha çok şantiye ve gemi dizaynı üzerine iken bunlara bir de gemi makinaları eklenmiştir.deniz teknolojisi mühendisleriyle yüzde doksan aynı dersleri aşmalarına rağmen isim olarak daha öndedirler çünkü asıl görevi açık deniz yapıları olan deniz teknolojisi mühendislerinin ülke içinde açık deniz yapılarının fazla gelişmemesi yüzünden gemi inşaa sektörüne kaydırılması sonucu gemi inşaa mühendisliği bölümü de gemi makinalarına kaydırılmış ve bu bakımdan deniz teknolojisi mühendisliğinden ayrılmıştır.ne olursa olsun tercih edilesi mesleklerdendir ve kazancı ile yanında getirdiği statüsü azınmayacak derecedendir.