merhaba! itü sözlük, içeriği dünyanın değişik noktalarında bulunan yazarlarca oluşturulan bir interaktif sözlüktür. daha fazla bilgi alabilir, üye olarak içeriğin genişlemesine katkıda bulunabilirsiniz.

düzmek

  1. bu başlıkta
  2. bakın dur
  3. sırala
  1. bir ihtiyacı karşılamak amacıyla birçok şeyi birbirini tamamlayacak biçimde bir araya getirmek:
    "gelin çeyizi düzmek gibi daha ehemmiyetli işlerde onu vilâyete kadar götürürler."
  2. manzume yapmak; vezinli kafiyeli söz söylemek mânâlarına da gelen türkçe fiil. (doğu türkçesinde tüzmek olarak kullanılıyordu)

    argoda sikmek anlamı taşımaktadır.