merhaba! itü sözlük, içeriği dünyanın değişik noktalarında bulunan yazarlarca oluşturulan bir interaktif sözlüktür. daha fazla bilgi alabilir, üye olarak içeriğin genişlemesine katkıda bulunabilirsiniz.
  • videolar

bostancıbaşı

  1. bu başlıkta
  2. bakın dur
  3. sırala
  1. saray bahçelerinin, köşklerinin ve surlarının muhâfazasından sorumlu olan bostancıbaşı ağa, pâyitaht istanbul'un asayişinden de sorumluydu ve yalı köşkünde otururdu. cellatların amiriydi bostancıbaşılar. kocaman kırmızı baratalarıyla, iri yapılarıyla ve acımasız tavırlarıyla insana ürperti veren bu şahıslar, padişahın yanından ayrılmaz, aynı zamanda onun özel muhafızlığını da yaparlardı. sadece padişah tarafından atanan ve yine onun tarafından azledilen bu şahıslar, padişahtan başka hiç kimseden de emir almazlardı. sadrazam dahi bostancıbaşına emir veremezdi.