1. orijinali büyük türk atası bilge kağan'a ait bir uyarı mesajıdır. bugün bir takım kişilerce fütursuzca kullanılan bu seslenişin aslı şöyledir:

    "ey türk;
    üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, senin ilini ve töreni kim bozabilir. titre ve kendine dön."
  2. türklerle galyalılar arasında ne tür bir benzerlik olduğunu düşündürten sözlerdir. görüldüğü üzre bilge kağan "üstte gök göçmedikçe" demektedir türkler'e. bilindiği üzre galyalılar'ın da en korktuğu şek göğün kafalarına yıkılmasıdır. böylece ben de burdan aptalca bir genelleme yaparak şöyle bir ukte veririm: (bkz: galyalıların türk olması)