merhaba! itü sözlük, içeriği dünyanın değişik noktalarında bulunan yazarlarca oluşturulan bir interaktif sözlüktür. daha fazla bilgi alabilir, üye olarak içeriğin genişlemesine katkıda bulunabilirsiniz.

bilişim suçları

 1. bu başlıkta
 2. bakın dur
 3. sırala
 4. #bilim ve teknoloji
 1. bilgisayar, çevre birimleri, pos makinesi,cep telefonu gibi her türlü teknolojinin kullanılması ile işlenilen suçlardır.

  bilişim suçlarının türleri

  suçların türleri tck da suç teşkil edecek tüm suçları kapsaya bilmekte veya bu suçlara zemin hazırlamaktadır. suçların işleme şekilleri;

  hakaret, küfür, kredi kartı yolsuzlukları, sahte belge basımı, bilgilerin çalınması ve buna bağlı olarak devam edebilecek suçları kapsamakla, birlikte bunlarla sınırlı olmayıp, günden güne değişiklikler göstermektedir. il emniyet müdürlüğümüz bilgi işlem şube müdürlüğümüz 1999 yılından itibaren değişik birimlerden ve cumhuriyet başsavcılıklarından gelen talepler doğrultusunda çalışmalarına başlamıştır. 1999 yılında başlayan çalışmalarımız talebin atması nedeniyle bilgi işlem şube müdürlüğü içerisinde bulunan bilgi sistemi büro amirliği bünyesinde çalışmalarını sürdürmüştür. 2002 yılından itibaren emniyet genel müdürlüğü bünyesinde internet ve bilişim suçları şube müdürlüğün kurulması sonucu taşra teşkilatı olarak şube müdürlüğümüz içerisinde bilişim suçları büro amirliği adı altına çalışmalarını sürdürmektedir.

  ülkemizde en çok karşılaşılan bilişim şuçlarından örnekler

  - başkalarının adına e-mail göndererek özellikle ticari ve özel ilişkileri zedeleme.
  - başkalarının adına web sayfası hazırlamak ve bu web sayfasının tanıtımı amacıyla başkalarına e-mail ve mesaj göndermek ve bu mesajlarda da mağdur olan şahsın telefon numaralarını vermek.
  - kişisel bilgisayarlar yada kurumsal bilgisayarlara yetkisiz erişim ile bilgilerin çalınması ve karşılığında tehdit ederek maddi menfaat sağlanması
  - şirketlere ait web sayfalarının alan adının izinsiz alınması ve bu alan adlarının karşılığında yüklü miktarlarda para talep etmek.
  - özellikle pornografik içerikli cd kopyalamak ve satmak.
  - sahte evrak basımı gibi çok farklı konuları içerebilmektedir.
  not: unutmayın bu tür suçların tek mağduru siz değilsiniz. karşılaşılmış olan durumdan utanmadan tüm deliller ile birlikte en yakın cumhuriyet başsavcılığına başvurunuz.

  bilişim suçu ile karşılaştığınızda yapabilecekleriniz

  - yasadışı siteler (web sayfaları) ile ilgili şikayetlerinizi 155@iem.gov.tr adlı e-mail ihbar adresine bildirebilirsiniz.
  - şahsınız ile ilgili şikayetçi olduğunuz konular ile ilgili elde edebildiğiniz tüm deliler ile birlikte en yakın cumhuriyet başsavcılığına müracaat ederek şikayetçi olabilirsiniz.
  - il emniyet müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan tüm tahkikatlarda savcılık talimatı veya mahkeme kararı esas alınmaktadır.
  - şikayetçi olduğunuz konular ile ilgili olarak yapılacak çalışma neticesinde ısp(internet servis sağlayıcının) yurt dışında bulunması durumunda adli makamlar tarafından yapılacak olan adli istinabe ile konunun takibi yapılabilmektedir.

  bilişim suçları ile ilgili olarak mağdur olmadan önce yapılabilecekleriniz

  - şirketinize veya şahsınıza ait önemli bilgilerinizin yer aldığı bilgisayarınız ile özel güvenlik önlemleri almadan internete bağlanmayınız.
  - internet ortamında %100 güvenliğin hiçbir zaman sağlanamayacağını unutmayın!
  - özellikle chat ortamında bilgisayarınıza saldırılabileceğini;
  - chat'de tanıştığınız kişilere şahsınız, aileniz, adres, telefon, işiniz v.s. konularda şahsi bilgilerinizi vermemeniz gerektiğini unutmayın!
  - internet ortamında tanıştığınız kişilere kredi kartı bilgilerinizi vermeyin.
  - internet üzerinden yapılan yazışmalarınızda karşınızdaki kurumlarla özel bir yöntemle yazışmanızda fayda olacaktır. bu şekilde sizin adınıza birlikte ticaret yaptığınız şirketlere asılsız bilgiler veya sizi kötüleyici bilgiler gönderilse bile karşı taraf bunun sizden gelmediğine emin olacaktır.

  bilişim suçları ile yapılan çalışmaların hukuki dayanakları

  bilgisayar yoluyla dolandırıcılık tck 503-507: dolandırıcılık ve iflas
  bilgisayar yoluyla sahtecilik tck 316-368: sahtecilik suçları
  kanunla korunmuş bir yazılımın izinsiz kullanımı 5846'nolu fikir ve sanat eserleri kanunu (fsek)
  yasadışı yayınlar tck 125-200: devletin şahsiyetine karşı cürümler;
  tck 480-490: hakaret ve sövme cürümleri
  tck 426-427: halkın ar ve haya duygularını inciten veya cinsi arzuları tahrik eden ve istismar eder nitelikte genel ahlaka aykırı: ve diğer anlatım araç ve gereçleri.
  bilgisayar sistemlerine ve servislerine yetkisiz erişim ve dinleme "bilişim alanında suçlar tck 525a, b, c ve d". maddeleridir.

  yeni tck'da bilişim suçları

  1 nisan 2005 tarihinde yürürlüğe giren yeni tck'nın kapsamında, bilişim sistemlerine karşı işlenen suçları da gerekçeleriyle birlikte yer alıyor.


  bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması kapsamındaki suçları tanımlayan kanun maddeleri tck'nın 243 -246.maddelerinde yer alıyor.

  bilişim sistemine girme

  madde 243. - (1) bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye iki yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir.

  (2) yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.

  (3) bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

  sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme

  madde 244. - (1) bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen, bozan, sisteme hukuka aykırı olarak veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen, erişilmez kılan, değiştiren, yok eden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

  (2) bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

  (3) yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması hâlinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

  banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

  madde 245. - (1) başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası ile cezalandırılır.

  (2) sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

  tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması

  madde 246. - (1) bu bölümde yer alan suçların işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

  kaynak: iem.gov.tr
 2. istanbul'da vatan caddesindeki emniyet müdürlüğü binasında bilişim suçları ile ilgili bir bölüm bulunmaktadır. iyi bir avukatınız ve biraz da sağlam bağlantılarınız varsa epey fayda bulursunuz burda.
 3. ytck'nın 243.,244. ve 245. maddelerinde düzenlenen suçlardır. bu suçların yanısıra, bir bilişim suçu dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarının nitelikli hallerini oluşturuyorsa,neticesi bakımında yalnızca bir bilişim suçu teşkil etmeyecektir. örneklendirecek olursak;
  bir kişinin msn hesabını çaldığınızda/hukuka aykırı olarak girdiğinize bir bilişim suçu işlemiş olacaksınız. ancak bu kişinin çalmış olduğunuz hesabındaki kişilerle o kişiymiş gibi konuşarak, kendinize kontör göndermesini ikna etmeniz ve size kontör gönderilmesi nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturacaktır.
  bunun nedeni ise, nitelikli dolandıcılık yahut nitelikli hırsızlık türü suçların madde metinlerinde zaten bilişim unsurunun aranıyor olmasıdır.
 4. chatroulette olsun diğer sitelerde olsun webcame çük şov yapmaktır. bundan büyük bilişim suçu olamaz.
 5. digital çagı yaşadıgımız günümüzde kriminal açıdan post-modern kriminolojinin kapsamına giren suç çeşidi. kriminolojik açıdan diger suç türlerine göre katlanarak çogalarak diger suç türlerinden ayrışmaktadır. teknolojiden sistemli olarak yararlanan hemen herkes bir bilişim suçu magduru olabilmekte gelen çok sayıda mailini kontrol ederken dikkatsizce kendisi ile ilgisi olmadıgı halde aksini düşünerek açtıgı kötü amaçlı bir mail ile tuzaga düşebilecegi bir suç türüdür. bilişim suçları açısından en tehlikelisi ve kamu otoritelerininde en agır müeyyide uygulaması gereken bilişim suçu türü çocuk istismarına dayalı çocuk pornografisi olmalıdır. özellikle iskandinav ülkelerinde bilişim suçları arasında en önemsenen suç çeşididir. yaygın görüşün ve sanılanın aksine protopleşen ve sembolize edilmeye çalışılan hacker imajının aksine bilişim suçları organize suç örgütleri tarafından yapılan yasadışı faaliyetlerdir. en yaygın türleri banka hesaplarına yönelik bilgi edinme, e-ticaret yolu ile sahtekarlık yapma, kredi kartlarına yönelik sahtekarlıklardır. ayrıca çeşitli şirketlerin ve kamu kuruluşlarının güvenlik aglarına sızarak önemli bilgilerine ulaşma ve bunu maddi çıkar amaçlı kullanmakta bilişim suçlarının yaygınlaşan uygulamalarına örnek teşkil etmektedir. diger çeşitleri ise yabancı tanımları ile söylemek gerekirse trojan, spayware ve malware gibi bilgisayar virüsü olarak genelleştirilerek türkçeleştirilen virüsleri yüzbinlerce ve milyonlarca bilgisayara yayarak bilgisayar güvenligi firmalarına bunları önletici yazılımları pazarlama mantıgına dayalı suçlardır. işin ilginci ise bilşim suçlarına dayalı tehdidin yani siber tehdidin milli güvenlik kurulunun gündemine alınması ve ulusal güvenligi tehdit edici bir unsur olarak algılanmasıdır. ülkemizde global olarak çeşitli ülkelerin emniyet teşkilatlarında kullanılan çok sayıda program ve uygulama ülkemiz emniyet birimlerinde de kullanılmaya başlanmış emniyet teşkilatı içerisinde bilişim suçları birimleri kurulmaya başlanmıştır. ülkemizde halen profosyonel anlamda bilişim suçları ile ugraşan firmalar bulunmakta çeşitli egitim kurumları ve sivil toplum örgütleri tarafından bilişim suçları egitimi verilmektedir. bilişim suçlarının en spesifik konuları ile ilgile profosyonel çözmler sunan firmalar ve egitim kurumları mevcuttur. globalleşen günümüz dünyasında bilişim suçları ulusal güvenlik sorunu olarak algılanmalı ve organize ve suç olarak tanımlanmalıdır.