1. egemenlik haklarınının milletin elinde olduğu devlet biçimidir.

    demokratik devletin temel özellikleri şöyle sıralanabilir: (prof. dr. ismail doğan, vatandaşlık ve insan hakları)

    1. demokrasinin sınırlarını insan hakları çizer.insanın sırf insan olmasına bağlı olarak ortaya çıkan hak ve hürriyetlerine bağlılık,demokratik devletin temel ilkesidir.

    2. demokrasi eşitlik rejimidir. kanunlar karşısında herkes eşittir. farklı muamele ve kişiler arasında ayrım yapılamaz.demokrasilerde genel ve eşit oy ilkesi esastır.

    3. demokratik devletin temel görevleri olan yasama, yürütme ve yargı tek elden değil de ayrı ayrı organlarca uygulanır.

    4. millet egemenliği esastır. egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.