1. daha çok yazılan metne edebi bir hava kazandırmak istendiğinde kurulan cümledir. bazen de farkında olmadan öylecene kurulur ki, bu tip bilinçsiz kurulanlar başarılı olurken, zorla devrik hale getirilmiş cümleler insanda hazımsızlık hissi yaratır.
 2. düz yazıda olsun şiirde olsun olayı dramatize etme amaçlı kullanılabilen güzel türkçemizin güzel bir fasilitedir..birbirinden ayrılamaz diğer duygu yoğunluğunu arttırıcı ögeler ise bol bol kelime tekrarı ve üç noktadır..

  örneğin bir şiir yazalım hemen..

  cümlemiz şu:

  dün gece eve geldim, ocağı açık unutmuşum..gaz kokusunu alınca aklıma sen geldin..fasulye yediğin zaman çok kötü kokardı ev.

  şiir versiyonu:

  dün gece eve geldim, eve geldim dün gece.
  açık unutmuşum ocağı...
  gaz kokusu, gaz kokusunu alınca
  sen geldin aklıma..
  çok ama çok kötü kokardı ev
  sen fasulye yediğin zaman..
  dün gece eve geldim..
  unutmuşum ocağı,
  açık...
 3. özellikle konuşma dilinde yaygın olarak kullanılan cümle türüdür. öne alınan kelime/öğe hem anlam hem de yapı bakımından daha etkileyici ve güçlü olur. devrik cümle yapısı oluşturmak birçok dilde türkçede olduğu kadar kolay değildir. türkçemizdeki sözdizimi esnekliği vurguyu daha esnek kullanmamıza olanak sağlar (bkz: @971608)

  (bayram da yaklaşıyorken) ‘öp amcanın elini.’