1. "içindeki içindedir" anlamına gelir. bu eşsiz eserden bir kaç örnek vermek gerekirse;

  nerede olursan ol, ne halde bulunursan bulun; sevmeye, aşık olmaya çalış. sevgi mülkün, ülken oldu mu, boyuna aşık olursun; mezarda da, mahşerde de, cennette de aşık olursun; sonu gelmez ya; boyuna aşık olursun(fihi mafih:146).

  ebubekir’in diğer insanlara üstünlüğü çok ibadet etmesinden değil, tanrının lütfettiği sevgi yüzündendir(fihi mafih:186).

  insanlar, kuşkular, işkiller içindedir. ondan kuşkuyu işkili gidermeye imkan yoktur; meğer ki aşık olsun. aşık oldu mu, onda ne kuşku kalır, ne işkil. bir şeyi sevdin mi ona karşı kör eder, sağır eder o sevgi seni(fihi mafih:86).
 2. doğru adı; fihi ma fih olan eser, ilahi boyuttan uzanan hikmetler yumağından örülmüş bir kaftan ve rabbani bir ilhamdır. farsçadan türkçeye pek çok çevirileri olmakla birlikte aralarında en iyisi, merhum avni konuk'un farsça aslından tercümesidir.
 3. mevlana 'nın çeşitli toplantılarda yaptığı sohbetlerin sohbetlere katılanlar tarafından derlenmesiyle oluşturulmuş ve adı türkçe'ye "her şey onun içinde" şeklinde çevrilebilecek kitabı. kitap 61 bölümden oluşur ve dili diğer mevlana eserleri gibi farsça'dır.
 4. orijinal ismiyle kalması daha esrarengiz ve çekici olan kitap. eser 70 fasıl yani sohbetten oluşur. ekseriyet itibariyle mübareğin oğlu sultan veled tarafından tertip edilmiştir. mevlana'nın umumi olarak tasavvuf, şiir, ahlakî akideler, akl ı küll, nefs i küll, süluk ve dereceleri, yakin, nadiren aşk ve cezbe, devrin olayları, muhitin üzerindeki tesirleri vb. konuları işlediği, mevlana'ya başlamak isteyip de mesnevi'yi gözü kesmeyenlerin beginner olarak denemeleri için ideal olan eseridir.
 5. "bir teorisi, bir de pratiği vardır her ilmin. teorisi olanlarda pratik, pratiği olanlarda teori yoktur çok zaman. oysa her ikisine birden sahip olanındır yetkinlik ve başarı. pratiğe dönüşmüş bilim üstün değil midir her şeyden sorarım size?"
 6. fîhi mâ fih "ne varsa içindedir" manasına gelmektedir. bu eser mevlâna'nın çeşitli meclislerde yaptığı sohbetleri içermektedir. bunların oğlu sultan veled tarafından bir kitapta toplandığı sanılmaktadır. eser 61 bölümden oluşmaktadır. bu bölümlerden bir kısmı, selçuklu veziri süleyman pervane'ye hitaben kaleme alınmıştır. eserde bazı siyasi olaylara da değinilmiştir. bu nedenle bu eser tarihi açıdan da büyük bir önem taşımaktadır.
  eserde cennet ve cehennem, dünya ve ahiret mürşid ve mürid, aşk ve sema gibi konular işlenmiştir.
 7. okuduğunuzda içinde ilimin, aşkın, derdin
  çarenin, en güzel halleri vardır.
  halden hale girer ruhunuz, arınırsınız.
 8. "aynı hatayı ikinci kez tekrar etmeyen, en mükemmel insandır..."

  sanırım albert einstein demişti bu veciz cümleyi.

  mükemmel olmak ne derece mümkün bilemiyorum ama aptal olmamayı seçmek pek de zor değil;

  en azından yaşadıklarımızdan ders almak gerek...


  -içine ayna tut ve gör!
 9. hz.mevlanın "herşey bunun içindedir " anlamına gelen kitabıdır. konya da bi restaurant ın adıdır aynı zaman da mevlana döneminden oluşan menüleri ile fark yaratıyor