1. tdk'nın bitişik yazılan birleşik kelimeler başlığında açımladığı durum:

  17. farsça kurala göre oluşturulan isim ve sıfat tamlamaları ile ka­lıplaşmış biçimler bitişik yazılır: cürmümeşhut, darıdünya, ehli­beyit, ehvenişer, erkânıharp, fecrisadık, gayrimenkul, gayrimeşru, hüsnükuruntu, hüsnüniyet, suikast, hamdüsena, hercümerç.

  18. arapça kurala göre oluşturulan tamlamalar ve kalıplaşmış biçimler bitişik yazılır: aliyyülâlâ, ceffelkalem, darülaceze, darülfünun, daüssıla, fevkalade, fevkalbeşer, hıfzıssıhha, hüvelbaki, şey­hülislam, tahtelbahir, tahteşşuur; âlemşümul, cihanşümul, aleykümselam, allahualem, bismillah, fenafillah, fisebilillah, hafazanallah, inşallah, maşallah, velhasıl, velhasılıkelam.

  (bkz: http://www.tdk.gov.tr/...)
 2. farsçada tamlamaların yazılığı türkçeden oldukça farklıdır.

  örnek:

  maşin 'ê' ahmed

  ahmet'in' arabası

  tamlama eklerini tırnak içine aldım
 3. tamlayan ve tamlanan ters yazılır türkçeye göre;
  kırmızı kalem..........kalem-i kırmızı