merhaba! itü sözlük, içeriği dünyanın değişik noktalarında bulunan yazarlarca oluşturulan bir interaktif sözlüktür. daha fazla bilgi alabilir, üye olarak içeriğin genişlemesine katkıda bulunabilirsiniz.

arapça ve farsça tamlamaların yazılışı

 1. bu başlıkta
 2. bakın dur
 3. sırala
 1. tdk'nın bitişik yazılan birleşik kelimeler başlığında açımladığı durum:

  17. farsça kurala göre oluşturulan isim ve sıfat tamlamaları ile ka­lıplaşmış biçimler bitişik yazılır: cürmümeşhut, darıdünya, ehli­beyit, ehvenişer, erkânıharp, fecrisadık, gayrimenkul, gayrimeşru, hüsnükuruntu, hüsnüniyet, suikast, hamdüsena, hercümerç.

  18. arapça kurala göre oluşturulan tamlamalar ve kalıplaşmış biçimler bitişik yazılır: aliyyülâlâ, ceffelkalem, darülaceze, darülfünun, daüssıla, fevkalade, fevkalbeşer, hıfzıssıhha, hüvelbaki, şey­hülislam, tahtelbahir, tahteşşuur; âlemşümul, cihanşümul, aleykümselam, allahualem, bismillah, fenafillah, fisebilillah, hafazanallah, inşallah, maşallah, velhasıl, velhasılıkelam.

  (bkz: http://www.tdk.gov.tr/...)
 2. farsçada tamlamaların yazılığı türkçeden oldukça farklıdır.

  örnek:

  maşin 'ê' ahmed

  ahmet'in' arabası

  tamlama eklerini tırnak içine aldım
 3. tamlayan ve tamlanan ters yazılır türkçeye göre;
  kırmızı kalem..........kalem-i kırmızı