• görseller

  • gelişmekte olan ülkeler
 1. geri kalmış ülkelerin moralleri bozulmasın diye kendilerine gelişmiş ülkelerin taktığı sıfat. geliş allah geliş; nereye kadar. sonuçta bu ülkeler gelişmekte ama gelişmiş ülkeler de yerinde durmadığından pergel açılmaya devam etmekte.
 2. türkiyenin istikrarlı bir şekilde içinde yer aldığı, bir türlü gelişmiş ülke konumuna gelemeyen (ve gelemeyecek) ülkeler grubu.
 3. varlığı tartışmalı ülkelerdir. zira, 'gelişmiş olma' kavramı, yeknesak bir mefhum değil. bir ülkenin 'gelişmiş olmadığını/gelişmekte olduğunu' ifade ederken, sadece 'gelişmiş' kabul edilen ülkeleri değil, o dünyanın tezlerini de merkez alıp batı merkezli bir okuma yapmış oluyoruz. doalyısıyla, tartışmalı/değişken bir kavramın muhatabı olan ülkelerdir.
 4. gelişmiş ülkelerin,

  etinden, sütünden, gücünden ve yumurtasından yaralanmasından dolayı çok sevdiği ve bu yüzden gelişmemiş oldukları halde lütfedip gelişmekte olan ülkeler şeklinde onurlandırdığı ülkelerdir.
 5. yaklaşık 15 yıldır türkiye'nin de içinde bulunduğu ülkeler arası sınıflandırmadır.şöyle ki;
  ilkokul derslerinden öğrendiğimize göre ülkeler,gelişmemiş ülkeler,gelişmekte olan ülkeler,gelişmiş ülkeler olmak üzere üçe ayrılır ve türkiye'de gelişmekte olan ülkeler arasındaydı aradan 15 sene geçti türkiye hala aynı kategoride.
  (bkz: umut fakirin ekmeği)
 6. aslında az gelişmiş ülkelerdir ama bunun biraz kırıcı olacağını düşünmüş olmalılar ki gelişmekte olan ülkeler diye değiştirmişlerdir daha sonra.