1. ne zaman düzeleceği belli olmadığı için insanı çileden çıkaran, eğer telefonda ve de özellikle bant kaydından duyulmuşsa telefonu kırdırtan kalıplaşmış sinir edici ibare