1. veritabanı tablolarında her bir satırın diğerlerinden ayırt edilmesini sağlayan sütün veya sütun grupları. primary key olarak bilinir.
  2. en büyük özelliklerinden biri disk üzerindeki konumu kesin belirlenmiş bir yapıda olmasıdır. dolayısıyla bir primary key ile arama yaparken doğrudan index seek durumu olur. unique yapıdadır genellikle bir integer değerle ve auto increment özelliğiyle beraber kullanılması yeğlenir.