1. hooke yasasına uyduğu müddetçe lineer biçimde modellenebilen, öngörülebilen değişiklikler.

    uzama gibi boyutsal olabileceği gibi açısal da olabilir.
  2. mühendislikte genelde etkiyen gerilmeler bu bölgede seçilir. sınırı akma gerilmesidir. uygulamaya göre belli bir emniyet katsayısı seçilir, akma sınırı bu katsayıya bölünür. böylece elastik bölge için emniyet gerilme değeri bulunur.

    (bkz: mehmet demirkol)
  3. kemiğin*, herhangi bir kuvvete karşı kırılmadan şekil değiştirebilme yeteneği. bu sınır geçildiğinde olanaysa plastik şekil değişikliği(kalıcı şekil değişikliği) denir. kemik kırıklarında, ameliyatlarda; ek materyal, destek kullanımı gerektiğinde, elastik şekil değişiklik yeteneği kemiğinkine eşdeğer/yakın olan metal ve alaşımlar kullnılır.
  4. basitçe örneklemek gerekirse silginizi iki parçaya ayırmaya çalıştığınızda elastik şekil değişimine şahit olabilirsiniz. silginin iki ucundan kuvvet uygularsınız ancak koparamazsınız. silginize kuvvet uyguladığınız sürece yüzey alanı ilk halinden daha fazla olacaktır ancak silginizi masaya bıraktığınızda eski şekline geri dönecektir. bu ana kadar silgide görülen davranış elastik davranıştır. yani silginiz sadece elastik şekil değişikliği göstermiştir.

    ancak silgiyi bu sefer superman'e verirsiniz - ki o elbette sizden daha fazla kuvvet uygulayacaktır-. böylece silgi de kalıcı bir şekil değişikliği (silgiyi ikiye bölmek gibi) meydana getirir. bu da plastik davranıştır. silgi yüzeyinde çatlaklar oluşmaya başladığı anda artık silgi elastik davranıştan plastik davranışa geçmiştir.