1. verilen ayarların en ünlüsüdür, bu kadar mı kendinden emin, karşısındakinden baymış olur bir insan *..takdir!
  2. büyük iskender, atina’da bir gün sinoplu diyojen’i ziyaret eder. kilden yapılmış bir fıçı içinde yaşayan, üstünde abası ve elinde bir ekmek torbası ile asası dışında hiçbir mâmeleki bulunmayan diyojen, o sırada güneşlenmektedir. insanların fıtrî ve zorunlu ihtiyaçları dışındaki her ‘ihtiyacın’ sun’î olduğunu ve insanı fakirleştirerek kendi kendine yetebilmekten alıkoyduğunu, dolayısıyla insanın mutlu olmasını engellediğini düşünen, sosyal hayatı insan mutluluğunun önündeki en büyük engel olarak gören sinikler zümresine mensup olan diyojen, imparatoru karşısında görünce hiç istifini bozmadan güneşlenmeye devam eder. kendisine istediği birşey olup olmadığını soran imparatora şu cevabı verir. “gölge etme, başka ihsan istemem.”

    2004 karakalem.net / ahmet yıldız
    http://www.karakalem.net/...
  3. arif nihat asya, ortamın ve çevrenin insan yaşamındaki etkisini anlatmak için şöyle söylemiş:
    -- çölde diyojen'e rastladım, gölge et, başka ihsan istemem, dedi.