1. brüksel zirvesi sonuç bildirisi'nin "türkiye" başlıklı
  bölümünden; "presidency conclusions"

  madde: 23.."..müzakerelerin yalnız türkiye'yle değil, diğer
  devletlerle de yapılabileceğini... müzakereler sırasında türkiye
  birkaç devlete bölünürse veya güneydoğu bölgesinde bir kürt devleti
  kurulursa, yeni bir karara gerek olmaksızın onlarla da müzakere
  yapılacağına...