1. halk arasındaki genel kullanımı "ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın" olan söz.

  bu kullanımdaki "cirmin" kelimesinin,
  "cürüm-ün" -> "cürmün" diye telaffuz edildiğini düşünüyorum.

  bu kullanım, ince+dar+yuvarlak ünlü olan "ü" hecesinin(sesinin), dil ve damağa temas eden "m" ve "n" sesleri ile birlikte kullanımının daha kolay olmasından ileri geldiğini düşünüyorum.

  "i" hecesi, ince+dar+düz olmasından ötürü, daha zor telaffuz ediliyor diye düşünüyorum.

  dil zamanla değişir, hece değişimleri de böyle oluyor diye biliyorum.

  + düşün düşün boktur işin
  - karışma benjamin