1. özsermaye karlılığının nereden hangi oranda kaynaklandığını bulmaya yarar ve bu karlılığı 5 faktöre göre inceler. bunlar; vergi, faiz, kar marjı, varlık devri hızı ve finansal kaldıraçtır.

    özsermaye karlılığı=[(net kar/v.ö.k)*(v.ö.k/f.v.ö.k)*(f.v.ö.k/net satışlar)*(net satışlar/toplam varlıklar)*(toplam varlıklar/özsermaye)
    şeklinde hesaplanır.

    v.ö.k: vergi öncesi kar
    f.v.ö.k: faiz ve vergi öncesi kar