merhaba! itü sözlük, içeriği dünyanın değişik noktalarında bulunan yazarlarca oluşturulan bir interaktif sözlüktür. daha fazla bilgi alabilir, üye olarak içeriğin genişlemesine katkıda bulunabilirsiniz.

fiilden isim yapan ekler

 1. bu başlıkta
 2. bakın dur
 3. sırala
 1. fiil soylu bir sözcüğün üzerine gelerek ondan yeni bir isim türeten eklerdir. en işlek isimden fiil türeten ekler:

  ma, me (çakma, sarma)
  mak, mek (çakmak, ekmek)
  ga, ge (bilge, bölge)
  ca, ce (söylence, düşünce)
  gı, gi (saygı, vergi)
  ım, im (sevim, görünüm)
  gın, gin (yangın, sevgin)
  ın, in (yazın, yığın)
  ış, iş (uçuş, yazış)
  gıç, giç (bilgiç, dalgıç)
  kan, ken (çalışkan, unutkan)
  ıcı, ici (öğrenci, yanıltıcı)
  ak, ek (yatak, batak)
  ı (yazı, çatı)