1. bir ihtiyacı karşılamak amacıyla birçok şeyi birbirini tamamlayacak biçimde bir araya getirmek:
    "gelin çeyizi düzmek gibi daha ehemmiyetli işlerde onu vilâyete kadar götürürler."
  2. manzume yapmak; vezinli kafiyeli söz söylemek mânâlarına da gelen türkçe fiil. (doğu türkçesinde tüzmek olarak kullanılıyordu)

    argoda sikmek anlamı taşımaktadır.