1. aileden tutun da, okul, askerlik, sevgililik, evlilik v.b her türlü ilişki biçimi ve sosyal ortamda görülmesi muhtemel bir durumdur. bürokrasi ve siyasal iktidarda da gözlemlenir.

    gerek sosyal gerek toplumsal rolleri gereği ya da bir kurum tarafından o ya da bu şekilde eline bir güç verilmiş kişiler, eğer o gücün hizmet etmesi gereken amacı öteleyerek, gücü kendi egolarını tatmin ya da şahsi çıkar amacıyla kullanıyorlarsa, gücün kötüye kullanılması sözkonusudur...
  2. aslında insanın doğasında var olan ama nedense insanın o güç elinde olmayınca asla tasvip etmediği hadise.şimdi bush yaratığında o güç olmasaydı kesin " gelin kardeş olalım " felan derdi diye düşünüyorum.
  3. filmlerde de sıkça karşılaştığımız olgu bilge kişi şöyle der :sana verilmiş bu gücü kötüye kullamamalısın,insanlığın iyiliği için barış için kullanmalısın.
  4. he man 'in normal şartlar altında; iskeletorun zulmünden halkını koruması için bahşedilmiş gölgelerin gücünü bir kahramana yakışmayacak eziklikte şemsiyeli meyve kokteyli içip şezlongda sere serpe yatarken serinlemek için kullanmasıdır.

    bak, düşüncesi bile aldı götürdü o hayvani imajını zihnimden...