• videolar

  1. mustafa kemal in demokrasinin temelinin halk iradesi olduğu ve bu iradeye saygı duyulması gerektiğini belirten sözü..halka saygı duymayan, halkından kopmuş yöneticilerin başucundan eksik etmemesi gereken önerme
  2. ülkemizdeki demokrasi doğrudan demokrasi olmadığından, ya da başka bir deyişle temsili demokrasi olduğundan, egemenlik hakkının seçilen vekiller aracılığıyla kullanılması öngörülmektedir. bu şartlar altında meclis başkanının sözleri en azından kendi içerisinde tutarlıdır.
  3. daha sonraları hani şu ülkeyi ikiye böldükleri zamanlarda sağ ağza sakız olan "hakimiyet allah'ındır" sözü ile bir hayli kapışır niteliktedir.
    atatürk; her fırsatta dile getirdiği, her fırsatta uygulamak için uğraştığı ve en sonunda da 23 nisan 1920 günü uygulamaya koyabildiği ve aynı günü uğruna bayram ilan ettiği milli egemenlik kavramını bu cümlede özetlemiştir. bir de milli beraberlik vardır, aynı anlamda olmasa bile paralellikleri yeter.
  4. tam bağımsızlık adı altında; milletin kendini idare etmesi, kendi kararlarını alabilmesi, hak ve hürriyetinden yararlanabilmesi.
  5. millet kavramını tam olarak benimsememiş bir toplum olarak alıp içimize yuttuğumuz durum. önce millet olalım sonra egemenliğimizin peşinden koşalım...
  6. gereksiz bir söylem. egemenliğin tanımına bakılacak olursa: devletler için, devletin kendi sınırları dahilinde başka bir otoriteye boyun eğmemesi demektir. fakat "egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" denirker, egemenlik milletin kendi iradesine mutlak olarak verilmiştir. ancak egemenlikten doğan "meşru" gücü hiç bir zaman millet kendi adına kullan(a)mamıştır. hep ya bir meclis vardır ya da milleti temsil eden başka kurumlar.

    (bkz: millet değil halk)