1. belediye encümeni, belediyenin karar organlarından biri olmakla birlikte danışma organı niteliği de vardır. belediye encümenine belediye başkanı başkanlık eder. encümenin her yıl meclis tarafından seçilen üyelerinin sayısı nüfusu 100.000'in üzerindeki bölgelerde 4, daha küçük belediyelerde ise 3'tür. haftada en az 1 kez toplanır.

  görev ve yetkileri:
  - belediyenin stratejik planını, yıllık çalışma izlencesini, bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
  - kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
  - bütçede aktarmalar yapmak.
  - yasalarda öngörülen cezaları vermek.
  - öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
  - 5000 ytl'yi* geçmeyen, dava konusu belediye alacaklarının anlaşma yoluyla ortadan kaldırılmasına karar vermek.
  - taşınmaz mal satımına, trampa ve tahsis edilmesine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi 3 yılı geçmeyen kiralamaları karara bağlamak.
  - halka açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
 2. akşam dalgasına aklıma gelip de mayışmış anneme sorduğum terim.

  -anne belediye encümeni nedir?

  oradan babam atladı, 'belediye meclisinde çalışan kişi.'

  -yokk, encümen bir organ. kişi değil baba.

  annem;

  -neremizde?