1. bilimsel çalışmada izlenecek yolların bütünüdür efendim.

  şu sırayla gerçekleşmesi uygun görülmektedir;
  1)problemin tespiti
  2)verilerin toplanması
  3)geçici çözüm yolunun bulunması(hipotez)
  4)tahminlerde bulunma
  5)kontrollü deneyler uygulama
  -sonuçlar hipoteze uygun değilse 3. basamağa geri dönülmesi ve yeni bir hipotez kurulması
  -sonuçlar doğruysa;
  6)teori oluşturma
  -bilim çevreleri kabul ederse(tartışmasız)
  7)kanun olma