1. "cehov" tarzı da denilen bu hikaye türünün en önemli özelliği hikayenin son basamağı olan sonucun daha çok okuyucuya bırakılmasıdır. yani yazarın yanında ikinci bir yazar da farkına varmasak da hayal gücüyle hikayeyi okuyan kişi oluyor. olaylar zincirinden çok psikolojik tahliller vardır satırlarda. çoğu zamanda okuyan kişi duygu, düşünce, hayal gücü ve yorumlarıyla hikayeyi biçimlendirir.

    öncüleri anton pavlovici cehov ve sait faik abasıyanıktır.
    güzel bir örneği için:
    (bkz: altıncı koğuş)