• videolar

 1. • çabuk parlayan, çabuk söner.
  • çabuk veren iki verir.
  • çağır kara(-ca) oğlan çağır, taş koyduğun yerde ağır.
  • çağırsalar da gitmesem, çağırmasalar da sitem etsem.
  • çağrılan yere erinme, çağrılmayan yere görünme.
  • çağrıldığın yere aş ol, çağrılmadığın yere baş ol.
  • çağrılmayan yere çörekçi ile börekçi gider.
  • çağrılmayan yere kedi ile köpek gider.
  • çakalsız köy olmaz.
  • çakmazsa gürlemez.
  • çaldık kesmedi, dürttük geçmedi.
  • çalgı, düğün evini yakışır.
  • çalı çırpı ile ev yapılmaz, harç ister.
  • çalı çırpı, herkesin evi.
  • çalı dibinde yuvası, böyle götürür havası.
  • çalı idi, çırpı idi, evim idi ya, ayı idi, uyu idi,kocam idi ya.
  • çalı ile ürküt, çırpı ile say.
  • çalı yırtığı, çoban dürtüğü.
  • çalıda gül bitmez, cahile söz yetmez.
  • çalım para etmez.
  • çalınan tazı, çulunu tez yırtar.
  • çalıntı meyve tatlıdır.
  • çalışmak değil, şüphe öldürür.
  • çalışmak, ibadetin yarısıdır.
  • çalma kapıyı (elin kapısını) çalarlar kapını.
  • çam ağacından ağıl olmaz, eloğlundan oğul olmaz.
  • çam ağacından camiye direk, yüznumaraya kürek de olur.
  • çam sakızı, çoban armağanı.
  • çamın haysiyetini, ayıdan sor.
  • çamın kökü olmaz, yalancının sözü olmaz.
  • çamlıca’nın suyu, göksu’nun kurbağası.
  • çamur olmaz ise hamur olmaz.
  • çamura bastım, çalıya astım.
  • çamura batan arabayı, koca öküz götürür.
  • çanağa ne doğrarsan, kaşığından o çıkar.
  • çanağın, çömleğin lakırdısı olmaz.
  • çanağından çıkmış, çanağını beğenmez.
  • çanak çanağa değer kırılır.
  • çanakkale boğazı, ndı kıçımın ağzı.
  • çanakkale çanağıdır, ondan sır çıkmaz.
  • çanakta balın olsun, yemen’den arı gelir.
  • çapanoğlu alabacak, ne alacak, ne verecek?
  • çapkın at, boğazını kendi çıkarır.
  • çapula giden, uyanık olur.
  • çaputuna çuluna, âşıklık ne haline?
  • çare ne şive-i takdire rızadan gayrı.
  • çaresiz derde lokmanda aciz kalır.
  • çaresizliktir bu derdin çaresi.
  • çarığa bakma, yürüğe bak.
  • çarşamba karısı, âlemin maskarası.
  • çarşambanın gelişinden, perşembe bellidir.
  • çarşı iti ev beklemez.
  • çarşı da mum pahalı, körün neyine.
  • çatal kaşık yere çakılmaz (batmaz).
  • çavdar unundan baklava olmaz.
  • çay bir olur çeşme bir, ahbap bir olur candan bir.
  • çay bir olur, çeşme bin.
  • çay kenarında kuyu kazar.
  • çay kuşu ayağından tutulur.
  • çay kuşu, çay taşı ile vurulur.
  • çaya sulu götürür, susuz götürür.
  • çaya varmazdan çemrenme.
  • çaya varmazdan, ayağından çarığını çıkarır.
  • çayda ki balığa, yağ kızartma.
  • çaydan geçer, derede boğulur.
  • çaydan geçersin, arkta boğulursun.
  • çayı geçinceye kadar keçiye abdurrahman çelebi derler.
  • çayın kenarında sen de gel soyun.
  • çayır piresi üflemekle ölmez.
  • çaylağa sormuşlar;”anasını koyup, yavrusunu neye kaparsın?””avazı kulağıma hoş gelir” demiş.
  • çek deveyi, güt koyunu, gittikçe beylenirsin.
  • çeken bilir, borlu belinin kışını.
  • çeki taşı çekiden kalmaz.
  • çekilmeyince pekişilmez.
  • çekirdekten yetiştirdi, mürüvvetini gördü.
  • çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncüsünde ele geçer.
  • çekirge suyuna gönderdik, çekirge getirdi.
  • çekişmeyince pekişmez (berkişmez).
  • çektiğim cezayı amelimdir.
  • çektim yün, teptim keçe, burdum külah oldu.
  • çektim yünü, teptim keçe, bozdum külah.
  • çektin gelmiyor, kap salıver.
  • çektiri’yi gördüm imrendim, içine girdiğim öğrendim.
  • çelik gibi sert, hamur gibi yumuşak olma.
  • çengi ölüsü çalgı ile kalkar.
  • çerçi başındakini satar.
  • çerçi kızı boncuğa âşıktır.
  • çerçi yükün ne tutar? tuttukça tutar.
  • çeribaşı tarizi ediyor.
  • çeşmeden testi her gün dolu gelmez.
  • çeşmeye gidenin testisi kırılır.
  • çeşmeye gitse, çeşmeyi kurutur.
  • çeşm-i insaf gibi kâmile mizan olmaz, kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz.
  • çevik kuşu iki ayağından tutulur.
  • çıbandan korkan cibinliği beraber taşır.
  • çıhar attım, şeş oynadım, yine felek yendi beni.
  • çık cık eden nalçadır, iş bitiren akçedir.
  • çıkacak kan damarda durmaz.
  • çıkmadık candan ümit kesilmez.
  • çıngıraklı deve kaybolmaz.
  • çıra dibi karanlık olur.
  • çıra is vere vere yanar.
  • çıtlığı kırk köyün köpeğini başına toplar.
  • çift edersen bağlanırsın, bağ edersen eğlenirsin.
  • çift ile koyun, kalanı oyun.
  • çiftçinin ambarı sabanın ucundadır.
  • çiftçinin karnını yarmışlar, kırk tane gelecek yıl çıkmış.
  • çiftçiye yağmur, yolcuya kurak –cümlenin muradı verecek hak-
  • çifte gelmeyen öküzün olsun, işe gitmeyen oğlun.
  • çiftliğin içinde, geminin dışında.
  • çiğ sözden, kem gözden ırak.
  • çiğnemeden yutulmaz.
  • çingen elek, çulha göynek bulmaz.
  • çingen kızı, kadın olmaz.
  • çingene “oğlumun hastalığına yanmam, huyunu değiştirir” dermiş.
  • çingene ciğer pişirir, yemeden karnını şişirir.
  • çingene çadırında musandıra ne arar?
  • çingene çingeneye çatmadıkça, kasnak bana geçmez.
  • çingene çoğaldıkça, çeribaşı iftihar eder.
  • çingene düğünü hoyrat, derneği davulsuz olmaz.
  • çingene ele kızmış, kendi çocuğunun ağzını yırtmış.
  • çingene evinde kaymak bulunmaz.
  • çingene ile bal yeme (yola gitme),güzel ile taş taşı.
  • çingene pişirir, yemeden karnını şişirir.
  • çingeneden çoban olmaz, yahudiden pehlivan.
  • çingenenin ekmeği düşüne girer.
  • çingeneye beylik vermişler, önce babasını asmış.
  • çingeneye mansıp değse evvela atasını asar.
  • çingeneyi paşa yapmışlar; “şu ağaçlardan ne güzel kasnak olur” demiş.
  • çirkefe taş atma üstüne sıçratırsın.
  • çirkin bürünür, güzel görünür.
  • çirkin karı evin toplar, güzel karı düğün gezer.
  • çirkine güzel dedikçe bir daha sallanır.
  • çitten duvar, gübreden sıva.
  • çivi çıkar ama yeri kalır.
  • çivi çiviyi söker.
  • çivisiz pedavrayı yel alır.
  • çivisiz tahtayı rüzgâr alır.
  • çivisiz tahtayı yel alır, yel almazsa sel alır.
  • çoban aldı bağa gitti, kurt aldı dağa gitti.
  • çoban çorabını kendi örer.
  • çoban güttüğü, çırak durduğu kadar alır.
  • çoban itikadı sağlam olur.
  • çoban köpeği ne yer, ne yedirir.
  • çoban kulübesinde, padişah rüyası görür.
  • çoban olan koyun gütmek, oğul babanın huyunu gütmek gerektir.
  • çoban yağı çok bulursa, çarığına sürer.
  • çobana verme kızı, ya koyun götürür ya kuzu.
  • çobana yağ kaygusu, keçiye can korkusu.
  • çobanın gönlü olunca, tekeden yağ çıkarır.
  • çobansız koyunu kurt kapar.
  • çobansız sürü olmaz.
  • çocuğa iş buyuran, ardınca kendin gider.
  • çocuğu olmayana, çocuk döktürmeli.
  • çocuğum yok ağlayacak, çorbam yok taşacak.
  • çocuğun olduğu yerde gıybet (dedikodu) (kav) olmaz.
  • çocuğun yediği helal, giydiği haramdır.
  • çocuğuna iyi kötü huy anadan gelir.
  • çocuk büyür, deli uslanmaz (uslanır).
  • çocuk büyütmek, taş kemirmek.
  • çocuk doğmadan kaftan biçilmez.
  • çocuk düşe kalka büyür.
  • çocuk ile yoğurt yiyen, elbette ağzına yüzüne bulaştırır.
  • çocuk ile yola gitme, yükün düşerse güler.
  • çocuk sever, kız över.
  • çocuk seversen beşikte, koca seversen döşekte.
  • çocukla çıkma yola; düşersen güler, düşerse ağlar.
  • çocuklar uyuya uyuya büyür, ihtiyarlar uyuya uyuya ölür.
  • çocuklar ve deliler doğruyu söyler.
  • çocuklu kadın, kargalı çınar, civcivli tavuk.
  • çocukluk gibi sultanlık olmaz.
  • çocuksuz kadın, yemişsiz ağaca benzer.
  • çocuktan al haberi.
  • çoğu zarar, azı karar.
  • çok adam, çok şans demektir.
  • çok ağız bir olunca, bir ağız hiç olur.
  • çok arpa, atı çatlatır.
  • çok beladan kurtarır insanı; “bilmem, görmedim”.
  • çok bilen, çok yanılır.
  • çok çabalayan çok yorulur.
  • çok çalışan çarık yırtar, iş odur hakka vara.
  • çok çalıştım senin için, şimdi oldu benim için.
  • çok çocuk anayı şaşkın, babayı düşkün eder.
  • çok eli işte gör, az eli aşta gör.
  • çok gezen tavukayağında pislik getirir.
  • çok gezen, çok bilir.
  • çok gülen, çok ağlar.
  • çok havlayan köpek ısırmaz.
  • çok isteyen belasını ister.
  • çok karınca deveyi öldürür.
  • çok karıştırma, altından çapanoğlu çıkar.
  • çok kazanan, çok ister.
  • çok koşan, çabuk yorulur.
  • çok koyunun çok kuzusu.
  • çok kucaklayan, az devşirir.
  • çok lakırdı para etmez (baş ağrıtır).
  • çok lakırdı, değirmende olur.
  • çok mal haramsız, çok laf yalansız olma.
  • çok muhabbet, tez ayrılık getirir.
  • çok naz, âşık usandırır.
  • çok okuyan değil, çok gezen bilir.
  • çok seğirten, çabuk yorulur.
  • çok söyleme arsız edersin, aç bırakma hırsız edersin.
  • çok söyleme, ağzın büyük olur.
  • çok söyleme, tel kırarsın.
  • çok söyleyen, çok yanılır.
  • çok söyleyenin kalbi çürük olur.
  • çok söyleyenin kalbi sağ olmaz.
  • çok söz (laf) yalansız, çok para (mal) haramsız olmaz.
  • çok söz söyleyen, çok söz işitir.
  • çok söz, hamamda yaraşır.
  • çok süren ikbal, beyaz kargaya benzer.
  • çok şecaat, cinnetten kısımdır.
  • çok şecaat, deliliktir.
  • çok taş kaldıran, ya yılana uğrara, ya çiyana.
  • çok yaşayan bilmez, çok gezen bilir.
  • çok ye ol helak, az ye ol melek.
  • çok yiyen ahmak olur.
  • çok yiyeyim diyen, aç kalır.
  • çok zenginin ayağına çöp batar.
  • çokluğa darı saçılmaz (taş atılmaz).
  • çömlek demiş;”dibim altın “kaşık demiş; “girdim çıktım”.
  • çömlek hesabına bakılırsa, ayın kırk beşi.
  • çömlek taşa dokunursa vay çömleğin haline, taş çömleğe dokunursa yine vay çömleğin haline.
  • çömlekçi ayranı testiden içer.
  • çömlekçi, suyu saksıdan içer.
  • çöpsüz üzüm olmaz.
  • çöpten duvar, boktan sıva.
  • çöpten minareye değme yıkılır.
  • çöre otu susam mı, o da benim tasam mı?
  • çöreğin büyüğü, un çokluğundan olur.
  • çöreğinde şüphen yoksa,gam yeme.
  • çözen tilki, bağlayan tilki.
  • çubuğun üzerinden meşe kömürünü eksik etme.
  • çubuk kötü arkadaştan iyidir.
  • çubuk yaş iken eğilir.
  • çuhasını giymedikse, kenarından kuşattık.
  • çuhaya muhtesiplik vermişler, evvela atasını haklamış.
  • çukura düşmüş çıkamaz, pırpır eder uçamaz.
  • çul içinde, aslan yatar.
  • çuval almazsa, harar alır.
  • çuvaldız yurdusu (gözü) kadar delikten deve denlü soğuk girer.
  • çuvalın ağzını bırakır da, dibinden deler.
  • çürük baklanın kör alıcısı olur.
  • çürük bina, temel tutmaz.
  • çürük diş ağrısı çekilmez, çektirilir.
  • çürük iple kuyuya inilmez.
  • çürük merdivenle, dama çıkılmaz.
  • çürük tahta çivi (çivi) tutmaz.
  • çürüksüz koz, kemiksiz et olmaz.
  • dadanmış, kudurmuştan beterdir.
  • dağ ardında olsun da, yeraltında olmasın.
  • dağ başı dumansız olmaz (dumanı eksik olmaz).
  • dağ başına kış gelir, insanın başına iş gelir.
  • dağ başında duman, insan başından yaman eksik olmaz.
  • dağ başında harman savrulmaz.
  • dağ başında harman yapma savurursun yel içinde, sel önünde değirmen yapma götürürsün sel içinde.
  • dağ başından duman, yiğit başından boran eksik olmaz.
  • dağ çalısız kalmaz, yol kenarı dikensiz olmaz.
  • dağ çalısız, yol delisiz olmaz.
  • dağ dağ üstüne olur, ev ev üstüne olmaz.
  • dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.
  • dağ deyip dıngıldama ardınca adam bulunur.
  • dağ deyip geçme, yuva diyen bulunur.
  • dağ dumansız, insan hatasız olmaz.
  • dağ ile yarışan davarından çıkar.
  • dağ kail olmuş, tavşan kail olmamış.
  • dağ kuşu dağda, bağ kuşu bağda yarışır.
  • dağ ne kadar büyük olsa, kervan aşar.
  • dağ ne kadar yüce olsa (ise) geçidi bulunur (yol üstünden aşar).
  • dağ ola duman ola, kırmızı tuman ola.
  • dağ olsa takat getirmez.
  • dağ taş üstüne olur, ev ev üstüne olmaz.
  • dağ tavşansız olmaz.
  • dağ yıkılmazsa dere dolmaz.
  • dağ yürümezse abdal (âşık) yürür.
  • dağa çıkan, düz aramaz.
  • dağda bağım var, yüreğimde dağım var.
  • dağda gez, belde gez, insafı elden bırakma.
  • dağda gezen, ayıya da rastgelir kurda da.
  • dağdaki kuşun kırkı bir akçeye.
  • dağdaki tavşanın suyu ocağa vurulmaz.
  • dağdan dağa uçurdum, vaktimi boşa geçirdim.
  • dağdan gelen dağa gider.
  • dağdan inme yörük, ne erik bilir ne koruk.
  • dağdan inmiş damdan öküz çıkarır.
  • dağı bağ eden himmet, dağı da sağ eder.
  • dağına göre kar yağar.
  • dağına göre odun, sapına göre saman olur.
  • dağlar her zaman misafir almaz.
  • dağlar kadar günaha, darı kadar iman.
  • daha hanya’yı konya’yı bilmez, devenin gevişine güler.
  • daklıyan (dazlayan) caza (daza) düşer, bir kel başlı kıza düşer.
  • dal ağacın kollarıdır.
  • dal kıran, baş keser.
  • dal, küçükken eğilir.
  • dalı budağı sende, kökü bende.
  • dam alçak, değnek kalkmaz.
  • dam ardında eşeği bulmuş da erkeğin dişisini arıyor.
  • dam demezden bacadan düşer.
  • dam dolusu tükenmiş, damlayan tükenmemiş.
  • dam üstünde saksağan, vur beline kazmayı.
  • dam yanarsa, içindeki sıçanda yansın.
  • damak varken diş yoktu.
  • damdan düşen, damdan düşenin halini bilir.
  • damen alulliği ziynetidir bakkalın.
  • damgalı eşeği herkes tanır.
  • damı çok olanın karı çok olur.
  • damızlıksız yoğurt olmaz.
  • damlaya damlaya göl olur, damlacıktan (aka aka) sel olur.
  • damlaya damlaya göl olur, düşman gözü kör olur.
  • damlayan su mermeri, yürüyen gayret dağları deler.
  • dana anayı bulur.
  • dana büyür ama çulu büyümez.
  • dana yediği taşı bilir.
  • danayı çok alan öküzü dahi uğurlar.
  • danışan dağı aşmış, danışmayanın düz ovada yolu şaşmış.
  • danışıkçın yok ise börkün yanına ko.
  • dar ile gelen dağıla gider.
  • dar yerde yemek yemektense, bol yerde dayak yemesi hayırlıdır.
  • darı ekmeği, domuza devlet.
  • darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz.
  • darılmış ise akşam kapaklı sahanları göndermesin.
  • darılmış kudurmuştan beter.
  • darına domuz dadanmasın, evine şeyh.
  • darlıkta, dirlik olmaz.
  • dava için bir kadı, iki şahit lazımdır.
  • dava için bir kadı, ispat için bin şahit.
  • davacı razı oldu, şahit kail olmuyor.
  • davacın danişment (kadı) oldu, yardımcın allah olsun.
  • davacısız mahkemeye giden, bıyıklarını bükerek çıkar.
  • davalının aptalı, derdini mübaşire anlatırmış.
  • davasını bilmeyene şahit olma.
  • davete icabet lazımdır.
  • davetsiz düğüne giden minderini beraber götürür.
  • davetsiz düğüne, kedilerle köpekler gider.
  • davetsiz gelen, döşeksiz oturur.
  • davul çalınmasa bile, bayramdan ne eksilir.
  • davul dengi dengine çalar.
  • davul görür oynar, mihrap görür ağlar.
  • davul tozu ile ilaç olur.
  • davul tozu ile minare gölgesi arar.
  • davul zurna ile adam aramaya gider.
  • davul zurnasız, çingene düğünü olmaz.
  • davulda zurnaya, hamamda kurnaya.
  • davuldan gelen zurnaya gider.
  • davulsuz düğün, köpeksiz köye benzer.
  • davulu biz çaldık, parsayı başkası topladı.
  • davulun sesi uzaktan hoş gelir.
  • davut umma, gönlünü avut.
  • dayak cennetten çıkmadır.
  • dayısı olan, dayısına dayanır.
  • dayıya yeğen gerek, gemiye yelken kürek.
  • dazı amma evde dazlık var.
  • debbağ sevdiği deriyi yerden yere vurur.
  • debbağa sorarsan, fena koku yoktur.
  • dede koruk yer, torunun dişi kamaşır.
  • dedenin gömleği terlidir, kendi burada yerlidir.
  • dediğimi yap, yaptığımı yapma.
  • dediler “molla aş gidiyor” dedi “bana ne?” dediler “size gidiyor” dedi “sana ne?”.
  • değil kürsüye vaz, arşa çıkarsa adam olmaz.
  • değirmen iki taştan, muhabbet iki baştan.
  • değirmen kerteşi yağlamayınca dönmez.
  • değirmen suya gitmiş, o daha şakşağını arıyor.
  • değirmen taşının altından diri çıkar.
  • değirmen taşsız öğütmez.
  • değirmenciye hırsızlık ayıp değil, başka ayıbını ara.
  • değirmenciye salgın saymışlar, o da müşteri sayılmış.
  • değirmende doğan sıçan, gök gürültüsünden korkmaz.
  • değirmenden gelenden poğaça umarlar.
  • değirmene dadanan köpek dere sıyırtır.
  • değirmene gelen nöbetine kail olur.
  • değirmene kıtlık girmez.
  • değirmene varan un öğütür, evdeki nevbet sayar.
  • değirmenin ününde değil, unundadır.
  • değişiklik, dinlenmek kadar iyidir.
  • değme muhannese kendi yıkılır.
  • değneği yiyen ile sayan bir değil.
  • deli akşamdan sonra azar.
  • deli arlanmaz, soyu (sahibi) arlanır.
  • deli bakar, su akar.
  • deli deli akanı, bura bura tıkarlar.
  • deli deliden hoşlanır, imam ölüden.
  • deli deliyi görünce, çomağını (değneğini) gizler (saklar).
  • deli deliyi sever, danişmend danişmendi.
  • deli devran sürer, akıllı vakit bekler.
  • deli dostun olacağına, akıllı düşmanın olsun.
  • deli gömleği, ütü istemez.
  • deli ile çıkma yola, başına getirir türlü bela.
  • deli ile devletli, ikisi de bildiğini işler.
  • deli ile harara girilmez.
  • deli kazanmış, akıllı yemiş.
  • deli kız düğün etmiş, kendi baş sedire geçmiş.
  • deli kız evde kalmaz, delikli boncuk yerde.
  • deli kız örnek öğrenmiş, tekmil cihazını ondan işlemiş.
  • deli kız, deli gelin olur.
  • deli lacayı sever.
  • deli lala, tülbent salla.
  • deli neyler, mali, akıllı neyler hali.
  • deli odur ki, kendi söyler, kendi işitir.
  • deli ol ki; dünya için gam yeme, allah bilir kim kazana kim yiye.
  • deli oldur ki, düştüğü çukura bir daha düşer.
  • deli pazarı, bok pazarı.
  • deli sarhoştan ürker.
  • deli sözü, kaleme gelmez.
  • deliden al, uslu haberi.
  • deliden korkmayan adam delidir.
  • delik kap ta su durmaz.
  • delikanlının gönlü tez olur.
  • delikli boncuk yerde durmaz, kız kısmı evde kalmaz.
  • delikli taş yerde kalmaz.
  • deliler, akıllıların cevaplandıramayacağı sorular sorarlar.
  • delilik bir saattir, efelik bin saat.
  • delilsiz cennete bile gidilmez.
  • delilsiz dava görür.
  • delinin diline perhiz yoktur.
  • delinin düşünmesine, tavuğun eşinmesine derman olmaz.
  • delinin eline değnek verir.
  • delinin gözü, sarhoşun sözü.
  • delinin rızkını görüp, kızını verme.
  • delinin sözü, kaleme gelmez.
  • deliye bakın geç, fukaradan sakın geç.
  • deliye bal tattırma, köyde katran tulumu komaz
  • deliye bal tattırmışlar, çarşıda katran bırakmamış.
  • deliye değ de geç, akıllıya uy da geç.
  • deliye her gün bayramdır.
  • deliye kendi belası yeter.
  • deliye osur demişler, sıçmış.
  • deliye taş atma, kaldırır başını yarar.
  • deliye tokat, hastaya sokrat gibidir.
  • deliye uyan zır delidir.
  • deliyi düğüne götürmüşler, burası bizim evimizden iyidir demiş.
  • deliyle etme şaka, alt tarafında siktir yazar.
  • dem diyenin dümbeleği olmaz.
  • deme kış yaz, oku yaz.
  • deminde kaçmak dahi erliktir.
  • demir ıslanmaz, deli uslanmaz.
  • demir kızgın iken dövülür.
  • demir nemden, insan gamdan çürür.
  • demir paslanır, deli uslanır.
  • demir tavında dövülür (yaşarır).
  • demirci demirin zayıf yerine vurur.
  • demirci yüreği, demirden sert gerek.
  • demirciden kömür alınmaz.
  • demirler ibret alsın, görmeyen şahı otağından.
  • deniz bir padişahtır ki, söz dinlemez.
  • deniz dalgasız, gönül sevdasız olmaz.
  • deniz dalgasız, kapı halkasız, mektep falakasız olmaz.
  • deniz kenarında kuyu kazar.
  • deniz suyu ne içilir, ne geçilir.
  • deniz yoğurt olmuş da, yemeğe kaşık bulamamış.
  • denizde ki balığın pazarlığı olmaz.
  • denizden çıktı, kuyuya düştü.
  • denize düşen yılana sarılır.
  • denize düşen yosundan imdat umar.
  • denizi geçer, çayda boğulur.
  • denizin menfaatinden, karının selameti yeğdir.
  • derde dert ile deva, zehire panzehir ile şifa gerek.
  • derdi çeken derman arar.
  • derdi veren dermanını da verir.
  • derdin yoksa söylen, borcun yoksa evlen.
  • derdini saklayan derman bulamaz.
  • derdini söyleyen devasını bulur.
  • dere geçerken at değiştirilmez.
  • derede tarla sel için, tepe de harman yol için.
  • dert ağlatır, aşk söyletir.
  • dert çeken derman arar.
  • dert çekene göredir.
  • dert derde benzemez.
  • dert derdi açar.
  • dert gezer illet gezer, itikattadır nazar.
  • dert gezmez değişir.
  • dert gider ama yeri boş kalmaz.
  • dert ile biçare olan elbette dermanını arar.
  • dert, saklayanda kalır.
  • dertle gelen dağla gider.
  • dertli, deliden çok söyler.
  • dertli derdini anlatırken, dertsizin uykusu gelir.
  • dertli inler, âşık ırlar.
  • dertli söylediğini deli söylemez.
  • dertli söyleyen, âşık sızlayan.
  • dertsiz baş, yarasız ağaç olmaz.
  • dertsiz başı terkide gerek.
  • dertsiz deva umulmaz, devasız dert unulmaz.
  • dertsiz kul olmaz.
  • derviş horasan’ı buldu, sen hala tarikat ararsın.
  • derviş olan dilsiz olur.
  • derviş şeyhine, “baba himmet” demiş, şeyhi de “oğul hizmet” demiş.
  • dervişe “bağdat’ta pilav var” demişler: “yalan değil ise ırak değil” demiş.
  • dervişe bir lokma, bir hırka gerek.
  • dervişin fikri ne ise zikri de odur.
  • deryada balık tutmak, deveyi havutla yutmak.
  • deryanın suyu, hanımın huyu.
  • destursuz bağa gireni sopayla kovarlar.
  • destursuz bağa girenin yediği sopayı mevla bilir.
  • destursuz bağa girilmez.
  • destursuz dama girenin hali budur.
  • devasız dert olmaz.
  • deve adını satar, eşek odunu.
  • deve ahmak olduğundan kılavuzu eşektir.
  • deve bineni (dikeni),kadın düzeni severmiş.
  • deve bir akçeye, deve bin akçeye.
  • deve boynuz ararken kulaktan olmuş.
  • deve büyüktür ama beşini bir eşek yeder.
  • deve çökecek yeri bulur.
  • deve deve ötüşmeden bilir.
  • deve devenin ayağına basmaz.
  • deve gitti, yularını arar.
  • deve gördün mü, yeden ölsün.
  • deve ile itiş olmaz.
  • deve ile yetiş olmaz.
  • deve kâbe’ye gitmekle hacı olmaz.
  • deve kadar büyümüşsün, kulağı kadar haysiyetin yok.
  • deve kendi kamburunu görmez, karşısında ki görür.
  • deve kırk yıl mekke’ye (kâbe’ye) gitmekle hacı olmaz.
  • deve kırk yılda intikam almış,”ne erken oldu?” demiş.
  • deve kulağından aksamaz.
  • deve kuşu gibi uçmaya gelince kanadını, uçmaya gelince ayağını gösterir.
  • deve kuşu gibi yüke gelince kuşum der, uçmaya gelince deveyim der.
  • deve kuşuna yük getir demişler ben kuşum demiş, uç demişler deve uçar mı demiş.
  • deve ne halde, deveci ne halde.
  • deve ne kadar kıvrak yürürse, yine katarını gözetir.
  • deve ne kadar yük olsa, yine eşeğe yüktür.
  • deve oynayanda kar yağar.
  • deve ölürse eşek yük olur.
  • deve silkinse eşeğe yük çıkar.
  • deve silkintisi eşekte yoktur.
  • devetabanı gider.
  • deve tabanı, gezer yabanı.
  • deve yakında otlar, uzağı gözler.
  • deve yerine deve çöker.
  • deve yük çeker, köpek solur.
  • deve, deve yerine çeker.
  • deveci ile görüşen (dost olan), kapısını büyük açar.
  • devede de boy var ama kırkını bir eşek çeker.
  • deveden büyük fil var.
  • deveden düşenin anası ağlamamış, eşekten düşenin ağlamış.
  • develer gelir mardin’den, bak neler çıkar ardından.
  • devenin ayağı altında karınca ezilmez.
  • devenin çanı, dengi dengine çalar.
  • devenin derisi, eşeğe yük olur.
  • devenin tepmesi yumuşaktır ama can alır.
  • devenin yükünü karınca çeker mi?
  • deveye “bir cümbüş yapıver” demişlerde, yedi kazan üstü devirmiş, sonra da “çok şükür, bir kazasız çıktım işin içinden” demiş.
  • deveye “bir kıç at!...” demişler,birkaç dükkan yıkılmış.
  • deveye “inişi mi yoksa yokuşumu seversin?”yük olduktan sonra ikisini de şeytan alsın”.
  • deveye “kalk evine git demişler”,bir çam bir çardak yıkmış.
  • deveyi gördün mü? yanında giden küçüğünü bile görmedim.
  • deveye bindikten sonra çalı altına gizlenmek olmaz.
  • deveye binenin yar pususu olmaz.
  • deveye binip koyun arasında gezilmez.
  • deveye binip, yara pusma (hendeğe sinme).
  • deveye borç (diken) gerek olursa, boynunu uzatır.
  • deveye boynun eğri demişler, nerem doğru demiş.
  • deveye demişler ki” inişi mi seversin, yokuşu mu? “düz başına mı yıkıldı neden söylemedin?”demiş.
  • deveye diken, insana kötülük eden makbuldür.
  • deveye külah, horoza peçe giydirir.
  • deveye ot lazımsa boynunu uzatır.
  • deveyi bilmez fatma reis cezayir’e on seferi var.
  • deveyi dizinden, pireyi gözünden vurur.
  • deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.
  • deveyi yel alsa keçiyi gökte arar.
  • devin omzunda ki cüce, devden daha fazla görür.
  • devlet adama ayağıyla gelmez.
  • devlet, er başından ırak değil.
  • devlet gözü perdeli olur.
  • devlet, kaza yanındadır.
  • devlet kuşu başa bir defa konar.
  • devlet mansıbı bir güvercinliktir, konan göçer.
  • devlet oğul, mal, tahıl, mülk değirmen.
  • devlet ol kişidir ki, düşmanın bile.
  • devlet olmayınca başta, rastık neyler kaşta.
  • devlet yasağı üç gün sürer.
  • devlete göre biter baştan.
  • devlete göre güçlük olmaz (yoktur).
  • devlete yaranmış yoktur.
  • devletin malı deniz, yemeyen domuz.
  • devletli dana otluğa düşer.
  • devletli ile deli bildiğini işler.
  • devletli konuğu kulplu gelir.
  • devletli yanını kaşısa, fukara para verecek sanır.
  • devletlinin arkaya aşı, kalır devletsizin işi.
  • devletlinin eşeğine bile yıldızlı çul vurulur.
  • devletlinin karnı gen gerek.
  • devletliye devlet olamadım, devletsizlikten kaçıp kurtulamadım.
  • devletliye dokun geç, fukaradan sakın geç.
  • devletsiz ile pazar eyleme, deveye kulağını gösterme.
  • devletsiz oğlun olmaktan, devletliye kul olmak yeğdir.
  • devletsizin yedi ev komşusuna dek ziyanı dokunur.
  • devletten inen kişi attan eşeğe binmiş gibidir.
  • devrimler gül suyu ile yapılmamıştır.
  • devran sürenindir.
  • dibi görünmeyen sudan (tastan) geçme (su içme).
  • diken battığı yerden çıkar.
  • diken ekmek, yalınayak gitmez.
  • dikenden gül biter, gülden diken.
  • dikensiz gül olmaz, engelsiz yar olmaz.
  • dikine traş, boşuna taban.
  • dikkatsiz çoban sürüyü kurda yem yapar.
  • dil adamı beyan eder.
  • dil ağrıyan dişe gider.
  • dil bilmez, dediğini tutmaz.
  • dil dilden kalmaz.
  • dil ile düğümlenmiş şey dişle çözülmez.
  • dil insanı yaya bırakır.
  • dil kılıçtan çabuk öldürür.
  • dil kılıçtan keskindir.
  • dil söylenir haklanır, baş belaya katlanır.
  • dil susmayınca baş esen olmaz.
  • dil sükût ederse, baş selamet bulur.
  • dil uzatılan yere, el uzatılmaz.
  • dil yarası unulmaz.
  • dilber kısmı ganmazı sever.
  • dilden gelen elden gelse, fukara bahtiyar (her yoksul bir bay) olur.
  • dilenci âlemde bir olsa, şekerle beslerler.
  • dilenci selam almaz.
  • dilenciden evvel asası gider.
  • dilencinin çanağından para çalar.
  • dilencinin hakkından dolandırıcı gelir.
  • dilencinin keyfi işlek caddede gelir.
  • dilencinin torbası dolu olur, özü kara.
  • dilencinin torbası dolmaz.
  • dilencinin yüzü kara, torbası dolu.
  • dilenciye bir hıyar vermişler, eğridir diye beğenmemiş.
  • dilenciye borçlu olma; ya düğünde ister, ya bayramda.
  • dilenen doymaz, dilenmeyen acıkmaz.
  • dileyen tanrı’sını bulur.
  • dilim seni dilim dilim edeyim, her başıma geleni senden bileyim.
  • dilin cimri küçük, cürmü büyük.
  • dilin kemiği yok ama kemiği kırar.
  • dilin kemiği yok, bildiği gibi döndürür (söyler).
  • dilin kemiği yoktur.
  • dillerde vefa olmaz.
  • dillere didade, sofuya seccade aranılmaz.
  • dilsiz de olsa kâmil belli olur.
  • dilsiz dili bilir.
  • dilsiz olmak çok söylemekten yeğdir.
  • dilsizin dilinden anası (sahibi) anlar.
  • dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan oldu.
  • dimyat pirincidir, çok su kaldırır.
  • dini olmayanın insafı olmaz.
  • dinince dinlersin.
  • dininden döner, dediğinden dönmez.
  • dinini pula satan dininden de olur, puldan da.
  • dinsiz ile konuşanın eli kılıçta gerek.
  • dinsizin hakkından imansız gelir.
  • direnden korkan porsuk harman yanına neyler.
  • dirhemini yiyen köpek kudurur.
  • diri olan dirlik edinir.
  • dirlik olmayan yerde varlık olmaz.
  • diş eti karın doyurmaz.
  • diş ne kadar güzel olsa, ağrıyınca çıkarırlar.
  • diş üzerine vurmaktan dişi taş üzerine vurmak yeğdir.
  • diş veren dişlikte verir.
  • diş yokken dudak vardı.
  • dişi ağrıyan dilini kesmeli, gözü ağrıyan elini.
  • dişi aslan tek durur ama aslan doğurur.
  • dişi köpekkuyruğunu sallamayınca, erkek köpek ardına düşmez.
  • dişi kuş yapar yuvayı, içini dışını sıvayı sıvayı.
  • dişin ağrıdığı yere dil dokunur.
  • dişten artar, işten artmaz.
  • dittiri yavrum dittiri, arpa unundan katmer mi olur dipdiri?
  • divan yolunda fidan büyümez.
  • diyen bilmez, bilen demez.
  • doğduğun yere bakma, doyduğun yere bak.
  • doğmadık çocuğa kaftan (don) biçilmez.
  • doğmadık oğlana ad komak olmaz.
  • doğru bilinmeyince, eğri bilinmez.
  • doğru gelen konuk, tanrı kazasından beterdir.
  • doğru giden geyiğin gözünden başka yarası yoktur.
  • doğru gidenin başı duvara çarpmaz.
  • doğru mevlasından başka kimseden korkmaz.
  • doğru sarsılır ama yıkılmaz.
  • doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.
  • doğru söyleyenin bir ayağı üzengide gerek.
  • doğru söyleyenin tepesi delik olur.
  • doğru söz acıdır.
  • doğru söz çok kişiye batar.
  • doğru söz yemin istemez.
  • doğru söze akan sular durur.
  • doğru yol usandırır ama sonu selamettir.
  • doğru yolda düşen çabuk kalkar.
  • doğruluk hak kapısıdır.
  • doğruluk kendisinin ödülüdür.
  • doğruluk minarede kalmış, muhabbet çalıda.
  • doğruluk minarede kalmış, onun da içi eğri.
  • doğuştan âmâya, elvandan bahsolunmaz.
  • doğruluk, su kabağıdır batmaz.
  • doğrunun yardımcısı allah’tır.
  • doğruya zeval yoktur, çekseler bin divana.
  • doğruya zeval yoktur, çekseler bin divana.
  • doğuran avrat, azraili yenmiş.
  • dokuz abdal bir kaşıkta geçinir.
  • dokuz abdal bir kilimde uyur, iki padişah bir iklime sığamaz.
  • dokuz at bir kazığa bağlanmaz.
  • dokuz çulha bir eşeğe yükletilmez.
  • dolu bardak su almaz.
  • dolu küpün sesi çıkmaz.
  • dolu testiye su konmaz.
  • doludan ıslanmışın, yağmurdan pervası olmaz.
  • doluya koydum almadı, boşa koydum dolmadı.
  • domuz çelebi deyince çalı dolaşır.
  • domuz değneksiz gider.
  • domuz derisinden post olmaz, eski düşman dost olmaz.
  • domuz domuzu çalmaz.
  • domuz domuzu yese, ormanda bir tane kalmaz.
  • domuz gördüğünü çalar.
  • domuz hort hortunu büyüğünden öğrenir.
  • domuz ne bilir cevherin kıymetini.
  • domuz sırt üstü yatmayınca gökyüzünü göremez.
  • domuz yavrusunun kulağını sıkınca, sesini duyan domuzlar koşar toplanır.
  • domuzdan bir kuşun esirgenmez.
  • domuzdan domuz doğar, koyundan koyun.
  • domuzdan insan doğmaz.
  • domuzdan kıl çekmek hünerdir.
  • domuzdan toklu doğmaz.
  • domuzla dolaşmaktan, çalıya dolaşmak yeğdir.
  • domuzu basmayan, göğü görmez.
  • domuzu bulsa kuyruğundan yutar.
  • domuzun burnunu kulağını kesmişler, yine domuz yine domuz.
  • domuzun gönlünden dokuz top bez geçer.
  • domuzun kuyruğunu kes, gene domuz.
  • don görktür, hep üstüne örtülür.
  • donsuzun gönlünden, dokuz top bez geçer.
  • dost acı söyler.
  • dost ağlatır, düşman güldürür.
  • dost ararsan; dostunun dostu ile düşmanının düşmanını bul.
  • dost ayağa bakar, düşman ise başa.
  • dost başa, düşman ayağa bakar.
  • dost beni ansın bir koz ile o da çürük çıksın.
  • dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur.
  • dost bizi iyi yola öğütleyendir.
  • dost dost için çiğ tavuk yer.
  • dost dosttan sır saklamaz.
  • dost dostun ayıbını yüzüne söyler.
  • dost evinde başını bağla, düşman evinde tırnağını kes.
  • dost gibi görünür, düşman gibi bulunur.
  • dost ile ekmeği, incecik uzunca yemek gerek.
  • dost ile ye iç, ama alışveriş etme.
  • dost kara günde belli olur.
  • dost kazan, anan düşman doğurur.
  • dost kazanırsan tut, düşman kazanırsan güt.
  • dost kusura kalmaz, düşman ise beğenmez
  • dost sanma şanlı vaktinde dost olanı, dost bil gamlı vaktinde elinden tutanı.
  • dost yoluna post olmalı.
  • dost yüzünden, düşman gözünden bellidir.
  • dosta çok varan, ekşi yüz görür.
  • dosttan zarar gelmez.
  • dost zindan kapısında bellidir.
  • dosta çok varan kişi, ekşi yüz görür.
  • dostluk kantarla, alışveriş miskalle.
  • dostu göstermekle düşman ezilmez.
  • dostu methedersen, yerecek yerini ko.
  • dostun attığı gül, umulmaz yara açar.
  • dostun attığı taş, baş yarmaz.
  • dostun düşmandan çok olsun.
  • dostun ekmeğini düşman gibi ye.
  • dostun varsa candan, artık korkma çıkardan.
  • dostun yenisi, kaşığın eskisi.
  • dostun zahmeti, düşmanınkinden çok olur.
  • doya gitsen tok git.
  • doyulmaz nesne olmaz.
  • dökülen çanak geri dolmaz.
  • dökülen darıya kile kantar olmaz.
  • dökülen su kabını doldurmaz.
  • dökülen mey, kırılan şişe-i rindan olsun.
  • döner taşım yok, öter kuşum yok.
  • döngel ile oruç tutulmaz.
  • dört onluktan tek kuruş yeğdir.
  • dört paralık adamın, sekiz paralık keyfi olur.
  • dövme yumruk sayılmaz.
  • dövüş sırasında yumruğa bakılmaz.
  • dua ile peynir gemisi yürümez.
  • dubara ile kazanılan helva ile yenmez.
  • dudağım yok ıslık çalamam, ayağım büyük çalı sökemem.
  • dudu kuşu söyler ama insan olmaz.
  • dumandan rahatsız olan kişi, ateş yakmamalıdır.
  • dumansız baca olmaz, kahırsız koca olmaz.
  • durum (devir) kötü, kolla kötü.
  • durursa el, yürürse yel beğensin.
  • dut giyinince insan soyunur.
  • dut kurusu ile yar sevilmez.
  • duvarı nem, insanı gam yıkar.
  • duyulmadık nesne olmaz, her ne kadar gizli olsa.
  • duyduklarınızın hiçbirine, gördüklerinizin yarısına inanın.
  • düğün arpasıyla at tavlanmaz.
  • düğün aşıyla dost ağırlanmaz.
  • düğün el ile haram yel ile.
  • düdük elin, yel allah’ın istediğin kadar öttür.
  • düğün evinde deve var, açık açık eve var.
  • düğün evinde iğreti soyunulmaz.
  • düğün evini bilmez çanak çömlek taşır.
  • düğün evinin defçisi, ölü evinin yasçısı.
  • düğün iki kişiye, kaygısı düşer deli komşuya.
  • düğün pilavı ile dost gönüller.
  • düğün pilavı ile köpeğin karnı doymaz.
  • düğüncü düğünü uzatırsa dövünür.
  • düğünde misafir, sonunda borçlu ağırlanır.
  • düğünde olur dernek, biz sizden aldık örnek.
  • düğünde zurnaya, hamamda kurnaya mail (âşık) olur.
  • düğüne giden dövünür, evde kalan övünür.
  • düğüne gider zurna beğenmez, hamama gider kurna beğenmez.
  • düğünsüz ev olur, ölümsüz ev olmaz.
  • düğünü davetli mekruhlar.
  • dükkân daracık olunca, oturacak yer bulunmaz.
  • dünkü gedalığına bakma, bugünkü baylığına bak.
  • dünkü köleliğine bakma, bugünkü efendiliğine bak.
  • dünya bir gemi, akıl yelkeni, fikir dümeni, kullan kendini, göreyim seni.
  • dünya kâfirin cennetidir.
  • dünya karıncalı kütüğe benzer, gelen bilmez ki, giden bilsin.
  • dünya küfür ile değil, zulüm ile harap olur.
  • dünya malı dünyada kalır.
  • dünya müminlere cehennemdir.
  • dünya ölümlü, gün akşamlı.
  • dünyayı sel bassa, ördeğe vız gelir.
  • dünya tükenir, düşman (yalan) tükenmez.
  • dünya tükenir, yalan tükenmez.
  • dünya üç şey üzerinde durur; idare, dubara, müdara.
  • dünya yağlı bir kazık, yiyebilene aşk olsun.
  • dünyada dost gibi aziz, insan gibi leziz şey olmaz.
  • dünyada eken, ahirette biçer.
  • dünyada parasız, ahirette imansız.
  • dünyada tamah varken, dolandırıcı açlıktan ölmez.
  • dünyada tasasız baş bostan korkuluğunda bulunur.
  • dünyada van, ahrette iman.
  • dünyanın en müşkül işi, söz anlamaza söz anlatmak.
  • dünyaya dayanma, karıya güvenme.
  • dünyayı seller bassa, ördeğe vız gelir.
  • dürüst bir adamın sözü, onun hisse senedi kadar iyidir.
  • dürüstlük en iyi politikadır.
  • düş, uykudan sonra gelir.
  • düşen kalkar, yorulan çöker.
  • düşenin dostu olmaz, düşmeye gör.
  • düşman düşmana gazel (mevlit) okumaz.
  • düşman düşmanın halinden bilmez.
  • düşman karınca ise de hor bakma, kendini merdane bil.
  • düşman karınca ise sen fil san.
  • düşman seni taşla, sen düşmanı boz başla.
  • düşman uyumaz, kadın unutmaz.
  • düşmana sahip çıkan düşman sayılır.
  • düşmana silah gerek, ya düşmandan ırak gerek.
  • düşmanı aşağılarsan başa çıkar.
  • düşmanı hariçte arama.
  • düşmanı sen kendine yeğin (kuvvetli) gör, alu (zayıf) çıkarsa talihin.
  • düşmanı zebun eden müdaradır.
  • düşmanın eline kılıç (mermi) verilmez.
  • düşmanın ömrü akçe gibi olsun.
  • düşün deli gönül düşün, et mi alınır kışın?
  • düşündüğünü söyleyenden değil, söylediğini düşünmeyenden kork.
  • düşüne düşüne görmeli bu işi, sonra pişman olmamalı kişi.
  • düşünmeden helâya oturan, çömeldiği yerden taş toplar.
  • düşünmeden konuşan, hastalanmadan ölür.
  • düşünmeden söyleme.
  • düt demeye, dudak ister.
  • düven öküzünün, ağzı bağlanmaz.
  • düz en olan evde, düzen olmaz.

  • ebleh açlıktan ölür.
  • ebleh kehel olmaz.
  • ebsem olmak çok söylemekten yeğdir.
  • ecel geldi cihane, baş ağrısı bahane.
  • ecel yeri açıktır, cebi dahi fayda etmez.
  • ecele çare olmaz (bulunmaz).
  • ecele çare olsaydı, lokman hekim bulurdu.
  • ecele derman, fakire ferman.
  • eceli geldi cihane, baş ağrısı bahane.
  • eceli gelen fare kedi taşağı kaşır.
  • eceli gelen köpek cami duvarına işer (siyer) (sürtünür).
  • eceli gelen köpek çobanın ekmeğini yer.
  • eceli gelenle laf olmaz.
  • ecelsiz kul olmaz.
  • ecelsiz ölüm yok.
  • ecinniye külahı ters giydirir.
  • edaninin cefası güç çekilir.
  • edebi edepsizden öğren.
  • eden bulur, inleyen ölür.
  • edep en hayırlı mirastır.
  • edepsiz karşısındakini de edepsiz eder.
  • edepsizden edep öğrenmeli.
  • edepsizden ırzını satın al.*
  • edepsizin yüzüne tükürmüşler, “yağmur yağıyor” demiş.
  • edepsizlik para ile pul ile değil.
  • edirne’de ırmak akar, bursa’nın dağı amber kokar, istanbul’da irfan çıkar.
  • edirne’nin dili, bursa’nın yalanı.
  • edirne’nin tunca’sı, bursa’nın kaplıcası, üsküdar’ın çamlıca’sı.
  • efendinin nazarı ata tımardır.
  • efendiyi efendi eden uşağıdır.
  • eğer bir kör bir köre rehberlik ediyorsa, her ikisi de hendeğe düşerler.*
  • eğer bir şey yanlış yapılırsa o sürer.*
  • eğer bir şeyin yapılmasını istiyorsanız, kendiniz yapın.*
  • eğer bir yanlış yapılırsa, o sürer.*
  • eğer ilkinde başaramazsanız, deneyin, deneyin, deneyin.*
  • eğer ödemeyeceksen, borçlarım hakkında konuşma.*
  • eğer yenemiyorsanız, ona katılın.*
  • eğilen baş kesilmez (boynu vurmazlar).
  • eğilmeyen başın ayağı öpülür.
  • eğreti ata binen tez iner.
  • eğreti kaftan tez eskir.
  • eğreti kuyruk tez kopar.
  • eğri ağaca yayım, her gördüğüne dayım deme.
  • eğri ağaç bükülene (döneliğine).
  • eğri ağaçsız orman olmaz.
  • eğri bacanın tütünü (dumanı) doğru çıkar.
  • eğri bakan, eğri görür.
  • eğri bakandan doğru iş beklenmez.
  • eğri büğrü yol doğru.
  • eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz.
  • eğri dikilen taze nihal, büyürse doğrulmak muhal.
  • eğri ekmişler bitmemiş.
  • eğri kapısının eğrisidir, mahallenin doğrusudur.
  • eğri otur, doğru söyle.
  • eğride tok, doğruda aç görülmez.
  • eğrilerle doğru söyleşmek hata.
  • eğrinin iki yakası bir araya gelmez.
  • eğriyim neden korkarım, doğruyum neden korkarım.
  • ehli dil, birbirini bilmemek insaf değil.
  • ehli ırzın hünerin elindedir feneri.
  • ehli ırzın kapısı kapalı gerek.
  • ehli irfan meclisinde hiç bulunmaz hezele, nadan ile sohbet etme kapıyı zerele.
  • ehli irfan sohbeti hep lal, mercan incidir, nadan olanın ki, daim insan incitir.
  • ehli kemal kemali arar.
  • ek tohumun hasını, çekme yiyecek tasasını.
  • ekâbir gözü perdeli olur.
  • eken biçer, konan göçer.
  • eken bilmez, biçen bilir.
  • ekersen, biçersin.
  • ekinci çiftinde gerek.
  • ekinci kırk yılda biter, bezirgân kırk günde.
  • ekinci yağmur ister, kiremitçi kurak, her ikisinin de muradını verir hak.
  • ekinci yağmur ister, yolcu kurak.
  • ekinin olmuşunu dererler.
  • ekli kuyruk tez kopar.
  • ekmeden biçilmez.
  • ekmediğin yerde biter.
  • ekmeği bana bana, sonunu saya saya.
  • ekmeği ekmekçiye ver, bir ekmekte üste ver.
  • ekmeği kessen yarım olur, kimi alsan karın olur.
  • ekmeği suya bandıktan, bağ harımını yaktıktan, kıl çul arasında sarılıp yattıktan sonra kimseye minnet kalmaz.
  • ekmeğimi al da, dirliğimi alma.
  • ekmeğin büyüğü undan olur.
  • ekmeğin büyüğü, hamurun çoğundan olur.
  • ekmeğin hakkı varsa, tuz onu komıya.
  • ekmeğin kestiğini, kılıç kesmez.
  • ekmeğini ekmekçiye ver, yarısını yerse helal olsun.
  • ekmeğini it yer, yakasına bit.
  • ekmeğini katılığına denk eden bir vakit aç kalmaz.
  • ekmeğini kendi yer, yükünü kendi kaldırır.
  • ekmek aslanın ağzındadır.
  • ekmek boğazda kalırsa su, boğazda kalırsa kefen.
  • ekmek çiğnenmeyince yutulmaz.
  • ekmek dişten artmaz, para işten artar.
  • ekmek ekmeğin mayası, gelin kaynananın dayası.
  • ekmek hakkı var ise, ekmek seni komıya.
  • ekmek hızır’ın, su bedirin, yiyin için, kudurun.
  • ekmek kaşık olur ama her yoğurdun hakkına değil.
  • ekmekle oynayanın, ekmeğiyle oynanır.
  • ekmeksiz lahananın tadı olmaz.
  • ekmekten kaşık olur, ama her yoğurdun hakkına değil.
  • eksik bilgi ile hüküm verilmez.
  • el acısı, ele geçici gelir.
  • el adamı cömert der maldan eder, yiğit der candan eder.
  • el adamı kullanan sağır dili yutmalı.
  • el adamın eşeğini türkü söyleyerek sürer, gitmezse avradına söver.
  • el ağzı ile kuş tutulmaz.
  • el ağzına bakan aç kalır.
  • el ağzına bakan karısını tez boşar.
  • el ariftir, tez duyar.
  • el aşığı arsız sanır, âşık eli gözsüz sanır.
  • el atına binen tez iner.
  • el beğenmezse, yer beğensin.
  • el benden, sebep allah’tan.
  • el beş parmaktır, hangisi bir boyda.
  • el el için ağlamış, başına kara bağlamış.
  • el el ile, değirmen yel ile.
  • el el üstünde olur, ev ev üstünde olmaz.
  • el elden ayrıksı olmaz, türesi ayrık olur.
  • el elden kalmaz, dil dilden kalmaz.
  • el elden üstündür.
  • el elden üstündür, arşa çıkıncaya kadar.
  • el eli bilir, kuşak (eşek) beli (yolu) bilir.
  • el eli ile yuyarsa, el de gözü yuyar.
  • el eli yıkar, iki elde yüzer.
  • el elin aynasıdır.
  • el elin eşeğini türkü çağırarak arar.
  • el elin iyisinde, kötüsünde değildir.
  • el elin nesine, gülerek gider yanına.
  • el elin parasız gözcüsüdür.
  • el eliyle yılan tutmuş, yazık yılana demişler.
  • el emeğine ayak direnmez.
  • el emri fevkal edep.
  • el ermez, güç yetmez.
  • el etek öpmekle dudak (ağız) aşınmaz.
  • el gönlü dolaşık, ibrişimdir açılmaz.
  • el gözü mihenktir.
  • el hayâsıyla gerdeğe girilmez.
  • el için ağlayan gözden olur, yar için dövünen dizden.
  • el için ağlayan, gözsüz kalır (iki gözden çıkar).
  • el için kuyu kazan, en iptida kendi düşer.
  • el için yanma nare, yak çubuğunu bak sefana.
  • el içinde eşek kuyruğunu kesme, kimi uzun der, kimi kısa.
  • el ile aslan tutulur, güç ile güç tutulmaz.
  • el ile çözüleni dişe bırakma.
  • el ile ellenmeyen elli yıl durur.
  • el ile gelen düğün bayramdır..
  • el ile gelen vurgun (dert) düğün bayramıdır.
  • el ile iş görülmez.
  • el ile kuş (yılan) tutulmaz.
  • el ile ver, ayağın ile ara.
  • el ile yuyar, iki el yüzü yuyar.
  • el insanın halinden ne bilsin, herkes çektiğini kendi bilir.
  • el işler baş buyurur.
  • el kaldırmayınca yer boşalmaz.
  • el kapısı hem geç, hem güç açılır.
  • el kazanı ile aş kaynamaz.
  • el kol ile kuvvet bulur.
  • el kuyruk yağıdır, yiye gör.
  • el malı ile zenginlik olmaz.
  • el mukadder, layettegayyer.
  • eloğlu adamı gözü ile yer.
  • eloğlu evlat olmaz.
  • eloğlu yumurtaya kulp takar.
  • eloğlu, insanın kalbinde ne varsa cümlesini bilir.
  • eloğluna oyun olmaz.
  • eloğluna yaranılmaz.
  • el otuz iki dişine değil, otuz iki işine bakar.
  • el öpmekle ağız (dudak) aşınmaz.
  • el ulağım evde kalmış, sen ise belde.
  • el uzatılan yere ayak uzatılmaz.
  • el uzatılan yere dil uzatılmaz.
  • el üstünde gömlek eskimez.
  • el vergisi, gönül sevgisi.
  • el verir öğüdü, kendi kırar söğüdü.
  • el yahşi biz yaman, el buğday biz saman.
  • el yarası unutulur, dil yarası unutulmaz.
  • el yuduk etek silktik.
  • el yumruğu yemeyen, kendi yumruğunu, değirmen taşı sanır.
  • el yumruğunu yemeyen, kendi yumruğunu bozdoğan armudu sanır.
  • elaleme karşı aslan malı.
  • elçide bulunan köyde (beyde) bulunmaz.
  • elçiye zeval olmaz.
  • elde haber çok olur.
  • elde istidat olunca, iş kendini gösterir.
  • elde kalan elli yıl kalır.
  • elde vefa, zehirde şifa.
  • eldeki bir kuş, daldaki iki kuştan iyidir.
  • eldeki fırsatı kaçırma, bir daha gelmez ele.
  • eldeki yara, yarasıza duvar deliği gibidir.
  • elden çıkan ele girmez.
  • elden çıkan şeye tasa boştur.
  • elden çıkan şeyle övünülmez.
  • elden gelen hayrı deriğ etme.
  • elden gelen ölüş (rızk) olmaz, gelse dahi vaktinde gelmez.
  • elden gelen övün olmaz, o da vaktinde bulunmaz.
  • elden kalan, elli gün kalır.
  • ele eden, sana da eder.
  • ele giden yele gider.
  • ele iğne sokmak isteyen, evvela çuvaldızı kendine sokmalıdır.
  • ele verir talkımı, kendi yutar salkımı.
  • elek yeni olunca asacak yer bulunur.
  • elem emelden gelir.
  • eli açık olmadan önce adaletli ol.
  • eli ağır eskiciden, ayağı ağır dilenci yeğdir.
  • eli bağlı olanı kim olsa döver.
  • eli bayraklı, ağzı çelikliden kork.
  • eli boşa “ağa uğur” derler, eli doluya “ağa buyur” derler.
  • eli çolak, cebi delik.
  • eli ermez, gücü yetmez.
  • eli hamur, karnı aç.
  • eli ile getirir ağzı ile götürür.
  • eli ile hamur ovalar, gözü ile dana kovalar.
  • eli yanan ağzına götürür.
  • elif demeden fergaha çıkılmaz.
  • elifi görse bab-ı mahkemeye yollar.
  • elifi görse direk, bab-ı görse mertek sanır.
  • elifin hecesi var, gündüzün gecesi var.
  • eliften ye ye dek, seğirttim köye dek.
  • elimi vurdum dizine, aşina çıktı sözüne (yüzüne).
  • elin ağzı faldır, ne derse olur.
  • elin ağzı torba değil ki büzesin.
  • elin ağzı tutulmaz.
  • elin ağzına bakan aç kalır.
  • elin arı, dağın karı.
  • elin attığı taş uzak düşer.
  • elin ayıbını söyleyen, seninkini de söyler.
  • elin derdi ele masal (mesel) (yalan) gelir.
  • elin ekmeği kanlıdır, silebilen yer.
  • elin geçtiği köprüden sen de geç.
  • elin gözü taşı eritir.
  • elin gözündeki çöpü görür, kendi gözündeki merteği görmez.
  • elin gülü ele kokmaz.
  • elin ile koymadığına el, bilmediğine dil uzatma.
  • elin ile verirsen aş olur, sonra kalan savaş olur.
  • elin işte iken, gözün dostta olsun.
  • elin işte, gözün işte olsun.
  • elin iyisi, ormanın çalısından çoktur.
  • elin kâşanesinden, bizim viranemiz yeğdir.
  • elin köşklü sarayından, bizim tavhanemiz yeğdir.
  • elin öğüdünü el alır, ananın babanın öğüdü evde kalır.
  • elin ölüsü, ele güler.
  • elin şikâr taamından, tarhanamız yeğdir.
  • elin tavuğu ele kaz, fındığı koz görünür.
  • elin terazisi yoktur.
  • elin tuttuğu kuşun kuyruğu kısa (kuyruksuz) olur.
  • elinde bereket kendisinde meymenet yok.
  • elinden gelen hayrı deriğ etme.
  • elinden gelmeyen işi diline dolar.
  • eline ağır dikişçiden, ayağına çevik dilenci.
  • eline diline perhiz yok.
  • eline geç ustadan, ayağına çabuk dilenci yeğdir.
  • elini öp, duasını al.
  • elini veren kolunu alamaz.
  • ellere körlük verir, kendi kamburuna bakmaz.
  • elli kemdir yüz karar, herkes dengini arar.
  • elmanın dibi göl, armudun dibi yol olmalı.
  • elması çamura atmışlar, yine elmas, yine elmas.
  • elması çamura atmışlar, yine kıymetine halel gelmemiş.
  • elmasın irisi ufağı olmaz.
  • elmastraş bardak latif olur.
  • elmayı çayıra, armudu bayıra.
  • elmayı yukarı at, inince hızar varış.
  • elti eltiden kaçar, görümceler bayrak açar.
  • elti eltiye eş olmaz, arpa unundan aş olmaz.
  • emanet at, insanı yay bırakır.
  • emanet eşeğin yuları gevşek olur.
  • emanet hayvanın kuskunu yokuşta kopar.
  • emanete hıyanet olmaz.
  • emanetin ömrü kısadır.
  • eme seme yaramaz.
  • emek olmayınca sömmek olmaz.
  • emek olmazsa yemek olmaz.
  • emek tartıya girmez.
  • emir ile ermeni belli değil.
  • emmimin dayım kesem, elimi soksam yesem.
  • en büyük hatır, sulh talipleri ile harp etmektir.*
  • en değerli hediyeler, küçük paketlerde gelir.*
  • en fena züğürtlük, akıl eksikliğidir.*
  • en hayırlı miras, edeptir.*
  • en iyi aileler de bile bazen kazalar olur.*
  • en iyi doktorlar; doktor perhiz, doktor sessizlik ve doktor neşedir.*
  • en iyi, iyinin düşmanıdır.*
  • en son gülen iyi güler.
  • engele âşık atılmaz.
  • engelsiz dernek (döngel) olmaz.
  • eni peşine uymaz.
  • er adıyla, deve havudu ile söylenir.
  • er altında at, gayret altında er ölür.
  • er aşı tatlı olur.
  • er başında devlet ırak olmaz.
  • er çekişmeyince barışmaz.
  • er dayıya, it ataya benzer.
  • er ekmeği er kursağında kalmaz, meğerki eğlene.
  • er erden biter, tohum yerden.
  • er ikrarından, hayvan yularından.
  • er ile avrat arasına giren nadim olur.
  • er kocar, gönül kocamaz.
  • er kocarsa koç olur, karı kocarsa hiç olur.
  • er lokması, er kursağında kalmaz.
  • er olan ekmeğini taştan çıkarır.
  • er oyunu üçe kadardır.
  • er ölür, adı kalır.
  • erbab-ı hüner pabuçlukta kalmaz.
  • erbab-ı ığraz bir gün olur belli olur.
  • erdiğine erer, ermediğine taş atar.
  • ere giden büyük kız olur, iş gören hırada.
  • ere giderken büyük kız, evde oturduğu zaman küçük kız.
  • erenler tahtayı delenler, kuzu yemiş davayı sürenler.
  • erenlerin ardı önü birdir.
  • erenlerin sağı solu belli olmaz.
  • ergen gözü ile kız alma, gece gözü ile bez alma.
  • ergene karı boşaması kolaydır.
  • ergene var ergene, tasasız gir yorgana.
  • ergenin bağrını bit yer, kazandığını it.
  • erim er olsun da, yerim çalı dibi olsun.
  • erin aşı yenmez, kaşı yenir.
  • erine göre bağla başını, tencerene göre kaynat aşını.
  • erinenin oğlu kızı olmamış.
  • erkeğin eli kınası, kadının yüz karası.
  • erkeğin evi, kalesidir.*
  • erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer.
  • erkeğin nefsi birdir, kadında ki dokuzdur.
  • erkek aslan, dişisinden kuvvet alır.
  • erkek hissettiği, kadın göründüğü kadar yaşlıdır.*
  • erkek koyun kasap dükkânına yakışır.
  • erkek kuş gezer havai havai, dişi kuş yapar yuvayı.
  • erkek öküz altında yavru arar.
  • erkek sel, kadın göl.
  • erken evlenen döl alır, er kalkan yol alır.
  • erken kalkanın kısmeti güç olur.
  • erken kalktım işime, şeker kattım aşıma.
  • erken öten horozu keserler.
  • erken yanan ocak küllü olur.
  • erliği öğren, sonra evlen.
  • erliğin onundan dokuzu düzen.
  • erlik on ise dokuzu hiledir.
  • erlik ondur, dokuzu oyun biri karşı durak.
  • erte ki dane pirinçten, bugün kü bulamaç yeğdir.
  • erteye kalan beladan (kazadan) korkma.
  • erteye kalan, arkaya kalır.
  • erzak-ı mukaddere tevakkuf olmaz.
  • erzurum’un soğuğu “gelin beni gerede’de bulun” demiş.
  • ese dostum, musa dostum, dolaştım şam ve halebî koynumdaki kese dostum.
  • ese’yi musa’yı tanımaz, salt kendin bilir.
  • esim esin esmersin, bildim ekmek istersin, ya ecinnisin, ya susuz,ya gayetle uykusuz.
  • esirgenen göze çöp batar.
  • eski askerler, hiçbir zaman ölmezler.*
  • eski diye atma kürkünü, lazım olur bürünürsün bir günü.
  • eski dost düşman olmaz.
  • eski dost düşman olmaz, fakat gâvur müslüman olmaz.
  • eski dost düşman olmaz, yeni dosttan hayır gelmez.
  • eski dost düşman olmaz, yenisinden vefa gelmez.
  • eski dost, kara gün bineği.
  • eski dostu yâd eyleme bir gün olur buluşursun, nimet yediğin kapıya hıyanet etme bir gün olur sürünürsün.
  • eski düşman dost olmaz, domuz derisinden post olmaz.
  • eski kurt yolunu şaşmaz.
  • eski pamuktan bez, kötü demirden kılınç olmaz.
  • eski un çuvalıdır, vurdukça tozar.
  • eski varlık varlıktır, yenisinin başı çorludur.
  • eskisi olmayanın acarı (yenisi) olmaz.
  • eskiye rağbet olsa, bitpazarına nur yağardı.
  • esmedi bir dem ki rüzgârı bahtımın kaldı bu dil harmanında daneler saman ile.
  • esmere al bağla, geç karşısına ağla.
  • esnafın karısı kuşluğa kadar aç kalır.
  • esnaftan dışarı tabak (debbağ) bostandan dışarı kabak.
  • esnek esnek getirir, esnek uyku getirir, ne oldu ise samanlıkta ki kocakarıya oldu.
  • esrik devenin çulu eğri gerek.
  • esvap unvan getirir, para akıl.*
  • eşeğe altın semer vurulsa, eşek yine eşektir.
  • eşeğe binmek bir ayıp, eşekten düşmek bin ayıp.
  • eşeğe cilve yap demişler, çifte atmış.
  • eşeğe gerdan kır demişler, dönmüş osurmuş.
  • eşeğe gücü yetmez semerini döver.
  • eşeğe marifetini göster demişler, yıkılıp anırmış.
  • eşeğe sormuşlar, “bugün kanda gidersin? onu nodul bilir” demiş.
  • eşeği bağla, işini sağla.
  • eşeği berk bağla, komşuyu hırsız etme.
  • eşeği berk bağla, ondan tanrı’ya ısmarla.
  • eşeği dama çıkaran yine kendi indirir.
  • eşeği dövmeyenin semerinden alır öcünü.
  • eşeği düğüne çağırmışlar, “ya odun eksik, ya su” demiş.
  • eşeği ıssı (sahibi) dediği yere bağla.
  • eşeği sağlam bağla, sonra allah’a ısmarla.
  • eşeği sahibinin dediği yere bağla da, varsın kurt yesin.
  • eşeği senin kıymağı benim.
  • eşeği süren, osuruğuna katlanır.
  • eşeği tımarlayan, osuruğuna katlanır.
  • eşeği yoldan çıkaran, sıpanın oynamasıdır.
  • eşeğin anırmazı olmaz.
  • eşeğin anırtısı kendine hoş gelir.
  • eşeğin canı yanınca atta yürük olur.
  • eşeğin eti diri iken tatlıdır.
  • eşeğin kurduğu başka eşekçinin ki başka.
  • eşeğin kuyruğunu kalabalıkta kesince, kimi uzun der, kimi kısa.
  • eşeğin ölümü ite düğündür.
  • eşeğin ölümü sudandır.
  • eşeğin semeri kendine yük gelmez.
  • eşeğin yavrusu sıpa, terbiyesi sopa.
  • eşeğin zebunu, tüketir yolun otunu.
  • eşeğine bakmaz, hasandağı’na oduna gider.
  • eşek at olmaz, ciğer et olmaz.
  • eşek ata eyitmiş yokuşta, sen beni bekle. inişte ben seni bekliyim.
  • eşek atın ne yoldaşı, yoksul beyin ne kardeşi.
  • eşek baş olunca, encam hayır olmaz.
  • eşek bile bir düştüğü yere bir daha düşmez.
  • eşek bile makamla anırır.
  • eşek çamura batınca yol gösteren çok olur.
  • eşek çamura çökerse, sahibinden gayretlisi olmaz.
  • eşek dağda ölür, zararı eve gelir.
  • eşek dokuz türlü yüzme bilir, ırmak kenarına gelince hepsini unutur.
  • eşek eşeği borç (ödünç) kaşır.
  • eşek eşekken çamura bir defa düşer.
  • eşek eşekten kalırsa ya kulağı, ya kuyruğu.
  • eşek eve gelmiş, yorga yolda kalmış.
  • eşek hoşaftan ne anlar, suyunu içer tanesini bırakır.
  • eşek hoşaftan ne anlar?
  • eşek ile gitme yola, başına gelir bela.
  • eşek kocamakla tavla başı olmaz.
  • eşekkulağı kesilmekle küheylan olmaz.
  • eşek küçüktür ama dokuz deveyi güder.
  • eşek küle, gül bülbüle âşıktır.
  • eşek ölecek ters dönecek, s... bayram görecek.
  • eşek ölünce köpekler bayram eder.
  • eşek parasını çıkarırsa, kırk para ziyade eder.
  • eşek yemediği ottan yese, kırk gün başı ağrır.
  • eşek yüklü olunca anırmaz.
  • eşek yükünü tam almayınca yoluna gitmez.
  • eşekten doğma katır, ne hal bilir, ne hatır.
  • eşekten düşmek attan düşmeye benzemez.
  • eşin altın yanında, işin üstün yanında.
  • eşinizi ve ortağınızı mum ışığında seçmeyin.*
  • eşkin at yemini artırır.
  • eşkin reftarlı ata kamçı istemez.
  • et giren yere dert girmez.
  • et ile tırnak arasına giren kıymıktır.
  • et ile tırnak arasına giren yiyip (kokup) çıkar.
  • et ile tırnak arasına girilmez.
  • et ile tırnak, araya giren kırnak.
  • et görmemiş, ciğere bayılır.
  • et kanlı gerek, yiğit canlı.
  • et ne denli (kadar) arık olsa, ekmek üstünde yaraşır (durur).
  • et pişer azalır, kocanın çehresi sararır.
  • ete bakma dona bakma, içindeki cana bak.
  • eti koldan, kadını soydan alın.
  • etin kemiğe yakın olanı tatlıdır.
  • etme bulma dünyası.
  • etme bulursun, inleme ölürsün.
  • etme bulursun, satma kalırsın.
  • etme bulursun, sonra pişman olursun.
  • ettiği hayır, ürküttüğü kurbağaya değmez.
  • ettiğin bir hayır, tut bacağından ayır.
  • ev alma, komşu al.
  • ev başına bir yumurta, o da köyü verirse.
  • ev büyük ise yanına çalı yığ.
  • ev ıssız olur, dağ ıssız olmaz.
  • ev pislenmeden, ağız şekerlenmez.
  • ev sahibi çorbanın tuzsuz olduğunu bilir.
  • ev sahibi misafirin hizmetkârıdır.*
  • ev sahibi, mülk sahibi, nerde acep ilk sahibi?
  • ev sahibinin bir evi, kiracının bin evi var.
  • ev sahibinin gezişi, misafire faydadır.
  • ev sahibinin köpeği baş sedire geçer.
  • ev senin, yoğurt kelin, suyu görürse ayran olur.
  • ev yanmış ama borç bacadan kaçmış.
  • ev yapan ile evlenene tanrı yardımcıdır.*
  • ev yeni,duvar yeni,eleğim seni nereye asayım?.
  • ev yıkanın evi olmaz.
  • evde atı olan dağda yorulmaz.
  • evde bir kez ölünce, yabanda bin kez öl.
  • evde kendi başını bağlamayan, düğünde gelin saçı bağlar.
  • evde oturan nöbet sorar, değirmene varan un öğütür.
  • evdeki buzağı (dana) öküz olmaz.
  • evdeki hesap (pazarlık),çarşıya uymaz.
  • eve gelen delillerdendir.
  • eve gerek iken mescide haram.
  • eve hırsız girdikten sonra, kapıya kilit asar.
  • evi delikli baca, milleti hacı ile hoca yıkar.
  • evi ev eden avrat, yurdu şen eden devlet.
  • evi süs gösterir, kahpeyi düzgün.
  • evin yapılmış, avradın tutulmuş, donun dikilmiş.
  • evin yattı sen dur, evin durdu sen yat.
  • evinde ekmeği yer, elin damında ürür.
  • evinde rahat olmayan, dünya cehennemindedir.
  • evinden çıkan deli olur, başında bin hali olur.
  • evini temiz tut, misafir gelir. kalbini temiz tut, ölüm gelir.
  • evladı ben doğurdum ama gönlünü ben doğurmadım.
  • evladı olan; otla da konuşur, bokla da.
  • evladı olmayanda merhamet olmaz.
  • evladın çokluğu karıyı boklu, erkeği yoklu yapar.
  • evladını dövmeyen sonra kendi dövünür (dizini döver).
  • evlenenle, ev alana allah yardım eder.
  • evlenmesi bir alaca kuş, geçinmesi bora ile kış.
  • evli evinde, köylü köyünde gerek.
  • evli evine, evi olmayan saman damına.
  • evlinin bir evi var, evsizin (kiracının) bin evi var.
  • evren (ejder) evreni yutmadıkça, evren olmaz.*
  • evvel can, sonra canan.
  • evvel hesap, sonra kasap.
  • evvel içen öne düşer.
  • evvel kaçan kurtulur.
  • evvel komşusunu bul, sonra yurdunu tut.
  • evvel pazara pazar yetmez.
  • evvel taam (selâm), sonra kelâm.
  • evvel yediğin hurmalar, sonra yüzünü tırmalar.
  • evvel zahmet çeken sonra rahat eder.*
  • evvelce ar idi, şimdi kar oldu.
  • evvelki bereketten ay aydınlığı kalıptır.
  • ey recep ayı, sanmaki şaban’ı tutarlar, bunda adam var ki ramazan’ı da yutarlar.
  • eyersiz ata yük olmaz.
  • eyüp sabrı her kula müyesser değil.*
  • eyyam sana uymazsa, sen eyyama uy.
  • eziyet yahudi’ye yakışır.
  • ezkar-ı taksim ettiler gül düştü harın payına.
  • faka takmaya ekini yok, at değirmeninde nöbet sarar.
  • fakir eline bakarsa, sen kesene bak.
  • fakire itibar yoktur.
  • fakirin tesellisi ölümdür.
  • fakirin yüzü siyahtır, ama heybesi doludur.
  • fakirlik ayıp değil, tembellik ayıptır.
  • fakirlik, ateşten gömlektir.*
  • fal bakar, açlıktan nefesi kokar.
  • fal yalancı, gönül eğlenci.
  • fala inanma, falsız kalma.
  • falcı falcıya fend etmez.
  • fani dünya hoştur ama akıbet mevt olmasa.
  • faniye itimat olmaz.
  • fare çıktığı deliği bilir.
  • fare deliğe sığmamış, bir de kuyruğuna kabak bağlamış.
  • fare düşse içinde kafası yarılır.
  • fare geçer yol olur.
  • fare kaçmayınca, delik görünmez.
  • farfaralık ile takke kapılmaz.
  • farzdan evvel farz var, namazdan evvel boğaz var.
  • fatanet, kendini bildirir.
  • fatmacığın pazarda da adı olmaz.
  • fayda, zarar; hesap başında belli olur.
  • fayda, zararın kardeşidir.
  • faydasız baş, mezara yaraşır.
  • faydasız hısımdan, faydalı hasım yeğdir.
  • fazilet kendini gösterir.
  • fazilet tarafı hakkın ihsanıdır.
  • fazla aş; ya karın ağrıtır ya da baş.
  • fazla mal göz çıkarmaz.
  • fazla naz âşık usandırır.
  • feleğin meşrebi dönektir.
  • feleğin zoruna oyun kar etmez.
  • felek adama her zaman yar olmaz.
  • felek deme, dibi çökmüş elek.
  • felek ile dövüşen, akıbet bekler (mağlup olur).
  • felek kelek, simurga sinek değmez.
  • felek kimine karpuz yedirir, kimine kelek.
  • felek murat, hep boya gitmez.
  • felek sillesini yemeyen baş; elini demir sanır, yumruğunu taş.
  • felek vakit olur, adama kelek sattırır.
  • fellahın dediği olmaz, allah’ın dediği olur.
  • fena gelmeyince, iyiliğin kadri bilinmez.
  • fena haber tez duyulur.
  • fena insanlarla musahabetten ise, uzlet her halde hayırlıdır.
  • fenadan fena var.
  • fenalık bir kırmızı gömlektir, ya yakasından belli olur, ya yeninden.
  • fenaya doyulmaz, bekadan haber alınmaz.
  • fer’in kasreti, aslın metanetini ispat eder.
  • ferah ile yenirse soğanla ekmek, halt etmiş baklava, börek.
  • ferdaya salma kimsenin karın, ne bilirsin ne olur yarın.
  • fettan insanın sözünden ziyade gözüne bakmalı.
  • fetvayı anlatışa göre verirler.
  • fındıkçının şereflisi (terazisi) olmaz.
  • fırsat eldeyken, sürün devranı.
  • fırsat rüzgâra benzer, marifet onu geçerken (iğtinam) tutmaktır.
  • fırsat sakal altından geçer.
  • fırsat, her vakit ele geçmez.
  • fırsat, iyi ile kötünün mihengidir.
  • fitne sözüne kapılmaz.
  • fitne uyuyan yılana benzer, uyandırmaya gelmez.
  • fukaranın ahı, tahttan indirir şahı.
  • fukaranın cebi boş, kalbi doludur.
  • fukaranın oğlu olmaktan, zenginin uşağı olmak yeğdir.
  • fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar.
  • fukaranın tavuğu, zenginin atı kıymetli olur.
  • fukarayı yaşatan, malihülyadır.
  • fürumayenin lütfundan, asilin kahrına kaç.
  • fütüvvet, erlere yaraşır.
  • gabbe içerden olunca, kapı tırkaz tutmaz.
  • gaddarın hakkından zalim gelir.
  • gaddar âlimden münsif zalim evla.
  • gafil baş, düşmana yaraşır.
  • gafil başa düşman erişir.
  • gafil kuşun avcısı çok olur.
  • gafile kelâm, nafile kelâm.
  • gaflet çobana, dağ taş kurt kesilir.
  • gaflet gözün perdesidir.
  • gaflet olmasa, insan evliya olur.
  • gafletin sonu nedamettir.
  • gaibe hüküm olunmaz.
  • gaibi bilse, yerden mal çıkarır.
  • gaibi, allah’tan başka kimse bilmez.
  • gaibin hücceti yanındadır.
  • gailesiz baş, terkide olsa gerek.
  • galat-ı meşhur lafzı fasihten yeğdir.
  • galip sayılır, o yolda mağlup.
  • gam çekip anma gam-ı ferdayı, sana ısmarladılar mı bu yalan dünyayı?
  • gam gamı getirir,gam çör getirir,çör ölüm getirir.
  • gam ile kasavet, ömür törpüsüdür.
  • gamdan ölmem, korkarım gayret helak eyler beni.*
  • gamdan ölmese, gayretten helak olur.
  • gamı def, parayı sarf etmeli.
  • gammaz olmasa, tilki pazarda gezer.
  • gammazın kandeyse yüzü karadır.
  • gamsız, kasavetsiz, insan olmaz.
  • garibe aşina olmaz.
  • garibe bir selam, bin altın(-a) geçer (mukabildir).
  • garibin dostu olmaz.
  • garibin duası makbuldür.
  • garibin parası pul, karısı duldur.
  • garibin yardımcısı, allah’tır.
  • garibin yeri, ya han, ya külhan.
  • garip çingenenin nesine gerek, gümüşlü zurna.
  • garip gözü kör olur.
  • garip itin kuyruğu bacağı arasında kalır.
  • garip kuşun yuvasını allah yapar.
  • garip ölen, şehit olur.
  • garip yiğidin dili kısa, boynu eğri olur.
  • garip yiğit çingenenin dostu, haraçcı ile karayeldir.
  • garip, garibe sahip çıkar.
  • gariplik ile yaşanan yaş, karanlıkta aşanan aş.
  • gasb, her fenalığın başıdır.
  • gasıbın gayreti suikasttır.
  • gasıbın malı, zalime yarar.
  • gâvurdan dost olmaz.
  • gâvurdan vefa, zehirden şifa.
  • gâvurun ekmeğini yiyen, gâvurun kılıcını çalar.
  • gâvurun tembeli kesiş, müslümanın tembeli derviş.
  • gayret her müşküle galebe eder.
  • gazal vahşi gibi, insan görünce taştan taşa seğirtir.
  • gazap gelince, akıl gider.
  • gazap ile kalkan zararla oturur.
  • gazap olan daima korkaktır.
  • gazap, her fenalığın başıdır.
  • gazay-ı ekberde şehit olmak, en yüce mertebedir.*
  • gece kaim, gündüz saim.
  • gece muma, gündüz güne zararı var.
  • gece uyanıp su içilmez, içilirse dertten geçilmez.
  • gece yavaş, gündüz hızlı söylemekte beis yoktur.
  • gece yavaş konuş, gündüz etrafına bak da konuş.
  • gece yürüyen gündüz sevinir, küçükken evlenen ihtiyarlıkta rahat eder.
  • gece, bütün kediler gridir.*
  • geceler gebedir, gün doğmadan neler doğar.
  • gecenin en karanlık vakti, sabaha yakın olan zamandır.
  • geç olması, hiç olmamasından iyidir.*
  • geç gelen bulutta, yağmur çok olur.
  • geç olsun da güç olmasın.
  • geçen geçti, gelen günün hayrolsun.
  • geçen ömür, geri gelmez.
  • geçme namert köprüsünden, ko aparsın su seni.*
  • geçmez şey olmaz ama bazen insanın ciğerine işler.
  • geçmiş günler, ömürden sayılmaz.
  • geçmiş yağmura kepenek alıp, çapınma.
  • geçmiş zaman olur ki, hayali cihana değer.*
  • geçmişe mazi derler.
  • geçmişe mazi, yenmişe kuzu derler.
  • geçti bor’un pazarı, sür eşeğini niğde’ye.
  • geçti bülbül geçti gül, ister ağla ister gül.
  • geçti güzellik çağı, kırıldı uçkurun bağı.
  • gel demek var, git demek yok.
  • gel denilen yere gitmeye ar eyleme, gelme denilen yere gidip de dar eyleme.
  • gelecek devden gelen tavuk yeğdir.
  • gelen geçer, konan göçer.
  • gelen gelsin saadetle, giden gitsin selametle.
  • gelen gelsin sağlıkla, giden gitsin selametle.
  • gelen gidene, rahmet okutur.
  • gelen gideni aratır.
  • gelen gidenin yerini tutmaz.
  • gelene buhar tütsüsü, gidene na guguk.
  • gelene git denilmez.
  • geleni övme, gidene sövme, yetimi dövme.
  • gelin alıcılar söktü.
  • gelin altın kürsü getirmiş, çıkmış üstüne kendi oturmuş.
  • gelin ata binmiş ya nasip, kim bilir kime münasip.
  • gelin babasına; “hem ağlayalım, hem gidelim” demiş.
  • gelin bindi deveye, gör kısmeti nereye?
  • gelin çiçek, her dediği gerçek; kaynana yılan, her dediği yalan.
  • gelin eşikte, oğlan beşikte.
  • gelin girmedik ev olur, ölüm girmedik ev olmaz.
  • gelin gitti, yerine kalan kızlar yerine.
  • gelin odası ziynetli olur.
  • gelini ata bindirmişler,”ya nasip” demiş.
  • gelinin ayağı, çobanın dayağı makbuldür.
  • gelinliği pekmez sandım, yüreğimi yakmaz sandım.
  • gelişe göre varış, tarhanaya bulgur salış.
  • gelmek iradet, gitmek icazet iledir.*
  • gelmek misafirin, gitmek hane sahibinin elinde.
  • gem almayan, atın ölümü yakındır.
  • gemi battıktan sonra yo gösteren çok olur.
  • gemisini batıran, sandalını aramaz.
  • gemisini kurtaran, kaptandır.
  • gemiye binmeyen, tanrı korkusu bilmez.*
  • gemiye binmeyince, navlun verilmez.*
  • gemiyi batıran iki kaptandır.
  • gemiyi duvarda, suyu bardakta.
  • gemiyi kullanan kaptandır.
  • gemsiz ata, dizgin olmaz.
  • genci gence ver de, rızklarını allah verir.
  • genç beyle, küheylan atla geçinmek güç.
  • genç bir adam erken evlenmemeli, yaşlı bir adam hiç evlenmemelidir.
  • genç omuzlar üzerine, yaşlı bir kafa koyamazsınız.*
  • genç ölen aldanmaz.
  • gençler yaşlıların deli olduğunu düşünür, yaşlılarsa gençlerin deli olduğunu bilir.
  • gençlerin karnında kurt vardır.
  • gençliğin kıymeti bilinse, kocalığın şikâyeti az olur.
  • gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir.
  • gençliğin lezzeti, gençliktir.
  • gençlik uçar kuştur, ihtiyarlık naçar iştir.
  • gençlikte gayret, yaşlılıkta rahat.
  • gençlikte ölüm, kocalıkta açlık (yokluk) güç.
  • gençlikte para kazan, kocalıkta (kazandıkça) kur kazan.
  • gençlikte taş taşı, kocalıkta ye aşı.
  • gençlikten ihtiyarlığa ömür saklamalı.
  • geniş don yıpranmaz, meşveretli akıl bozulmaz.
  • geniş gününde dar gezen, dar gününde geniş gezer.
  • gerçi âlimin cahile sözü acıdır, rüz kıyamette başı tacıdır.
  • gerçi çok cihanda boşa yalanlar, kanda bilenler, kanda bilmeyenler.
  • gerdeğe kim girdi ise sarı aşı (tavuğu) o yesin.
  • gereği gerekmez iken bir gün gerek olur.
  • gerekliyi gerekli iken saklamalı.
  • getirince el, yol, sel getirir, götürünce el, yel, sel götürür.
  • gevşek tükürüğün, sakala zararı vardır.
  • geyiğin boynuzu, öküze teselli sayılır.
  • gezen ayağa taş düşer.
  • gezen kurt aç kalmaz.
  • gezenin karnı işler, oturanın başı.
  • gezmekten hevesini alsa, deli alır.
  • gına erbabı müflislerden olur.
  • gıpta memduh (meşru),haset makduhtur.
  • gırbal ile su taşınmaz.
  • giden gelse, dedem gelirdi.
  • gidene dur olmaz.
  • gidilmeyen yer senin olmaz.
  • gireceğini düşünme, çıkacağını düşün.
  • girivede güzergâh aranmaz.
  • gittiğin yer kör ise, yüzünü yum da bak.
  • gizlide gebe kalan, aşikârede doğurur.
  • göbeksiz erkek, balkonsuz eve benzer.
  • göçtük (göçülen) yurdun kadri, konduk (konulan) yurtta bilinir.
  • göğe bakma, halk başına üşer.
  • göğe direk, denize kapak olmaz.
  • gök ağlamayınca, yer gülmez.
  • gök gürlemeyince, allah allah demez.
  • gök keçiyi gören içi dolu yağ sanır.
  • gökte yıldız ararken, yerdeki çukuru görmez.
  • gökteki yıldıza akçe (kemend) atar.
  • gökten deve yağsa, bir tüyü bile düşmez.
  • gökten ne yağar ki, yer kabul etmez.
  • gökten paldım yağsa, boynuna geçer.
  • gökyüzünde düğün var deseler, kadınlar merdiven kurmaya kalkar.*
  • göl yerinde su eksik olmaz.
  • göle su gelinceye kadar kurbağanın gözü patlar.
  • gölge düştüğü yeri belli eder.
  • gölgesiz ağacın meyvesi de lazım değil.
  • gömlek kaftandan yakındır.
  • gön yufka yerinden delinir.
  • gönlün sevdiği ya kürklü olur, ya kepenekli.
  • gönül başa beladır.
  • gönül bilen, hicran bilir.
  • gönül bir hümadır, daima yüksekten uçar.
  • gönül bir sırça saraydır, kırılırsa yapılmaz.
  • gönül çocuğa benzer, gördüğünü durmayıp ister.*
  • gönül dostunu bilir.
  • gönül evi, düğün evinden kalabalıktır.
  • gönül ferman dinlemez.
  • gönül hoşluğu ile olur ibadet.
  • gönül hüküm altına girmez.
  • gönül ister, yüz utanır.
  • gönül kalsın, yol kalmasın.
  • gönül kimi severse, güzel (kürklü) odur.
  • gönül kocamaz.
  • gönül kocamaz.
  • gönül kolay düştüğü yerden, güç kalkar.
  • gönül masumdur, gördüğünü ister (umar).
  • gönül suhuletle düştüğü yerden, suhuletle kalkar.
  • gönül umduğu yerden keser.
  • gönül var otluğa konar, gönül var çöplüğe konar.
  • gönül verme evliye, eve gider unutur.
  • gönül yapmak, arş yapmaktır.
  • gönül yıkan, tanrı’ya ermez.
  • gönülden gönüle yol vardır.
  • gönülden kopan ihsanın hayırlısıdır.
  • gönüldendir şikâyet, kimseden feryadımız yoktur.
  • gönüle kötek olmaz, aşığa edep.
  • gönülsüz davara giden köpekten hayır gelmez.
  • gönülsüz köpek av avlamaz (havlamaz).
  • gönülsüz namaz, göklere çıkmaz.
  • gönülsüz yenen aş; ya karın ağrıtır ya baş.
  • gördüğün tınma, gözden düşersin.
  • gördüğünü koyup, işittiğine gitme.
  • gördün deli, savrul geri.
  • gördün komşu devletsiz öldü, ya göç ya göçür.*
  • göre göre bahadır olur.
  • gören göze kılavuz istemez.
  • gören gözün hakkı vardır.*
  • görenedir görene, köre nedir köre ne?
  • görgü ilmin haşiyesidir.
  • görgülü kuşlar gördüğünü işler, görmedik kuşlar, ne görsün ki ne işler?
  • görgüsüzün ekmeği yenir de, misafiri ağırlanmaz.
  • görgüsüzden hamur alacağına, eğil de yerden çamur al.
  • görmemişin oğlu olmuş, çekmiş çükünü koparmış.
  • görmesini bilmeyen kişiden daha körü yoktur.*
  • görmeyen görmüş, gülmeden (güle güle) ölmüş.
  • görmeyenin oğlu olmuş, çekmiş kolunu (göbeğini) koparmış.
  • görünen dağa tez erişilir.
  • görünen dağın uzağı olmaz.
  • görünen köy kılavuz istemez.
  • görünen köyün (dağın) uzağı olmaz.
  • görüntüler aldatıcıdır.*
  • görünürden görünmez çoktur.*
  • görünüşe aldanma.
  • göster gübreliğini, nasıl çiftçi olduğunu söyleyeyim.
  • göt dediğin ötmeli,ötmeyen götü s......
  • göt kısmette çıkınca, uçkur dokuz yerden koparmış.
  • götürü pazar, mideyi bozar.
  • göz bakar, su akar.
  • göz bir penceredir, gönüle bakar.*
  • göz gördüğünden korkar.
  • göz gördüğünü, ağız yediğini ister.
  • göz görmeyince gönül katlanır.
  • göz görür, gönül çeker.
  • göz göze körlük kime gerek.
  • göz iki, ağız tek-çok görüp, çok dinleyip, az söylemek gerek.
  • göz muannittir, bakar.
  • göz terazi, gönül batmandır.
  • göz var görmek için, akıl var bilmek için.
  • göz yumulunca kadri bilinmez.
  • göz yumulunca kıymeti bilinir.
  • göz yumup açınca, fırsat vakti geçer.
  • gözden ırak olan, gönülden dahi ırak olur.
  • göze yasak olmaz.
  • gözlüye gizli yoktur. gözsüz kuşun yuvasını tanrı teala yapar.*
  • gözü görmeyen bülbül, baharın kıymetini bilmez.
  • gözü perdelidir, görmez.
  • gözü tanede olan kuşun ayağı tuzaktan kurtulmaz.
  • gözün ile gör, gönlün ile esirge.
  • gözün ile gördüğünü eteğin ile ört.*
  • gözün siperi, insanın elidir.
  • gurbet adamı terbiye eder.
  • gurbet adı, bet.
  • gurbette geçen ömür, ömür değildir.
  • gurbette övünmek, hamamda türkü okumaya benzer.
  • gurbette taşa yaslanmayan, evindeki hasırın kıymetini bilmez.
  • gurur acı duymaz.
  • güç ile gökçeklik olmaz.
  • güçle göçen tutulmaz.
  • güçler vara vara düzelir.
  • güdükle gezenin kuyrukludan az farkı vardır.
  • gül bülbülden ziyade insan elinden neler çeker.
  • gül çengelsiz, yar engelsiz olmaz.
  • gül dalına bülbül konmuş.
  • gül dalından odun, beslemeden (çingeneden) kadın olmaz.
  • gül dikensiz olmaz.
  • gül güdük amma kokusu güzel, selvi büyük amma yapısı güzel.
  • gül için, dikeni de sularsın.
  • güle güle dahi gerçek söylenebilir.
  • gülenler gülsün, dost bizim olsun.
  • gülle düştüğü yeri belli eder.
  • gülme ile ağlama bir çıkın içinde.
  • gülme keşe, gelir başa.
  • gülme komşuna (eşine),gelir başına.
  • gülü seven, dikenine katlanır.
  • gülü tarife ne hacet, ne çiçektir biliriz.
  • gülü yâd ettikçe, bülbülün feryadı artar.
  • gülün, dünya da sizinle gülsün; ağlarsınız bir başınıza olursunuz.*
  • gülüne bak, goncasını al.
  • gülünü isteyen dikenini de ister.
  • gümüşgöz bir adamdır.
  • gümüşten yaptım kalemi, gitti gönlümün elemi.
  • gün bugündür.
  • gün doğmadan meşime-i şebden neler doğar.
  • gün doğmadan, neler doğar.
  • gün geçer, kin geçmez.
  • gün geçer, ömür tükenir, deli sevinir ki bayram geliyor.
  • gün gider geldiğinden, el utansın dediğinden.
  • gün kandan doğarsa, elin o yana çevir.
  • gün olur geçit vermez geçmeye, gün olur su bulunmaz içmeye.
  • gün var yılı besler, yıl var ayı beslemez.
  • gündeye giyenin arkası açık kalır.
  • gündüz güne yazık, gece muma.
  • gündüz maval söyleyenin, hamamda donu çalınır.
  • gündüzün mum yakan, geceyle (geceleyin) bulunmaz.
  • güneş balçıkla sıvanmaz.
  • güneş çamuru aydınlatmakla, değerinden hiçbir şey kaybetmez.*
  • güneş girmeyen eve, doktor girer.
  • güneş olsa, kimsenin mendilini kurutmaz.
  • güneş yeryüzüne düşmekle payimal olmaz.
  • günler uzadıkça soğuklar güçlenir.
  • gür söğüde kuş konar, güzele söz gelir.
  • gürler ama yağmaz.
  • gürültü istemeyen kazancı (demirci) dükkânına girmez.
  • gürültü istemeyen, hırkasını başına çeker.
  • güvende olmak, üzgün olmaktan iyidir.
  • güvenme dayına, ekmek al yanına.
  • güvenme dostuna, saman doldurur postuna.
  • güvenme varlığa, düşersin darlığa.
  • güveylik kim etmez, kim dilemez.
  • güzel ayıpsız olmaz.
  • güzel bir hikâye, iki defa anlatılırsa, feci olur.*
  • güzel bürünür, çirkin görünür.
  • güzel göz için, akıllı gönül için.
  • güzel huylu olanın can verirler sözüne, çirkin huylu olanın kimse bakmaz yüzüne.
  • güzel idin hani kaşın karası, zengin idin hani diba parası.
  • güzel kandeyse kavgasız olmaz.
  • güzel olana, gölgesi bile düşmandır.
  • güzel söz demir kapıyı açar.
  • güzel terazi değil, batmandır.
  • güzel yüzden kırk yılda usanılır, güzel huydan kırk yılda usanılmaz.
  • güzele bakmak sevaptır.
  • güzele bakmaya doyulmaz.
  • güzele çul yaraşır, çirkine atlas neylesin.
  • güzele güzel dersin naz eder, çirkine güzel dersin haz eder.
  • güzele ne yaraşmaz.
  • güzelin başından çile eksik olmaz.
  • güzelin kadrini ne bilir ahmak, mürüvvet değil mi yüzüne bak.
  • güzeller adama çok iş ederler-soyarlar akıbet derviş ederler.
  • güzellerin talihi çirkin olur.
  • güzelliğe kapılma, huya bak.
  • güzellik bakmayı bilenin içindedir.
  • güzellik ekmeğe sürülüp yenilmez.
  • güzellik kudretten olmalı.
  • güzellik ondur, dokuzu dondur.
  • güzün gelişi yazdan bellidir.
  • ha ördek ha değirmen, ikisi dahi suda yürür.
  • ha nun cim ile beyninde olanı fenadır.
  • haber dediklerince olmaz.
  • haberi verenden aslı gerek.
  • haberin doğrusunu oğlandan al.
  • hac sevabı yazılır.
  • hacca giden geldi, saça giden gelmedi.
  • hacı hacı olmaz gitmekle mekke’ye, dede dede olmaz gitmekle tekkeye.
  • hacı hacıyı mekke’de, derviş dervişi tekkede bulur.
  • hacı mekke’ye, derviş tekkeye gitmekle olmaz.
  • hacı ömer kâbe’den getirmiş, azımızı çoğa tutsunlar demiş.
  • hacıya:”tespih alır mısın?” demişler,”ya biz buraya niye geldik?” demiş.
  • haddini bilmeyene bildirirler.
  • haddini bilmeze haddini bildirmek, öksüze kaftan giydirmek gibidir.
  • haddini tecavüz eden, vasiye muhtaç olur.
  • hafif çalıyı yel alır, ağır çalı yerinde kalır.
  • hain adam (olan) korkak olur.
  • hain berhüdar olmaz, ahar berdar olur.
  • hain hainin yardımcısıdır, doğru doğruya yardım etsin.
  • hain unsa, kur unar.
  • hak dedikten sonra akan sular durur.
  • hak değirmende olur.
  • hak diyen mahrum kalmaz.
  • hak doğrunun yardımcısıdır.
  • hak gelince, batıl gider.
  • hak ola ki pak olasın.
  • hak söz acı gelir.
  • hak söze mecnun dahi razı olur.
  • hak yardım ederse abdi dünuna-kurt çoban olur onun koyununa.
  • hak yerde kalmaz.
  • hak yolunda yuvarlanan merdane ölür.
  • hakimsiz,hekimsiz memlekette durma!.
  • hakir iken âli olan kimseye, yine hakir nazarı ile bakan kimse nadandır.
  • hakka asi olayım dersen ya mütevelli ol, ya vasi.
  • hakka tevekkül eden açıkta kalmaz.
  • hakkı tanıyan, halka baş eğmez.
  • haklı hakkından vazgeçmez.
  • haklı söz haksızı bağdat’tan çevirir.
  • hal halin yoldaşıdır.
  • halayık düzüldükten sonra, kapıyı açar.
  • halayıktan kadın olan kurnayı deler tasla, köleden müezzin olan minareyi yıkar sesle.
  • halayıktan kadın olmaz, gül ağacından odun.
  • halep yolunda deve izi sayar.
  • halının tozu tükenir, delinin sözü tükenmez.
  • haline bakmaz, kendini bir şey zanneder.
  • halk kavlinde, derviş yolunda.
  • halka gelince sıyırma, kantar bize gelince tam tartar.
  • halka gönül bağlayan, sonra pişman olur.
  • halka verir talkımı, kendi yutar salkımı.
  • halkı belaya sokar, kendi uzaktan bakar.
  • halkın sesi, tanrı’nın sesidir.
  • ham demir cevherdar olmaz.
  • ham demir dövülmez.
  • ham söz, kem akçe sahibinindir.
  • hamala nerden beri gelirsin demiş, ilk afacandan beri demiş.
  • hamala semeri yük değildir.
  • hamam kubbesinden bir kambur inmiş, arka virane mübarek olsun.
  • hamam senden almadan, sen hamamdan al çık.
  • hamam suyu ile misafir ağırlanmaz.
  • hamama gider kurnaya, düğüne gider zurnaya âşık olur.
  • hamama giren terler.
  • hamamda bir tas suyu bilmeyen, hamamı yıksan bilmez.
  • hamamda soğuktan şikâyet etmişler,”biz çıplak geziyoruz” demiş.
  • hamamda türkü çağırmak (şarkı okumak) her akıllının karı değil.
  • hamballıkla, tembellik bir arada olmaz.
  • hamsi balığı kurban olur mu? kanı da var canı da.
  • hamur işine karışmaz, pişmiş aşa su katar.
  • hamur yiyenin acizi olmaz.
  • hamurdan artar da, çamurdan artmaz.
  • hamurkâr cihanı felek yapar yoğurur.
  • han gibi gelene “hoş geldin”,gidene “uğurlar ola”.
  • han işi olsa, hatun işi kalır.
  • hancı sarhoş, yolcu sarhoş, ne hallettin odabaşı.
  • hancının hanı yanmış, yolcunun umurunda mı?
  • hane alma kendine hem-saye al.
  • hanenin şenliği, içindeki sesten bilinir.
  • hangi gün vardır akşam olmadık.
  • hangi taş katı ise başını ona vur.
  • hanım kırarsa hayır ola, halayık kırarsa kör ola.
  • hanım kırarsa kaza olur, halayık kırarsa ceza (suç) olur.
  • har sirke küpünü çatlatır.
  • haram helalden tatlıdır.
  • haram, helal ver allah’ım, saymaz kullar yer allah’ım.
  • haramdan gelir, harama gider.
  • haramdan şifa olmaz.
  • haramdan uzak dur ama mahremini kapat.
  • haramın temeli olmaz.
  • haramzade pazar bozar, helalzade pazar yapar.
  • harcadığınız, sahip olduğunuzdur.
  • hareket berekettir.
  • hareket olmayınca bereket olmaz.
  • hareket, sesten daha gürdür.*
  • hareketler, sözlerden daha çok gürültü çıkarırlar.*
  • haris mirasçının hazinedarıdır.
  • harman döven öküzün ağzı bağlanmaz.
  • harman dövmek keçinin işi değil.
  • harman sonu dervişlerindir.
  • harman yel ile düven (düğün) el ile.
  • harmanda diren yiyen öküz, yılında hatırına gelir.
  • harmanda diren yiyen sıpa, yılına kadar acısını unutmaz.
  • harmanı biz dövdük, mahsulü başkaları aldı.
  • harmanı yakarım diyen, orağa yetişmemiş.
  • hased-i kalb-i adüv lütf ile zail olmaz.
  • haset eden mahrum olur.
  • hasım hasma gazel (maval) (mevlit) (dua) okumaz.
  • hasım hasmı ateşe atar, dost başta tutar.
  • hasımdan sakın karınca ise de.
  • hasta hastanın halinden bilir.
  • hasta ol benim için, öleyim senin için.
  • hasta olmayan, sıhhatin kadrini bilmez.
  • hasta sağ kalırsa, hekime karşı gelir.
  • hasta tabip ararken, tabip ayağa geldi.
  • hasta yatan ölmez, eceli gelen ölür.
  • hastalık kantarla girer, miskalle çıkar.
  • hastanın başında eceli oturur.
  • hastanın halini ne bilir sağlar, yastık melul mahzun, dökan ağlar.
  • hastası arabaya, ölüsü dirisine binmiş gider.
  • hastaya bakmaktan ise hasta olmak yeğdir.
  • hastaya buza gitti, aşığa söze gitti.
  • hastaya çare, keyifsiz para.
  • hastaya naz etmek, hekime yakışmaz.
  • hastaya yatak (döşek) sorulmaz.
  • hastayı buza yolla, aşığı söze.
  • hastayı döşek bilir, ölüyü teneşir.
  • hastayım nar isterim, gül yüzlü yar isterim.
  • hasut asla rahat etmez.
  • hatalar yapmazsanız, hiçbir şey yapamazsınız.
  • hatasız kul olmaz.
  • hatasız lakırdı olmaz.
  • hatır bir şehbazdır kitanılıp tutulmaz; gönül bir sırça saraydır, kırılıp yapılmaz.
  • hatır bozulur, kafiye bozulmaz.
  • hatır için her halt yenmez.
  • hatıra çok bakan, yere bakar.
  • hatip kılıcı gösteriş içindir.
  • hatun ele girince, halayığı hoş görmek gerek.
  • hatunların saçları uzun, akılları kısa olur.
  • havasına uyar, yere geçer, ateşe düşer.
  • hay hayın çoğundan vay vay çıkar.
  • hayâ imanın nurudur.
  • hayâ insandandır.
  • hayat olan yerde ümit vardır.
  • haydan gelen huya gider, davuldan gelen zurnaya.
  • haydan gelen huya gider, selden gelen suya gider.
  • hayır, allah’tan, şer şeytandan.
  • hayır dile eşine, hayır gele başına.
  • hayır, iste komşuna, hayır gele başına.
  • hayır, sal dostuna, hayır gelsin başına.
  • hayır, sal eşine, hayır gele başına.
  • hayır, söyle, hayır gelsin başına.
  • hayırlı dost, uzak akrabadan iyidir.*
  • hayırlı evlat neylesin malı, hayırsız neylesin malı.
  • hayırsız dost, gergisiz post.
  • hayırsız evlat, baba ocağına incir diker.
  • haylaz kalan iflah olmaz.
  • hayretle akıl, yolda selam, gamda teselli.
  • hayvan ölür semeri kalır, insan ölür eseri kalır.
  • hayvan yularından, insan sözünden tutulur.
  • hayvanda arıklık, insanda züğürtlük ayıptır (tutulmaz).
  • hayvanı yardan düşüren bir tutam otudur.
  • hayvanın alacası dışında olur, insanın alacası içinde olur.
  • hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa anlaşır.
  • hazır para çabuk biter.
  • hazır yemeğe dağlar dayanmaz.
  • hazıra dağlar dayanmaz.
  • hazıra sakla, hızır’a lüzum yok.
  • hazırı ileri sürse yığa saymaz.
  • he sakala bir tarak bulunur.
  • hekim kendini kullanandır.
  • hekim kim, başına gelen.
  • hekimden sorma, çekenden sor.
  • hekimsiz, hakimsiz memlekette oturma.
  • helal ise hesap, haram ise azap.
  • helal kazanç ile yağlı pilav yenmez.
  • helal mal zayi olmaz.
  • helal malın şeytan yarısını alır, haram malı sahibi ile beraber götürür.
  • helalzade barıştırır, haramzade karıştırır.
  • helüksüz (kumsuz, taşsız) duvar olmaz.
  • helva demesini de bilirim, helva yemesini de demiş.
  • helva helva demekle ağız şirin olmaz.
  • hem hırsızlık, hem mirasyedilik olmaz.
  • hem okuduk, hem okuttuk, hem unuttuk.
  • hem şamdan silinir, hem pilav yağlanır.
  • hem şişi yağlamalı, hem pilav (kebap) pişmeli.
  • hep çektiğim cezayı amelimdir.
  • hepsinin akıllısı, beşikte başını sallar.
  • her acelenin sonu nedemettir.
  • her Âdem’in bir havva’sı vardır.
  • her ağaca dayanılmaz.
  • her ağacın meyvesi olmaz.
  • her ağaç altında yatılmaz.
  • her ağaç kökünden çürür.
  • her ağaçtan düdük olmaz, al haberi zurnadan.
  • her ağaçtan kaşık olmaz.
  • her ağlamanın bir gülmesi vardır.
  • her akıl bir olsa bilecik’te pazar.
  • her âlimin bir hatası vardır.
  • her arı bal yapmaz.
  • her atılan taşın arkasından bakmazlar.
  • her ay dediğin keçi doğmaz.
  • her azın birçokluğu vardır.
  • her başın bir derdi vardır, değirmencinin ki de su.
  • her bir askerin bir yesesi var.
  • her cefanın bir sefası, her sefanın da bir cefası vardır.
  • her celalin bir cemali vardır.
  • her çalıdan palaz çıkmaz.
  • her çiçek koklanmaz.
  • her çok azdan olur.
  • her damardan kan alınmaz (akmaz).
  • her darbenin bir havası vardır.
  • her deli üstünü yırtmaz.
  • her deliğe elini sokma, ya yılan çıkar, ya çıyan.
  • her derdin bir devası (dermanı) vardır.
  • her dilden gelen elden gelmez.
  • her düdük istediğin gibi ötmez.
  • her düğün yeni düğünün habercisidir.
  • her düşenin dostu olmaz.
  • her düşüş, bir öğreniş.
  • her düşüşün bir sebebi vardır.
  • her eğri ağaçtan yay olmaz.
  • her evde bir deli, bizim evde hep deli.
  • her evin bir töresi vardır.
  • her evin işi,her dağın kışı kendinedir.
  • her firavunun bir musa’sı vardır.
  • her gecenin bir sabahı (gündüzü) vardır.
  • her gidişin bir gelişi var.
  • her gördüğün buluttan yağmur yağmaz.
  • her gördüğün sakallıyı baba diye kucağına varma.
  • her gördüğünü dost sanıp gizli sırrını söyleme.
  • her gün baklava yense bıkılır.
  • her gün bir olmaz.
  • her gün çekmekten, bir gün ölüp kurtulmak yeğdir.
  • her gün eşek ölmez ki, bir akçeye dokuz köfte olsun.
  • her gün hamur olmaz, bir akçeye dokuz köfte olsun.
  • her gün öküz ölmeyecek ki, at pahalı olsun.
  • her gün papaz (kedi) pilav yemez.
  • her gün şaban, bir gün ramazan.
  • her gün tarhana aşı, bir gün bulgur aşı.
  • her günah büyüğe (papaza) söylenmez.
  • her güzelin bir kusuru (huyu) vardır.
  • her hayrın mukabilinde on şer bağışlanır.
  • her horoz kendi çöplüğünde öter (eşinir).
  • her inişin bir yokuşu vardır.
  • her inleyen ölmez.
  • her ip ile adam asılmaz.
  • her iş itikade bağlıdır.
  • her işin akıbeti akile derpiş gerek.
  • her işin başı sağlıktır.
  • her işte bir hayır vardır.
  • her iyi şeyin bir sonu vardır.
  • her kadın evinin hem hanımı, hem halayığıdır.
  • her kafa her kafaya denk olmaz.
  • her kara uzatma elin eteğin, yelkovana ahir döner emeğin.
  • her kara yüze vurulmaz.
  • her karın bir zararı vardır.
  • her karışanın bir görüşeni vardır.
  • her kaşığın kısmeti bir olmaz.
  • her katık ekmeğe göre olmaz.
  • her kazılan yerden su çıkmaz.
  • her kediye fare inanmaz.
  • her kelin bir berberi vardır.
  • her kemalin bir zevali, her zevalin kemali vardır.
  • her kemlik bir iyiliğin mükâfatıdır.
  • her kim fakire dokuna, sinesi mevla okuna.
  • her kime iyilik edersen, sakın ondan kendini.
  • her kimin bağı var, yüreğinde dağı var.
  • her kimin evladı varsa, başında büyük derdi var.
  • her kişi kendi ayıbını gözetir.
  • her kişi kendi çöreğine köz eşer.
  • her kişinin ağacı dağda bellidir.
  • her koyun kendi bacağından asılır.
  • her koyun kuzusuna meler.
  • her kuralın bir istisnası vardır.
  • her kurşunun hedefi bellidir.
  • her kusurun sonu nedamettir.
  • her kuş kendi yuvasını beğenir.
  • her kuş uçar bir şey olmaz, bıldırcın uçar alvarda ederler.
  • her kuş yuvasını kendi beğenir.
  • her kuşa şahin olma.
  • her kuşu s....n,gözünü leyleğe diktin.
  • her kuşun bir lanesi var, her haraminin şeşhanesi.
  • her kuşun eti yenmez.
  • her kuşun kanadına göre olan kuyruğu vardır.
  • her kütük yanmaz.
  • her kütükten çıra çıkmaz.
  • her makalin bir makamı vardır.
  • her ne doğrarsan aşına, o çıkar kaşığına.
  • her nesnenin erkânı vardır, oduna gidenin urganı vardır.
  • her neşenin bir humarı vardır.
  • her ölüm cinayet değildir.
  • her resmin bir hikâyesi vardır.
  • her rif’atın bir zilleti var.
  • her sakala göre tarak bulunur.
  • her sakaldan bir tel çekseler, köseye sakal olur.
  • her sakallıya baba denmez.
  • her sargı bir yaraya göre olmaz.
  • her sarığın ucu ortaya gelmez.
  • her sopa köpek döver.
  • her sorunun iki cevabı vardır.
  • her sözü söyleme, yerin kulağı var.
  • her sözün bir pelesengi vardır.
  • her su geçit vermez.
  • her suç yüze vurulmaz.
  • her sudan abdest alınmaz.
  • her şey bilen bir şey bilmez.
  • her şey bittikten sonra tedbir almak kolaydır.
  • her şey damarına çeker.
  • her şey incelikten, insan kabalıktan kırılır.
  • her şey olur biter, kösenin sakalı bitmez.
  • her şey onu bekleyenlerin başına gelir.
  • her şey yed-i ilahiyededir.
  • her şey yerinde yakışır.
  • her şey zıddı ile münkeşif olur.
  • her şeyde aheste koşmalıdır.
  • her şeye benzeyen bir şeye benzemez.
  • her şeye çare bulunur, ölümden başka.
  • her şeyi bilen hiçbir şey bilmez.
  • her şeyin azında olur bereket.
  • her şeyin bir ortası bulunur.
  • her şeyin bir yeri ve zamanı vardır.
  • her şeyin çokluğu zarar getirir.
  • her şeyin kesreti zarar getirir.
  • her şeyin ortası iyidir.
  • her şeyin vakti var, horoz bile vaktiyle öter.
  • her şeyin yakışığı, tarhana aşı (çorba) kaşığıyla.
  • her şeyin yenisi, dostun eskisi.
  • her şişe kendi dibinin üstündedir.
  • her taamın lezzeti tuzdan çıkar, tuz ekmek bilmeyen akıbet gözden çıkar.
  • her tak tak eden dülger olmaz.
  • her tarladan bir nakıl, her adamdan bir akıl.
  • her taş baş yarmaz.
  • her taş yerinde ağırdır.
  • her tencereye bir kapak bulunur.
  • her ticarette hile vardır.
  • her uzun ağaç kavak (selvi) değildir.
  • her üsrün bir yüsrü vardır.
  • her vakit bir olmaz.
  • her vakit düşeş gelmez.
  • her vakit fırsat ele girmez.
  • her vakit kedi kaymak yemez.
  • her vakit yürük bostan kenarına konmaz.
  • her yerin kendi kanunu vardır.
  • her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.
  • her yiğidin gönlünde bir aslan yatar.
  • her yol bostan kenarından geçmez.
  • her yorulana bir han yapılmaz.
  • her yumru koz olmaz.
  • her yumurta beyaz değildir.
  • her yumurtadan civciv (şahin) çıkmaz.
  • her yusuf güzel olmaz.
  • her yüze gülen dost olmaz.
  • her zaman bir us koyar.
  • her zaman felek insana yar olmaz.
  • her zaman gemicinin istediği rüzgâr olmaz.
  • her zamanın bir tavrı vardır.
  • her zararda bir hayır vardır.
  • her zevkin bir humarı vardır.
  • her ziruh fenapezir olur.
  • her ziyan bir öğüttür.
  • hergelede ki öküzün ciğerinde nohut ıslanmaz.
  • herifin sakalı tutuşmuş; “dur, şu çubuğumu yakayım” demiş.
  • herkes aklını mezada çıkarmış, yine kendi beğenmiş almış.
  • herkes atar ama vuramaz.
  • herkes attığı okun nereye varacağını bilir.
  • herkes başından korkar.
  • herkes cennete girecek olsa, cehennem boş kalır.
  • herkes çektiğini bilir.
  • herkes çiğner sakız ama kürt kızı tadını çıkarır.
  • herkes davul çalar amma çomağı makama uyduramaz.
  • herkes gidişen yerini kaşır.
  • herkes güzel söylemekle öğünür, sen de sükutun güzelliği ile öğün.
  • herkes kaşık yapar amma sapını ortasına getiremez.
  • herkes kendi çukuruna girer.
  • herkes kendi çukurunu doldurur.
  • herkes kendi gömüsüne kül eşer.
  • herkes kendi servetinin mimarıdır.
  • herkes sakız çiğner amma çatlatamaz.
  • herkes sevdiğini öper, bayram bahane.
  • herkes toprağı alındığı yerde kalır.
  • herkese adaletli davran ama hepsine güvenme.
  • herkese kendi yurdu güzel görünür.
  • herkesi aldatırım diyen, herkesten ziyade aldanır.
  • herkesin aklı bir olsa, koyuna çoban bulunmaz.
  • herkesin arşınına göre bez verilmez.
  • herkesin bir fiyatı vardır.
  • herkesin gönlünde bir sultan gezer.
  • herkesin hamuru ekmeğine göredir.
  • herkesin işi, hiç kimsenin işi değildir.
  • herkesin tenceresi kapalı kaynar.
  • herkesin uyduğu imama, sen de uy.
  • herkesin yorulduğu yere han yapılmaz.
  • hesabı pak olanın yüzü ak olur.
  • hesabını bilmeyen çavuşlar, döner götünü avuçlar.
  • hesap bilmeyen kasap elinde ne satır kalır ne masat.
  • heybesi var, torbası var, besbelli samana geldi.
  • heybesinin iki gözü var, biri yılan dolu öbürü yalan.
  • hezm ve ihtiyat selamettir, mülahazasızlık nedamettir.
  • hıdrellez yağmurundan damlası altın olur.
  • hıdrellez yaz kapısı, yedi gün sürer tipisi.
  • hıdrelleze kadar bir tutam, hıdrellezden sonra tutam tutam.
  • hımhımla, burunsuz, birbirinden uğursuz.
  • hırlayan köpeğin önüne varılmaz.
  • hırlı ol, hırsız ol, insafı elden bırakma.
  • hırsız akraba ile ye, iç; alışveriş etme.
  • hırsız anahtar (kilit) istemez (olmaz).
  • hırsız evden olursa, bulunması müşkül olur.
  • hırsız evden olursa, dana bacadan çıkar.
  • hırsız hırsıza yoldaştır.
  • hırsız kediyi yalancı torbasına atarlar.
  • hırsıza beylerde borçludur.
  • hırsıza ip, mücrime zindan gerek.
  • hırsıza iş inanmak, köpeğe peynir tulumu ısmarlamaktır.
  • hırsıza kapı baca olmaz.
  • hırsıza; “ne yapıyorsun?” demişler. “saz çalıyorum” demiş. “sesi niçin çıkmıyor ya” demişler, “yarın çıkar” demişler.
  • hırsızı yakalamak için hırsız tutun.
  • hırsızın azgınlığı (çoğalması),subaşının ihmalindendir.
  • hırsızlık, bir yumurtadan başlar.
  • hırsızlık ekmekten, kahpelik öpülmekten başlar.
  • hısım hısmın ne öldüğünü ister, ne onduğunu.
  • hıyar akçesiyle alınan eşeğin ölümü sudan olur.
  • hızır akçesi ile alınan eşeğin ölümü sudandır.
  • hicran gönlün perdesidir.
  • hiç hiçe verirsen yine hiç çıkar.
  • hiç kimse iki patrona hizmet edemez.
  • hiç kimse kendi davasında yargıç olamaz.
  • hiç kimse uşağı için bir kahraman değildir.
  • hiç soru sormayın, hiç yalan duymazsınız.
  • hiç üzüm yoktur ki, götünde çöpü olmaya.
  • hiç yoktan köse (torlak) iyidir.
  • hiçbir düşman küçük değildir.
  • hiçbir şeyden, bir şey elde edemezsiniz.
  • hiçbir şeyi olamayan, hiçbir şey kaybetmez.
  • hiçbir zaman şimdikine benzemez.
  • hiçten yok yeğdir.
  • hiddetle kalkan, nedametle oturur.
  • hikmetinden sual olunmaz.
  • hile ile iş gören, mihnet ile can verir.
  • hile ile olsaydı, fare unardı.
  • hile ile peynir gemisi yürümez.
  • hileden sakınan azdır.
  • hilekâr dokuz ocak yıkmayınca, bir ocak yapamaz.
  • hilekâr unmaz, kuyruğu ile girer.
  • hilekârın gözü yaşlı olur.
  • hilekârın mumu yatsıya kadar yanar.
  • hileli pazar, mideyi bozar.
  • hileye aslanlar mağlup olur.
  • himmet olunca, dağ yürür.
  • himmete dağlar dayanmaz.
  • himmete endaze olmaz.
  • himmeti âli olanın kıymeti efzun olur.
  • hindistan fili sivrisinekten korkar.
  • hizmet etmesini öğrenmeyen efendilik edemez.
  • hizmetkâr efendisinin yüzünü ağartır.
  • hoca hakkı, tanrı hakkı.
  • hoca karnın doyduktan sonra kırk armut yemiş,”onun yeri başka” demiş.
  • hoca; “dünya alt üst gelsin, belki altı üstünden iyi” demiş.
  • hocalar kâğıdı tersinden okur.
  • hocanın bir eli almaya, bir eli yemeye.
  • hocanın dediğini yap, yaptığını yapma (yoluna gitme).
  • hocanın ekmeği, yılanın ayağı görülmez.
  • hocanın vurduğu yerde gül biter.
  • hocanın yap dediğini yap, yaptığını yapma.
  • hocaya “al hoca” demişler,”ver hoca” dememişler.
  • hocayı çıkar, manda kalsın.
  • horona giren terler.
  • horoz bile dişisini kıskanır.
  • horoz bile vakitsiz ötmez.
  • horoz çok olan yerde, sabah erken olur.
  • horoz çok olan yerde, sabah geç (tez) olur.
  • horoz evlendi, komşu tellendi.
  • horoz götürecek malı yok, gemi götürecek ulvanı var.
  • horoz kadar kocam olsun, kümes kadar evim.
  • horoz ölmüş, gözü süprüntülükte kalmış.
  • horoz ölür, gözü çöplükte kalır.
  • horoz öttü, dava bitti.
  • horoz sesi işitmedik altını var.
  • horoz uçtu, kervan göçtü; sohbet, karı kocaya kaldı.
  • horoz yerinde dövüşür.
  • horozdan kaçar, kurbanlık koyuna eldivenle yem verir.
  • horozsuz köyde sabah olmaz.
  • horozsuz tavuk yaşamaz.
  • horozsuz tavuk, çobansız sürüye benzer.
  • hoşnut kişiler, saraylarda yaşamaz.
  • hoyrat kocar, gönül kocamaz.
  • hoyrattan savaş kopar.
  • huda namerde değil, merde dahi etmeye muhtaç.
  • huy canın yongasıdır (altındadır).
  • huy çıkmayınca can çıkmaz.
  • huylu huyundan vazgeçmez.
  • huyunu bilmediğin davarın (hayvanın) ardına dolanma (düşme).
  • huzurlu ailede, beşik boş olmaz.
  • hüküm galibindir.
  • hükümet kapısı herkese açıktır.
  • hülya ile pilav pişmez.
  • hüner erbabı pabuçlukta kalmaz.
  • hüner sahibini belli (aziz) eder.
  • hüneri tende değil, candadır.
  • hünerli kul ölmez.
  • hünersiz adam, meyvesiz ağaca benzer.
  • hünersizin gömleği, dikilmiş gelir.
  • ısmarlama dua satın alınmaz.
  • ıhlamurdan odun, beslemeden kadın olmaz.
  • ırak yerin haberini kervan getirir.
  • ırgat gibi kazan, bey gibi ye.
  • ırmak yanına (kenarına) çeşme yapılmaz.
  • ırmaktan (dereyi) geçerken at değiştirilmez.
  • ırz insanın kanı bahasıdır.
  • ırzının kadrini bilmeyen dinini bilmez.
  • ısıracak it diş göstermez.
  • ısıran köpek havlamaz!
  • ısırgan daladı, ebegümeci yaladı.
  • ısırgan ile taharet olmaz.
  • ısırmadığın eli öp, başına koy.
  • ıslandım kurudum sel neyler beni, ellendim bellendim yel neyler beni.
  • ıslanmışın yağmurdan pervası (korkusu) olmaz.
  • ıslık çalan kadın ile öten tavuk ne tanrı, ne erkekler için işe yaramaz.
  • ısmarlama hac kabul olunmaz (hac olmaz).
  • ıssız eve, it buyruk.
  • ışığı akşamdan önce yakan, sabaha çırasına yağ bulamaz.

  • ibadet de gizli, kabahat de.
  • ibadet ile cennete girilmez, temiz kalp gerek.
  • ibadette kabahat de kul içindir.
  • ibadette riya, kabahatte hayâ olmaz.
  • iç acısını taban acısı çıkartır.
  • iç güveysi, baş ağrısı.
  • içerden içeri, altın peçeli.
  • içi dışına benzer, dışı içine uymaz.
  • içine girmeyen hali bilmez.
  • içine sıçan düşse başı yarılır.
  • içme namert elinden su, ab-ı hayat olsa da.
  • içtin üzüm suyunu, döktün gözün suyunu.
  • iftar kebabı ile herkes erbabı ile.
  • iftar sofrasında sivrisinek sadasına “aziz allah” denir.
  • iftira dağdan taştan ağırdır.
  • iğne ile kuyu kazılmaz.
  • iğne yemiş köpek gibi dört yanına salar.
  • iğneyi evvel kendine sok, sonra çuvaldızı ele.
  • iğreti ata binen tez iner.
  • ihmal devlet-i ikbale zarardır.
  • ihmalcinin iki yakası bir araya gelmez.
  • ihmalin her gün zararı çekilir.
  • ihsan insan gölgesidir.
  • ihtimaldir deniz taş alır.
  • ihtiyaç içindeki arkadaş, gerçek arkadaştır.
  • ihtiyaçlar kanun tanımaz.
  • ihtiyar erkeğin sevgilisi olmak, genç erkeğin kölesi olmaktan iyidir.
  • ihtiyar genç alırsa el alır.
  • ihtiyarlık insanı her şeyden geçirir.
  • ihtiyarlıkta yoksulluk güçtür.
  • ikbalin akıbeti idbara varır.
  • ikbalin iyi olursa sen otur, ikbal işler.
  • iki aslan bir posta sığmaz.
  • iki at bir kazığa bağlanmaz.
  • iki bakmak bir istemeye bedeldir.
  • iki baş bir kazanda kaynamaz.
  • iki bebek bir gözde olmaz.
  • iki bülbül bir dala konmaz.
  • iki cambaz bir ipte oynamaz.
  • iki çıplak bir hamamda yaraşır.
  • iki çömlek bir yerde olsa tokuşmayınca olmaz.
  • iki çuval bir harar, herkes menfaatini arar.
  • iki deliye bir uslu gerek.
  • iki dinle, bir söyle.
  • iki eğriden bir doğru.
  • iki el bir baş içindir.
  • iki elin sesi var,bir elin nesi?
  • iki elin vergisi, gönlün sevgisi.
  • iki emini bir yemin ararlar.
  • iki fındık bir olsa bir koyun başını yaralar.
  • iki göç bir bozgun yerini tutar.
  • iki gönül bir olunca samanlık seyran olur.
  • iki göz bir baş içindir.
  • iki gün birbirine uymaz.
  • iki güreşenden biri yıkılır.
  • iki hasret birbirine kavuştu.
  • iki hımhım, bir burunsuz, birbirinden uğursuz.
  • iki ile iki dört eder.
  • iki iskemle arasına oturan yere düşer.
  • iki kabak birbirine dokununca elbette kırılır.
  • iki kamçı bir kuyruk, herkes başına buyruk.
  • iki kaptan bir gemiyi batırır.
  • iki kardeş savaşmış, ebleh buna inanmış.
  • iki karpuz bir el ile tutulmaz.
  • iki karpuz bir koltuğa sığmaz.
  • iki kedi bir arslana pes dedirir.
  • iki kıbleye tapanda, din olmaz.
  • iki kılıç bir kına sığmaz.
  • iki kişi dinden çıkarsa, bir kişi candan çıkar.
  • iki köpek bir kemiği paylaşamaz.
  • iki kulak bir dil için, sen iki işit bir söyle.
  • iki kulak, bir dil için.
  • iki kuru bir yaş, olmazsa bağrını deş.
  • iki ölç, bir biç.
  • iki pilav arasında, bir su gerek.
  • iki reis bir gemiyi batırır.
  • iki sağır birbirini ağırlar.
  • iki sakimden bir müstakim çıkar.
  • iki sanan, iletmez aşkı başa.
  • iki su bir ekmek yerini tutar.
  • iki şahin bir yerde yuva yapmaz.
  • iki şilte bir yastık, onu da eşiğe (terkiye) astık.
  • iki taş çatarlar, karı diye satarlar.
  • iki taş çattık baca oldu, her kime varsa koca oldu.
  • iki tavşan birden avlanmaz.
  • iki tavşanı birden kovalayan, hiç birini tutamaz.
  • iki testi birbirine dokunsa, biri kırılsa diğeri zedelenir.
  • iki tımar bir yem yerine geçer.
  • iki uslu bir yere gelmez.
  • iki yanlış bir doğru yapamaz.
  • iki yatak bir yorgan, o da boz eşeğe destan.
  • ikisi bire değmez, biri hiçe.
  • ikisi demir iki parmağı kıvrak olur.
  • ikisini bir kazana koysalar, yine kaynamazlar.
  • ikiye bir alma, yiğit deyip karı (yaşlı kadın) alma.
  • ikrarını gözet, olma abesgü.
  • ileri (eski) zamanda deve hurma kığlardı (terslerdi),şimdi kestane kığlar.
  • ilgisiz kalan, bilgisiz kalır.
  • ilim, bir noktadan ibarettir.
  • ilim, deryadır.
  • ilim, derya-yı bi-intihadır.
  • ilim, gençlikte dikilen, ihtiyarlıkta meyvesi alınan bir ağaçtır.
  • ilim, ilm-i allah’tır.
  • ilim, kalplerin hayatıdır.
  • ilim, sahibini aziz eyler.
  • ilim, sarıktan salim bir hazinedir.
  • ilim, şeytanda da var.
  • ilim, yalnız cehli giderir.
  • ilim, yumuşak döşekte batmaz.
  • ilim; sahibine dost, mal sahibine düşman kazandırır.
  • ilk atılan taş uzak düşer.
  • ilk atışta vuran nişancıdır.
  • ilk pazar, pazardır.
  • ilk vuran okçu, son vuran bokçu.
  • illet ile dirilen, mihnet ile can verir.
  • illet ve dirilikten ölüm yeğ.
  • illeti illet bil, urgana uy koymuşlar.
  • ilme âr olmaz, âr eden berhudâr olmaz.
  • ilmi allah dileyene, malı dilediğine verir.
  • ilm-i allah her şeyi muhittir.
  • ilmi ile âmil olmayan, vaaz ve nasihatı tesirsiz kalır.
  • ilmin dostundan, düşmanı daha çoktur.
  • ilmini ketmeden, cehil menzilesindedir.
  • imambayıldı, müezzin ayıldı.
  • imam evinden aş, ölü gözünden yaş çıkmaz.
  • imam ile geçinen açlıktan ölür.
  • imam osurursa, cemaat sıçar.
  • imam ölecek, yüzü gülecek.
  • imam, imam iken okurken yanılır.
  • imama ıskat değsin, ölü nasıl giderse gitsin.
  • imamın bir eli almaya, bir eli yemeye.
  • imanlı kulda, temellük olmaz.
  • imaret yapılmadan, dilenciler kapıyı aldılar.
  • imece günü bulut görmeye ne mutlu.
  • imera’da kelâm-ı kadim arama.
  • imtinanla yaşamaktansa, serbestçe ölmesi yeğdir.
  • inanma dostuna, saman doldurur postuna.
  • inat ile başa çıkılmaz.
  • inat, eşeğe yakışır.
  • inayet ola, öbür kapıya.
  • ince deme kalın de hemen al, yaş deme kuru deme hemen al.
  • ince kız donanınca, yoğun kız ele varmış.
  • inci arayan kişi, denizden korkmaz.
  • ineğe küftün verilmezse, südü alınmaz.
  • iniş aşağı kavga olmaz, atta duran var, duramayan var.
  • insaf olmayanda, iman olmaz.
  • insaf, dinin yarısıdır.
  • insan ayaktan, at tırnaktan kapar.
  • insan azmayınca, belasını bulmaz.
  • insan beşer, dişleri düşer dörder beşer.
  • insan beşer, kuldur şaşar.
  • insan bilmediğini ayağının altına alsa, başı göğe değer.
  • insan bir umutla doğar, bin umutla ölür.
  • insan çeşit çeşit, yer damar damar.
  • insan dinlenmekle akıllanır, konuşmakla pişman olur.
  • insan doğduğu yerde değil, doyduğu yerde.
  • insan düşer amma gönül düşmez.
  • insan düştüğü yerden kalkar.
  • insan eti ağırdır.
  • insan gönlünün artığını söyler.
  • insan göre göre, hayvan süre süre alışır.
  • insan ikrarında, hayvan yularından tutulur.
  • insan insana gerek olur, iki serçeden börek olur.
  • insan insanın aynasıdır.
  • insan kâh olur dağı kaldırır, kâh olur darıyı kaldıramaz.
  • insan kalabalıkta pilav yiyeceğine, tenhada kötek yesin daha iyi.
  • insan karır, gönül karımaz.
  • insan kendini beğenmezse çatlar.
  • insan kısmetini aramazsa, kısmet insanı arar.
  • insan kıymetini insan bilir, altın kıymetini sarraf.
  • insan kocalmakla gönül kocalmaz.
  • insan lisanı ile takdir, elbisesi ile kabul olunur.
  • insan mürekkep yalamakla âlim olmaz.
  • insan ne bulursa dilinden bulur.
  • insan nisyandan halli değildir.
  • insanoğluma iyilik yarasa, sarı öküze bıçak olmazdı.
  • insanoğluna iyilik yaramaz.
  • insanoğlundan her şey umulur.
  • insan olan bir kere yanılır.
  • insan olmayan, insan kadrini bilmez.
  • insan öleceğini bilse mezarını kendi kazar.
  • insan sevdiği şeyi çok söyler.
  • insan sözünden, öküz boynuzundan tutulur.
  • insan şeytanı, cin şeytanından beter olur.
  • insan taştan pek, gülden naziktir.
  • insan yedisinde ne ise, yetmişinde de odur.
  • insan, bir kere ölür.
  • insan, ektiğini biçer.
  • insan, her gün şeker yese bıkar.
  • insan, ihsan kuludur.
  • insan, kanatsız kuştur.
  • insan, kerametten halli değildir.
  • insan, nüsha-ı kübradır.
  • insan, yalnız ekmekle yaşayamaz.
  • insan, yanılmakla âlim olur.
  • insana ata, ana gibi yar olmaz.
  • insana dayanma ölür, ağaca dayanma kurur.
  • insana düven, düveye diken yarar.
  • insana kardeş gibi yâr, ırak gibi diyar olmaz.
  • insanı gam, duvarı nem yıkar.
  • insanı ümit, deveyi havud yaşatır.
  • insanı zaman kadar terbiye eden şey yoktur.
  • insanın adı çıkmadan, canı çıkması hayırlıdır.
  • insanın alacası içinde, hayvanın alacası dışındadır.
  • insanın aynası, ef’alidir.
  • insanın başında ottan gayrısı biter, bülbülden gayrısı öter.
  • insanın bir ağzı iki kulağı var, bir söyleyip iki dinlemeli.
  • insanın bir evveli, bir ahireti.
  • insanın eti yenmez, derisi giyilmez, tatlı dilinden başka nesi var?
  • insanın fenası olmaz, meğer parası olmayana.
  • insanın gevşeğinde bıyık, öküzün gevşeğinde kuyruk olmaz.
  • insanın gözü, yerin kulağı var.
  • insanın gözünü bir avuç toprak doyurur.
  • insanın kötüsü olmaz, meğerki züğürt ola.
  • insanın sermayesi, iki paralık aynadır.
  • insanın soyu bir, huyu bindir.
  • insanın söylemezinden, suyun şarlamazından korkulur.
  • insanın söz anlamazı, atın gem almazı.
  • insanın sözü derecesi aklına, ef’ali de aslına delâlet eder.
  • insanın yere bakanından, hayvanın yere bakanından kork.
  • insanın yere yakını (mütevazı olanı),tarlanın köye yakını makbuldür.
  • insanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa anlaşır.
  • insanoğlu çift olur.
  • insanoğluna güvenilmez.
  • ip inceldiği yerden kopar.
  • ip kırıldığı yerden ulanır.
  • isin yanına varan is, misin yanına varan mis kokar.
  • iskambil, şeytanın kitaplarıdır.
  • islam’ın şartı beş, altıncısı insaf demişler.
  • israf etmede hayır, hayırda israf olmaz.
  • istediğini söyleyen, istemediğini işitir.
  • istemem diyenden korkmalı.
  • istenilen yere git âr eyleme, istenilmeyen yere gidip dar eyleme.
  • istenmeyen aş, ya karın ağrıtır ya baş.
  • istersen göl olur, istersen yol olur.
  • istersen hakka olmak asi, ya mütevelli ol ya vasi.
  • isteyenin bir yüzü kara, vermeyenin iki yüzü.
  • istikamette kalem, şulede mum olsa kişi, yine mikras-ı ecelden serini kurtaramaz.
  • iş âmâna binince, kavga uzamaz.
  • iş anlatıncaya kadar, baş elden gider.
  • iş anlayanda değil, başaranda derler.
  • iş başa düşünce, gayret dayıya düşer.
  • iş başarana başvurulur.
  • iş bilen aş bilen, eşini bilen fakir olmaz.
  • iş bilenin, kılıç kuşananın.
  • iş bilmeyen adam, hoşt anlamayan kürt itine benzer.
  • iş bitirenin işi biter.
  • iş bitirenin kötüsü olmaz.
  • iş çoğaltmak, iş bilmemekten ileri gelir.
  • iş düzelir ömür azalır, saç düzelir hamur azalır.
  • iş ile değil lafı ile tanınan insan, yaban otları ile dolu bahçe gibidir.
  • iş insanın aynasıdır.
  • iş ister, işten kaçar.
  • iş işi açar (gösterir).
  • iş işin aynasıdır.
  • iş itikade bağlıdır.
  • iş olacağına varır.
  • iş, sırma gümüştür.
  • işe gitmez oğlum olsun, çifte gitmez öküzüm.
  • işemekle deniz pis olmaz.
  • işi bilmeyen kasap, ne satır bırakır ne masat.
  • işi olmayanın aşı olmaz.
  • işi ters tut, aykırıdan gelir.
  • işi üç nal ile bir ata kaldı.
  • işin encamını düşünmeyen çaresiz kalır.
  • işin gelişi, ayak atışından bellidir.
  • işin yoksa bey evine (direk) var.
  • işin yoksa şahit ol, paran çoksa (borcun yoksa) kefil ol.
  • işin yoksa şahit ol, paran yoksa kefil ol.
  • işine hor bakan (sanatını hor gören) boynuna torba takar.
  • işini kış tut, yaz çıkarsa bahtına.
  • işini sağlam kazığa bağla, sonra talihe ısmarla.
  • işitilmemiş cihanda haber olmaz.
  • işitmek, görmek gibi değildir.
  • işkilli büzük dingilder.
  • işkilli pazar, mideyi bozar.
  • işleyen anahtar, ışıldar.
  • işleyen demir ışıldar, işlemeyen paslanır kalır.
  • işret, insanın mihengidir.
  • işsiz kasap,s....i tartar.
  • işsizlik, güçlerin babasıdır.
  • iştah dediğin dilaltındadır.
  • işten artmaz, dişten artar.
  • it ağzın kemik tutar.
  • it aslını bilir.
  • it başı, terkide durmaz.
  • it boku kefarete yaradı, ol dahi bulunmadı.
  • it böğürürken tavşan bilir.
  • it değdiğiyle deniz murdar olmaz.
  • it derisinden post olmaz, rum ermeni’ye dost olmaz.
  • it ite buyurmuş, it de kuyruğuna buyurmuş.
  • it iti bulur.
  • it iti yemez.
  • it itin ayağına basmaz.
  • it itin kuyruğunu bırakmaz.
  • it itin mirahûrudur.
  • it itle gezer.
  • it kağnı gölgesinde yürür, kendi gölgesi sanırmış.
  • it kursağı yağ götürmez.
  • it okşamalı olunca, adını boncuk koyarlar.
  • it sürü, para kazan.
  • it taştan, bacı gardaşdan korkar.
  • it ulur, birbirini bulur.
  • it ulur, kervan yürür.
  • it ürüdüğü zaman, anası gibi ürür.
  • it ürür, kervan yürür.
  • it yattığı yeri eşer.
  • it yelmekle kocar.
  • it, ekmekten kaçmaz.
  • it, sahibini tanır.
  • ite dalaşmadan, çalıyı dolaşmak yeğdir.
  • iti an, ağacını (değneğini) yanına ko.
  • iti an, çomağı hazırla (taşı eline al).
  • iti bir kez vur ölsün, bir daha vur dirilsin.
  • iti dövmezler, sahibinin hatırı var diye.
  • iti ite salarlar.
  • iti öldürene sürütürler.
  • iti yol kocatır.
  • itin ahmağı baklavadan pay umar.
  • itin aksayışı, gelecek kervana uyar.
  • itin artığını arslan yemez.
  • itin ayağını taştan esirgeme.
  • itin çakşırı olmaz.
  • itin duası kabul olsa, gökten kemik yağardı.
  • itin ıssı var ise, tavşanın dahi tanrı’sı vardır.
  • itin olduğu yere melek girmez.
  • itin ünü göğe ağmaz.
  • itin yediğini urduğuna sayarlar.
  • itle çuvala girilmez, kedi ile harara.
  • itle yatan, bitle kalkar.
  • itte vefa olur, avratta vefa olmaz.
  • itten aç, yanından kaç.
  • ittifakta hata olmaz, ihtilâfta rahat.
  • iven kız ere varmaz, varsa dahi baht bulmaz.
  • iven sinek süte düşer.
  • iyi adamın karısı, kurna başında belli olur.
  • iyi ayakkabı adama yürüme öğretir.
  • iyi bahadan kalmaz.
  • iyi bir alışveriş, soygun değildir.
  • iyi bir başlangıç, iyi bir son getirir.
  • iyi bir kadın, iyi bir koca yapar.
  • iyi biten her şey iyidir.
  • iyi dirliğe çok harç gerek.
  • iyi dost kara günde belli olur.
  • iyi evlat anayı babayı vezir eder, kötü evlat rezil eder.
  • iyi gitmeyince kişinin işi, muhallebi yerken kırılır dişi.
  • iyi gün doğuşundan bellidir.
  • iyi gün dostu, pertavsız gibidir.
  • iyi günün dostları, kötü günüm düştü gel.
  • iyi hizmet görmek istiyorsan, kendi işinizi kendiniz görün.
  • iyi ile konuşan, çuvalına un doldurur.
  • iyi insan, lafının üzerine gelir.
  • iyi ipek kendini kıldırmaz, iyi kadın kendini dövdürmez.
  • iyi kadının kocası, cübbesinden bellidir.
  • iyi kötü, geçit başında belli olur.
  • iyi nasihat verilir ama iyi edep (ad) verilmez.
  • iyi olacak hastanın, hekim ayağına gelir.
  • iyi olmak istersen, iyi dostlar kazan.
  • iyi pirinç çok su götürür.
  • iyi söylersen iyi işitirsin, kötü söylersen kötü işitirsin.
  • iyi söz ile yılan ininden çıkar.
  • iyi söz, demir kapıyı açar.
  • iyi söze ne tanışık gerek.
  • iyi ve kâmil insanı, güneş uykuda görmez.
  • iyice feraset, keramete kıç attırır.
  • iyiden kötülük (yaramazlık) gelmez.
  • iyiler genç ölür.
  • iyiliğe “nereye gidiyorsun?” demişler, “kötülüğe” demiş.
  • iyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik er kişinin kârı.
  • iyiliğe iyilik olsaydı, kara öküze bıçak olmazdı.
  • iyiliği su ayağında ver, başında dile.
  • iyilik at denize, balık bilmezse hâlik bilir.
  • iyilik bilmeyen adam, adam sayılmaz.
  • iyilik bilmeyen katında, su getirenle sinek sayan birdir.
  • iyilik dile komşuna, iyilik gelsin başına.
  • iyilik eden iyilik bulur (görür).
  • iyilik eden kemlik bulmaz.
  • iyilik eden unutmalı, gören yâd etmelidir.
  • iyilik et denize at, balık bilmezse halik bilir.
  • iyilik et kele, öğünsün ele.
  • iyilik etmek, rıza-yı bâriye hizmet eylemektir.
  • iyilik eyle denize sal, eğer iyilik iyilik ise o seni bulur.
  • iyilik gariptir, sahibini kimse tanımaz.
  • iyilik gibi âlemde sermaye olmaz.
  • iyilik iki baştan olur.
  • iyilik zayi olmaz.
  • iyilik, kötülük müsavidir.
  • iyiyi kötüyü el bilir, dereyi tepeyi sel bilir.
  • izmir’in seyyahı, şam’ın şekeri, medine’nin hurması; züğürtlükten gelir bıyık hurması.

  • kab, sirkeye göredir.
  • kabadayı tükürdüğünü yalamaz.
  • kabahat ipliği eğirende değil, ölendedir.
  • kabahat mahfi, ibadet de.
  • kabahat öldürende değil, ölendedir.
  • kabahat samur kürk olsa kimse sırtına almaz.
  • kabahatin sahibi çıkmaz.
  • kabak deyip de geçme, cennet taamıdır.
  • kabı olmayanı kazancı olmaz.
  • kabil şakirt, üstattan üstat olur.
  • kabiliyet dâd-ı haktır herkese nasip olmaz.
  • kabiliyet talim ile olmaz.
  • kabiliyetin mektebi yoktur.
  • kabiliyetli çırak ustadan usta olur.
  • kabul olmayacak duaya âmin denmez.
  • kaçan balık büyük olur.
  • kaçan rüzgâr esse kış değil mi, yoksul halin bilse hoş değil mi?
  • kaçanı kovmazlar, yıkılanı vurmazlar.
  • kaçanın anası ağlamamış.
  • kaçmadan kovmaya eli değmez.
  • kader olmayınca takdir bilinmez.
  • kaderde varsa düzülmek, neye yarar üzülmek.
  • kaderde varsa görülür.
  • kadere iman eden kaderden emin olur.
  • kadere karşı gidilmez.
  • kaderin yaptığını kimse yapamaz.
  • kadı anlatışa göre ferman verir.
  • kadı davacı, muhzir şahit olunca, iş allah’a kalır.
  • kadı ekmeğini karınca yemez.
  • kadı kızı kadire, geldi çıktı sedire.
  • kadın eli, kaşık sapından kararır.
  • kadın erkeğin eşi, evin güneşidir.
  • kadın erkeğin şeytanıdır.
  • kadın malı hamam tokmağıdır.
  • kadın şerri, şeytan şerrine eşittir.
  • kadın şerrinden allah’a sığınmalı.
  • kadın var ev yapar, kadın var ev yıkar.
  • kadın var kardan soğuk, kadın var kordan sıcak.
  • kadın vardır çerden çöpten aş eder, kadın vardır, pişmiş aşı taş eder.
  • kadın yüzünden gülen, ömründe bir defa güler.
  • kadını erkek değil, ar ve namus bekler.
  • kadını sırdaş eden tellâl aramaz.
  • kadının bildiğini garip de bilir.
  • kadının biri âlâ, ikisi belâdır.
  • kadının fendi, erkeği yendi.
  • kadının kırk çırağı var, biri sönse biri yanar.
  • kadının saçı uzun, aklı kısadır.
  • kadının sofusu, şeytanın maskarasıdır.
  • kadının şamdanı altın olsa, şamdanı dikecek erkektir.
  • kadının yüklediği yük şuraya varmaz.
  • kadının yüzünün karası, erkeğin elinin kınası.
  • kadınsız ev olmaz.
  • kadıya yalnız giren, sakalın sığnayıp çıkar.
  • kafa kafa olmayınca, şapka ne yapsın?
  • kafes büyük ama içinde bülbülü yok.
  • kâğıdın yüzünü ağartan karadır.
  • kağnı devrilince yol gösterici çok olur.
  • kahır çekmeyince lûtfa erilmez (derviş olunmaz).
  • kahpe peykesinde âleme nişan verilir.
  • kahpenin âhı, çingenenin malı.
  • kahpenin sonu ebelik, külhaninin sonu dedelik.
  • kahpeye kahpe deme, sana donunu giydirir.
  • kaht-ı rical gibi ilaçsız dert olmaz.
  • kahvaltı olmayınca kahve etmez fayda.
  • kahve tütün, keyifler oldu bütün.
  • kahve yemen’den gelir, bülbül çemenden.
  • kahve, enfiye ve afyon, o kâfirle macun, işte bu üç deli eyledi beni mecnun.
  • kahvenin yüzü kara ama meydanı pak (yüz ağartır).
  • kalabalıkta eşeğin kuyruğunu kesme, kimi uzun der, kimi kısa.
  • kalabalıkta görülen iş alacalı olur.
  • kalaylı bakır küflenmez.
  • kalaylı koz, o da bir söz.
  • kalbi efkâr-ı fasiden salim olanın (fesat olmayanın) ef’ali de salih olur.
  • kalbin şahitliği, yüz şahitlikten kuvvetlidir.
  • kalbin yolu mideden geçer.
  • kalbini pak tut da kırk yıl cünup gez.
  • kalbur ile su taşınmaz.
  • kalburcu kızı hatun olmaz, dilenmeyince karnı doymaz.
  • kalburun dibi yok ama hele kenarına bak.
  • kaldırımda fes eğerek gezmek pek kolaydır.
  • kaldırımda kılıç sürümek kolaydır.
  • kaldırıp kendini denize atar, topuğunu bile ıslatmaz.
  • kaldırma halıyı, söyletme deliyi.
  • kale kapısından sığmaz, fındıkkabuğuna sığar.
  • kaleci içinde alınır.
  • kalem cömert olur, ne dilersen yazar.
  • kalem efkârın tercümanıdır.
  • kalem kılıçtan keskindir.
  • kalem-i kudretle yapılan bozulmaz.
  • kalemin yaptığını kılıç (kimse) yapamaz.
  • kalendere “kış olur” demişler,”titremeye durmuşuz” demiş.
  • kalın incelene kadar, ince üzülür (incenin canı çıkar).
  • kalıp kıyafetle adam, adam olmaz.
  • kalkan kaza savar, götürmek gerek.
  • kalkmışın, dini imanı olmaz.
  • kalp adamda uğur olmaz.
  • kalp akçe bulan nasıl söner.
  • kalp akçe sahibinindir.
  • kalp bir sırça saraydır, değme çabuk kırılır.
  • kalp demirden kılıç olmaz.
  • kalp içinde fetholur.
  • kalp kalbe karşıdır.
  • kalp kazanır, kaltaban görenir (faydalanır).
  • kalp kıran kazanır.
  • kalp şişeye benzer, kırılırsa yapılmaz.
  • kalpten kalbe yol vardır.
  • kalyon deniz yüzünde, kayık kenarda kalır.
  • kambersiz düğün olmaz.
  • kamçıya kuvvet, kuskuna minnet.
  • kamış uçar tel verir, bize böyle elverir.
  • kamu kuşlar uçar nesne yok, bıldırcın uçtu el verdirir.
  • kan ilik kurutur.
  • kan kaynadı, suyu çekti.
  • kan kustuktan sonra altın leğeni neylesin.
  • kan sudan ağırdır.
  • kan tutanı kanlı tutar.
  • kanaat gibi devlet olmaz.
  • kanaat servettir.
  • kanaat tükenmez hazinedir.
  • kanatsız kuş uçmaz.
  • kancayı takmaya görsün halâs mümkün değildir.
  • kancık yalanmazsa, erkek dolanmaz.
  • kancıyı mayıs doyurur.
  • kande çokluk, orada bokluk.
  • kande olsa âşık-ı biçare, dermanın arar.
  • kande şap,kande şeker.
  • kande varsak bir dede bir dümbelek eksik değil.
  • kanı kan alır.
  • kanı kan ile yıkamazlar, su ile yıkarlar.
  • kanlı kanlıya bu işi etmez.
  • kantar elinde, devat belinde.
  • kap küçük, su büyük.
  • kapacak enik sırtarmaz.
  • kapanması güç olan kapıyı, açma.
  • kapı arkası bile gurbettir.
  • kapıdan kovsan bacadan düşer (havadan girer).
  • kapıdan kuvvet girerse, aşk pencereden kaçar.
  • kapına geleni hızır bil, ne verirsen hazır bil.
  • kapını iyi kapa, komşunu hırsız etme.
  • kapının kanadı kesenin ağzıdır.
  • kapısını büyük açan, misafire katlanır.
  • kapıya varsan efendi uyur, elde armağan olsa vay efendim buyur.
  • kapıyı iyi (pek) kapa, komşunu hırsız etme.
  • kaplumbağa kabuğu ile herkes erbabı ile.
  • kaplumbağa kabuğunda: “ne büyük sarayım var” demiş.
  • kaplumbağa yumurtasını gözü ile ısıtır.
  • kaplumbağayı bir bağdan bir bağa atmışlar,”o bağ olmasın, bu bağ olsun” demiş.
  • kâr eden ar etmez.
  • kâr kudurmuş sermayeyi yiyor.
  • kar kuytuda, para pintide eğleşir.
  • kar kuytuda, para pintide eğleşir.
  • kâr mı tatlı, yâr mı tatlı? evvelâ yâr, sonra kâr.
  • kar ne kadar çok yağsa, yaza kalmaz.
  • kar onun için yağar ki, ayak üşüte.
  • kâr sahibi, müşterisini gözünden tanır.
  • kar susalık (susuzluk) kandırmaz.
  • kar yağdığı gün savrulur.
  • kar zararın ortağıdır (kardeşidir).
  • kara bağla, yanına al ağla.
  • kara bakanın gözleri kamaşır.
  • karadut yaprak açtı yaz, döktü kıştır.
  • kara görünerek gelmez, karı bükülüp ölmez.
  • kara gözde olsun, yüzde olmasın.
  • kara gün dostu az (güç) olur.
  • kara gün dostu olmaz.
  • kara gün kararıp kalmaz, kaç yiğit bunalıp ölmez.
  • kara haber tez duyulur.
  • kara haber tez duyulur.
  • kara ile sarıdan huri, sarı ile sarıdan peri, iki karadan elinin körü doğar.
  • kara kar yağacak, kara gün doğacak, bir eşeğin sırtına kırk adam binecek.
  • kara kar yağmış.
  • kara kazanın yanında durana is bulaşır.
  • kara kış âlemin yüzünü ağarttı.
  • kara kışta kara serçe baharı bulmaz.
  • kara para iyiyi kovar.
  • karasinekten beyaz ineğin çektiğini mevlâ bilir.
  • kara yanına varma kara bulaşır.
  • kara yaslanma kar erir, ere yaslanma er ölür.
  • kara yumrukla ağarmaz.
  • karabet rekabet, hısım hasım.
  • karadeniz coştu, dalga baştan aştı.
  • karadeniz fırtına, al pırtını sırtına.
  • karakışta karlar martta yağmaz, nisanda durmazsa, değme çiftçinin keyfine.
  • karalama meşke, fırsat aşka metanet verir.
  • karaman’ın koyunu, sonra çıkar oyunu.
  • karaya sabun, deliye öğüt neylesin.
  • karda gezer, izini belli etmez.
  • kardan aslandır, güneş görmeye gelmez.
  • kardeş bulunmaz, karı bulunur.
  • kardeş gözündeki çöpü göreceğine kendi gözündeki merteğe bak.
  • kardeş kardeş yaratılmış, keseleri ayrı.
  • kardeş kardeşi atmış, yâr başında tutmuş.
  • kardeş kardeşi bıçaklamış, dönmüş yine kucaklamış.
  • kardeş kardeşin ne öldüğünü, ne umduğunu ister.
  • kardeş, din kardeşidir.
  • kardeşi olmayan garip olur.
  • kardeşim olsun da, kanlım olsun.
  • kardeşin büyüğü peder, küçüğü evlat yerine geçer.
  • kardeşten karın yakın, kulaktan burun yakın.
  • karga derneği kışş.. deyince dağılır.
  • karga derneği, insan örneği.
  • karga görürse hocaya haber verir.
  • karga ile gezen boka konar.
  • karga karganın gözünü oymaz.
  • karga karısın (yaşını) kim bilir, kişi olasın kim tapar (anlar).
  • karga kekliği taklit ederken, yürüyüşünü şaşırmış.
  • karga mandayı (saksağan danayı) babası hayrına bitlemez.
  • karga tutı şap şeker olmaz.
  • karga yavrusuna bakmış da; “ah benim ak pak evlâdım” demiş.
  • karganın gördüğü tohum bitmez.
  • karganın gözünden şahinlik geçer.
  • kargayı bülbül diye satarlar.
  • kâr-ı evvelden kişi akıbet endişe gerek.
  • kâr-ı kisbde zahmet çeken rahat ve rahmet olur.
  • karı koca arasına girilmez (şeytan bile giremez).
  • karı koca ipek, araya giren köpek.
  • karı malını yiyip de unmuş var mı? kes bir soğan daha.
  • karıdan korkmayan yanılır.
  • karınca zevali görünce kanatlanır.
  • karıncadan ibret al, yazdan kışı karşılar.
  • karıncalı demirden yapılan kılıca peynir.
  • karıncanın bile kanı (sofrası) var.
  • karıncanın getirdiğini (götürdüğünü) kimse getiremez (götüremez).
  • karıncanın kanatlanması zevaline işarettir.
  • karıncaya kanadı zarar.
  • karının aklına gelen, dağa taşa.
  • karının bir aklı, erkeğin dokuz aklı vardır.
  • karısı olmayanın darısı başına.
  • karışık kaza savar.
  • karışıkta baş yeter.
  • karışma işime, dolaşma peşime.
  • karıya sırdaş eden, tellâl aramaz.
  • karlar yağar kış değil mi, kişi halini bilse hoş değil mi?
  • karlar yağdı, izler örtüldü.
  • karnı doyuran aldanmaz.
  • karnı tok it, gölgede yatar.
  • karnının doymayacağı yerde açlığı belli etme.
  • karpuz kabuğunu görmeden denize girme.
  • karpuz kesmekle hararet sönmez.
  • karpuz kökünde (sulandıkça) büyür.
  • karpuz olursa, kar-buz olur.
  • karşı bağın üzümü, dinle benim sözümü.
  • karşıda gördüm bir yeşil türbe, içine girdim estağfurullah tövbe.
  • karşılaştırma, iğrenç bir iştir.
  • kart ağacın bükülmesi güç olur.
  • kart gâvur imana gelmez.
  • kart kâfir müslüman olmaz.
  • kart kişi yaz kış olsa yiğitlere yem olur.
  • kart koyunda kalaç var.
  • kartal kanadı ile akıntı sökülmez.
  • kartal sinek olmaz.
  • kartala bir ok değmiş, yine kendi teleğinden.
  • kartala ok dokunmuş,”bana nedendir?” demiş.
  • kartallar sinek yakalamaz.
  • karun malı olsa israfına yetmez.
  • karun malına malik olsa bir akçesin kıymaz.
  • kasaba yağ kaygısı, keçiye can korkusu.
  • kasap dükkânında, et kokmaz.
  • kasap et, koyun can derdinde.
  • kasap yağı bol bulunca gerisini yağlar.
  • kasavetsiz ağaç, anahtarsız açılır.
  • kâse yalar, sonra döner sahibine salar.
  • kasımın kırkı pastırma yazı imiş.
  • kasımpaşalı deyince hepsi içindedir.
  • kaside, şairlerin keşkülüdür.
  • kaş ile göz, gayrısı (kusuru) söz.
  • kaşığı herkes yapar ama sapını ortaya getiremez.
  • kaşığı ile yedirir, sapı ile göz çıkarır.
  • kaşık düşmanı (kısmete) evdedir (vasıtadır).
  • katarda bulunan, hatırda bulunmaz.
  • katı açılma serine soğuk geçer.
  • katıra cilve yap demişler, çifte atmış.
  • katıra; “baban kimdir?” demişler,”at dayımdır” demiş.
  • katırın ardından gitme, zira babası eşektir.
  • kâtibe sermaye göz, gevezeye söz.
  • kâtibin kalbi başka, kalemi başka.
  • kâtip kalemini dişi ile açar.
  • kâtip yazar, rençper bozar.
  • katrandan olmaz şeker, olsa da cinsine çeker.
  • kavak ağacından odun, halayıktan kadın olmaz.
  • kavak uzaya uzaya gider, göğe çıkar tepesinden kurumaya başlar.
  • kavak uzun tepesi çok, gül kısa kokusu çok.
  • kavak yaprağını tepeden dökerse, kış çok olur.
  • kaval elden, yel allah’tan, sen sadece parmaklarını oynat.
  • kavakta nar olmaz, kötülerde ar olmaz.
  • kavga bizim, yorgan üstüne imiş.
  • kavgada kılıç, ödünç verilmez.
  • kavganın iyisi olmaz.
  • kavganın iyisi, boğaz kavgası.
  • kavgasız baş, kavağa benzer.
  • kavgasız ev, çalgısız düğüne benzer.
  • kavgaya katılma, bilmediğin işe atılma.
  • kavi düşman dost olmaz.
  • kavilsiz giren haksız çıkar.
  • kavim düşmanlığı düşvar eder.
  • kavli fiiline uymaz.
  • kavuk ayağa, mest başa bakar (giyilmez).
  • kavun karpuz yata yata büyür.
  • kavurga karın doyurmaz, kar susuzluk kandırmaz.
  • kaya uçmazsa, dere dolmaz.
  • kayaya tos vuran, acısını kendi çeker.
  • kaybedilmeyen şeyler, korku içindedir.
  • kayış baldır, tabanı kaldır.
  • kayış bilir, kutan ne çeker?
  • kaymağı seven (yiyen),mandayı cebinde (yanında) taşır.
  • kaynana öcü, oğlu cici.
  • kaynana pamuk ipliği olup raftan düşse gelinin başını yarar.
  • kaynatam devletli olsun, kaynanam sahavetli.
  • kaynayan kazan kapak tutmaz.
  • kaypakla, pazarlık olmaz.
  • kayseri’de eşek merdivene çıkmış; uş eşek, uş merdiven.
  • kaz gelen yerden, tavuk esirgenmez.
  • kaz kazla, daz dazla; kel tavuk kel horozla.
  • kaz öter saz biterse kaç oradan, keklik öter kekik biterse kal o memlekette.
  • kaz sürüsü kılavuzsuz olmaz.
  • kaz vur, kazan doldur, serçe ne olacak?
  • kaza gelince daniş gözü kör olur.
  • kaza gelince us pusar.
  • kaza geliyorum demez.
  • kaza oku yed-i kudretten çıkar.
  • kaza, dur geldim demez.
  • kazalar iyi yöneten ailelerde olur.
  • kazan düşmese, kankılmaz.
  • kazan kaynadığı yerde, taşar.
  • kazan kaynamayan yerde, maymun oynamaz.
  • kazan kaynar dibine çöker.
  • kazan kaynar suyu yok, çorba kaynar özü yok.
  • kazan kazan kazana ver, artığın kazmaya.
  • kazan nerede kaynarsa, maymun orada oynar.
  • kazanın doğurduğuna inanan, öldüğüne de inanır.
  • kazanırsan dost kazan, düşman anan da doğurur.
  • kazanmayanın kazanı kaynamaz.
  • kazaya rıza lazımdır.
  • kazı koz anlar, kızı kaz.
  • kâzip, kâtibin kardeşidir.
  • kazma elin kuyusunu, kazarlar kuyunu.
  • kazma kuyuyu kendin düşersin.
  • keçi dağda, kılı sırtında.
  • keçi geberse de kuyruğunu indirmez.
  • keçi kurttan kurtulsa, gergedan olur.
  • keçi kuyruk sallamadan, teke yanaşmaz.
  • keçi nereye çıkarsa, oğlağı da oraya çıkar.
  • keçi palamuda ettiğini, palamut derisine eder.
  • keçi şarap içerse, dereye meydan okur.
  • keçi yattığı yeri eşer, yatar.
  • keçinin meşeye ettiğini külü derisinden çıkarır.
  • keçinin sevmediği ot karşısında biter.
  • keçinin sırtı kaşınınca, çobanın değneğine sürter.
  • keçinin uyuzu, çeşmenin gözünden içer suyu.
  • keçinin yemediği ot, başını ağrıtır.
  • keçiye bıçak çalacak oğlak da buçuk osurur.
  • kedi beslemeyen fareleri besler.
  • kedi ciğere yetişemezse, bugün oruçtur dermiş.
  • kedi dokuz canlıdır.
  • kedi götünü görmüş “ne büyük yaram var” demiş.
  • kedigözünü kapar, ekmeğini öyle yer.
  • kedi ile harara girilmez.
  • kedi öldü, fareler baş kaldırdı.
  • kedi pisliği derman olmuş, pisleyip gömmüş.
  • kedi rüyasında kuyruk görürmüş.
  • kedi, sirke içmez.
  • kedi tavşan tutmaz.
  • kedi yavrusunu yiyeceği zaman “sıçana benziyor” dermiş.
  • kedi yemediği otu yerse başı ağrır.
  • kedi yetişemediği (uzanamadığı) ciğere pis (murdar) der.
  • kedinin boynuna ciğer asılmaz.
  • kedinin gözü sıçan deliğindedir.
  • kedinin izine, gelinin yüzüne.
  • kedinin kabahatini önüne koyarlar, sonra döverler.
  • kedinin kanadı olsa idi, serçelerin adı olmazdı.
  • kedinin usluluğu sıçan görüncedir.
  • kedinin yedi canı vardır.
  • kedinin yürüklüğü samanlığa kadardır.
  • kediye “bokun kimya” demişler, üstünü örtmüş.
  • kediye peynir tulumu inanılmaz.
  • kediyi koynuna alan, boynuna teneke kaplasın.
  • kediyi sıkıştırırsan üstüne atılır.
  • kefen alacak adam, gözünün yaşından belli olur.
  • kefenin cebi yoktur.
  • keklik düz ovada avlanır.
  • keklik saksağanı taklit ederken, kendi yürüyüşünü kaybeder.
  • kel başa şimşir tarak yakışır.
  • kel bulsa, kendi başını onarır.
  • kel çengelsiz, muhabbet engelsiz olmaz.
  • kel dana gittikten sonra, bir de ip götürür.
  • kel dövünür, uyuz sürtünür.
  • kel keli savatta, hacı hacıyı arafat’ta bulur.
  • kel kız, teyzesinin saçıyla övünür.
  • kel kızın neyi var, demirden bir tarağı.
  • kel ölür, sırma saçlı olur, kör ölür, badem gözlü olur.
  • kel tavil ahmak, kel kasir fitne.
  • kel yanında kabak (zift) anılmaz.
  • kelâm ile kemal bir yerde durmaz.
  • kelâm kelâmı açar.
  • kelâm mütekellimin sıfatıdır.
  • kelâmın fasih ise sükûtun olsun zehep.
  • kelâmından malûm olur kişinin miktarı.
  • kelâmından mefhum yok.
  • kelâm-ül mülk, mülk-ül kelâm.
  • keldir kelağdır, başa beladır, kaşısa kanı çıkar, kaşımasa canı çıkar.
  • kele “yıkandın mı?” demişler,”tarandım bile” demiş.
  • kele de zift yapıştırır, köre de.
  • kele demişler yuğundun mu, arındım bile.
  • kele körden (köseden) yardım olmaz.
  • keli kör toplar.
  • kelin ayıbını takke örter.
  • kelin derdi başı, bir kazan ayran aşı.
  • kelin ilacı olsa, başına sürer.
  • kelin mecali olsa, kendi başını kaşır.
  • kelle kulak yerinde sepet boş, tut kulağından çifte koş.
  • kelle sağ olsun, cihanda bir külah eksik değil.
  • keller bahtlı olur.
  • kem söz, kalp (kem) akçe sahibinindir.
  • kemal zevalin ilk basamağıdır.
  • kemal, ehli kemali sükût ile bulmuştur.
  • kemale eren meyve yere düşer.
  • kemali kimden öğrensin ki, hiç görmeden mektep.
  • kemalin var ise bulursun yerin, kemalin yok ise her biri birin.
  • kemankeşe bir söz yeter.
  • kemliğe mertlik olmaz.
  • kenar selâmettir.
  • kenar yerin urağı niçin döner desteden-amiz şey ol nâdan görmemiştir ustadan.
  • kenarın dilberi, nazik de olsa nazenin olamaz.
  • kenarın işi her ne kadar nazik olsa, nazeninim olamaz.
  • kenarına bak bezini al, anasına bak kızını al.
  • kendi avukatlığını yapan, müşterisi için delidir.
  • kendi başına buyruk, iki kanadı bir kuyruk.
  • kendi başına medarı yok, gelin başı bağlayacak.
  • kendi bulmuş yiyecek, halasına (ele) kalmış gel diyecek.
  • kendi derdine bak, aharın gamın çekme.
  • kendi düşen ağlamaz, iki gözden olur.
  • kendi ekmeğini kendi kırar.
  • kendi evinde başını bağlayamaz, başka evde gelin başı bağlar.
  • kendi göbeğindeki hezeni görmez, biregu gözündeki çöpü görür.
  • kendi gözündeki dikeni (merteği) görmez, elin gözündeki çöpü görür.
  • kendi hatasını ele yüklemek ister.
  • kendi işini kendi gören kazanır.
  • kendi kendini metheden itibardan düşer.
  • kendi körlüğünü görmez de, elin gözünde ki çöpü görür.
  • kendi küsen, kendi barışır.
  • kendi muhtac-ı himmet bir dede, nerede kaldı gayrıya himmet ede.
  • kendi muhtac-ı himmet, kande gayrıya medet.
  • kendi ununu kendi öğütür.
  • kendi yağı ile kavrulurken sen de yakma.
  • kendime yer edeyim, gör sana ne edeyim.
  • kendin kazan kendin ye, kimseye minnet etme.
  • kendinden büyüğe danışmayınca iş görme.
  • kendinden büyüğe el kaldırılmaz.
  • kendinden büyükle alışveriş etme (itişme) (ortak olma).
  • kendinden ileri olanlara bakma, kendinden aşağı olanlara bak.
  • kendinden küçükten kız al, kendinden büyüğe kız verme.
  • kendini bilmeyen çuhadar, yılda iki çakşır eskitir.
  • kendini bilmeyene bildirirler, bütün halkı ona güldürürler.
  • kendini bilmeze kendini bildirmek, öküze kaftan giydirmek gibidir.
  • kendini kullanan hâkimdir.
  • kendini yılan yalamış, babasını kuduz dalamış.
  • kepenek al yatar, çul içinde küheylan.
  • kepenek altında er yatar.
  • kerem gördükçe ey baki gedalara rica artar.
  • kerem odur ki, vaadinde vefa ede.
  • kerem olan varını saklamaz.
  • keresteci düşünde yangın görür.
  • kervan yoldan her zaman geçer.
  • kervansaray ile hamamı el evidir.
  • kes parmağını çık pazara, ilaç buyuran çok olur.
  • kesemediğin eli öp, başına koy.
  • keser gibi hep kendine doğru yontar.
  • keserim biçerimden aşağı inmez.
  • keserin takırdısı gündeliğe göredir.
  • kesesinde halil ibrahim bereketi vardır.
  • keseye danış, pazarlığa sonra giriş.
  • keseye kadın eli girerse, bereket gider.
  • kesilen baş bir daha bitmez.
  • kesilen baş bitmez, bitse de sahibine hayretmez.
  • kesilen baş geri gelmez (söylemez) (yerine konmaz).
  • kesilen koyun, oynanan oyun erek.
  • kesilen rişte-i şemin ziyası artar, eksilmez.
  • keskin bıçak sahibini kesmez.
  • keskin sirke küpüne zarar verir.
  • keskin zekâ (irfan),keramete kıç attırır.
  • keskin zekâ, keramete kıç attırır.
  • kesmez (keskin) bıçak ele, iş bilmeyen avrat dile.
  • kesrette vahdeti bulmak hünerdir.
  • kestane kabuğundan çıkmış da, sonra kabuğunu beğenmemiş.
  • kestiği asmaya değmez.
  • kestirme yoldan giden çok dolaşır.
  • keşiş dağı arpalık eğer bizim olursa, her evden birer tavuk eğer komşu verirse,bu devlet iyi devlet eğer bize gelirse.
  • keşişdağı arpalık, o da saban yürürse.
  • keşişdağı’na kar yağmış, kimse inanmamış.
  • keyif kılığa bakmaz.
  • kıl bin hile, al bir akçe.
  • kılavuzsuz cennete bile girilmez.
  • kılavuzsuz kuş uçmaz.
  • kılavuzsuz yola çıkan, yolunu şaşırır.
  • kılavuzu horoz olan kümeste geceler.
  • kılavuzu karga olanın, burnu boktan (çamurdan) çıkmaz.
  • kılda keramet olsa, keçiye ödül verirler.
  • kıldan ince, kılıçtan keskin.
  • kılıcın şam ise sat da taban al.
  • kılıç keser, kol övünür.
  • kılıç kınını kesmez.
  • kılıç yarası sağalır, lisan yarası sağalamaz.
  • kılıçla yaşayan, kılıçla ölür.
  • kılık kıyafet, köpeklere ziyafet.
  • kınadan gayrı nesne, yağ götürmez.
  • kınayı yoğurmayınca, kadri bilinmez.
  • kır atın yanında duran ya suyundan (tüyünden) ya huyundan.
  • kırılan cam yerini tutmaz.
  • kırılan kap yerini doldurmaz.
  • kırk deliye bir uslu koymuşlar.
  • kırk derviş bir sofrada yemek yer.
  • kırk gün taban eti, bir gün av eti.
  • kırk hırsız bir çıplağı soyamaz.
  • kırk kapı uzun süre dayanır.
  • kırk kırk derken elliyi buldu.
  • kırk koz görmeyince taş atmaz.
  • kırk nasihatten bir serencam yeğdir.
  • kırk siyahî (zenci) aklı, bir incir çekirdeğini doldurmaz.
  • kırk yaşındaki eşek, iki yaşındaki ata arpa taşır.
  • kırk yaşından evvel hikmet söylemeyen, ondan sonra hiç söyleyemez.
  • kırk yıl günahkâr, bir gün tövbekâr.
  • kırk yıl kıran olmuş, eceli gelen ölmüş.
  • kırk yıl tavuk (tövbekâr) olmaktan ise, bir gün horoz olmak yeğdir.
  • kırk yıl yağmur yağsa mermere geçmez.
  • kırk yılda bir çıracı oldu, ay akşam doğdu.
  • kırk yılda bir hırsızlığa çıktı, ay akşamdan doğdu.
  • kırk yılda intikam alan, ne tez aldım demiş.
  • kırk yılın çarşambası bir araya geldi.
  • kırk yıllık çingeneye, maşa yapmasını öğretir.
  • kırk yıllık orospuya, işini öğretir.
  • kırkında saza başlayan kıyamette çalar.
  • kırkından sonra azana çare bulunmaz.
  • kırkından sonra azanı teneşir paklar.
  • kırkından sonra öğrenip, sekseninde saz çalacak.
  • kırkından sonra saza başlayan kıyamette çalar.
  • kırkta bir karı sözü dinlemek iyidir.
  • kırlangıcın zararını, çevit ekenden (biberciden) sor.
  • kısa ata binen çok olur.
  • kısa günün kârı, az olur.
  • kısa ile kösenin yaşı bilinmez.
  • kıskanç olmak, acınacak halde olmaktan iyidir.
  • kısmet gökten zembil ile inmez.
  • kısmet ise gelir hint’ten, yemen’den, kısmet değil ise ne gelir elden?
  • kısmetinde ne varsa, kaşığında o çıkar.
  • kısmetsiz bedeviyi, çölde kutup ayısı kovalarmış.
  • kısmetsiz köpek, sabaha karşı uyuya kalır.
  • kış gökte kışlanmaz.
  • kışın dumanlı, yazın yağmurlu olsun.
  • kışın ekmeksiz, yazın gömleksiz yola çıkma.
  • kışın işi, yazın yemişi bol olur.
  • kışın ocak başı, yazın dağlar başı.
  • kışın soba al, yazın aba al.
  • kışın ziyafeti ateştir.
  • kıştan sonra bahar olur.
  • kıtlık olsa buğday, avrat ölse kız al.
  • kıtlıkta bol yiyen, ucuzlukta utanmış.
  • kıtlıkta satıcıya, bollukta alıcıya allah kuvvet versin.
  • kıyı suları ile yanaşmak istemez.
  • kıymetten düşmek istemezsen, kıymetten düşürme.
  • kıysın (kıyarsa) akçeye, girsin bahçeye.
  • kız alan gözle bakmasın, kulak ile işitsin.
  • kız anasından görmeyince sofrayı kaldırmaz.
  • kız bana, anası sana.
  • kız beşikte, çeyiz sandıkta.
  • kız çocuğu bir koz ağacı, yüz taş atarlar, bir taşa düşer.
  • kız evi, naz evi.
  • kız idim, sultan idim, nişanlandım han oldum, gelin, kul oldum, ayaklara çul oldum.
  • kız kocayınca, gayret dayıya düşer.
  • kız pazarda satılmaz, oğlandır atılmaz, çekmeli.
  • kız yedi yaşından sonra ya erde, ya serde.
  • kız yükü, diz yükü.
  • kıza koca, koca olmaz.
  • kızgın demir tavında yaraşır.
  • kızı ata bindirdiler,”ya nasip” dedi.
  • kızı kendi havasında bırakırlarsa, borazancıbaşıya varır.
  • kızı olan (doğuran),tez kocar.
  • kızı ver, köprü kes.
  • kızıl hınzırı oynatır.
  • kızıl tez solar.
  • kızım kimi severse güveyim, oğlum kimi severse gelinim odur.
  • kızın gönlüne bırakırsan, ya davulcuya ya zurnacıya varır.
  • kızın oldu, kırmızı donunu çıkar.
  • kızın on beşe geldikte, kendin koca ara.
  • kızın uzun saçlısı, tarlanın ufak taşlısı.
  • kızını dövmeyen dizini döver.
  • kibarın düşkünü, beyaz giyer kış günü.
  • kibarlık başa beladır.
  • kibrin hasmı allah’tır.
  • kilimin altında davul çalınmaz.
  • kilit dost içindir, düşman için değil.
  • kim istemez hamur yoğursun, uzun günler un eler.
  • kim kimi öğütledi, hacı mustafa sayıkladı.
  • kim ne derse desin, malik şah kaymak yesin.
  • kim yuğdu, kim taradı, sohbet kime yaradı.
  • kime hacı (müslüman) dersen, haçı koltuğundan çıkagelir.
  • kime iyilik ettin ise ondan sakın kendini.
  • kimi bağ bozar, kimi bostan bozar.
  • kimi dama girmez, kimi saman yemez.
  • kimi der ki öldür öldür, kimi der ki kıyma kıyma.
  • kimi emmim, kimi dayım, hepsinden almışım payım.
  • kimi gördük bu uzun yolda ki, bitâp değil.
  • kimi güler, kimi ağlar, dünyadır böyle gider.
  • kimi inci ayıklar, kimi bir lokma ekmek sayıklar.
  • kimi istemezsen ayakucuna, o geçer başucuna.
  • kimi köprü bulmaz geçmeye, kimi su bulamaz içmeye.
  • kimi yağından yiyemez, kimi yavanından.
  • kimin arabasına binerse onun türküsünü çağırır.
  • kimin ki bağı var, yüreğinde dağı var.
  • kimin zevkini dört üstüne eyler şu felek, kimisi hangi vadette kalır ah ederek.
  • kimine bağda gübre, kimine günçide altın gördürür.
  • kimine sivrisinek saz, kimine davul zurna az.
  • kimine tavşan yarar, kimine kurt.
  • kiminin duası (parası),kiminin bedduası (duası).
  • kiminin parası (devesi),kiminin duası.
  • kimse aşım (ayranım) tuzludur (ekşi) demez.
  • kimse kabahati üzerine almaz.
  • kimse kendi memleketinde peygamber olmaz.
  • kimse kimsenin çukurunu doldurmaz.
  • kimse kimsenin halini bilmez.
  • kimse kimsenin kısmetini yiyemez.
  • kimse kimseye sebepsiz selâm bile vermez.
  • kimseden kimseye fayda yoktur.
  • kimsenin ahı kimsede (yerde) kalmaz.
  • kimsenin ayıbını söyleme, yerin kulağı var.
  • kimsenin çırağı, supha kadar yanmaz.
  • kimsenin kötülüğü, kimseye bulaşmaz.
  • kimsenin miras yedinin kimsesi çok olur.
  • kimseye arşınına göre bez vermezler.
  • kimseyi söyletmeden asmazlar.
  • kin insan yüreğinde yüktür.
  • kir, kiri yıkar.
  • kiranın yarısı, keresteci ile dülgerindir.
  • kirası verilen hayvan ödenmez.
  • kiraz güzelliğine güvendiği için kurtlanır.
  • kiraz,”dut yetişmese beni yiyenin boynunu sapıma döndürürdüm” demiş.
  • kirpi yavrusunu, pamuğum diye sever.
  • kirpiyi bile sahan sesi oynatır.
  • kisb ile meşgul, allah’a makbul.
  • kişb ve kârı bütün fesat.
  • kişi acıkmayınca, aç halin bilmez.
  • kişi alası içten, yılkı alası dıştan.
  • kişi anasından üryan doğar.
  • kişi arkadaşından azar (bellidir).
  • kişi ayan olmak çetin, beslemek kolay olur.
  • kişi bilmediğinin adûsudur.
  • kişi doğduğu yerde değildir, doyduğu yerdedir.
  • kişi duman kaldırırsa islenir.
  • kişi dünyaya bir gelir.
  • kişi ettiğinden bulmaz, etmediğinden bulur.
  • kişi gurbet kahrını tevekkeli ihtiyar etmez.
  • kişi haddini bilmek edeptir (gerektir).
  • kişi her bilmediğini ayağının altına alsa, başı göğe değer.
  • kişi hoştur dilin kendinde tutmak, yumup ağzın bildiğini unutmak.
  • kişi kazdığı kuyuya kendi düşer.
  • kişi kendi ayıbını görmez de, elin ayıbını görür.
  • kişi kendi izzetini kendi artırır.
  • kişi kendine ettiğini, âlem bir yere gelse edemez.
  • kişi kendini görse, eli kınamaz.
  • kişi kendini herkesten aşağı tutmalıdır.
  • kişi kıyafetinden bellidir.
  • kişi men olduğu şeye haristir.
  • kişi muradına macun-u sabr nafidir.
  • kişi ne ekse onu görür.
  • kişi ne oldum dememeli, ne olacağım demeli.
  • kişi niderse, yine kendi kendine.
  • kişi noksanını bilmek kadar irfan olmaz.
  • kişi ölmeyince, hatırı bilinmez.
  • kişi refikine nazar etmelidir.
  • kişi sevdiğine naz eder.
  • kişi sevdiğinin ya methinde, ya zemminde.
  • kişi üst tarafına değil, alt tarafına bakmalıdır.
  • kişi vezir olmakla adam olmaz.
  • kişi yandırdığı şem’in üsyüne pervane gerek.
  • kişi yaptığı işle tanınır.
  • kişidir kendini hem aziz eder, hem rezil.
  • kişidir yok ise pulu, eşektir eşek atlas ise çulu.
  • kişinin adı çıkmadan canı çıkması hayırlıdır.
  • kişinin ayıbını bir avuç toprak örter.
  • kişinin ayıbını yüzüne söylemek gerek.
  • kişinin başına gelen ağzından çıkandır.
  • kişinin bir ağzı iki kulağı var, bir söyleyip iki dinlemeli.
  • kişinin boğazı, kendinden aşağı gerek.
  • kişinin çektiği, dili belasıdır.
  • kişinin hürmeti de zilleti de kendi elindedir.
  • kişinin hüsnü gibi hulku gerek.
  • kişinin hüsnüne; “ne gidersin?” diye sormuşlar,”kemal galip” demiş.
  • kişinin insanlığı iki şeydir, biri kalp diğeri lisan.
  • kişinin miktarı kelâmından bellidir.
  • kişinin musahibi kendinden vey gerek.
  • kişinin sermayesi iki paralık aynadır.
  • kişinin sorma sen aslın, suretinden bellidir.
  • kişinin sözü özü bir olmalıdır.
  • kişinin vatanı imanıdır.
  • kişinin yoldaşı, yancığıdır.
  • kişiye bilmemek ayıp değil, sormamak ayıp.
  • kişiye bin dosttan bir düşman çoktur.
  • kişiye kendi osuruğu kokmaz.
  • kişiye talep fayda etmez, nasip olmayınca.
  • kişiyi vezir eden de karısı, rezil eden de.
  • ko desinler, şahında bu dağda bağı var, üzümü yok ama yaprağı var.
  • koca ekmeği meydan ekmeği, oğul ekmeği zindan ekmeği.
  • koca elde, evlat belde, kardeş nerede?
  • koca gök kabı iki ise birini kır.
  • koca iyi bir şey olsa, adını gonca koyarlardı.
  • koca kafa içi boş, tut kulağından çifte koş.
  • koca kâfir müslüman olmaz, olursa ıssı olmaz.
  • koca kütüğü allah eksik etmesin.
  • koca olsun da, cüce olsun.
  • koca öküzün kıblesi belli olmaz.
  • kocalar hep son öğrenenlerdir.
  • kocamış köpeklere, yeni oyunlar öğretilmez.
  • kocamış tilki faka düşmez.
  • kocana göre bağla başını, harcına göre pişir aşını.
  • koç olacak kuzuya bıçak atılmaz.
  • koç yiğit bunalıp ölmez.
  • koç yiğit kurban içindir.
  • koça boynuzu yük değildir.
  • kokmuş ete sinek çok konar.
  • kol ile baş kesilir.
  • kol kırılır yen içinde, baş kırılır börk içinde.
  • kol kırılır yen içinde, baş yarılır fes içinde.
  • kol salsa, yün belli olur.
  • kolay gelen kolay gider.
  • kolu kırık işlemiş, gönlü kırık işlememiş.
  • komşu boncuğunu çalan gece takınır.
  • komşu ekmeği, komşuya borçtur.
  • komşu hakkı büyük, saymayan hödük.
  • komşu hakkı, tanrı hakkı gibidir.
  • komşu ipiyle kuyuya inilmez.
  • komşu iti komşuya ürümez.
  • komşu kızı almak, kalaylı kaptan su içmek gibidir.
  • komşu kızı çapanaklı olur.
  • komşu komşudan huy kapar, ayranına su katar.
  • komşu komşunun tütününe (külüne) muhtaçtır.
  • komşu komşuya ne vakit olsa lazım olur.
  • komşuda pişer, bize de düşer.
  • komşunu iki inekli iste ki, kendin bir inekli olasın.
  • komşunun kötüsü insanı mal sahibi yapar.
  • komşunun sakalını yoldularsa, sen de sakalını kazıt.
  • komşunun tavuğu komşuya kaz, karısı kız görünür.
  • konağa konuk, hane sahibine soluk.
  • konan göçer, gelen geçer.
  • konmadan göçülmez.
  • kontrol edilen çaydanlık, hiçbir zaman kaynamaz.
  • konuğun kutsuzu ev ıssın ağırlar.
  • konuk umduğunu yemez, bulduğunu yer.
  • konuk yediğini bilmez ise ıssı haram bilir.
  • konuşmak, okumaktan iyidir.
  • kopacak kiriş, sesinden bellidir.
  • kork aprilin beşinden, koca öküzü ayırır eşinden.
  • korkak bezirgân ne kâr (assı) eder, ne zarar (ziyan).
  • korkak insandan arslan bile korkar.
  • korkak olana, gölge bile düşmandır.
  • korkaklar bin kere ölür.
  • korkarım martın dışından, kork aprilin beşinden.
  • korku dağları bekletir.
  • korku mezar taşlarını insan yapar.
  • korkulu düşün sonu hayırlıdır.
  • korkulu rüya görmektense, uyanık yatmak hayırlıdır.
  • korkulu yerlerde kervan, ateş yakmaz.
  • korkunun ecele faydası yoktur.
  • koşmadan önce yürümesini öğrenmeliyiz.
  • kovandan çıkmayan arı, bal yapmaz.
  • kovma hoyratı (muhannesi),yaramaz (yiğit) edersin.
  • koyma akıl, akıl olmaz.
  • koyun balğı olduğu yerde otlar.
  • koyun can derdinde, kasap et (yağ) derdinde.
  • koyun çobansız olmaz.
  • koyun sürüsü yarılmaz.
  • koyun üçten, keçi beşten çoğalır.
  • koyun yüz olunca, derisi bin olur.
  • koyuna çoban, tarlaya saban.
  • koyuna güç varan köpek assı eylemez.
  • koyuna kurt gelse, vey bire güyedir.
  • koyunu çok olanın ağılı da büyük olur.
  • koyunu güden kurda kavuşur.
  • koyunu koyun, keçiyi keçi ayağı ile asarlar.
  • koyunu köpeğe teslim eden, kebabı ile yedirir.
  • koyunu yüze yetir, el onu bine yetirir.
  • koyunun bulunmadığı yerde, keçiye abdurrahman çelebi derler.
  • koyunun oldu elli, odun oldu belli.
  • koyunun oldu yüz, gir içine yüz.
  • koyununu kurda kaptıran çobanın ağzını bıçak açmaz.
  • koz çatal olmazsa, taş atmaz.
  • koz kabuğundan çıkmış da kabuğunu beğenmez.
  • koz kabuksuz olmaz.
  • kozuna koz, sözüne söz.
  • köksüz ağaç, temelsiz duvara benzer.
  • köleden ağa olan, sesiyle minareyi yıkar.
  • kömürcü dükkânına (evine) giren yüzü kara çıkar.
  • kömürcü ile dost olanın eline kara bulaşır.
  • kömürcünün evine giren yüzü kara çıkar.
  • köpeğe gem vurma, kendini at sanır.
  • köpeğe sormuşlar;”kaç taş yersin?”, “orospu çocuğu bilir” demiş.
  • köpeği dövmeli, ama sahibinden utanmalı.
  • köpeği öldürene sürütürler.
  • köpeğin ahmağı evvel kocar.
  • köpeğin ahmağı, baklavadan pay umar.
  • köpeğin artığını aslan yemez.
  • köpeğin duası kabul olsaydı, gökten kemik yağardı.
  • köpeğin iyisi leş başında, insanın iyisi iş başında.
  • köpeğin koşması mahallenin çocuğuna bağlıdır.
  • köpek avlanırsa tavlanır.
  • köpek bile yal yediği çanağa pislik etmez.
  • köpek bok yemekten vazgeçmez.
  • köpek çarığı yer, kendi yalın ayak gezer.
  • köpek ekmek veren (yediği) eli (evi) tanır.
  • köpek gibi havlamakla hava bulanmaz.
  • köpek halletmekle deniz murdar olmaz.
  • köpek kedinin yerini boş komaz.
  • köpek kocayınca kedilerin maskarası olur.
  • köpek köpeği yemez ama iler tutar yerini bırakmaz.
  • köpek köpeğin yerini boş koymaz.
  • köpek köyü için değil kendi için havlar.
  • köpek köyünü boş koymaz.
  • köpek nerede ise kuyruğu da oradadır.
  • köpek neylesin takkeyi, tingilderken düşürür.
  • köpek olalı bir av avlamadı (tutmaz) (yakaladı).
  • köpek sahibini ısırmaz (tanır).
  • köpek suya düşmeyince, yüzmesini öğrenmez.
  • köpek takkeyi neyleyecek, dingilderken düşürür.
  • köpek ulur, birbirini bulur.
  • köpek yatağını kıskanır.
  • köpek yattığı yeri eşeler.
  • köpekle dalaşmaktan, çalıyı dolaşmak yeğdir.
  • köpekle harara (çuvala) girilmez.
  • köpekle yatan pire ile kalkar.
  • köpeksiz çobanın koyununu kurt kapar.
  • köpeksiz köy bulmuş, çomaksız gezer.
  • köpeksiz köy olmaz.
  • köpeksiz köyde sopasız dolaşılmaz.
  • köpeksiz köye (sürüye) kurt iner (girer).
  • köprüyü geçinceye kadar ayıya (gâvura) dayı (hacı baba) denir.
  • kör allah’a nasıl bakarsa, allah’ta köre öyle bakar.
  • kör bıçak ele yavuz, iş bilmeyen avrat dile yavuz.
  • kör değneği ile yoklamadıkça adımını atmaz.
  • kör düştüğü çukura bir daha düşmez.
  • kör görmez sezer, sağır işitmez uydurur.
  • kör görmezse de benzetir, sağır duymazsa da yakıştırır.
  • kör gözde yaş, dilenci evinde aş.
  • kör gözü kapalı, kalbi açıktır.
  • kör ile yatan şaşı kalkar.
  • kör kadı diyecek kadar doğruluktan hoşlanmaz.
  • kör köre demiş ki, çırt parmağın yönüne.
  • kör köre kılavuz olursa ikisi de çukura düşer.
  • kör körü arar, su çukuru.
  • kör leyleğin yuvasını allah yapar.
  • kör ölür badem gözlü olur, kel ölür sırma saçlı.
  • kör pazara varmasın, pazar körsüz kalmasın.
  • kör satıcının kör alıcısı olur.
  • körden gözlü, topaldan ayaklı, deliden deli doğar.
  • köre “mum bahaya çıktı” demişler, “o bizim vazifemiz değil” demiş.
  • köre elvandan (renkten) bahsedilmez.
  • körle yatan şaşı kalkar.
  • körler memleketinde şaşılar padişah olur.
  • körler sofrasında, ışıkla kaşık aranmaz.
  • körler ülkesinde, şaşılar padişah (kral) (baş) olur.
  • körler, sağırlar birbirini ağırlar.
  • körlere ayna satılmaz.
  • körlüğe bir değnek yeter.
  • körün attığı taşı allah rast getirir.
  • körün eline kandil yakılmaz.
  • körün istediği bir göz, allah verdi iki göz (ikisi olursa ne söz).
  • körün istediği iki göz, biri eğri, biri düz.
  • körün yanına varırsan, sen de bir gözünü kapa.
  • kös dinleyen, davula kulak vermez.
  • köse evden yaşamayınca, allah’tan gayrı kimse bilmez.
  • köse ile alay edenin, top sakalı kara gerek.
  • kösemeni usta olan sürünün çobanı zengin olur.
  • köseye sakal muştulamışlar,”haberim olacağı söylen” demiş.
  • köşe taşı köşede yaraşır (yerde kalmaz).
  • köşkün köşküme bakar, ateşin beni yakar.
  • kötü bir ismi olan, yarı yarıya asılmış demektir.
  • kötü demirden, kılıç olmaz.
  • kötü gelmeyince, iyinin kadri bilinmez.
  • kötü gün iyi olur, kötü insan iyi olmaz.
  • kötü haber tez duyulur.
  • kötü işçi, aletini suçlar.
  • kötü işçi, her zaman işini ayıplar.
  • kötü komşu, adamı hacet sahibi yapar.
  • kötü komşunun yedi mahalleye zararı vardır.
  • kötü laf, kötüden çıkar.
  • kötü söyleme eşine, ağu katar aşına.
  • kötü söz insanı dinden, tatlı söz yılanı inden çıkarır.
  • kötü söz kalp akçe sahibinindir.
  • kötüden iyilik beklenmez.
  • kötülük bir kızıl gömlektir, ya yeninden ya yakasından çıkar.
  • kötülük eden, kötülük bulur.
  • kötülük her kişinin kârı, iyilik er kişinin kârı.
  • kötürümden aksak, hiç yoktan torluk yeğdir.
  • kötüye dert mi eksik, güzele yar mı eksik.
  • köylü,”misafiri kabul etmeyiz” demez,”konacak konak yoktur” der.
  • köylünün bildiğini, köylü bilmez.
  • köyün kizirine çatan, aç açık kalmaz.
  • kul ayıpsız olmaz.
  • kul azmayınca, hak yazmaz (hızır yetişmez).
  • kul hatasız olmaz, hata tövbesiz olmaz (affeder efendisi).
  • kul ile tanrı arasına girilmez.
  • kul kula sebep, cümleye allah sebep.
  • kul kullanan bir gözünü kör, bir kulağını sağır etmelidir.
  • kul kulun rızkına sebep olur.
  • kul sıkılmayınca (bunalmayınca) hızır yetişmez.
  • kul tövbe ile mağfur olur.
  • kulağım sağırdı oldu kederim, çağırsan bağırsan olmaz haberim.
  • kulaksız kuş uçmaz.
  • kulaktan burun yakın, kardeşten karın yakın.
  • kuldan hareket, mevlâdan bereket.
  • kuldur şaşar, dişleri düşer, dörder beşer.
  • kulun dediği olmaz, allah’ın dediği olur.
  • kuma gemisi yürümüş, elti gemisi yürümemiş.
  • kumar parası ile cami yapılmaz.
  • kumarbazın iki yakası bir araya gelmez.
  • kumarbazın sermayesi küfürdür.
  • kumarbazlığın sonu sefalet ve nedamettir.
  • kumarda kazanan, aşkta kaybeder.
  • kurbağa varak varak, merdiven ayak ayak, dünyanın ucu.
  • kurbağasız göl olmaz.
  • kurbağaya,”evin yıkılsın” demişler, “gölün bu başın olmazsa,öbür başı olsun” demiş.
  • kurban hataya kalkandır.
  • kurban kavurması ile arak içilmez.
  • kurban kemiği ile köpek tavlanmaz.
  • kurbanlık koyuna arife bayram, karalı eyyam.
  • kurda konuk giden, köpeğini yanında götürür.
  • kurdu gören bağırır, görmeyen daha çok bağırır.
  • kurdu kulağından tutmak güçtür.
  • kurdu kurt ile avlamalıdır.
  • kurdu onsan, kulağı görünür.
  • kurdu ormandan açlık çıkarır.
  • kurdun adı yaman çıkmış, tilki vardır baş keser.
  • kurdun ağzından kuyruk alınmaz.
  • kurdun boynu yoğun olduğu için kimseye inanmaz.
  • kurdun boynu, köpeğin burnu.
  • kurdun boynuna ciğer asılmaz.
  • kurdun karındaşı, kuzunun atası.
  • kurdun kocalanı kazana gider.
  • kurdun oğlu kuzu olmaz.
  • kurdun yanında kuş da geçinir.
  • kurlu kuriyle, kopuz teliyle.
  • kursağı bol olanın, ekmeği dar olur.
  • kursak, kavurgasını ister.
  • kurt bulduğu kuşla, kuş bulduğu ağaç duruğunla.
  • kurt dolabı, tilki tuzağı.
  • kurt dumanlı havayı sever.
  • kurt ile koyun dost olmaz.
  • kurt ile koyun, ateş (kılıç) ile oyun olmaz.
  • kurt kapana düşmeyince, faka bastığını bilmez.
  • kurt kartaldan korkmaz.
  • kurt kocayınca köpeklerin maskarası olur.
  • kurt komşusunu yemez.
  • kurt koyun bir yerde geçinir.
  • kurt köyünü değiştirir, huyunu değiştirmez.
  • kurt kuzudan “suyumu bulandırdın” diye dava etmiş.
  • kurt kuzuyu, haber vererek yemez.
  • kurt mahallesinde av avlanmaz.
  • kurt tüyünü (köyünü) değiştirir, huyunu değiştirmez.
  • kurt yiyeceğini bakkal dükkânında aramaz.
  • kurtarılmış bir kuruş, kazanılmış demektir.
  • kurtka (yaşlı kadın) büdük (oyun) bilmez, yerim dar der.
  • kurtla konuşursan, köpeğini yanına al.
  • kurtla koyun, kılıçla oyun olmaz.
  • kurtla ortak olan tilkinin payı ya tırnaktır, ya bağırsak.
  • kurtlu baklanın kör alıcısı olur.
  • kurttan çoban olmaz.
  • kurttan korkan koyun beslemez.
  • kurttan korkan, ormana girmez.
  • kurttan kuzu doğmaz, kerkenezden şahin.
  • kuru ağacın meyvesi olmaz.
  • kuru ağaç eğilmez, kart meşe bükülmez (kurumuş kiriş düğümlenmez).
  • kuru ağaç gölgesine sığınılmaz.
  • kuru gayret adamı bitli eder.
  • kuru gayret, çarık eskitir.
  • kuru gönül adamı bet düşürür.
  • kuru laf, karın doyurmaz.
  • kuru sofraya dua olmaz.
  • kuru sofraya molla dua okumaz.
  • kuru torba ile at tutulmaz.
  • kuru unvan, sahte vakar.
  • kuru üzümle insan alışmaz.
  • kuruçeşme’de abdest almış, ihmal paşada namaz kılmış.
  • kurunun yanında yaş da yanar.
  • kuruya kurt düşmez.
  • kuskuna kuvvet, kamçıya bereket.
  • kusursuz dost arayan dostsuz kalır.
  • kusursuz güzel (kul) olmaz.
  • kuş daneye çöker.
  • kuş gördüğü yuvayı yapar.
  • kuş iki kanat bir kuyruk, ona dahi yel kuyruk.
  • kuşkanadına kira istemez.
  • kuş kuşla avlanır.
  • kuş ola etin yiyeler, kuş ola et yedirirler.
  • kuş uçmaz, kervan geçmez (göçmez).
  • kuş uçmaz, yılan bağırsağını sürümez yerler.
  • kuş var eti yenir, kuş var eti yedirilir.
  • kuşa altın kafes zindandır.
  • kuşa kafes lazım, boruya nefes.
  • kuşa süt nasip olsa, anasından olurdu.
  • kuşkulu uyku, evin bekçisidir.
  • kuşların kötüsü saksağan, ağaçların kötüsü kuşburnu.
  • kuşu kuşla avlarlar.
  • kutlu gün doğuşundan, kutlu yaz yağışından bellidir.
  • kutlunun konuk koynuna girer, komşusu da üstünü örter.
  • kutluya (yağmur),koşa (çift) yapar.
  • kutsuz kuşun yuvası (doğan) yanında olur.
  • kutsuz kuyuya girse kum yağar.
  • kutsuzun yedi eve dek ziyanı dokunur.
  • kuvvetli (kutlu) gün doğuşundan bellidir.
  • kuyruklu yıldız her zaman doğmaz.
  • kuyu kazan kendi düşer.
  • kuyu kazmadan suyunu haber verir.
  • kuyuyu büyükçe kaz, nâgâh sen düşersin.
  • kuzguna sormuşlar; “güzel kimdir?” “yavrularımdır” demiş.
  • kuzguna yavrusu güzel (anka) (şahin) görünür.
  • kuzu çoban için değildir, belki çoban kuzu içindir.
  • kuzunun derisi, tavuğun gerisi.
  • kuzunun kuyruğuna, oğlağın omuzlarına bakarlar.
  • kuzunun sevmediği ot, burnunda biter.
  • kuzusuna kıymayan kebap yiyemez.
  • küçüğe merhamet et, büyüğüne itaat.
  • küçük bir delik, koca gemiyi batırır.
  • küçük büyükle tutuşmaz, atmaca sungura karşı gelmez.
  • küçük deli, büyük deli, beşikteki başını sallar.
  • küçük işer, büyük dayanır düşer.
  • küçük ölçekle, büyük ambar dolmaz.
  • küçük parmağa, yüzük dağ olmaz.
  • küçük suda büyük balık olmaz (avlanmaz).
  • küçük şeyler, küçük beyinleri mutlu eder.
  • küçük taş baş yarar.
  • küçükler büyür, deliler uslanır.
  • küçükler su döker, ulular dayanır.
  • küçükten kusur, büyükten af.
  • küçüktü kıyamadım, büyüktü yenemedim.
  • küheylân at çul içinde de bellidir.
  • kül tepecik olmaz, güvey oğul olmaz.
  • külhancının beyliği hamamcılık demişler.
  • kürdün yağı çok olursa, hem yer,hem yüzüne sürter.
  • kürek sapı uzun olur, sızıltısı yazın olur.
  • kürk ile börk ile adam olunmaz.
  • kürkçünün kürkü olmaz, börkçünün börkü.
  • kürkü büyük içi boş, tut kulağından çifte koş.
  • kürkü orak vaktinde, orağı kürk vaktinde al.
  • kürtten olsa evliya, sokma onu avluya.
  • küsen barışır, ölen toprağa kavuşur.
  • küstüğün dağın odununu kesme.
  • lâ demiş, naim demez.
  • lâcivert beyaz giyme toz olur, pembe giyme söz olur. kahverengi ile bozdan ayrılma.
  • lâf ağızdan çıkınca, dillere destan olur.
  • lâf lâfı açar, lâf da kutuyu açar.
  • lâf torbayı girmez (sığmaz).
  • lâf yiğidin yarısıdır.
  • lâfa gümrük alınmaz.
  • lâfın azı uzu, çobana verme kızı. ya koyun güttürür, ya kuzu.
  • lâfın iyisi şaka ile söylenir.
  • lafını bil de, beşikten beri konuş.
  • lâfını bilmeyen hödükler, sönmüş ateş körükler.
  • lâfla duvar örülmez.
  • lâfla dükkân açılmaz, boş yere etme savaş. selman-ı pâk gelse parasız olmaz tıraş.
  • lâfla iş bitmez.
  • lâfla karın doymaz.
  • lâfla kuş tutulmaz.
  • lâfla peynir gemisi yürümez.
  • lâfla pilav pişerse, deniz kadar yağ benden olsun.
  • lâfla pilav pişmez.
  • lâkırdı gelişinden bellidir.
  • lâkırdı ile ağız aşınmaz.
  • lâkırdı ile borç ödenmez.
  • lâkırdı ile peynir gemisi yürümez, rüzgâr ister.
  • lâkırdı lâkırdıyı açar, lâkırdı bilmeyen meclisten kaçar.
  • lâkırdı olsun da,”bıldır ölen atın sağ mı? lüle tütün ver sen bana”
  • lâkırdı söylemekle ağız aşınmaz.
  • lâkırdının kısası, sözün temsili.
  • lâkırdısını bilmeyen çavuşlar, sönmemiş ateş avuçlar.
  • lâle bin altın ise nâle bedavadır.
  • lânet olsun ol mala ki, tahsine anın ya ırz ola, ya din, ya namus alet.
  • lâşenin bulunduğu yerde kargalar da bulunur.
  • lâtife lâtif gerek.
  • lâubalilik büyükler yanında hacaleti, küçükler yanında rezaleti mucip olur.
  • lâzıma hazine yetmez, elverire para gitmez.
  • leyleği de kuştan mı sayarsın, yazın gelir, kışın gider.
  • leyleğin ayağını kesmişler, uçuvermiş. konduğun vakit duyarsın demişler.
  • leyleğin günü (ömrü) lâklâkla (ötmekle) geçer.
  • leyleğin harcı, zenginle birdir.
  • leylek benim nice komşum, yazın gelir kışın gider.
  • leyte lâ’alle ile vakit geçirir.
  • lezzetin hesabı yoktur.
  • lezzetsiz çorbaya tuz kâr etmez.
  • limanlık fırtınadan sayılır.
  • lisan-ı hâl, lisan-ı makalden efsaftır.
  • lodos cehennemden, poyraz cennetten gelirmiş.
  • lodos poyraz mukataası olmaz.
  • lodosun gözü yaşlı olur.
  • lokma bile çiğnenmeden yutulmaz.
  • lokma karın doyurmaz, gönül hoşluğudur (şefkat artırır).
  • lokman hekim bulurdu ecele olsa çare.
  • lokman hekim:”uzun ömür isteyen: başı serin, kalbi ferah, ayağı sıcak tutmalı”demiş.
  • lokman karın doyurmaz, muhabbet (şefkat) artırır.
  • lokmayı az al, çok çiğne.
  • lokmayı boğaza göre uydurmalıdır.
  • lûgat-ı fasıhadan yeğdir galatı meşhur.
  • lûtf eden nankörler peyda eder.
  • lûtf ummazsa senden, abd-i memlûk siper olmaz.
  • lûtf ve ihsanın ölçüsü, terazisi olmaz.
  • lûtfa endaze olmaz.

  • maddenin künküne vakıf olmaz.
  • mağrur olma deme yoktur ben gibi- bir muhalif rüzgâr eser savurur harman gibi.
  • mağrurun hasmı allah’tır.
  • mahkeme kadıya mülk değildir.
  • mahzun gönül kırallardan kız umar.
  • makduh olma, memduh ol.
  • mal adama hem dost, hem düşmandır.
  • mal bacından aksamaz.
  • mal bulunur, can bulunmaz.
  • mal canı kazanmaz, can malı kazanır.
  • mal canın yongasıdır.
  • mal dediğin fındık, bakır dediğin kancık.
  • mal fitnedir, kan deyse fitne koparır.
  • mal ile insan, insan olmaz.
  • mal insana düşmandır.
  • mal insanı zengin etmez, idare lâzımdır.
  • mal kanda ise kendini söyletir.
  • mal kazanılmakla şan kazanılmaz, kişi kerim gerek.
  • mal kazığı boş kalmaz.
  • mal kendini gösterir.
  • mal mağlûb-ı elemdir, boş emeldir.
  • mal mal demirdir, ne çürür, ne yenir.
  • mal malı kazanır.
  • mal malı yerse dal dal olur.
  • mal melâmeti örter.
  • mal müşteriye göre satılır.
  • mal nerede ise kendini söyletir.
  • mal olan gözünün teki ile uyur.
  • mal sahibi, çift öküzünden canlı olur.
  • mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi.
  • malı kırağı öldürür, kışın adı çıkmıştır.
  • malı mala, canı cana ölçmeli.
  • malı olmayanın dostu olmaz.
  • malı ongun olanın, adı angın olur.
  • malın bekçisi sadakadır (zekâttır).
  • malın iyisi boğazdan geçer.
  • malın iyisi boğazdan geçer.
  • malın iyisi sağlık ile yenendir.
  • malın iyisi suya yakın, daha iyisi eve yakın.
  • malını iyi sakla, komşunu hırsız etme.
  • malını övme, pazarını öv.
  • malını yemesini bilmeyen zengin, her gün züğürttür.
  • malını yemeyenin yiyeni bulunur.
  • manavla hekim düşman olmaz.
  • manda karadır ama sütü beyazdır.
  • mandaya dayanacak ağaç olursa, kurtlara salâ olur.
  • mangal ağlar, kül ağlar, gelin oturmuş başını bağlar.
  • mangal kenarı, kış gününün lâlezarıdır.
  • mangal kömürsüz olmaz, çocuklar halden bilmez.
  • mansıbın bekası olsa, sen nail olamazdın demişler.
  • mantara kabak bağlanmaz.
  • marifetten bîhabersin ey palamut ağacı, yılda bir meyve verirsin o da tabaklar harcı.
  • mart ayı, dert ayı.
  • mart çıkmadıkça dert çıkmaz.
  • mart havası bir kararda durmaz.
  • mart içer, pire dışarı.
  • mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.
  • mart kedisi gibi hem yapar, hem bağırır.
  • mart martladı, tavuk yumurtladı.
  • mart yağar nisan övünür, nisan yağar insan övünür.
  • martım çıktı, derdim çıktı, keçilerim yaza çıktı.
  • martın dokuzu, tefenin otuzu.
  • martın on beşi yaz, on beşi kış.
  • martın onundan, şubatın sonundan korkulur.
  • martın sonu kiremitçilere yarar.
  • martta yağmasın, nisanda dinmesin.
  • martta sürmez, eylülde ekmezsen, sabanı bırak.
  • martta yağmaz, nisanda dinmezse, sabanlar altın olur.
  • masallar anlatılmakla sona ermez.
  • mastarsız yazılan kitabın okunacağı yoktur.
  • maşa varken elini yakma, elini ateşe sokma.
  • mayasız yoğurt tutmaz (çalınmaz).
  • maymun yoğurdu yemiş, artığını ayının ağzına (yüzüne) bulaştırmış.
  • maymunu ateşe (fırına) atmışlar, yavrusunu ayağının altına almış.
  • mazlum eşeğe herkes biner.
  • mazlumların ahı yeri göğü titretir (indirir şahı).
  • mazlumun ahı yerde kalmaz.
  • mecliste dilini, sofrada elini kısa tut.
  • mecusi’nin füzündür gayzi islâma kitabiden.
  • meddahın imanı sahih değilmiş.
  • meddahlığı biz ettik, parsayı el topladı.
  • meğer düşmandan olma emin, elbet sana kurar kemin.
  • mekân zamana zarf olmaz.
  • mekânet olursa, melânetten korkulmaz.
  • mekruh ve hile sahibine zarar.
  • mekruh yüze haram söz yakışır.
  • mektepten kaçana falaka değnek.
  • melâz ve melce cenab-ı hak’tır.
  • meleyen inek süt vermez.
  • mendil ile değnek, meddahlara görenek.
  • merak insanı mezara kadar sokar.
  • merak kediyi öldürür.
  • meram olunca her şey olur.
  • meram-ı andelibin vasl-ı güldür.
  • meramın elinden bir şey kurtulmaz.
  • merdivende bastığın basamağa dikkat et, yukarısına göz atma.
  • merdivene ayak ayak çıkmak gerek.
  • merdivenin alt başında yalan söyler, yukarı çıkar kendi inanır.
  • merhamet imandan gelir.
  • merhametli cerrah, yara sağaltmaz.
  • merhametten maraz hâsıl olur (doğar).
  • merkebe altın semer vursalar, yine merkep, yine merkep.
  • merkebe; “cilve et” demişler, art ayağı ile kulağını kaşımaya başlamış.
  • merkebin kulağını kesmekle küheylân olmaz.
  • merkebin kuyruğunu kalabalıkta kesince, kimi uzun der, kimi kısa.
  • merkep bile düştüğü yere bir daha düşmez.
  • mermer iyi taştan, iyilik iki baştan.
  • mermerde kıl bitmez.
  • mermere su işlemez.
  • mert olan zebun elinden şikâra olmaz.
  • mesalih-i devlet taşradan kolay görünür.
  • mescide gerek olan meyhaneye haramdır.
  • mescit mumunu yiyen kedi kör olur.
  • mescit yerindeyse mihrap yerindedir.
  • mescit yerine meyhane yapar.
  • mescitte namaz, meyhanede aşk ve niyaz.
  • mesruiyetin ziyadesi cinnettir.
  • meşrepten bahsolunmaz.
  • meşveret sünnet-i şeriftir.
  • meşveretli bilgi muvafık gelir, meşveretsiz bilgi çürük olur.
  • meşveretsiz yapılan şeyden hayır gelmez.
  • meta fasit olunca, bey ve şûra da fasit olur.
  • mevlâ diyen yolda kalmaz.
  • meydan bulunur, at bulunmaz.
  • meyhane iskemlesinde oturmayan, dünyanın kaç bucak olduğunu göremez.
  • meyhaneci azlolmaz.
  • meyhaneciden şahit (kefil) istemişler, bozacıyı (turşucuyu) göstermiş.
  • meyhanecinin yüzünü bayram topu öldürür.
  • meyil verme tellâl ile berbere –su mu geçer hamamdaki mermere?
  • meyvalı ağaca taş atan çok olur.
  • meyvanın iyisini dağda ayılar yer.
  • meyve ağacına herkes hizmet eder.
  • meyve ağacından uzak düşmez.
  • meyve kavak ile kamışta olmaz.
  • meyveli ağaç, herkesin gözüne diken olur.
  • meyvenin iyisine kurt düşer.
  • meyvenin kurdu içinden olur.
  • meyvesiz ağaca balta vururlar.
  • meyvesiz ağaç kesilir.
  • meyvesiz ağaç olur ama gölgesiz ağaç olmaz.
  • mezar taşı ile övünülmez.
  • mızrak çuvala sığmaz.
  • mide derdin, perhiz dermanın başıdır.
  • mihneti kendine zevk etmedir âlemde hüner.
  • minarede doğru ama içi eğri.
  • minareli köye girilmez.
  • minaresiz cami olmaz.
  • minareyi çalan kılıfını hazırlar.
  • minareyi yaptırmayan, yerden bitmiş sanır.
  • minnet gibi ağır yük olmaz.
  • minnet ile kokma gülü al eline sûseni, geçme namert kapısından ko aparsın su seni.
  • miras helal, hele al demişler.
  • miras her adama yaramaz, yarasa da hacıağa olmaz.
  • mirasa; “nereye gidiyorsun?”demişler, “esip yağmaya, sürüp savurmaya” demiş.
  • mirî malı balık kılçığıdır, yutulmaz.
  • mirî malı deniz, çalmayan (yemeyen) domuz.
  • misafir kısmeti ile gelir.
  • misafir misafir üzerine olur, ev ev üzerine olmaz.
  • misafir misafiri ağırlar, ev sahibi taşrada hırlar.
  • misafir misafiri istemez, hane sahibi hiç birisini.
  • misafir on kısmetle gelir, birin yer dokuzunu bırakır.
  • misafir umduğunu değil bulduğunu yer.
  • misafirden yana olmak, hane sahibinden yana olmaktan hayırlıdır.
  • misafiri horoz olanın, ambarında buğday kalmaz.
  • misafirin ayağı uğurludur.
  • misafirin gölgesi ağırdır.
  • misafirin şaşkını, hane sahibine (i) ikram eder (ağırlar).
  • misafirin umduğu, ev sahibine iki öğün olur.
  • misafirin üç gün hakkı vardır.
  • misk ile anber, arzu ile kamber.
  • misk yağcının kesesi bol olur.
  • misk yerini belli eder.
  • miyancının kesesi bol olur.
  • molla aşı görünce, kur’an da yanılır.
  • muhabbet bir belâdır kim, giriftar olmayan bilmez.
  • muhabbet iki baştan olur.
  • muhabbet kantarla, alışveriş mıskal ile.
  • muhabbet şirket kabul etmez.
  • muhabbeti çeken bilir.
  • muhal işe şeytan karışmaz, muhallatla imkân aranmaz.
  • muhannes erden avrat yeğdir.
  • muhannes köprüsünden geçmekten ise suya düşüp boğulmak yeğdir.
  • muharebe boğazda gerek.
  • mum dibine ışık vermez (karanlık).
  • mum yanmayınca pervane yanmaz.
  • murdar (mundar) öldüğüne bakmaz, öd ağacından tabut ister.
  • murdara müdare gerek.
  • murdarı murdar arıklar.
  • mutlu kişi, asla ulaşamayacağı şeyden hiçbir beklentisi olmayandır.
  • mücazat amele göredir.
  • müdahane nakisenin fazilete ikramıdır.
  • müdara düşmana güllabicilik gibidir.
  • müdaradan ırak olan tanrı’ya yakın olur.
  • müflis bezirgân züğürtleyince eski defterleri karıştırır.
  • müflis olup düşünmekten ise uyuz olup kaşınmak yeğdir.
  • müflis selâmını batakçı alır.
  • müflise selâmı batakçı verir.
  • müflisten medet, münafıktan nasihat beklenmez.
  • müft sirke baldan tatlıdır.
  • mühür kimde ise süleyman odur.
  • mükâfat, mücazat devlet için iki gözdür.
  • mülk değirmen, koyun risk.
  • mümin duasına gökteki melekler âmin der.
  • mümin kişinin dargınlığı, tülbent kuruyancıya kadar sürer.
  • mümin, müminin miratıdır.
  • mümine eziyet haramdır.
  • müminin duası, münafıkın bedduası.
  • müminlerin duası müstecaptır.
  • münafık gözü yaşlı olur.
  • münafık üstünde borç bırakmaz.
  • münafıkın gözü elindedir.
  • münasibe baha yetmez.
  • mürai dosttan, doğru sözlü düşman yeğdir.
  • mürekkep yalamış hoca ile kuma basmış hacıdan sakın.
  • mürüvvete endaze olmaz.
  • mürüvvetsiz adam, bendi yıkılmış (suyu çekilmiş) değirmene benzer.
  • müslümanın aklı, koyunun kıçındadır.
  • müslümanın tembeli derviş, gâvurun tembeli keşiş olur.
  • müslümanlığın şartı beş, haddini bilmek altı.
  • müzevir boynuna borç komaz.
  • nabız aşinadır.
  • nadan elinden korkma gül, al eline sûseni.
  • nadan elinden su içme, abı hayat olsa da.
  • nadan ile konuşmaktan, ehli irfan ile taş taşımak yeğdir.
  • nadan ile sohbet etme, gir kapıyı rezele.
  • nadan ile sohbet katı ağırdır bilene, çünkü nadan ne gelirse onu söyler diline.
  • nadan ile sohbetten ise yatımlı erle taş taşımak yeğdir.
  • nadan ile ye iç, sohbet etme.
  • nadan insana, nadan söz söyler.
  • nadan nasihati çiğ et gibidir.
  • nahak yere kan dökülmez.
  • naks-ı ahd meş’umdur, faili malûmdur.
  • nakşı medih nakkaşa racidir.
  • namaz adamı, yabanda komaz.
  • namaz bir borçtur, selâmet için kalb-i selim gerek.
  • namaz, müslümanın miracıdır.
  • namaz, müslümanın misbahıdır.
  • namaza meyli olmayanın kulağı ezanda olmaz.
  • namert yaptığı iyiliği başa kakar.
  • namus insanın kanı bahasıdır.
  • namussuzdan ırzını satın al.
  • namusu akıl dini nakil muhafaza eder.
  • nâmübarek kademi nil ü fırat’ı kurutur.
  • nankör ekmeği yer, kabına besler.
  • nar üstüne turp yenmez.
  • nasıl yaşarsak, öyle ölürüz.
  • nasibinde varsa gelir yemen’den –nasibinde yoksa düşer dehenden.
  • nasihat istersen, tembele iş buyur.
  • nasihat tutmayanı, musibet tutar.
  • nasrettin hoca sarımsağı serpiştirmiş,”görüp göreceği su bu olsun” demiş.
  • naümit olma şeytan lâridir.
  • naz maşuk, niyaz âşık kârıdır.
  • nazargâh hüda müminin kalbidir.
  • ne ağılı ol ki atsınlar seni, ne çeker ol ki yutsunlar seni.
  • ne alacak ne verecek, pek güzel oyuncak.
  • ne alandanım ne satandan, ne de bir akçe katandan.
  • ne atarsan (dökersen) aşına, o gelir (çıkar) kaşığına.
  • ne benden sana bazlama, ne senden bana gözleme.
  • ne bilir abasını, papaz bilir babasını.
  • ne bilirim ne gördüm, deveyi yeden ölsün.
  • ne bizden rükû, ne sizden kıyam, selâmın aleyküm, aleyküm selâm.
  • ne buldum sevinirim, ne kaybettim yerinirim.
  • ne çiğ yedim, ne karnım ağrır.
  • ne dağda bağım var, ne çakalda davam.
  • ne darı ekerim, ne de serçeden şikâyet ederim.
  • ne darım var, ne serçeyle davam var.
  • ne değirmende yat, ne korkulu rüya gör.
  • ne denlü cehd edersen bir murada –nasib olmaz mukadderden ziyade.
  • ne dilersen eşine, o gelir başına.
  • ne doğrarsan aşına, o çıkar kaşığına.
  • ne edersen et, insafı elden bırakma.
  • ne ekersen, onu biçersin.
  • ne günlere kaldık ey gazi hünkâr, eşek silâhtar oldu, katır mühürdar.
  • ne han görmüş hanedan, ne öğüt almış hanedan.
  • ne idik ne olduk, cümlemiz bir hendeğe dolduk.
  • ne ineğe ver ne koyuna, özünü sal oyuna.
  • ne istersen allah’tan iste, kuldan isteme.
  • ne izi var, ne kuzu.
  • ne kadar az lâf söylenirse, mesele o kadar çabuk kapanır.
  • ne kadar nazik olsa da nazende olmaz, götünü kurnaya vurmaktan geri duramaz.
  • ne karanlıkta yat, ne kara düş gör.
  • ne kız verir, ne dünürü gücendirir.
  • ne korkulu rüya gör, ne muabbire muhtaç ol.
  • ne koşarsın koca gafil, yağma kalktı dünyadan.
  • ne mezarlıkta uyu, ne korkulu düş gör.
  • ne oldum dememeli, ne olacağım demeli.
  • ne ölü görse ağlar, ne düğüne gitse oynar.
  • ne ölüye ağlar, ne diriye güler.
  • ne sâl iledir, ne mal iledir, beyim ululuk kemâl iledir.
  • ne sihirdir ne keramet, el çabukluğu marifet.
  • ne soğan yemiş, ne ağzı kokuyor.
  • ne şam’ın şekeri, ne arabın yüzü.
  • ne şap oldu, ne şeker.
  • ne şaşkın ol basıl, ne aşkın ol asıl.
  • ne şeytanı gör, ne lâhavle çek.
  • ne şeytanın yüzünü gör, ne besmele çek.
  • ne şiş yansın, ne kebap.
  • ne tükürdü avucuma, ne çalayım suratına.
  • ne üstünde un oldum, ne altında kepek.
  • ne verirsen elinle, o gider seninle.
  • ne yâr var, ne yaver.
  • ne yavuz ol asıl, ne yavaş ol basıl.
  • ne yedim pancar, ne karnım sancar.
  • ne zengine borçlu ol, ne de züğürtten alacaklı.
  • necabet kişiye sermaye-i itibardır.
  • necip ve asilden korkulmaz, furumâyeden gelir zarar.
  • nefes ile cömerdin harcı bir gider.
  • nefesine güvenen borazancıbaşı olur.
  • nefesle börek olmaz.
  • nefis belâsı, getirir yüz karası.
  • nefis cümleden azizdir.
  • nefis cümleden mukaddemdir.
  • nefis ile mücadele, dünya ile muharebeden güçtür.
  • nefs’ül emre muvafık düşmeli.
  • nefsaniyet bilmeyen, insaniyet bilmez.
  • nefs-i emmareden sakınmalı.
  • nefsinde tecrübe etmediğin şeyi, halka tavsiye etme.
  • nefsine uyan şeytana uyar.
  • nekes ne ter, ne yedirir.
  • nekesin harcı zenginle (cömertle) birdir.
  • neler geldi neler geçti cihane –ecel geldi baş ağrısı bahane.
  • neler geldi neler geçti felekten, -duyulmadı deve geçti elekten.
  • nerede benim çil horozum, horoz değil turna idi, davullarda zurna idi.
  • nerede birlik, orada dirlik.
  • nerede çokluk, orada bokluk.
  • nerede döngel, orada engel.
  • nerede ese, orada köse.
  • nerede gül orada har, nerede yâr orada ağyar.
  • nerede hareket, orada bereket.
  • nerede ise iş para, orada mürüvvet ara.
  • nerede şap, orada şeker.
  • nereye gitsen, kısmetin de ardından gelir.
  • nesine güvenmeli dünyanın, bugünü var yarını yok.
  • nevalesiz gemiye binilmez, azıksız yola çıkılmaz.
  • neyleyim dünya bolluğun, ayakkabım dar ise.
  • nezafet imandandır.
  • nezaketsiz göt, anahtarsız açılır.
  • nezle hayırlı hastalıktır ama bir de çekene sor.
  • nice yitik bıçak olsa, öz sapın yontulmaz.
  • nifak dostluğa düşmandır.
  • nifak ile ittifak bir yerde olmaz.
  • nikâhta keramet vardır derler.
  • nisan yağar sap olur, mayıs yağar çeç olur.
  • nisan yağmurları, mayıs çiçeklerini doğurur.
  • nisan yağmursuz, mayıs gülsüz olmaz.
  • nisan-ı hukuk, mahz-i hukuktur.
  • niyet hayır, akıbet hayır (selâmet).
  • nohut oda, bakla sofa.
  • nohut topu, ahrette gülle olsa gerektir.
  • noksana nazar eyleyen ahbap değildir.
  • noksandır aza, mel’undur kaza.
  • nursuz göz, hikmetsiz dil bâr değil.
  • oburla iddia olmaz.
  • ocağın eğriliğine bakma, tütünün doğru çıkışına bak.
  • od ile su, dilsiz yağıdır.
  • od kış gününün gülistanıdır.
  • oda oda laf arayan, kapı kapı ekmek arar.
  • odla pamuğun ne oyunu olur.
  • odlu odundan korktukça giydirir, tanrı’dan korkmaz.
  • odun aldı oyuna gitti, çoban aldı koyuna gitti
  • oduncunun gözü ağaçtadır.
  • oduncunun gözü omcada, dilencinin gözü cömerttedir.
  • oduncuya kuşçuya rahmet yoktur.
  • odunlar, baltadan dava edeceklermiş, sapı içimizde diye vazgeçmişler.
  • odunu da giydirsen (süslesen) adam (güzel) olur.
  • odunun iyisi meşe, kızın iyisi ayşe.
  • oğlak keçisi sövüşlük, oğlan keçisi yumuşluk.
  • oğlan ağlamayınca meme vermezler.
  • oğlan ağlar, derdi çörek.
  • oğlan aldı oyuna gitti, çoban aldı koyuna gitti.
  • oğlan anası kapı arkası, kız anası minder kabası.
  • oğlan atadan öğrenir sofra kurmayı, kız anadan öğrenir biçmeyi.
  • oğlan babaya, kız anaya yarar.
  • oğlan dayıya, kız halaya çeker.
  • oğlan doğuran övünsün, kız doğuran dövünsün.
  • oğlan evlenince bey oldum sanır.
  • oğlan işi iş olmaz, oğlak boynuzu sap olmaz.
  • oğlan oğlandır, eğer peygamber de olsa.
  • oğlan yedi oyuna gitti, çoban yedi koyuna gitti.
  • oğlana su döker, büyüğün yanı kırılır.
  • oğlana yoldaş olma, eşeği yıkarsa ağlar, eşeğini yıkarsa güler.
  • oğlandır o kadar (oktur),her evde yoktur.
  • oğlanı her karı doğurmaz, er karı doğurur.
  • oğlanı kızı olmaz avretten, eski hasır yeğdir.
  • oğlanı yumuşa sal, arkasından var.
  • oğlanın ki oğul balı, kızın ki bahçe gülü.
  • oğlanın şaşkını, babasının zenginliğini metheder.
  • oğlum deli malı neylesin, oğlum akıllı malı neylesin.
  • oğlum evlenene kadar benim oğlumdur. kızım ise her zaman benim kızımdır.
  • oğlumu doğurdum ama gönlünü doğuramadım.
  • oğlun güder, karın sağarsa koyun olur.
  • oğlunu övün, anneyi fethedin.
  • oğlunu seven hocaya, kızını seven kocaya verir.
  • oğlunu yılan yalamış, babasını kuduz dalamış.
  • oğul atadan görmeyince sofra salmaz.
  • oğul babaya çeker.
  • oğula davet gerek ise, anaya ataya hürmet eyleye.
  • oğulu olmayan avrattan, eski hasır yeğdir.
  • ok atan, altın atar.
  • okka da pekmez, o kadar sökmez.
  • okka her yerde dört yüz dirhem.
  • oku menzile evvel varan kemankeştir.
  • okumadan alim, gezmeden seyyah olunmaz.
  • ol bezme ayak basma ki, amade değildir.
  • olacak ile olduya çare yoktur.
  • olacak oğlan bokundan (gelişinden) bellidir.
  • olacak olur, çâr ü naçâr.
  • olacakla öleceğe çare bulunmaz.
  • olan bulgur kaynatır, olmayan elini oynatır.
  • olan dört bağlar, olmayan dert bağlar.
  • olayım kayıttan azat derken, kayda düşer.
  • olaylım dersen, hakka âsi-ya mütevelli ol ya vasi.
  • olmadık yok, duyulmadık çok.
  • olmayacak hacı’yı, deve üstünde yılan sokar.
  • olmaz olmaz deme, olmaz olmaz.
  • olmuş olacaktan iyidir.
  • olsa ile bulsa, ikisi bir araya gelse, neler olurdu, neler.
  • olsa ile bulsayı bir yere ekseler, yel ile yulaf biter.
  • olsayı bulsaya vermişler, hiç doğmuş.
  • olursa aşım suyu, olmazsa başım suyu.
  • olursa olur suyu, olmazsa hamur suyu.
  • olursa yazarım, olmazsa bozarım.
  • olursan kazık olma, tokmak olma.
  • on beşindeki kız ya erde gerek, ya yerde.
  • on ekmekle bir it erdemez.
  • on para on aslanın ağzında.
  • onmadık hacıyı yılan üstünde deve sokar.
  • onmadık yılın yağmuru harman vaktinde yağar.
  • oransız uğru hemen yurt ürkütür.
  • orasın sâki-i gül çehrenin ibramı bilir.
  • orman ferman dinlemez.
  • orman geyiksiz olmaz.
  • orman olur da, domuz olmaz mı?
  • orman yağmurun yularıdır.
  • ormana balta vurmuşlar,”vur, sapı bendedir” demiş.
  • orospu tövbe tutmaz.
  • orospunun dokuzdur donu, sekizini ele geydirir, birini kendi giyer.
  • ortak atın beli, kırık olur.
  • ortak çok olunca ziyan az olur.
  • ortak gemisi yürümez.
  • ortak gemisi yürümüş, elti gemisi yürümemiş.
  • ortak malda hayır yoktur.
  • ortaklık danadan, yalnız buzağı iyidir.
  • ortaklık inekten (öküzden),yeke (başka) buzağı yeğdir (iyidir).
  • orucun olur kazası, olmaz kazası dilberin.
  • osmanlı avı, araba ile avlar.
  • osmanlı ekmeği yiyip, düşmana (moskofa) dua olmaz.
  • osmanlı yanında gözünü, kâtip yanında sözünü sakın.
  • osmanlı’nın ayağı üzengide gerek.
  • osmanlı’nın ekmeği dizi üstündedir.
  • osmanlı’nın gidişi, dolaşma iledir her işi.
  • osmanlı’ya bir at, bir de zobu.
  • osmanlı’ya bir selâm ver, yiyeceğine düşünme.
  • osmanlı’ya kalk git demezler, tayınını keserler.
  • osmanlı’ya sağ sol olmaz.
  • osmanlı’yı at yıkar, türk’ü inat.
  • osurukla boya boyanmaz.
  • osuruklu göte, arpa ekmeği bahane.
  • ot içinden tutuşur.
  • otu çek, köküne bak.
  • oturan aslandan, gezen tilki yeğdir.
  • oturandan yatan yeğ, eski bezden keten yeğ.
  • oturduğu ahır eskisi, çağırdığı istanbul türküsü.
  • otuz iki dişten çıkan, otuz iki mahalleye (orduya) yayılır.
  • otuz oğlun olacağına, bir oturak kocan olsun.
  • oynayacak adam, kağnı gıcırtısında da oynar.
  • oymaza umutlu olan, erimden ersiz kalır.
  • oynamasını bilmeyen kız,”yerim dar”demiş, yerini bollatmışlar,”yenim dar” demiş.
  • oynaşına inanan avrat, ersiz kalır.
  • oyun bilmeyen kız demiş, yerim daraşıh.
  • öd ağacından kaşık olur ama tarhana, bulgur yenmez.
  • ödünç güle güle gelir, ağlaya ağlaya gider.
  • ödünç yiyen kesesinden yer.
  • öfke baldan tatlıdır.
  • öfke gelir göz kızarır, öfke gider yüz kızarır.
  • öfke ile kalkan ziyan ile oturur.
  • öğleden sonra her yer ucuz olur.
  • öğlelik yoldaşa kuşluğa kadar köy.
  • öğleye dek dik, öğleden sonra sök.
  • öğrenmek, ev, tarla sahibi olmaktan iyidir.
  • öğrenmeye ar olmaz.
  • öğüt veren olur ama ekmek veren olmaz.
  • öksüz çeker, it solur.
  • öksüz hırsızlığa çıkarsa, ay ilk akşamdan doğar.
  • öksüz kendi göbeğini kendi keser.
  • öksüz kızı (kuzu) toklu olmaz.
  • öksüz kuzu beslesin, ağzın burnun yağ eder.
  • öksüz neden güler, belki yanılır da güler.
  • öksüz oğlan göbeğini kendi keser.
  • öksüz oğlanın bağrı yağ bağlamaz.
  • öksüz yemek bulsa, burnu kanar.
  • öksüze acıyan çok ama ekmek veren yok.
  • öksüze hal bildirmek, öküze kaftan giydirmek gibidir.
  • öksüze(-ü) vurmuşlar (dövmüşler),vay anam (arkam) demiş.
  • öksüzün bağrı (boynu) yanık (buruk) olur.
  • öksüzün eteğine kabura koymuşlar, beni yaktın diye haykırmış.
  • öksüzün karnı doymaz.
  • öksüzün nesi olur, memesiz de büyür.
  • öksüzün şeytanı çok (dokuz) olur.
  • öküz öldü ortaklık bozuldu.
  • öküz tekini bulmadan çifte yürümez.
  • öküz yem bitince (yiyince),çifte gideceğini bilir.
  • öküze boynuzu yük değildir.
  • öküzü boynuzundan, insanı sözünden tutarlar.
  • öküzün inek başlısını, tarlanın ufak taşlısını al.
  • öküzün öğrenmişini döverler.
  • öldüğüne bakmaz da, koz ağacından tabut (vasiyet) ister (eder).
  • ölecek ile alacağa çare bulunmaz.
  • ölecek tavşan, çomağa karşı gelir.
  • ölen ile beraber ölünmez.
  • ölen ile gidenin dostu olmaz.
  • ölenin arkasından kimse ölmez.
  • ölenin malı dahi beraber ölür.
  • ölmek, bayılmaya benzemez.
  • ölmüş aslana tavşanlar bile hücum eder.
  • ölmüş at arar, nalını sökmeye.
  • ölmüş eşek azat der.
  • ölmüş eşek kurttan korkmaz.
  • ölmüş kulunu azad eder.
  • ölü çömleği gibi kakalanmaktan, mezara girmek yeğdir.
  • ölü evinde ağlamasını, düğün evinde gülmesini bilmelidir.
  • ölü ile deli sahibinindir.
  • ölü kalkmayınca borç bilinmez.
  • ölüler de zanneder ki, diriler her gün helva yer.
  • ölüm bir devedir ki, herkesin kapısına çöker.
  • ölüm bir olur, bir daha olmaz.
  • ölüm döşeğine yatan, ecel teri döker.
  • ölüm hak, miras helâl.
  • ölüm ile iftihar olmaz.
  • ölüm ile öç alınmaz.
  • ölüm ne bir soluk evvel, ne bir soluk sonradır.
  • ölüm yüz aklığıdır.
  • ölümden başka her şeye çare bulunur.
  • ölümden korkmak fayda vermez.
  • ölümden öteye köy yoktur.
  • ölümü bekleyen yorulur.
  • ölümü gören hastalığa kail olur.
  • ölünce dirliği, yorulunca aramalı.
  • ölünce geçineceğini, yorulunca aramalı.
  • ölürse yer beğensin, kalırsa el beğensin.
  • ölürüm diyenin üstüne varılmaz.
  • ölüsü olan bir gün ağlar, delisi olan her gün ağlar.
  • ölüye günlük satan kimseden hayır gelmez.
  • ölüye gününde ağlarlar.
  • ölüyü döşeğinde avlamak gerek.
  • ölüyü örte korlar, diriyi dürde korlar.
  • ön tekerlek nereye giderse, arka tekerlek oraya gider.
  • önce can, sonra canan.
  • önce düşün, sonra söyle.
  • önce iğneyi kendine batır, sonra çuvaldızı ele.
  • önüne geleni kapar, ardına geleni teper.
  • öpmeğe niyetli olmayan, yanağı niye sorar.
  • öpülecek el ısırılmaz.
  • örfle hükm olunur, kavukla değil.
  • ötülgen beyliği böğürtlen savulunca.
  • övüngen adam, en sonra önüne bakar.
  • övünürse baht övünsün.
  • öyle olmayınca böyle olmaz, böyle olmayınca da öyle olmaz.
  • öz ağlamayınca göz ağlamaz (yaşarmaz).
  • padişah yasağı üç gün sürer.
  • padişah konmaz saraya hane mamur olmadan.
  • padişahım yazın yaz olsun, kışın kış olsun demişler.
  • padişahın ettiği kanun olur.
  • padişahın tahtı, pencerenin rahtı.
  • pahalı alan aldanmaz.
  • paldır demezden çalıya çıkar.
  • paluze diş kırmaz.
  • pancar ekse şalgam çıkar.
  • papaz her gün pilav yemez.
  • para adama akıl öğretir.
  • para akıl öğretir, elbise yürüyüş.
  • para ile dağlar bedesten olur.
  • para ile imanın kimde olduğu bilinmez.
  • para insanı ipten kurtarır.
  • para isteme benden buz gibi soğurum senden.
  • para parayı çeker (kazanır).
  • para parayı kazanır, koç yiğit bel beller.
  • paralı adamdan dağlar bile korkar.
  • paralı yaşar, parasız gevşer.
  • paran çok ise kefil ol, işin yok ise şahit ol.
  • paran gitti mi demezler, işin bitti mi diye sorarlar.
  • paran olunca bayram yapacaksın, olmayınca ramazan.
  • paran varsa celep kulun, paran yoksa han, tuman yolun.
  • paran varsa cümle âlem kulundur, paran yoksa sokaklar yolundur.
  • paranın yüzü sıcaktır.
  • parası (akçesi) ucuz olanın kendisi kıymetli olur.
  • parasını aziz eden kendisini zelil eder.
  • parasız tellâl bağırmaz.
  • parasızlık her fenalığı yaptırır.
  • parayı domuzun boğazına takmışlar da,”domuz ağa” diye çağırmışlar.
  • parayı veren, seçimini yapar (düdüğü çalar)
  • parayı zaptetmek, deliyi zaptetmekten zordur.
  • paşalının düşkünü, ak sadeler giyer kış günü.
  • payas’ta pirince giderken, evdeki bulgurdan oldu.
  • pazar ilk pazardır.
  • pazar kayığına binen, tütün gümrüğünü beline bağlasın.
  • pazar kayığının dolmuşu, muşmulanın olmuşu.
  • pazarsız giren haksız çıkar.
  • pehlivan kıspeti yağından bellidir.
  • pehlivan olan her sırrını vermez.
  • pehlivanlık kılık kıyafetle olmaz.
  • pek yaş olma sıkılırsın, pek de kuru olma kırılırsın.
  • pek yürürsen deli gelin, yavaş yürürsen miskin gelin derler.
  • pekmez gibi malın olsun, antakya’dan sinek gelir.
  • pekmezi küpten, kadını kökten al.
  • perşembe günü yalan söyleyenin, cuma günü yüzü kara çıkar.
  • perşembenin gelişi çarşambadan bellidir.
  • pestil biniş isteyen, arapkir’de hatip olsun.
  • peşkeş atın dişine bakılmaz.
  • peynir ekmek, hazır yemek.
  • peynir gemisi lâkırdı ile yürümez, rüzgâr ister.
  • peynir suyu buldurur, balık derede yeldirir.
  • pınarı başından avla.
  • pırlanta kara taştan çıkar.
  • pırpır eder uçamaz, çukura düştü çıkamaz.
  • pilâv yiğidin arpasıdır.
  • pilâv yiyen kaşığını belinde (yanında) taşır.
  • pilâvdan dönen kaşığın sapı kırılsın.
  • pilâvdan kaçanın kaşığı kırılsın.
  • pîran hava asasız olmaz.
  • pire için yorganı ateşe atar.
  • pişmiş helvayı herkes yer.
  • pişmiş meyve tez düşer.
  • pohpohçu pehpehe gelmez.
  • pullu (paralı) adamdan belâ korkar.
  • pulu az olanın, gussası da az olur.
  • pulunu ver ineğe, bağla direğe.
  • pusat çalkar gezer.
  • rabbim dünyada mekânsız, ahirette imansız komasın.
  • rafta şeker (kurabiye) var ama senin ağzına göre değil.
  • raftaki kadıya, sandıktaki karıya.
  • raftan sünger düşmüş, gelinin başı yarılmış.
  • rağbet güzel ile zenginedir.
  • rağbet yeniyedir, eskinin lâfı olmaz.
  • rahat ararsan mezarda.
  • rahat döşeğinde ölmekten, düşman karşısında şehit olmak yeğdir.
  • rahat durmayan rahatsız olur.
  • rahat isteyen sağır, kör, dilsiz olmalıdır.
  • rahmana secde etmez, yine sofuluğu elde bırakmaz.
  • rahvan at kendini yorar.
  • rakibe bir dua buldum edecek, kör olsun gözü bulamasın yiyecek.
  • rakip ölsün de mevlâ cennet-i âlâsında yer versin.
  • rakip ölürse, ne yüzden ölürse ölsün.
  • ramazan bereketli aydır ama duvardan giden kılıca sor demiş.
  • ramazanda yalan söyleyenin bayramda yüzü kara çıkar.
  • ramazandan razı olan sitte’i şevvali tutar.
  • ramazanı yiyen ya açlıktan, ya susuzluktan.
  • ramazanım seni kimler getirdi kaale, var dua eyle karındaşın şevvale.
  • refikin iyisi ile bağdat’a gidilir (uzun yol kısalır).
  • rehberi karga olanın başı dertten (burnu boktan) kurtulmaz.
  • rehbersiz yola gidilmez.
  • rençber kırk yılda, tüccar kırk günde.
  • rençberin kedisi de dişi olmalıdır.
  • reşit ne söyle, ne işit.
  • reşit pirinci çok su götürür.
  • rezaletle olan kârdan, güzellikle olan zarar yeğdir.
  • riyakâr dosttan doğru sözlü düşman yeğdir.
  • rumeli’nin bozgunu, anadolu’nun salgını, istanbul’un yangını.
  • rüşvet kapıdan gidince, insaf (imam) bacadan çıkar.
  • rütbeyi bakkal ile kasap almıyor.
  • rüya boş gezenlerin sermayesidir.
  • rüya ile hülya boş günler hocasıdır.
  • rüya ile hülya olmasa, züğürdün canı çıkar.
  • rüyada balık gören, yastığının altını yoklasın.
  • rüy-i zibadan kırk günde usanılır, huyu güzelden kırk yıl usanılmaz.
  • rüzgâr eken fırtına biçer.
  • rüzgâr esmeyince yaprak kımıldamaz.
  • rüzgâr ile başa çıkılmaz.
  • rüzgâr önüne düşmeyen yorulur.
  • rüzgâra itimat olunmaz.
  • rüzgâra tüküren yüzüne tükürür.
  • rüzgârın önüne durulmaz.
  • rüzgârın önüne düşen yanılır.
  • rüzgârlı günde pamuk atılmaz.
  • rüzgârlı havanın kuytusu, yağmurlu havanın uykusu.
  • sabaha peynir ekmek bulama, akşamleyin baklava börek gözleme.
  • sabah ki yiyeceğini bugünden düşünme.
  • sabah ola, hayır ola.
  • sabah sürçen, geceye dek sürçer.
  • sabah vaktinde sağ kol, orak vaktinde uz gelir.
  • sabahın kızartısı akşamı kış eder, akşamın kızartısı sabahı güz eder.
  • sabahın şerri, akşamın hayrından yeğdir.
  • sabahın tutağına yapışan el, aç kalmaz.
  • sabahın yalanı, akşamın pilâvı.
  • sabahtan karnın doyuran, küçükten evlenen aldanmamış.
  • sabır acıdır ama sonu sarı altın.
  • sabır acıdır, meyvesi tatlıdır.
  • sabır bir taçtır, nur-u hüdadan.
  • sabır hayırlıdır, tahammül güç olmasa.
  • sabır ile bitmez iş olmaz.
  • sabır ile her şey olur.
  • sabır ile koruk helva, dut yaprağı atlas olur.
  • sabır maksadın en kestirme yoludur.
  • sabır meserretin, acele nedametin anahtarıdır.
  • sabır necatın (cennetin) anahtarıdır.
  • sabır selâmettir, ivemek melâmet.
  • sabır şadlık anahtarıdır.
  • sabırlı kulunu allah (mevlâ) sever.
  • sabitkadem olanın encamı hayrolur.
  • sabit olan nâbit olur.
  • sabreden derviş, muradına ermiş.
  • sabreyle eşeğim yonca bitsin, ye de öyle öl.
  • sabreyle gönül, elden ne gelir.
  • sabreyle işine, hayır gelsin başına.
  • sabreylemek şenlik anahtarıdır.
  • sabr-ı eyyup,ömr-ü nuh.
  • sabrın sonu selamettir.
  • saç sefadan, tırnak cefadan uzar.
  • saç kıvamını bulur hamur tükenir, yaş kıvamını bulur ömür tükenir.
  • saçak altı kurudur, misafirin yoludur.
  • saçı çok olan düğünün pekmezi tatlı olur.
  • sadaka verenin ömrü uzun olur.
  • sadakat selâmettir.
  • sâde pirinç zerde olmaz, bol gerektir kazana-baba malı tez tükenir arkasından gelmeyince.
  • sadık dost akrabadan yeğdir.
  • sadık dost ile sabit post olmaz.
  • sadık dostun nasihati acıdır, acıtmaz, hain düşmanın sözü tatlıdır,acıtır.
  • sağ baş yastık istemez.
  • sağ çobandan sağır it yeğdir.
  • sağ elden iyilik, sol elden kemlik bekleme.
  • sağ elin verdiğini sol elin görmesin.
  • sağ gözü sol gözüne muhtaç etme.
  • sağ olsunda dağ ardında olsun, yeraltına almasın.
  • sağ öküze çürük saban zarar etmez.
  • sağ söz sabuncu kızında bile olmaz.
  • sağ tilki ölmüş aslandan iyidir.
  • sağanaklı yağmur tez geçer.
  • sağılır ineğin buzağısı kesilmez.
  • sağır için iki kere kamet olmaz.
  • sağır ile söyleşmek güçtür.
  • sağır işitmez, uydurur (yakıştırır).
  • sağırın kulağı duymaz, ahmağın her yanı.
  • sağırlar birbirini ağırlar.
  • sağırlığa vurdu, muradı dost düşman tecrübesidir.
  • sağlam baş yastık istemez.
  • sağlam vücut, sağlam kafada bulunur.
  • sağlık selâmetle ölmesin.
  • sağlık varlıktan yeğdir.
  • sahibi kâil (razı) olur, tellâl kâil (razı) olmaz.
  • sahibinden evvel ahıra girme.
  • sahibinin bakışı ata tımardır.
  • sahibinin gözü tarlaya gübredir.
  • sahip olmadığınızı kaybedemezsiniz.
  • sahipsiz bağa saygısız girer.
  • sahipsiz eşeği kim olsa döver.
  • sahipsiz eve it buyruk.
  • sahipsiz tahtayı el alır, el almazsa yel alır.
  • sahipsiz tahtayı yel almazsa sel alır.
  • sakal bıyığa denk olmayınca, berber ne yapsın?
  • sakal keçide de var.
  • sakın nisanın beşinden, öküzü ayırır eşinden.
  • sakınılan göze çöp batar.
  • sakin sular dipten akar.
  • sakla samanı, gelir zamanı.
  • saldıran insan her zaman korkaktır.
  • salta boş değil, bunda bir iş var- mahallenin imamına bir de biniş var.
  • saltanat dedikleri ancak cihan kavgasıdır.
  • saman hayvana, zaman insana yakışır.
  • saman yiyen torbasını beraber taşır.
  • samanlar, rüzgârın hangi yönde estiğini söylerler.
  • samanlık saray oldu, gelinlik kolay oldu.
  • samur kürk de olsa, kabahati kimse üzerine almaz.
  • sana bir yumurta pişireyim ama ev bağda, bağ da dağda.
  • sana sana (düşüne düşüne) söyleyen iş bitirir, sansız söz söyleyen başı yitirir.
  • sana söz getiren, senden de söz getirir.
  • sana taşla dokunanı sen ekmekle (pamukla) dokun.
  • sana taşla varana, sen aşla var.
  • sana vereyim bir öğüt, ununu sen kendin öğüt.
  • sanat altın bileziktir.
  • sanat assıdan korkar.
  • sanat uzun, hayat kısadır.
  • sanatı ustadan görmeyen (öğrenmeyen) öğrenemez.
  • sanatına güvenenin para ayağına gelir.
  • sanatını hor gören boğazına torba takar.
  • sanki eşeğe bindi, ayağı yere sürter.
  • sanmam ki hain berhüdâr olur, ya başı kesilir, ya berdâr olur.
  • sansür ve skandal aynı şey değildir.
  • sap sararır saman kararır, ölçek getirir kara haberi.
  • sapsız balta meydana atılır.
  • sapsız balta suya batar.
  • sarhoş ayılınca düşünmeye varır.
  • sarhoşa değme kendisi düşer.
  • sarhoştan deli bile korkar.
  • sarhoşun ismi cehennemde okunur.
  • sarhoşun mektubu meyhanede okunur.
  • sarhoşun yemini meyhaneye kadardır.
  • sarısabır yiyen sonradan bulur lezzetini.
  • sarı sakalla mavi gözlüden hayır gelmez.
  • sarı saman altından su salıverir, üstüne vaaz eder.
  • sarı saman altından su yürütür, çıkar üstünde müezzinlik eder.
  • sarı saman vaktinde altın olur.
  • sarımsak içli dışlı, soğan yalnız başlı.
  • sarımsağı soğanla gelin güvey etmişler, kırk gün kokusu çıkmamış.
  • sarp sirke kabına zarardır.
  • satılık ziftin olsun, selanik’ten kel gelir.
  • savaş ve aşkta her şey mubahtır.
  • savaşta yumruğu kim anar.
  • saydı kabil olan şikârı kim avlamaz.
  • saygı sayana, terbiye alana göredir.
  • saygısız ağız anahtarsız açılır.
  • saygısız ağız terkide gerek.
  • saygısız baş kabağa benzer.
  • say-ı arap, tab-ı acem, akl-i rum.
  • sayılı günler tez geçer.
  • sayılı koyunu kurt kapmaz (yemez).
  • sayılı parada (akçede) bereket yoktur.
  • saz biten, koz öten yerde yaşanmaz.
  • saza saz ile söze söz ile mukabele gerek.
  • sebep olan, sebepsiz kalır.
  • sebepsiz düşman peyda eden ya ahmaktır, ya geveze.
  • sebepsiz kimseyi düşman etme.
  • sebepsiz kuş bile uçmaz.
  • sebepsiz ölüm (nesne) olmaz.
  • sebepsiz söz söylenmez, delilsiz çırağ yanmaz.
  • sebzecinin oğlu sebze satar.
  • sedef dür vermekle midyeler iftihar eder.
  • sefa ile yenen, cefa ile kazanılır.
  • sefahat sefaletle netice pezir olur.
  • sefalet reklâmı sever.
  • sehiv ve hata insan içindir.
  • sekiz tarakta dokuz bez olmaz.
  • sekseninde saz öğrenen kıyamette çalar.
  • sel ağzı kum tutmaz.
  • sel geçer kum kalır, kişi ettiğini bulur.
  • sel ile gelen yel ile gider.
  • sel nereye giderse, kütük oraya gider.
  • selâm akçe (para),kelâm para (akçe).
  • selâmet gözleyen savaşa girmez.
  • selâmet isteyen dilini tutmak gerek.
  • selâmet kenardadır.
  • selâmet vahdettedir.
  • selâmet-i insan hıfz-i lisan iledir.
  • semiz idin kanı sarkıntıların, kibar (zengin) idin kanı partalların?
  • sen ağa ben ağa, bu ineği kim sağa?
  • sen bilirsin deyince değirmende kavga olmaz.
  • sen doğru ol, eğri belasını bulur.
  • sen işi bırakmayınca, iş seni bırakmaz.
  • sen işlersen mal işler, insan öyle genişler.
  • sen kazanda isterse düşmana kalsın.
  • sen sana yar ola gör, sana yar eksik değil.
  • sen seni bil sen seni, sen seni bilmezsen patlatırlar enseni.
  • senden alçak kız al, senden uluya kız verme.
  • senden büyükle alışveriş etme.
  • senden devletli ile ortaklık olma (tutuşma).
  • senden yumurta alan sarısını bulamaz.
  • ser verip sır vermeyen serverdir.
  • serçeden korkan darı ekmez.
  • serçeye çubuk beredir.
  • serkeş öküz, soluğu kasap dükkânında alır.
  • sermayen bir yumurta ise taşa çal.
  • sermayesi çanak çömlek, sermayeden dem vurur.
  • sermayesi laf, tellâlı yalan.
  • sermayesiz dükkân açılmaz, zindan açılır.
  • sessizlik bir kadının en iyi elbisesidir.
  • sev seni seveni yer ile yeksan ise, sevme seni sevmeyeni eğer gökten inen huri ise.
  • sevaptan kaçmayınca, günahtan korkulmaz.
  • sevda geçer yalan olur, sonra sokar yılan olur.
  • seveni sevmek gerek.
  • sevenin kuluyum, sevmeyenin sultanı.
  • seversen aşırı sev, gönlü merhametli olur.
  • sevgi geçer yalan olur, sonu sokar yılan olur.
  • sevip dostuna, boşanıp kocana varma.
  • sevip yitirmek, hiç sevmemekten iyidir.
  • seyirciye zeval olmaz.
  • seyrek git dostuna, kalksın ayaküstüne.
  • seyyah için dünya geniştir.
  • sezar’ın karısı her türlü şüpheden arî olmalıdır.
  • sıcağa kar mı dayanır?
  • sıçan çıktığı deliği bilir.
  • sıçan deliği bin akçeye (altına).
  • sıçan olmadan çuval deler.
  • sıçan olmazdan duvar dibi keser.
  • sıçan sidiğinin deryaya hayrı vardır.
  • sıçanın boynuna çıngırak asılsa, kısmeti kesilir.
  • sıçanın geçtiğini aramam ama yol olur kalır.
  • sıçanın sidiği değirmene faydadır.
  • sıçılacak ağız, göte yakın gelir.
  • sıdk ile hizmet eden, topuk mesti ile çırağ olur.
  • sığamadı bir haneye, özü girdi tarhanaya.
  • sığırtmaç kocayınca buzağı güttürürler.
  • sığırtmaç ölmüş, sopası kalmış.
  • sıhhat gibi insana sermaye olmaz.
  • sıhhat-i efkâr, sıhhat-i vücuttan gelir.
  • sıhhat-i ihlâl illete devadan kolaydır.
  • sık doldur pek basma, her işe kulak asma, üstünden ateşi kesme, hemen çubuğunu içmeye bek.
  • sık gidersen dostuna, yatar arka üstüne.
  • sıkışan pekişir.
  • sıkışınca kedi yüze salar.
  • sınırsız güzellik sıfırdır.
  • sıpa büyüye büyüye eşek olur.
  • sırasında okşayan el kadar, döven el de öpülmeye lâyıktır.
  • sırça köşkte oturan, komşularına taş atmamalıdır.
  • sırdaş arama, sırrını yaymak içindir.
  • sırkat illettir.
  • sırrını açma dostuna, o da söyler dostuna.
  • sırrını dostuna, dostunu düşmanına açma.
  • sırrını düşmanın bilmesin dersen, dosta dahi açma.
  • sırrını verme sırdaşına, darılır bir gün kakar başına.
  • sırt giydiğini, ağız alıştığını ister.
  • sırtını pek tut, ayağa (yorgana) bakma.
  • sıtma; “ben tuttuğumu kırk yıl tanırım” demiş.
  • sıtmadan başladı, sancıya kail oldu.
  • sikke ve hutbe padişahın iki delilidir.
  • silah sahibine bile düşmandır.
  • sille yemeden yanak kızarmaz.
  • sima ahlâkın aynasıdır.
  • sinek bir damla pekmeze konar, bir fıçı sirkeye gelmez.
  • sinek haram (mundar) değil ama mide bulandırır.
  • sinek küçüktür ama mide bulandırır.
  • sinek pekmezciyi tanır.
  • sini tıkırtısı, para şıkırtısı, kadın fıkırtısı kalbe ferah verir.
  • sipahiyi sof, türk’ü pabuç cimri eder.
  • sirke fıçısından çok, bal damlası sinek tutar.
  • sirkesini, sarmısağını sayan paça yiyemez.
  • sivilceyi kurcaladıkça çıban çıkar.
  • sivri demir çuvalda durmaz.
  • sivri külâh olsa nerede olsa görünür.
  • sivrisinek cansız ama vızıltısı can sıkar.
  • sivrisinek hakkından köse geldi.
  • sivrisinek neferimiz, davutpaşa seferimiz.
  • sizi hamamcı eden, bizi külhancı eder.
  • sofra görürsen yanaş, dayak görürsen dolaş.
  • sofrada elini, mecliste dilini kısa tut.
  • sofranın alt başında, kavganın üst başında.
  • sofranın altı üstü olmaz.
  • softa fitili batıp batıp çıkar.
  • softanın karnı doyunca gözü pabuçlukta olur.
  • softanın pırtısını atmışlar; “görüp istiklâl sınırlar” demiş.
  • sofu gümüş kaşığı ağzına sokmaz, cebine sokar.
  • sofu soğan yemez, bulunca sapını (kabuğunu) komaz.
  • soğanın acısını yiyen bilmez, doğrayan bilir.
  • soğanın tatlısı olmaz.
  • soğuk; “kırk kat keçe, ben ondan geçe, bir kat deri, ben ondan geri” demiş.
  • sohbete sonra varan değerli olur.
  • sokağın çamuru, kürkçünün samuru.
  • sokağın tozu, bakkalın tuzu.
  • sokma akıl, sekiz adım (yedi saat) gider.
  • son gülen iyi güler.
  • son koca bun koca, bun koca bunalınca varmaca.
  • son övünende fayda bulmaz.
  • son pişmanlık ele gelmez.
  • son pişmanlık para (akçe) (assı) (fayda) etmez.
  • sona kalan dona kalır.
  • sonra çıkan boynuz, kulağı geçer.
  • sonra gelen kapıyı kapar.
  • sonradan gelen devlet, devlet değildir (devlettir).
  • sonraya salma fakirin kârın, ne bilirsin ki ne olur yarın.
  • sonunu çok düşünen muradına ermez.
  • sonunu sayan erlik edemez.
  • sonunu sayan serçeye darı serpmez.
  • sonunu saymayanın dostu olmaz.
  • sopa canı isteyen keçi, çoban sopasına sürünür.
  • sorma hekimden, çekenden sor.
  • sorma kişinin aslını, izzetinden (sohbetinden) bellidir.
  • sorucu ol ki, bilici olasın.
  • sorun sizin için sorun yaratmıyorsa, sorunu kendinize sorun etmeyin.
  • sorup verinceye kadar, vurup ver.
  • soy çeker, bok kokar.
  • soy köpek adam ısırmaz.
  • soy köpek, dişleri dökülse de saldırır.
  • soy soya çeker.
  • soydur çeker, huydur geçer.
  • soydur çeker, topaldır seker.
  • soyu soydan al, köpeği (sütü) mandıradan.
  • söğüde tazelik, kayın ağacına kartlık yakışır.
  • söğüt meyve vermez, kavak nar.
  • sökük demiş ki,”gidiyorum” iğne tutmuş.
  • sökük dikişi daha iyi tutar.
  • söylemek gümüş ise, söylememek altın.
  • söylemekten söz uzar, artar emek.
  • söylemekten, dinlemek (söylememek) yeğdir.
  • söylenir meseldir; el için olma sefil, ne vasi ol,ne kefil.
  • söylenmedik söz yok, işitilmedik söz çoktur.
  • söyleyenden dinleyen arif gerek.
  • söyleyenden olma, dinleyenden ol.
  • söyleyene bakma, söylenene (söyletene) bak.
  • söz adamın mihengidir.
  • söz ağızdan çıkar.
  • söz biliyorsan söyle ibret alsınlar, yok bilmiyorsan, sus da insan sansınlar.
  • söz büyüğün, su küçüğün.
  • söz dediğin yaş deridir, nereye çıksan oraya gider.
  • söz dokuz boğumdur, boğa boğa söyle.
  • söz ebesi, tandır kebesi.
  • söz ferman dinlemez.
  • söz gelişinden bellidir.
  • söz gümüş ise sükût altındır.
  • söz ölüm getirmez.
  • söz söylemekle ağız aşınmaz.
  • söz sözü açar, söz de tabakayı açar.
  • söz sözü götürür, arşın bezi.
  • söz var iş bitirir, söz var baş yitirir.
  • söz verenden alan usulü gerek.
  • söz yaş deriye benzer, nereye çekersen oraya gider.
  • sözle peynir gemisi yürümez, rüzgâr ekler.
  • sözle pilav pişse, dağ kadar yağ benden.
  • sözü söyle alana, kulağında kalana.
  • sözün yalanı olmaz, yanlışı olur.
  • sözünü bil, pişir; ağzını der, devşir.
  • su aka aka yolunu bulur.
  • su akar, deli bakar.
  • su akarken testiyi doldurmalı.
  • su aktığı yere akar (iner).
  • su alçağa akar.
  • subaşından bulunur (kesilir).
  • su bendinden bağlanır.
  • su bulanmayınca balık tutulmaz.
  • su bulanmayınca durulmaz.
  • su bulunmayan yerde teyemmüm caizdir.
  • su görür susar, at görür aksar.
  • su her şeyi temizler, yalnız yüz karasını temizleyemez.
  • su içene yılan bile dokunmaz.
  • su küçüğün, sofra (söz) büyüğün.
  • su mundarlık götürmez.
  • su susamışa verilir.
  • su şakırtısı ile akçe şakırtısı merak dağıtırmış.
  • su testisi subaşında (yolunda) kırılır.
  • su testisi taşa değerse kırılır, taş testiye değerse yine testi kırılır.
  • su uyur, düşman uyumaz.
  • suçlu bir vicdanı suçlamak için hiç kimse gerekmez.
  • suçlular asla özür dilemez.
  • suçu gelin etmişler, güvey girmemiş.
  • suçu kimse üstüne almaz.
  • suçun sahibi olmaz.
  • suçunu gayrıya atmak, havva anamızdan kalmış.
  • suda biten, su da yiter.
  • suda kuvvet olsa, kurbağa zincirin üzerdi.
  • suğraşı kübrası olmayan kelâmın ne neticesi olur.
  • sultanahmet’te dilenir, ayasofya’da zekât verir.
  • sultanım sensin demek, lâkırdının persengidir.
  • sulukule’ye gider de, susuz gelir.
  • surete bakma, siyrete bak.
  • surutu sürtük, pabucu yırtık.
  • sus olan işini bilir.
  • susamış it, kerize bakar.
  • susuz ağaç meyve vermez.
  • susuz çöl, ormansız dağ.
  • suya düşen yılana sarılır.
  • suya gidenin susağı, köye gidenin köpeği.
  • suya gidenin susağı, ormana gidenin baltası.
  • suya gider maşrapası elinde, allar giymiş etekleri belinde.
  • suyu bardakta, gemiyi duvarda (kâğıtta) seyretmelidir.
  • suyu baştan ulamalı, balığı baştan avlamalıdır.
  • suyu görmezden çemrenir.
  • suyun akıntısına kesmeyen yorulur.
  • suyun ımıl ımıl akanı, insanın yere bakanından sakın.
  • suyun yavaş akanından, insanın yere bakanından sakın.
  • sübut bulmayan söz hakkında ağzını açma.
  • sükût etmek gibi âlemde nadana (zengine) cevap olmaz.
  • sükût ikrardan gelir.
  • sükût selâmettir.
  • sükûtun merd-i dâna hasmın ilzam için saklar.
  • sülüs yazılar babasıdır.
  • sünnet var, cümle kesmek yok.
  • süprüntülükte yatıp, şeyhülislâm rüyası görür.
  • sür git dememişler, gör göç demişler.
  • sürme çekerken göz çıkarır.
  • sürmeyi gözden çalar (çeker).
  • sürtüğün feracesi yol demirinde asılır.
  • sürü koyun nerde ise, sümüklü koyun da onda.
  • sürüden ayrılan koyunu (kuzuyu) kurt kapar.
  • süt içer iken ağzı yandı, yoğurdu üflüyor.
  • süt ile giren huy, can ile çıkar.
  • süt ucuzken, inek satın almanın anlamı yoktur.
  • süte katılan sular, ineği götürdü.
  • sütlüyü sürüden çıkarmazlar.
  • sütsüz inek melegen olur.
  • sütsüz koyun çok meler.
  • sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.
  • sütü paktan kokulmaz.
  • şahın bu dağda bağı var, üzümü yok yaprağı var.
  • şahin avını nerde olsa alır.
  • şahin için tuzak kursam bahtıma kuzgun düşer.
  • şahin ile deve avlanmaz.
  • şahin inek avlamaz.
  • şahin küçük et, deve büyük ot yer.
  • şahin küçüktür ama koca turnayı havadan indirir.
  • şahine lokma eksik olmaz.
  • şahlanan eşek, sırt üstü düşer.
  • şair doğar, sonradan olunmaz.
  • şairde saz, söz, söz gerek.
  • şairin memduhu, dilin medlûlü.
  • şakanın sonu kakadır.
  • şalgamı tatmazsam, tarlasından geçmeli.
  • şalını kuşanmadık ise kenarını kuşandık.
  • şanslı doğmak zengin doğmaktan iyidir.
  • şap ile şeker beyaz ama bir değil.
  • şarap kebap hay hay, hesap kitap vay vay.
  • şarap ucuz, tıraş pahalı.
  • şaraptan bozma sirke keskin olur.
  • şartlar davaları değiştirir.
  • şaşı bakıyordu, arı soktu kör oldu.
  • şaşı,çakır demekten ise kör de de kurtul.
  • şaşkın avcı geyik dururken, tavşana bakar.
  • şaşkın ördekbaşını bırakırda kıçından dalar.
  • şecaat arzederken,merd-i kıpti sirkatin söyler.
  • şecaat kılık kıyafetle değildir.
  • şefkat evde başlar.
  • şefkati olmayan şefkat bulamaz.
  • şehir oğlanının düşkünü, ak sade giyer kış günü.
  • şehirde eşek bile makamla anırır.
  • şehirde tavuk olup gıdaklamaktan, köyde horoz olup ötmek yeğdir.
  • şehire bir hasta geldi, derdi börek çörek.
  • şehirliyi ad, köylüyü inat yıkar.
  • şeker parayı cepten çeker.
  • şer işi uzat hayra dönsün, hayır işi uzatma şerre dönmesin.
  • şeriat zahire hükmeder.
  • şeriat zahiredir.
  • şeriatı hor gören hor olur.
  • şeriatın kestiği parmak acımaz.
  • şerrin azı da çoktur.
  • şeyh eli öpmek istersen, kendi elini öp.
  • şeyh müridine; “mum makası evim” demiş.
  • şeyh olmak kolaydır, dervişlik güç.
  • şeyh uçmaz, müridi uçurur.
  • şeyhi şeyh eden mürididir.
  • şeyhin kerameti kendinden menkul.
  • şeytan adamı kandırır ama suyunu ısıtıvermez.
  • şeytan adamın düşünü azdırır, suyunu ısıtmaz.
  • şeytan azapta gerek.
  • şeytan ile ortak eken, buğdayın samanını alır.
  • şeytan kendi evini yıkmaz.
  • şeytana çarığı ters giydirir, ecinniye külahı.
  • şeytana kül yer misin demişler, yağlısı varsa demiş.
  • şeytandan ümit olunmaz.
  • şeytanın dostluğu darağacına (zindana) kadardır.
  • şeytanla kabak ekenin, kabak başına patlar.
  • şeytanla ortak buğday eken, samanını alır.
  • şık şık eden nalçadır, iş bitiren akçadır.
  • şımartma çocuğu başına biner.
  • şiddetten ziyade mülâyemet iş görür.
  • şifası olmayan bimâra sıhhattir helâk olmak.
  • şimşeği görülen buluttan korkulmaz.
  • şimşek çakmadan gök gürlemez. şir iltifat eder mi, güllap kavline?
  • şiri şirden, miri mirden, sakın kendini aksak ile körden.
  • şirvanî-i zerduz-i acem başka kesimdir.
  • şişman idin hani senin sarkalın, zengin idin hani senin partalın.
  • şoförden hacı, hemşireden bacı, polis ve jandarmadan arkadaş olmaz.
  • şom olandan yine şom doğar.
  • şöhret afettir demişler, kendini sakın.
  • şubatın arpası, martın sıpası.
  • şubatın sonundan, martın onundan kork.
  • şüheda-yı arakın sagar olur kandili.
  • şükür ve sena nimet artırır.
  • şüphe dokuz gün sürer.
  • şüphe, imandan ayırır.
  • şüphe insanı rahat komaz ama çok tehlikeden de kurtarır.
  • şüyûu, vukûundan beter.

  • ta’n etme komşuna, gelir başına.
  • taamın lezzeti tuzundan, tuz ekmek hakkı bilmeyen akıbet gözünden.
  • taamın, kelâmın çoğundan perhiz lâzımdır.
  • taamın, kelâmın çoğundan sakın.
  • tabağa sorarsan, dünyada fena koku olmaz (yoktur).
  • tabak mısın? it bokuna muhtaçsın.
  • tabak sevdiği deriyi yerden tere vurur.
  • tabanca tabanlıca adam elinde gerek.
  • tabancanın dolusu bir kişiyi korkutur, boşu kırk kişiyi.
  • tabancanın karşısında düşman olunca tetiği ağır gelir.
  • tabankeş gider, topuğu sırtını döver.
  • tabansız insana, tabanca kılıç yüktür.
  • tabbak yerine tabak getirir.
  • tab-ı nâzikine tabib-i hâzık gerek.
  • tabib-i hâzık, ilaçtan ziyade tabayii sever.
  • tabip hasta, halka ilaç verir.
  • tabut arayanın gözleri yaş (-lı) olur.
  • tafrafuruşa bin kuruş, zebandıraza bir kuruş kâfi imiş.
  • taharet-i zâhiriye, taharet-i bâtıniyenin numunesidir.
  • tahsil-i kemalât, kem alât ile olmaz.
  • takdir ile yazılan, tedbir ile bozulmaz.
  • takdir tedbiri bozar.
  • takdire muvafık düşmeyen tedbirin hükmü olmaz.
  • takdire rızadan başka çare olmaz.
  • takdire yazılan, tedbirle bozulmaz.
  • takdir-i hüdâ, kuvvet-i bâzu ile dönmez.
  • takdirin yaptığını tedbir bozmaz.
  • takke ayağa, terlik başa gelmez.
  • takke kapıcı vakit bekler.
  • talib-i ahret olan dünyaya meyletmez.
  • talib-i rızk olanlara şiddet gösterme.
  • talih yâr olmayınca elden ne gelir.
  • talihi yâr olanın, yâr sarar yarasını.
  • talihin hayrından, salihin şerri yeğdir.
  • talihin iyi olursa, sen otur talihin işlesin.
  • talihsiz kuşun yuvasını allah yapar.
  • tamah belâsı top yoluna gider.
  • tamah çok ziyan eder.
  • tamah gözün, tamah kalbin iki düşmanı imiş.
  • tamah insanı yarı yolda kor (baştan çıkarır).
  • tamah kâzıp, fakr hayırlıdır.
  • tamah taş yarar, taş baş yarar.
  • tamah varken, müflis acından ölmez.
  • tamah-ı hamını terk eyle erken, elinden gitmesin dersen dümen.
  • tamahkâr var iken, dolandırıcı aç kalmaz.
  • tamahkâr var iken, müflis aç (acından) kalmaz (ölmez).
  • tamahkâr zelil olur.
  • tamahkâra; “cehenneme gider misin?”demişler.”aylık kaç kuruş” demiş.
  • tamahkârdan bir şey isteyen denize çukur açar.
  • tamahkârın gözünü bir avuç toprak doyurur.
  • tamahkârın gözünü toprak doyurur.
  • tamahkârın kısmeti az olur.
  • tamahkârın yakası müflisin elindedir.
  • tan yeri ağarınca hırsızın gözü kararır.
  • tandır başında bağ dikmek kolaydır.
  • tango yapmak için iki kişiye ihtiyaç vardır.
  • tanıdığın şeytan, tanımadığından daha iyidir.
  • tanımayan dostunu, pazara verdi postunu.
  • tanrı koruduğuna iblis aleyhillâne balta ile seğirtir.
  • tanrı kulunun rızkını verir (yardımcısıdır).
  • tanrı nişan vurduğu kuldan kaçmak gerek.
  • tanrı nişanlandığından kork.
  • tanrı sağ gözü, sol göze mahcup etmesin.
  • tanrı ülkeyi, insan kenti yarattı.
  • tanrı vermeli olucak, beylik yuvasında dahi verir.
  • tanrı yoksulu sevindirmek isterse, eşeği yavrulatır, yine buldurur.
  • tanrı’dan korkan kuldan korkmaz.
  • tapşurdu selâmı, taşırdı kelâmı.
  • taraveti giden yemişin bile hacmı güç olur.
  • tarhuncuya tarhun satılmaz.
  • tarla cadısı, çarşamba karısı.
  • tarla çayırda, bağ bayırda.
  • tarla eskiyince mahsul vermez.
  • tarlada balık tutulmaz.
  • tarlada iyi olmayanın, harmanda yüzü olmaz.
  • tarlanın iyisi suya yakın, daha iyisi eve yakın olanıdır.
  • tarlanın taşlısı, kadının kaşlısı iyidir.
  • tarlanın taşlısı, kızın saçlısı, öküzün inek başlısı.
  • tarlanın verdiğini baban vermez.
  • tarlaya saban, koyuna çoban.
  • tarlayı düz, kadını kız al.
  • tarlayı koçan zaptetmez, saban zapteder.
  • tarz-ı ahvalin sorun mizan-ı ahvalidir.
  • tasa doyurur, acı acıktırır.
  • tasada duracağına, kesede dursun.
  • tasarruf edinilen her kuruş kazanılmış kuruştur.
  • tasasız baş, bostan korkuluğunda bulunur.
  • tası anma, evde taslak var.
  • tası tasa, tasmayı koyuna.
  • taş ardında olmasın da, dağ ardında olsun.
  • taş atana sen ekmek at.
  • taş atar, urgan arar.
  • taş atma deliye, başına taş yağdırır.
  • taş başına, mıh dişine.
  • taş değmeyince çocuğun başı katılmaz imiş.
  • taş düştüğü yerde kalır.
  • taş ıraktan gelmez.
  • taş kabağa deyse de vay kabağın başına, kabak taşa deyse de vay kabağın başına.
  • taş ne kadar ıslanırsa, deli o kadar uslanır.
  • taş ol da baş yar.
  • taş taş üstünde olur, el el (ev ev) üstünde olmaz.
  • taş yerinde ağırdır.
  • taşa çıkan keçinin, ağaca çıkan oğlağı olur.
  • taşı ısıramazsa öpmek gerek.
  • taşı taşa, başı başa vururlar.
  • taşı yemişli ağaca atarlar.
  • taşıma su ile değirmen dönmez.
  • taşımı ver diyen türklerdendir.
  • taşkınlığın sonu şaşkınlıktır.
  • taşlarsan deliyi, başına kapla çeliği.
  • taştan kan elde edemezsiniz.
  • taştan kopar, yoktan kopmaz.
  • tatar, akçeye anasını (babasını) satar.
  • tatar, barda hatır var.
  • tatardan kaçtı, betere düştü.
  • tatarın kılavuza ihtiyacı yoktur.
  • tatlı dil çok adam aldatır.
  • tatlı dil güler yüz,düşmanın kolunu büker.
  • tatlı dil yılanı delikten çıkarır,acı söz insanı dinden.
  • tatlı dişine düşman,acı mideye dosttur.
  • tatlı dostu olanın dişleri düşman olur.
  • tatlı kelâm dinle dur,acı kelâm esne dur.
  • tatlı kelâm dinletir,acı kelâm esnetir.
  • tatlı söz can azığı,acı söz baş kazığı.
  • tatlı söz dinletir,tatsız söz esnetir.
  • tatlı söz dost kazandırır,acı söz düşman.
  • tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır.
  • tatlı sözlü olanın,dişleri düşman olur.
  • tatlı ye tadı için,tatsız ye tanrı için.
  • tatlı yemenin acı acı geyirmesi olur.
  • tatlıyı küpten almalı,kadını kökten.
  • tatsız aşa tuz neylesin,akılsız başa söz neylesin?
  • tatsız çorbaya tuz kâr eylemez,akılsız kafaya söz kâr eylemez.
  • tatsız tereke,dipsiz öreke.
  • tatsız türk olmaz,başsız börk olmaz.
  • taun olan memlekete ne girmeli,ne oradan kaçmalı.
  • tavil olan ahmak olur.
  • tavşan dağa küsmüş,dağın haberi olmamış.
  • tavşan derisine katlanır.
  • tavşan ne kadar büyük ise pahası iki akçedir.
  • tavşan yatağında avlanır.
  • tavşan yattığı yeri eşer,yatar.
  • tavşan,hamile kadınlara düşman.
  • tavşana demişler ki; “dağ sana küstü”,”ben ona küsmem” demiş.
  • tavşana taş yatır,avlamaktır hüner.
  • tavşanı osmanlı,araba ile avlar.
  • tavşanı tazı tutar,çalımını avcı satar.
  • tavşanın çıkışından,kurdun inişinden korkmalıdır.
  • tavşanın erkeği sözü geçen bilir.
  • tavşanın kaçışına bakan,etinden bezer.
  • tavşanın kaçışına baktım,etinden çeker dedim.
  • tavuğun döşü,balığın başı.
  • tavuğun gerisi ile derisi.
  • tavuk bile su içerken göğe bakar.
  • tavuk eşe eşe gözünü çıkarır.
  • tavuk gelen yerden yumurta esirgenmez.
  • tavuk götü tövbe (yemin) tutmaz.
  • tavuk kaza bakmış ta kıçını yırtmış.
  • tavuk sesi ıraktan fena gelir.
  • tavuklar önce tavukturlar.
  • tay at olunca (-ya kadar) sahibi mat olur.
  • tay attan dayak yeğdir deminde.
  • tayfa ne kadar çok olsa,iş geminin kaptanındadır.
  • tayfanın akıllısı,geminin dümeninden uzak durur.
  • taze bardağın suyu soğuk olur.
  • taze su elde edene kadar,kirli suyunuzu dökmeyin.
  • taze şeyde lezzet başka olur.
  • tazının topal olduğu,tavşanın kulağına değmiş.
  • tazının topallığı,tavşan görünceye kadardır.
  • tazısız ava çıkan,tavşansız eve döner.
  • tecrübe etmediğinin,senasında olma.
  • tedbil-i mekanda ferahlık vardır.
  • tedbirde kusur eden,takdire bahane bulur.
  • tehdit edilen uzun yaşar.
  • tehir,zaman hırsızıdır.
  • tehlike yoksa,kazanç ta yoktur.
  • tek at,tek mızrak.
  • tek duran teknesi ile kalır.
  • tek duranı kimse yerinden tedirgin etmez.
  • tek duranın deveci assı vardır.
  • tek elden ses çıkmaz.
  • tek elin nesi var,iki elin sesi var.
  • tek kanatla kuş uçmaz.
  • tek kürekle mehtaba çıkılmaz.
  • tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir.
  • tekkeye hizmet eden tekkeden geçinir.
  • tekkeyi bekleyen çorbayı içer.
  • teklif cehennemde olur.
  • tekme yiyen köpeğin dişleri,daha sivridir.
  • telliyi verdi felek,iptida gömlek gerek.
  • tembel bir beyin şeytanın çalışma alanıdır.
  • tembel bir köşeden bir köşeye gitmiş,yine seyahat oldu demiş.
  • tembel ceviz yemek ister,kabuğunu kırmağa üşenir.
  • tembel kudretim yok der.
  • tembele dediler; “kapını ört”,”yel eser,örter” demiş.
  • tembele her gün bayramdır.
  • tembele iş buyur ki,sana akıl (nasihat) öğretsin (versin).
  • tembeli oduna göndermişler,dağı yüklenip gelmiş.
  • tembellik yap yap gider ama fakirliğe erişir.
  • temel taşı temele konur,eğer mimar gözüne götürse.
  • temelsiz bina tez yıkılır.
  • temessüksüz borç istenmez.
  • temiz (iyi) iş altı ayda çıkar.
  • temiz su akar,kirli su kokar.
  • tencere der dibim altın,kaşık der ben neredeyim.
  • tencere dibin kara,seninki benden kara.
  • tencere kaynar,maymun oynar.
  • tencere yuvarlandı,kapağını buldu.
  • tencere,tencereye yüzün kara demiş.
  • teptin keçe,sivrilttin külâh.
  • terazi var tartı var,her şeyin bir vakti var.
  • terbiyesiz insan,ruhsuz ceset (kalaysız kap) gibidir.
  • tereciye tere satılmaz,tarhuncuya tarhun.
  • tereddüt eden kaybeder.
  • terlemeden para kazanılmaz,solumadan can verilmez.
  • terlemezden ücret alınmaz.
  • ters gitmeye görsün kişinin işi,muhallebi yerken.
  • terzi kendi dikişini (söküğünü) dikemez.
  • terzinin işi kötü ama ayıbını örten ütü.
  • terziye “dinlen” demişler,ayağa kalkmış.
  • terziye; “göç” demişler,”iğnem başımda” demiş.
  • tespih ağacından şişleri,ele benzemez işleri.
  • testi kırılsa kulpu elinde kalır.
  • testi su yolunda kırılır.
  • testiyi kıranda bir,suyu getirende bir.
  • teşbihte hata olmaz.
  • tevekküllünün eşeğini kurt yemez.
  • tevekküllünün gemisi batmaz.
  • teyze ana yarısıdır.
  • tez binen,tez iner.
  • tez gelen devlet,tez gider.
  • tez giden,tez yorulur.
  • tımar destmaldır,kime varırsa silinir.
  • tımar sipahisi züğürtledikçe,eski defterleri yoklatır.
  • tıngır elek tıngır saç,elim hamur karnım aç.
  • tıngır elek,mıngır kürek.
  • tırısı tutturdu,ardından sapan taşı yetişmez.
  • tırnak altında can alır.
  • tırnak cefadan,saç sefadan uzar.
  • tırnakta beyaz,yeni esvaba alâmetmiş.
  • tıynet-i asliyesi murdar faydası.
  • tıyneti pâk olandan keder gelmez.
  • tilki ateşten nasıl atlanacağını bilir.
  • tilki bağlar,çakal çözer.
  • tilki demiş ki; “ben.benim için demem amma,üzümsüz bağın kütüğü kurusun”
  • tilki demiş ki; “ben,benim için demem amma,üzümsüz bağın demi olmaz”.
  • tilki iki defa tuzağa düşmez.
  • tilki ininde aslan yatmaz.
  • tilki,inine kadar kovalanmaz.
  • tilki ne kadar çevik ise,bir gün boğazı ele verir.
  • tilki ne kadar yatarsa,iki ol kadar yeter.
  • tilki öz inini ürse,uyuz olur.
  • tilki piliçleri taşlayana; “yarabbim,gazabını artır” demiş.
  • tilki tilkiliğini anlatıncaya (bildirinceye) kadar,post elden gider.
  • tilki tilkiye buyurur,tilki de kuyruğuna.
  • tilki vardır baş keser,kurdun adı yamandır.
  • tilki yatağını bilir.
  • tilkinin gezip geleceği (dönüp dolaşacağı) yer kürkçü dükkanıdır.
  • tilkinin kurnazı anda gezer.
  • tilkinin yüz masalı varmış,doksan dokuzu tavuk üstüne.
  • tilkiye; “tavuk kebabı yer misin?” demişler,”adamın güleceğini getiriyorsunuz”demiş.
  • tilkiyi tavukla taşlamışlar da; gazabını arttır ya rabbi demiş.
  • tiz-i reftar olanın payına dâmen dolaşır.
  • tok aça ufak doğrar.
  • tok açın halinden bilmez.
  • tok ağırlamak güç olur.
  • tok ahmağa,aç akıllı nasihatı verir.
  • tok depretme,acı işletme.
  • tok iken yemek yiyen,mezarını dişi ile kazar.
  • tok iken yiyen,kabrini dişi ile kazır.
  • top çeken beygirlere allah imdat eyleye.
  • top otu beylikten olunca,gülle bağdat’a gider.
  • topa alışan deve davuldan ürkmez.
  • topal eşekle kervana karışılmaz.
  • topal ile gezen (görüşen) aksamayı (-a) öğrenir (alışır).
  • toplama danelerin harmanı olmaz.
  • toprağı işleyen,ekmeği dişler.
  • toprak diye avuçladığın,sarı altın olsun.
  • toprak hepimizin anasıdır.
  • topuğumuza çıkmayan çaylar,başımızdan aştı.
  • torlağı besle,gözünü oysun.
  • tosya’ya pirince giderken,evdeki bulgurdan oldu.
  • toya gitsen tek git.
  • toyda oynamaz,vayda ağlamaz.
  • tövbe ehl-i isyana rahmettir.
  • tövbe kapıları her zaman açıktır.
  • tufanın oğulcuğu,allah verdi boyuncuğu.
  • tuğlacıya güneş,ekiciye yağmur.
  • turpun sıkından,seyreği iyidir.
  • tut atalar sözünü,kalb-i selim ol,gider yavuzluğu tab-ı hâlim ol.
  • tut yükünü,al bacını.
  • tuti söyler amma insan olamaz.
  • tutkal tavanda yapışır.
  • tuttuğun hırsızı getir,gelmiyor. sen gel,bırakmıyor.
  • tutulamayan hırsız (uğru),beyden aziz (doğru).
  • tutum önemli bir gelirdir.
  • tuz ekmek bilmezden it yeğdir.
  • tuz ekmek hakkı bilmeyen itten beterdir.
  • tuz ekmek hakkı bilmeyen,akıbet gözden çıkar.
  • tuzaktan korkmuş kuş,kırk yıl eğri ağaç üzerine konmaz.
  • tuzdan leziz,sudan aziz bir şey olmaz.
  • tuzun hakkı varsa,ekmek seni komaya.
  • tuzun tadı olmasa,taam ne ile tuzlanır?
  • tüccar müşteriyi gözünden anlar.
  • tüccar züğürtleyince,eski defterleri yoklar.
  • tüfengin vurmazı olmaz.
  • tükürdüğün eli öpme.
  • tüm yumurtalarınızı tek bir sepete koymayın.
  • tünle yürüyen gündüz sevinir,küçükken evlenen yaşlanınca sevinir.
  • türk karır,kılıcı karmaz.
  • türke bir selâm ver,yiyeceğini düşünme.
  • türkiye’de oturup da,fransa’nın bokunu karıştırma.
  • türkmen’e; “arı alır mısın” demişler.”paramla vızıltıyı neyleyim?” demiş.
  • türk’ün aklı ya sıçarken,ya kaçarken gelir.
  • türk’ün bildiğini tilki bilmez.
  • tütünden kurtulmak için ateş içine düşme.
  • tütünsüz baca,kahırsız (kavgasız) koca olmaz.
  • tütünü yok içmeye,atla gider gezmeye.
  • ucuz etin çorbasını it içer.
  • ucuz alan pahalı alır, pahalı alan aldanmaz.
  • ucuz etin çorbasını, it içer.
  • ucuz etin kıyması tatsız olur.
  • ucuz etin yahnisi kara (tatsız) olur.
  • ucuz etten tatsız tirit olur.
  • ucuz insandan, pahalı lâkırdı çıkar.
  • ucuz olacağına, yavuz olsun.
  • ucuz satan tez satar.
  • ucuz sirke baldan tatlıdır.
  • ucuzdur vardır illeti, pahalıdır vardır hikmeti.
  • uçan şahin eski yuvasına dönmez.
  • uğru başında od yanar.
  • uğru güçlü olucak, rızk ıssı suçlu olur.
  • uğru ol, harami ol, insafı elden bırakma.
  • uğru yataksız olmaz.
  • uğrudan ise haramiye bak.
  • uğruluk et, orospuluk et, insafı elden koma (doğruluğu elden bırakma)
  • uğruya taş eğdirme.
  • uğur uğurdan, kadem kademden.
  • uğursuza komşu olma.
  • uğursuzun yüzüne bakma, kırk güm işin rast gitmez.
  • uğurun gözet, okunu at.
  • uğurun iş gören aşikâre doğurur.
  • uhdesinden gelemeyeceğin işe karışma.
  • ulu ağacın gürültüsü dal iledir.
  • ulu bayramda yemekten sakın, küçük bayramda etten sakın.
  • ulu beylerin kağnısı tavşan avlar.
  • ulu dağ başında, ulu ağaç dibinde.
  • ulu er assı olur.
  • ulu kışın kısmeti ayağına gelir.
  • ulu söz dinleyen, yüce dağlar aşmış.
  • ulu sözü dinlemeyen (tutmayan) uluya kalır (uyuklar).
  • ulu yanılmaz, yanılırsa katî yanılır.
  • ulular ile havuç ekenin, yoğunu götüne (gırtlağına) gider.
  • ulular ile urgan çekişme.
  • ulular köprü olsa geçme, akarsuya yatıp geçme.
  • uluların gönlü mum gibi gerek.
  • uluların sözü kur’an-a girmez, illâ yanınca yürür.
  • uluların sözü yere düşmez, dünya durdukça.
  • ulumasını bilmeyen köpek, sürüye kurt getirir.
  • ulusun bilmeyen tanrı’sını bilmez.
  • uluyan köpek ısırmaz.
  • ulüvv-ü himmet asıllar kârıdır.
  • ummadığın delikten tilki çıkar.
  • ummadığın keçiden bir batman yağ çıkar.
  • ummadığın kütük (yar) (çotuk) araba devirir.
  • ummadığın taş baş yarar.
  • ummadığın yerden yılan çıkar.
  • umut fakirin ekmeğidir.
  • un koydum ulandı, su kodum sulandı.
  • unmadık hacıyı, deve üstünde (arafat’ta) yılan sokar.
  • unu uçmaz, kepek kaçmaz.
  • unun çoksa bazlama ye, yağın çoksa gözleme.
  • unun çoksa çörek et, yağın çoksa börek et.
  • unuturlar seni hemen sen düşmeye gör.
  • urban aslığı ile ordu yürümez.
  • uslu deliye uymaz.
  • uslu gez, kim seni akıllılar sever.
  • uslu sanı sanınca deli evlenmiş.
  • uslubü beyan, aynıyla insandır.
  • usta âşık şakirt âşık, daraba tahtası sema oynar.
  • usta eserinden, kişi dostundan tanınır.
  • usta hırsız, ev sahibini bastırır (şaşırtır).
  • usta hırsız, kapı baca dinlemez.
  • usta iken olduk şakirt, al testiyi suya seğirt.
  • usta maymun kapı istemez.
  • ustanın çekici bin altın.
  • uşağı ise koş, sen de ardına düş.
  • utananın oğlu, kızı olmamış.
  • utanma pazar, mideyi bozar.
  • utanmaz yüz, tükenmez söz.
  • uydurdum diye sevinme, al ağzına serinle.
  • uygar olmak bedavadır.
  • uyku geldi bedene, ne mutlu kalkıp gidene.
  • uyku girmiş bedene, allah razı olsun gidene.
  • uyku küçük ölümdür.
  • uyku ölümün kardeşidir.
  • uyku uykunun mayasıdır.
  • uykusuz baş yastık istemez.
  • uykusuz esner, âşık gerinir.
  • uyumakla matluba (menzile) varılmaz.
  • uyumakla yol alınmaz.
  • uyur ardınca uyanı koy.
  • uyur aslanı uyandırma.
  • uyuyan köpeği uyandırma.
  • uyuyan yılanın kuyruğuna basma.
  • uyuz canını kaşır, aç kemane döşer.
  • uyuz duvara sürtünür.
  • uyuz gezer, sinirleri üzer.
  • uyuz itin yarası eksik olmaz.
  • uzak yeri urgan ile ölçme.
  • uzaktan davulun sesi hoş (dokunaklı) gelir.
  • uzun boylu, uzun sakallı, uzun adlı ahmak olur.
  • uzun çarşının alt tarafında bir yalan söylemiş, yukarısına çıkmış kendi inanmış.
  • uzun sırık gibi, ekşi koruk gibi, mahallede gezer bulunmuş tavuk gibi.
  • uzun söz tarihe yakışır.
  • uzun yaşayan çok görür.
  • uzun çarşı baştanbaşa çıkrıkçı, hepsinin rızkını allah verir.
  • uzunun gönlü olunca, kısaya gelir.
  • üç göç bir yangın yerini tutar.
  • üç günlük seyisliği var, kırk yıllık fışkı karıştırır.
  • üç gecelik ayı herkes görür.
  • üç göç, bir angın.
  • üç kişi bir sırrı saklayabilir ama ikisi ölü olmak şartıyla.
  • üç kuruşluk eşeğin, beş paralık sıpası olur.
  • üç sabah erken kalkan, bir gün kazanır.
  • üflenmeyince çorba içilmez.
  • ülfet kuvvet bulunca, külfet ortadan kalkar.
  • ülfet olunca, külfet zail olur.
  • ümit ile geçinen (kanaat eden) açlıkla (-tan) ölür.
  • ümit ile yaşayan mihnet ile can verir.
  • ümitsiz yaşanılmaz.
  • ün rüzgâra benzer, her zaman aynı yöne esmez.
  • üsküdar’da eski dar yenilemez.
  • üsküdar’ın çamlıcası, boğaz içinin kanlıcası.
  • üsküdarlılar gelen misafirin iptida eline bakar.
  • ürkek olma, erkek ol.
  • ürkütme tavşanı, aslan edersin.
  • ürümesini bilmeyen köpek, sürüye (koyuna) kurt getirir.
  • üreyen köpek ısırmaz (kapamaz).
  • üstat duası olmayan, berhudar olmaz.
  • üstat görmeyen şakirt, her tarafa yorgalar.
  • üstat yanında parende atılmaz.
  • üşenenin oğlu, kızı olmamış.
  • üvey öz olmaz, kemha bez olmaz.
  • üveye etme özünden, geline etme kızından bulursun.
  • üzenip bezenip çıkmış hayata, düzgünler kalmış hayata.
  • üzerine lâzım olmayan şeye karışma.
  • üzerliksin, havasın, her derde devasın.
  • üzüm hasretinden bağ duvara yaslanır.
  • üzüm hırsızı güzün belli olur.
  • üzüm üzüme baka baka kararır.
  • üzüm vakti köpek olmaz.
  • üzüm bağda, bağ dağda.
  • üzüm çöpsüz olmaz.
  • üzümü elde gör, çöpünü yerde gör.
  • üzümün çöpü var, armudun sapı var.
  • vadesi yetmişe çare yoktur.
  • vahdet cenab-ı hakka mahsustur.
  • vakıf lakırdı para etmez.
  • vakıf mülk olsa da kimseye hayretmez.
  • vakıf tarla kimseye mal olmaz.
  • vakit geçer, sular durulur.
  • vakit insana her şeyi öğretir.
  • vakit nakittir.
  • vakitsiz açan çiçek boy almaz.
  • vakitsiz açan gül tez solar.
  • vakitsiz öten horozun başını keserler.
  • vaktin agyârı ipe un serer.
  • vaktinde firar zaferdir.
  • vaktine göre bir sıçan deliği bir altın olur.
  • vaktini geçirip, parmağını dişleme.
  • vaktini gözeten çok takke kapar.
  • vaktini gözeten emeline nail olur.
  • var ağlatır, yok söyletir.
  • var eli titremez.
  • var evi kerem evi, yok evi elem (verem) evi.
  • var hey şeme, var hey heme,dilini tut dayak yeme.
  • var mı pulun herkes kulun, yok mu pulun dardır yolun.
  • varak-ı mührü vefayı kim okur, kim dinler.
  • vardığı antep, yediği pekmez.
  • vardığın yer karanlık (kör) ise sende gönlünü (gözünü) kapat.
  • vardığın yer kör ise kıp, topal ise sek.
  • varın veren utanmaz, baldızı alan yâd olmaz.
  • varışına gelişim, tarhana aşına bulgur aşım.
  • varlığa darlık (güven) olmaz.
  • varlığın sonu ile yoksulluğun önü birdir.
  • varlıkta darlık çekilmez.
  • varsa aşın rahattır başın, yoksa aşın tehlikede başın.
  • varsa borcun, düşünme harcın.
  • varsa hünerin var her yerde yerin, yoksa hünerin yok bir yerde yerin.
  • varsa pulun halep’tir kulun, yoksa pulun han tumandır yolun.
  • varsa pulun olurum kulun, yoksa pulun kapıdır yolum.
  • vasiyet ölüm getirmez.
  • vatan her kişiye âlâ görünür.
  • vay vay der kalkar, görenler korkar, adamadan azma, gözleri kazma ve bade duralar.
  • vazifesini bilmeyen yeniçeri haftada bir dizlik eskitir.
  • vehbi idi şu dünyanın dayağı, vehbi gitti yine dünya basbayağı.
  • venedik’ten tiryak gelinceye kadar mısır’da adamı yılan helâk eder.
  • ver elindekini ellere, vur başını yerlere.
  • verdiğin mangıra bak, soktuğun andere bak.
  • veren el alandan üstündür.
  • veren el dert görmez.
  • veren eli kimse kesmez.
  • veresiye dediler alasım geldi, istemeğe geldiler ölesim geldi.
  • veresiye şarap içen iki defa sarhoş olur.
  • veresiye verenin kesesi boş kalır.
  • veresiye verenin kesesi boş kalmaz.
  • verip de pişman olmaktan, vermeyip de pişman olmak yeğdir.
  • verirsen doyur, vurursan duyur.
  • verirsen veresiye, gidersin karasuya.
  • vermek almaktan iyidir.
  • vermek kerim adam işidir.
  • vermekle mal tükenmez.
  • vermeyince mabut, neylesin sultan mahmut.
  • viran değirmenin unu harcı ne, mürüvvetsiz kibarın fukaradan farkı ne?
  • viran olası hanede evlâd-ü iyal var.
  • vurdumduymaz, geldim ayvaz.
  • vurma korkağa (muhannese) cesur edersin.
  • vursan ölür, vurmazsan yayını elinden alır.
  • vücudundan adımı evlâdır.
  • vücudunu kirden ağzını küfürden, kalbini kibirden koru.
  • vücut kocar, gönül kocamaz.

  • yaban arısı kılavuzsuz olmaz.
  • yabancı bakışından bellidir.
  • yabancı koyun kenarda yatar.
  • yabancı köpek yedi mahalleden kovulur.
  • yabasız harman savrulmaz.
  • yâd köpeğin kuyruğu döşü altında gerek.
  • yağ acı olunca, pilavı acı olur.
  • yağ ile yavşan, sirke ile tavşan.
  • yağ yiyen köpek, tüyünden bellidir.
  • yağar ama yolcu havasıdır, yolcu yolundan kalmaz.
  • yağına göre tavası, kuyusuna göre kovası.
  • yağına kıymayan, çöreği yoz (yavan) yer.
  • yağmur diner, su durulur.
  • yağmur eser, yolcu gider.
  • yağmur yağar taş üstüne, torun ne der baş üstüne.
  • yağmur yağarsa tarladakinen, yağmur yağmazsa ambarakinen kazanır.
  • yağmur yağarsa, gelinin gözü yaşlıdır.
  • yağmur yağarsa, saçak altından gidilir.
  • yağmur yağdıracak bulut uzaktan bellidir.
  • yağmur yağıp durmaz, çocuk doğup durmaz.
  • yağmur yağsa kış değil mi, kişi halini bilse hoş değil mi?
  • yağmurda düşman koyunu, dostun atı satılsın.
  • yağmurlu günde, tavuk su içmez.
  • yağmurluca yazın olsun, dumanlıca kışın olsun.
  • yahşi kişi (yiğit) yüzünden bellidir.
  • yahudi züğürtledikçe eski defterleri karıştırır.
  • yahudi’nin yemeğini ye evinde yatma, rum’un evinde yat yemeğini yeme.
  • yahudi’yi öldürmektense, korkutmak yeğdir.
  • yakadan atanı atarlar.
  • yakın komşu hayırsız hısımdan iyidir.
  • yakın nişan kör olur, iyi vuran er olur.
  • yal vakti itten, yem vakti attan sakınmalıdır.
  • yal yiyen köpek tüyünden belli olur.
  • yalan dünyaya inanılmaz.
  • yalan ile iman bir yerde durmaz.
  • yalan kalde,makduh,kalemde makbul olur.
  • yalan söyleyip halkı izrar etmektense, epkemâne oturmak hayırlıdır.
  • yalan var ki, gerçekten yeğdir.
  • yalancı kim, işittiğini söyleyen.
  • yalancı sedire bir defa oturur.
  • yalancıdan vefa olmaz, ne der ar- ne semtine uğra, ne yanına var.
  • yalancını mumu yatsıya kadar yanar.
  • yalancının evi yanmış, kimse inanmamış.
  • yalancının gemisi yürümez.
  • yalancının şehadeti tutulmaz.
  • yalancının yalanı tükenmez.
  • yalancının yemini çok olur.
  • yalancıya kuvve-i hafıza şarttır.
  • yalanı dinlemek, söylemekten güçtür.
  • yalın ayak gezenin kundurası hiç çürümez.
  • yalnız elin avazı (şamatası) çıkmaz (olmaz).
  • yalnız kalanı kurt yer.
  • yalnız kalma, yalnız yat.
  • yalnız kaz ötmez.
  • yalnız kuş yuva yapmaz.
  • yalnız öküz boyunduruğa koşulmaz.
  • yalnız seyahat eden çabuk gider.
  • yalnız taş duvar olmaz.
  • yalnız yiyen sofrasını kendi kaldırır.
  • yalnızların refiki şeytan olur.
  • yalnızlık allah’a mahsustur.
  • yaman komşu yaman avrat yaman at, birinden göç, birini besle, birini sat.
  • yamasını bulamadığın elbiseyi giyme.
  • yan yatan tembele bir şey dayanmaz.
  • yanan ile yenene bir şey dayanmaz.
  • yandan gelen denizden korkulur.
  • yangın dediğin, çıngıdan olur.
  • yangını körükleyen saçından tutuşur.
  • yankıdan kaya yıkılır, bühtandan ölü er.
  • yanlış bir söz iki kere tekrarlanmamalıdır.
  • yanlış hesap bağdat’tan döner.
  • yanmış bir çocuk ateşten korkar.
  • yanmış harmanın özrü olmaz.
  • yanmış mal, ölmüş baba ile iftihar olunmaz.
  • yanmış ocacık, dolu bucacık, hacı kocacık.
  • yanşağın hakkından tınmaz gelir.
  • yapı taşı yapıdan kalmaz.
  • yapıda kapı aranmaz.
  • yapılmasını isteyeceğine o işi yap.
  • yapıya sıva girmedikçe, yarı olmaz.
  • yapmak güç, yıkmak kolaydır.
  • yaptığı hayır, ürküttüğü kurbağaya değmez.
  • yâr elinde yâre sarmazdan unulur.
  • yâr elinden bellidir.
  • yâr olup bâr olmamak gibi hüner olmaz.
  • yâr ölürse yâre ne, ben ölürsem çare ne?
  • yâr seni ansın da bir çürük elma ile olsun.
  • yâr yıkıldığı gün tozar.
  • yara sıcağıyla sarılır.
  • yaradan kısmetini de yaratır.
  • yaralı itin kuyruğu uruk olur.
  • yaralı kuşa taş atılmaz.
  • yaralı parmağa tuz basılmaz.
  • yaramaz adam pazar bozar, iyi adam pazar yapar.
  • yaramaz demirden yahşi kılıç olmaz.
  • yaramaz yarasız olmaz (durmaz).
  • yaramazla yâr olma, iyilerden ibret al.
  • yaranın üstüne pamuk koyunca duyulur.
  • yarasız yere kurt üşüşür.
  • yardan bilme, yaradan bil.
  • yardan geçmez, serden geçer.
  • yardımcının yardımcısı olur.
  • yardımcısı yâr olanın, sabahına dünya dar olur.
  • yardımsız dünya dönmez.
  • yarım güne yarış yoktur.
  • yarım hekim candan eder, yarım fakih dinden.
  • yarım kilo gizlilik, bir kilo öğrenmeye eşittir.
  • yarım somun ekmek, hiç olmamasından iyidir.
  • yarın bir başka gündür.
  • yarın hiçbir zaman gelmez.
  • yarın ile öbür gün bitmez.
  • yarın ki kazdan (tavuktan),bugün kü yumurta yeğdir (iyidir).
  • yarından tezi bugündür.
  • yarını düşünen her zaman rahat eder.
  • yarının gelişi bugünden bellidir.
  • yarsız kalır cihanda, ayıpsız yar isteyen.
  • yasemin yüce biter, kokusu âleme yeter.
  • yastık insanın başını çeker.
  • yaş ağaca balta vuran el unmaz.
  • yaş ağaç çabuk kırılmaz.
  • yaş deridir, ne tarafa çeksen gider (uzar).
  • yaş ile kuru birlikte yanar.
  • yaş kocar, gönül kocamaz.
  • yaş ot yanmaz, elçi öldürülmez.
  • yaş yemiş can çeker.
  • yaş yetmiş, iş bitmiş.
  • yaş, eşek pazarında sorulur.
  • yaşa, taşa, başa oturma.
  • yaşamış eşekte, yıllanmış akıl olur.
  • yaşayan köpek, ölü aslandan iyidir.
  • yaşı at pazarında sorarlar.
  • yaşına göre naz ü istiğna et.
  • yaşlı bir köpeğe yeni oyunlar öğretemezsiniz.
  • yaşlı kuşları samanla kandıramazsınız.
  • yatak ile yorgan görmüş de içinde ölü var zannetmiş.
  • yatan aslandan, gezen tilki yeğdir.
  • yatan kurttan, geçen köpek yeğdir.
  • yatan ölmez, eceli ile yiten ölür.
  • yatanın yürüyene borcu vardır.
  • yatma tilki önünde, ko aslan yesin seni.
  • yatsının faziletini, güveyden sormalıdır.
  • yavaş adam işini bitirir, titiz kişi kendini.
  • yavaş atın tekmesi sert (yavuz) olur.
  • yavaş tükürüğün sakala zararı vardır.
  • yavru kuşun ağzı büyük olur.
  • yavuz at, ayıbını kendi örter.
  • yavuz at, meydanda belli olur.
  • yavuz at, sahibini yabanda bırakmaz.
  • yavuz at, yemini kendi artırır.
  • yavuz baş ıssına domuz götürür.
  • yavuz hırsız ev sahibini bastırır.
  • yavuz it ne kendi yer, ne bire güye yedirir.
  • yavuz it üre üre ağıla kurt düşürür.
  • yavuz köpek sahibini ısırır.
  • yavuz sirke küpüne ziyan eyler.
  • yavuza yavuz huyu yeterdir.
  • yaz ayransız, kış yorgansız olmaz.
  • yaz cennetin, kış cehennemin nişanesidir.
  • yaz diye yola çıkarsan, kışı göze al.
  • yaz gününün yağışı, iki sevgilinin dövüşüne benzer, gelip geçer.
  • yaz yağmuru geçer, zarar etmez.
  • yaz yağmurudur geçer, geçer ama gömleğe.
  • yazıcı dilinden, yazmacı elinden bellidir.
  • yazıcı kendine kem (yanlış) yazmaz.
  • yazıda (ovadaki) sülün avına gittiğin zaman evdeki tavuğu elden çıkarma.
  • yazıdan kaçmak olmaz.
  • yazık azıksız, kışın yağmurluksuz yola çıkma.
  • yazılan başa gelir.
  • yazılan bozulmaz.
  • yazılı yazısın görmek gerek, görmeyince güre gitmez.
  • yazın araması, kışın taraması olmasa herkes besler tombayı.
  • yazın başı pişenin, kışın aşı pişer.
  • yazın gölge hoş, kışın çuval boş.
  • yazın gölge kovan, kışın karın ovar.
  • yazın serçeye kim olsa yem verir.
  • yazın yaşa, kışın taşa oturma.
  • yazın yoku, kışın katığıdır.
  • yedeği olan şey çabuk zayi olmaz.
  • yedeğin kıymeti bittiğinde belli olur.
  • yedi adım yolun, bir yudum suyun hakkı vardır.
  • yediğini düşünme, yedireceğini düşün.
  • yeğdir ot otlamak, aç kalıp helva gözetmekten.
  • yeğdir taş taşımak, nâğmerde muhtaç olmaktan.
  • yeğniyi el alır, ağır yerinde kalır.
  • yek at, yek mızrak.
  • yekeyi elden kaçırma, yelkenin paralandığına kaydetme.
  • yel esmeyince, çöp başı kımıldamaz.
  • yel esmeyince, çöp deprenmez (kımıldamaz).
  • yel gibi gelen çay (sel) gibi gider.
  • yel kayadan ne koparır (aparır)?
  • yel yepelek, yelken kürek.
  • yeldir eser, koz dökülür.
  • yelli havanın kuytusu, yağmurlu havanın kuytusu.
  • yemeğe tuz, söze şeker koymalıdır.
  • yemeğin iyisi hazırdır.
  • yemeğini komşudan bekleyen, çok vakit aç kalır.
  • yemek emek ister.
  • yemek yaşamak içindir, yaşamak yemek için.
  • yemek yemekle boğaz aşınmaz.
  • yemeksiz yatmak, borçlu kalkmaktan yeğdir.
  • yemekte konuşan lokmasını kaptırır.
  • yemekten sonra bir süre dinlenin, ziyafetten sonra ise bir kilometre yürüyün.
  • yemenin kulu, işlemenin hastası.
  • yemeyeceğim diyen çanak kurutur, oturmayacağım diyen kalkmaz.
  • yemeyenin malını yerler.
  • yemin, hakkın keskin kılıcıdır.
  • yeminin seyiesini çekmeyen yoktur.
  • yemiş kemale erince kendiliğinden düşer.
  • yemiş vermeyen ağacı keserler.
  • yemişi olmayan ağaca taş atmazlar.
  • yemişin alçağı kiraz, hayvanın kaz.
  • yemişin iyisini domuz yer.
  • yenecek aş, bugünden belli olur.
  • yengece demişler ki; “niçin yan yürürsün?”, “her yiğidin bir gidişi vardır” demiş.
  • yengece sormuşlar; “niçin yan gidersin?”, “serde kabadayılık var” demiş.
  • yeni dosttan vefa gelmez.
  • yeni krallar, yeni kanunlar yaratır.
  • yeni süpürge daha iyi temizler.
  • yeni şarabı, eski şişelere koyamazsınız.
  • yeni testi, suyu soğuk tutar.
  • yeni tutmak olmaz.
  • yenice eleğim, seni nerelere asayım?
  • yenilen pehlivan güreşe doymaz.
  • yenilmeyi ayı bile istemez.
  • yeraltından zehir yürüten yılandır.
  • yer demir, gök bakır kesildi.
  • yerdeki yüzü kimse çiğnemez.
  • yere bakan yukarı çıkmaz.
  • yeri bilmeyen, senede birkat urba ziyade esvap eskitir.
  • yerin kadar bostan ek, bittiği kadar ye.
  • yerin kulağı var.
  • yerin üstü varsa, altı da vardır.
  • yerin verdiğini el vermez.
  • yerinde yeller tekdir, baş ağrıtmaz.
  • yerine düşmeyen gelin yerine yerine, boyuna düşmeyen esvap sürüne sürüne.
  • yerine göre hiddet, hilmden yeğdir.
  • yerine göre hilm, zelillik olur.
  • yerine göre küçük, büyüğü terbiye eder.
  • yetim malı ateşten gömlektir.
  • yetime gel diyen çok olur, çörek veren olmaz.
  • yetimin hakkını yiyen berbat olur.
  • yetişemediğin köyün beri yanında yat.
  • yıkılan ağaca balta vuran çok olur.
  • yıkılan güreşmekten usanmaz.
  • yıkılanı tutmak er kişinin kârıdır.
  • yıkılmış değirmenin çarkı ne, bendi ne, hayırsız ahbabın yabancıdan farkı ne?
  • yıkma elin kalbini, sen de yıkılırsın.
  • yıl harmansız olmaz.
  • yılan doğrulmayınca, deliğine girmez.
  • yılan eğrilir bükülür, deliğini bulur.
  • yılan ile oyun olmaz.
  • yılan kendi eğrisini bilmez, deveye boynun eğri der.
  • yılan masalı kırka can sürer.
  • yılan sokan uyumuş, aç kalan uyumamış.
  • yılan yıldız görmeyince ölmez.
  • yılan yiyen hekim bulamaz.
  • yılan zehirsiz olmaz.
  • yılana yumuşak diye el sunma.
  • yılanın başı küçükken ezilir.
  • yılanın sevmediği ot, deliğinin ağzında biter.
  • yıldırım aynı yere iki kere düşmez.
  • yıldızı alçak olana çabuk nazar değer.
  • yırtıcı canavarın canı cızlaya cızlaya çıkar.
  • yırtıcı kuşun ötmesi az olur.
  • yırtık büyüdükten sonra yama vermesi güç olur.
  • yiğide ver kızını, mevlâ verir rızkını.
  • yiğidi kılıç kesmez, bir kötü söz öldürür.
  • yiğidim yiğit olsun da, durağım çalı dibi olsun.
  • yiğidin adını işit, yüzünü görme.
  • yiğidin ekmeği dizindedir.
  • yiğidin karısı, etin dorusu.
  • yiğidin malı meydandadır.
  • yiğidin söz anlamazı, atın gem almazı.
  • yiğidin sözü, demirin kertiği.
  • yiğit ağzını açmaz, elini açar.
  • yiğit arkasından vurulmaz.
  • yiğit başında devlet ırak değildir.
  • yiğit bin yaşar, fırsat bir düşer.
  • yiğit düşe kalka büyür.
  • yiğit ekmeği ile yiğit beslenir.
  • yiğit gölgesi, söğüt gölgesi.
  • yiğit hoş, yamuk baş.
  • yiğit kısmı gözünü budaktan sakınmaz.
  • yiğit kızını yiğide vermek ister.
  • yiğit lâkabıyla anılır.
  • yiğit meydanda belli olur.
  • yiğit vuruşu bir olur.
  • yiğit yarasına yiğit katlanır.
  • yiğit yiğide at bağışlar.
  • yiğit yiğidin aynasıdır.
  • yiğit yüzüne tükürtmez, leşine tükürtür.
  • yiğitlik akçe ile alınmaz.
  • yiğitlik bir oddur, sakın seni yakmasın.
  • yiğitlik dokuzdur, sekizi kaçmak, biri hiç görünmemektir.
  • yiğitten korkma, korkaktan (muhannesten) kork.
  • yiyen bilmez, soğan doğrayan bilir.
  • yiyenin malı tatlı olur.
  • yoğurdu yumruğu ile yer.
  • yoğurdum ekşidir (karadır) diyen olmaz.
  • yoğurt dökülse yeri kalır, ayran dökülse nesi kalır.
  • yoğurt ezmek, yazı yazmak unutulmaz marifettir.
  • yoğurt incelince, ince üzülür.
  • yok, büyümez, arık büyür.
  • yok deme yok olur.
  • yokluk ateşten gömlektir.
  • yokluk taştan katıdır.
  • yokluk varlıkta, güçlük darlıkta.
  • yoksul âla ata binse, selâm almaz.
  • yoksul bayırsa çanağı bayırmaz.
  • yoksul danişmendin sözü geçmez, meğer avradı güzel ola.
  • yoksul hırsızlığa çıktı, ay akşamdan doğdu.
  • yoktan çıkmaz, pekten çıkar.
  • yoktan vermek allah’a mahsustur.
  • yoktan yonga çıkmaz.
  • yokuştan iniş, kocaya yeğdir.
  • yol azınca yol gösteren çok olur.
  • yol bilen kervana katılmaz.
  • yol bilmezsen yola git.
  • yol eri yolda gerek.
  • yol kes, bel kes, insafı elden bırakma.
  • yol sormakla bulunur.
  • yol yürümeyle, iz görmeyle biter.
  • yol yürümekle, borç ödemekle tükenir.
  • yola doğru gidene kimse ilişmez.
  • yola gitmeyenin işini yöne getirir.
  • yola yoldaş bulunur, hale yoldaş bulunmaz.
  • yolcu yolunda gerek, az olsun uz olsun.
  • yolcu yolundan kalmaz.
  • yolcunun işini allah kayırır.
  • yolcuya yol gerek.
  • yoldan çıkmak ayıp değil, yola girmemek ayıptır.
  • yoldan kal, yoldaştan kalma.
  • yoldan kalmış, baştan çıkmış.
  • yoldaşın kör olsa, gözünü kısık tut.
  • yolsuzu yola getirmek, öksüze kaftan giydirmek gibidir.
  • yolu azana köpek sesi, bülbülden tatlı gelir.
  • yolu ile giden yorulmaz.
  • yolu yol ile ormanı balta ile keserler.
  • yolun yokuşu, dostla çıkılır.
  • yolundan giden yorulmaz.
  • yordamsız elin kazası çok olur.
  • yorganına göre ayağını uzat (kösül).
  • yorgun eşeğin çüş canına minnettir.
  • yorgun öküzün ıslık canına minnettir.
  • yorulduğun yere han yapılmaz.
  • yoz sığıra saman dökülmez.
  • yörük ata binince, bey oldum sanır.
  • yularsız ata (deve) binilmez (yedilmez).
  • yularsız tapusuz mala para verilmez.
  • yumurtada kıl bitmez.
  • yumurtadan çıkan yine yumurta çıkarır.
  • yumurtayı satan sarısını bulamaz.
  • yumurtayı seven, tavukların patırtısına katlanır.
  • yumurtladığı bir yumurta çığıltısından geçilmez.
  • yumurtlayan tavuk bağırgan olur.
  • yurdun otlusundan, kutlusu yeğdir.
  • yurt yurttan hayırlıdır.
  • yuvarlanan taş yosun tutmaz.
  • yuvayı yapan dişi kuştur.
  • yük altında eşek anırmaz.
  • yük baçtan ağsamaz (ağlamaz).
  • yük yükle kalmaz, bunalan ölmez.
  • yükün tut, bacın sonra iste.
  • yükünü yükletmeden eşeğine deh der.
  • yürüğe bin sözden kaç.
  • yürük at kendi yemini artırır.
  • yürük ata kamçı (baha) olmaz.
  • yürük atın tersi seyrek düşer.
  • yüz güzelliği hamamdan eve, huy güzelliği urum’dan şam’a.
  • yüz koyunlu atam kalmaktan, bir yüksüklü anam kalmak yeğdir.
  • yüz koyunludan yüzü berk yeğdir.
  • yüz verdik ali’ye, geldi sıçtı halıya.
  • yüz verme arsız olur, az verme (parasız koyma) hırsız olur.
  • yüz yastığı yumuşak gerek.
  • yüz yüzden utanır.
  • yüze bakma edep ara.
  • yüzleme yüze çıkar.
  • yüzsüzden yüzünü satın al.
  • yüzü güzel olanın, huyu güzel olur.
  • yüzü yerde hak ile yeksan, ser ise kavgada, dil ise perişan.
  • yüzün bak da sütünü um.
  • yüzüne sıpa diyemediğin kişinin, arkasından eşek deme.
  • yüzünün yumuşaklığı ile donunun ağı kurumaz.
  • zaf-ı kalb zaf-ı imandadır.
  • zahirenin (çiftçinin) ambarı, sabanın ucundadır.
  • zahirî batınına uymaz.
  • zahme yedikçe dahmeler artar.
  • zahmet asla salaha rahmet olmaz.
  • zahmet çeken rahat bulur.
  • zahmetin noktası kalkınca rahmet olur.
  • zahmetsiz bal (lokma) yenmez.
  • zahmetsiz rahmet olmaz.
  • zalim ettiğini bulur.
  • zalim kadıdan münsif subaşı yeğdir.
  • zalimden korkmayan allah’tan da korkmaz.
  • zalime müdara gerek.
  • zalimin ettiği yanına kalmaz.
  • zalimin ömrü az olur.
  • zalimin rişte-i ikbalini bir ah keser.
  • zalimin şemi sabaha dayanmaz.
  • zaman insana her şeyi öğretir.
  • zaman konuşur.
  • zaman paradır.
  • zaman saman satar, asuman zaman satar.
  • zaman sana uymazsa, sen zamana uy.
  • zaman zamana uymaz.
  • zamane çocuğu dokuz babalıdır.
  • zamane hacısı adama armağan vermez.
  • zamanede bin hüner, bir aferine.
  • zan etmediğin delikten yılan çıkar.
  • zan hatıranın en ziyade yalanıdır.
  • zan medarı hükm olmaz.
  • zanaatı ustadan görmeyen öğrenmez.
  • zannetmediğin delikten tilki çıkar.
  • zannetmediğin taş baş yarar.
  • zarafet köpeği sevgi değildir.
  • zarar faydanın kardeşidir.
  • zarardan korkan, kâr etmez.
  • zarar-ı âm nef-i hastır.
  • zarar-ı âmdan, zarar-ı has ihtiyar olunur.
  • zararın neresinden dönülse kârdır.
  • zarifin belinde, arifin elinde.
  • zaruret ateşten bir gömlektir.
  • zaruret cehennem ateşidir.
  • zarurette teyemmüm caizdir.
  • zatı memduh olanın sıfata ihtiyacı yoktur.
  • zaviyede çorba, tekkede pilav.
  • zayi olan koyunun kuyruğu büyük olur.
  • zayi olmaz mirî malıdır.
  • zebunküşlük kadar denaet olmaz.
  • zehî tasavvur-u batıl, zehî hayal-i mahal.
  • zehirden şifa, kahpeden vefa gelmez.
  • zekâtın kadar malın olsun.
  • zekâvet keramete kıç attırır.
  • zelil adam, tamahkâr olur.
  • zelzeleyi gören, yangına razı olur.
  • zem lâine, medih kerime yakışır.
  • zemberekçi devesi, köseye hiç kulak asmaz.
  • zembil hoş, içerisi boş.
  • zembili zenbile at, âmânı al ele.
  • zemheride kar yağmadan, kan yağması iyidir.
  • zemheride yoğurt isteyen, cebinde bir inek taşır.
  • zemheriden sonra ekilen darıdan, kocasından sonra kalkan karıdan hayır gelmez.
  • zemheride sür de, çalı ile sür.
  • zemîm adamın zemmi medih yerine geçer.
  • zenci yüzü yıkamakla ağarmaz.
  • zengin adam, buzunu yazın elde eder, fakir ise kışın.
  • zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır.
  • zengin helvasını baldan pişirir, züğürt derman için pekmez bulamaz.
  • zengin kesesini döver, züğürt dizini.
  • zengin olan kâh yer, durur durur dahi yer.
  • zengin olan, her gün bal (buzlu hoşaf) yer (içer).
  • zengin olana kölesi bile düşmandır.
  • zengin olayım diyen, zenginlik isteyen pilâvın üstüne sıçar.
  • zengin olmak istersen kaz öten, saz biten yere git.
  • zengin olsa hoppa, fakir olsa deli.
  • zengin ölürse mezarına taş dikilir, züğürde çalı nişan dener.
  • zengin, züğürdün halinden ne bilir.
  • zengine dokun geç, züğürtten sakın geç.
  • zengine mal veren, denize mal (su) taşır (götürür).
  • zengine şekerle helva basarlar, züğürt de değil ki, bal pekmez bile bulunmaz.
  • zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu.
  • zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz.
  • zenginin basması, ipekli görünür.
  • zenginin dediği, züğürdün sidiği.
  • zenginin gönlü oluncaya kadar, fukaranın (züğürdün) canı çıkar.
  • zenginin horozu da yumurtlar.
  • zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar.
  • zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur.
  • zenginin malı, züğürdün çenesini yorar.
  • zenginin malı, züğürdün evlâdı.
  • zenginin malıyla züğürt eğlenir.
  • zenginin orospusuyla, fakirin ölüsü geç ortaya çıkar.
  • zenginin sermayesi kasasında, alimin sermayesi kafasında.
  • zenginlik isteyen, pilâvın üstüne su içer.
  • zenginlik züğürtlükten iyidir derlerse inanma, hastalık sağlıktan, bekârlık evlilikten.
  • zenginlikle, sıcaktan zarar gelmez.
  • zerdaliden düdük olmaz, zurnadan al haberi.
  • zerduza sor, zerde pilâvın safasını.
  • zerre kadar iman, dünya kadar günaha yeter.
  • zevk ahir oldu, zam zahir oldu.
  • zeyd için amr’e hitap olmaz.
  • zeyrek kuşu iki ayağından tutulur.
  • zeyrekten başka yokuş, serçeden başka kuş bilmez.
  • zeytin dedenden, incir babadan, bağı da kendin yetiştir.
  • zeytini yutturmazdan tulumu yanaştırma.
  • zır deli,mor (kızıl) kerrake.
  • zırlamayan eşek aç kalır.
  • zırtabozluk para etmez.
  • zırva tevil götürmez.
  • zırvayı (zivle) yerden alan öküz, kendin koşulur.
  • zibidi müsrif halinden anlamaz.
  • zillet erbabı olmaz bâb-ı ilâhide aziz.
  • zimam-ı ihtiyarı elden bırakma.
  • ziyan olmadan sakın, olduktan sonra bilmek fayda eylemez.
  • ziyan, kârın kardeşidir (ortağıdır).
  • zor kapıdan gelirse, şeriat bacadan çıkar.
  • zor olan ilk adımdır.
  • zor oyunu bozar.
  • zora beylerin borcu var.
  • zora dağlar dayanmaz.
  • zorba ile şaka olmaz.
  • zorla ava giden it, sahibine hayır etmez.
  • zorla ava giden köpek, bu kadar avlanır.
  • zorla güzellik olmaz.
  • zorla köpek ava gitmez.
  • zorla sohbet olmaz.
  • zuafa-i nâstan iyiliği dirîg etme.
  • zuhurata tâbi ol.
  • zulmet içinde nur doğar.
  • zulmü kendi nefsine aittir.
  • zulüm ile âbâd olanın akıbeti berbat olur.
  • zulüm ile bağdat viran olur.
  • zulüm ile cihan yıkılır, kazma kürek ile yıkılmaz.
  • zulüm ile dünya harap olur.
  • zulüm ile yapılan çabuk yıkılır.
  • zulüm ve taaddi bina-i devletin iki baltasıdır.
  • zurnada peşrev olmaz, ne çıkarsa bahtına.
  • züğürde para saymak, bekâra karı boşamak kolaydır.
  • züğürdün gönlü yufka olur.
  • züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir.
  • züğürtlüğün adını zariflik koyarlar.
  • züğürtlük zadeliği bozar.
  • züğürtten sakın geç, zengine dokun geç.
  • züht-ü takva bir ağaçtır ki, kökü kanaat, meyvesi rahattır.
  • züht-ü takva pâk-i dâmen içindir.
  • zülâmin halini züğürt bilir.
  • zülâmin selâmını bile almazlar.
  • zürefanın düşkünü, sade giyer kış günü.

bu başlıktaki diğer giriler