1. eski bir osmanlı uzunluk birimi olanı ilginç bir şekilde 1,29 metre olan, 33 cm'liği ise ingilizlere ait olan ölçü birimi...
  2. divan edebiyatında, içinde sevgilinin sunduğu şarabın bulunduğu kadeh anlamında kullanılan sözcük. divan şairleri ayak sözcüğünü beyit içerisinde hem gerçek anlamına uygun olarak hem de kadeh anlamına gelecek şekilde kullanırlardı genellikle :
    her ne dem lutf eyleyüp bezmi müşerref eylesen
    ehl-i bezm ayağına yüz sürmeğe amadedir.
  3. bir ek.
    geniş zaman kipinde çekilmiş fiillere gelip zaman ifadesi verir.

    + giderayak haber ver de göreyim seni.