• isle of dreams
  itü sözlük yazarlarına özel %20 indirimli biletler için son tarih 19 temmuzkayıt ol
 1. fiil soylu bir sözcüğün üzerine gelerek ondan yeni bir isim türeten eklerdir. en işlek isimden fiil türeten ekler:

  ma, me (çakma, sarma)
  mak, mek (çakmak, ekmek)
  ga, ge (bilge, bölge)
  ca, ce (söylence, düşünce)
  gı, gi (saygı, vergi)
  ım, im (sevim, görünüm)
  gın, gin (yangın, sevgin)
  ın, in (yazın, yığın)
  ış, iş (uçuş, yazış)
  gıç, giç (bilgiç, dalgıç)
  kan, ken (çalışkan, unutkan)
  ıcı, ici (öğrenci, yanıltıcı)
  ak, ek (yatak, batak)
  ı (yazı, çatı)