1. ilkokulda, matematik dersinde öğretmenin (daha hoca değil tabi o sıralarda) verdiği acaip, fantastik örneklerdir..öğretmenin hayal gücüne göre şekillenir ama sonuçta tahtada bir adet yuvarlak olur içi boş..{}!

    misal; (bkz: uçan filler kümesi)

    ek not: aynı hayalgücünün ürünü olarak; coğrafya derslerinde gemilerin önce dumanının, sonra bacasını, daha sonra gövdesini ve en sonunda kendisinin görüyorduk..heyy gidi günler..