1. bu yılın* mayıs ayında geçen yılın* mayıs ayına oranla %77.9 artan istatistiki ekonomi verisi.
  kırdığımız ihracat rekorlarının bu başarıda çok büyük payı var sanırsam.
  mükemmel bi artış oranı... ekonomi iyiye gidiyor(!)
  (bkz: tayyip nereye koşuyor)
 2. 2000 krizinde yıllık miktarı 6milyar dolar olan bu aralar ise 15milyar dolar civarında seyreyleyen giren-çıkan dengesizliği...
 3. yabancı direk yatırımların artışıyla doğru orantılı olarak artan ekenomik parametre. yani öyle bazen globalleşme bir ülkeyi iyi yollara sürüklemediğinin en büyük göstergesi.
 4. denklik olarak s-ı şeklinde yazılabilecek makroekonomik terimdir. s ülke içi tasarrufların toplamını, ı ise ülke içi yatırımları gösterir. yani başka bir deyişle ülke içi tasarrufların toplamı ülke içi yatırımlardan azsa cari açık var demektir çünkü bu para dış kaynaklardan gelmektedir. ülke için tehlike yaratıp yaratmadığına ise 2 başlıkta bakılabilir;
  bunlardan ilki hangi kalemin büyüklüğü nedeni ile açık olduğudur. yatırımların fazlalığı olumlu karşılanabilecek iken, tasarrufların az olması endişe yaratır (bkz: marjinal tasarruf eğilimi)
  ikincisi ise açığın nasıl finanse edildiğidir. eğer sermaye uzun dönemli yatırım halinde girmişse ne aladır (bkz: fdi)
  yok spekülatif amaçlı, kısa dönemli sıcak para ise tehlikelidir çünkü girdiği zaman ülkeyi çoşturduğu gibi çıkarken de tüm piyasaların anasını ağlatır.
 5. ekonominin büyümesinden bahsedilirken genelde siyasetçiler tarafından ağza alınması sevilmeyen, halkımızın büyük bir kesiminin bihaber olduğu ödemeler dengesindeki açık.
  gelişmiş ülkeler örnek gösterilerek (örn:çin) ekonomi planının iyi ve herşeyin kontrol altında olduğu söylense de büyüme oranlarıyla korkutan açık.bu örneklendirmeler gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ekonomi farkını bilmeyen vatandaşlarımız için tatminkar olsa da, aslında biraz ekonomi bilgileri gözden geçirilse, durumun farklı olduğunu ve gelişmekte olan bir ülkede cari açığın bu kadar fazla olmasının tehlike unsuru olduğunu anlamak hiç de zor değildir.
 6. türkiye için kullanıldığında "hep açık, tam açık. ne yaptıysak bir türlü kapatamadık." anlamına gelen kelime grubu.
 7. 2000li yıllar türkiye ekonomisinde, gittikçe büyüyen ve önüne geçilmediğinde de ekonomi için önemli bir kırılma noktası olacak olan kavramdır. finacial times'ın "2007 türkiye raporu" başlığı ile yayımladığı raporda "cari açık ekonomide aşil'in topuğu haline geldi." saptaması yapıyor ki oldukça da yerinde.

  peki neden bu cari açığın büyümesi devam etmekte, üstelik yabancı yatırımları 2006 yılında tavan yapmışken? cevabı oldukça açık: gelen yabancı yatırımların büyük kısmını sıcak para olarak adlandıracağımız yatırılmar oluştururken; fabrika kurmak, yeni inşaalar yapmak, istihdam sağlamak vb. amaçlı yabancı yatırımların oldukça az olması.

  ancak imf- dünya bankası ikilisinin dayatmış olduğu ekonomi programı ile devam edildikçe de türkiye ekonomisi cari açıkla uğraşmaya devam edecek ve inceldiği yerden de kopacaktır.

  o yüzden aman istikrar bozulmasın, aman ekonomimiz iyiye gidiyor söylemli olumlu havayı yayarken diğer noktaları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. ekonomi birilerinin yaptığı gibi sadece enflasyon oranı ile açıklanabilecek ve anlatılabilecek bir kavram değildir.
 8. gazetelerdeki cari açık düştü çığırtganlığı ile bugün hayatıma giren deyim ama iyi ama kötü algılayabilmiş değilim. cari açığın düşmesi sanki iyi gibi geliyor ama bu çığırtganlık ile kötü mü yoksa dedirtiyor.