1. padişah veya sultanlara bürokrasinin önde gelenlerinin, mesela sadrazamın veya vezirlerin yaptığı bağlılık yemini, bir anlamda. avrupalılarda da vardır bunun örnekleri. ultumatomdur bir sultanın tahta geçmesi, eğer biat edilmezse savaş nedenidir, yani kelle gider.
  2. emrinde olmak, emrine uymak, hizmetinde olmak ve buyruklarını kabul etmek...

    daha çok dini anlamda üst varlığa ve onun yolunda hareket etmek anlamındaki arapça sözcük.
  3. sorgulamaktan kaçınmış ya da kaçınmak zorunda kalmış olmanın ardından gelen ilk çatışma anında genellikle öfkeye düşülür. geçmişe hayıflanma ile geleceği kurtarma kaygılarının birbirlerine karıştığı durumlara yol açabilecek, tehlikeli gönüllülüktür. nasılsa her budalaya hayran olacak bir başka budala bulunur-muş.