1. edebiyat dersinde dersi dinlemeyen arkadaşımı hocanın kaldırıp açıklamasını istemesiyle arkadaşımın:

  ''hocam alper tunga ölmüş galiba'' diye açıklayıp bizi koparttığı şiir
 2. aslında komik olduğu kadar üzücü hadise hadi bu eski bir eser bundan 100 yıl önce yazılanı bile anlayamıyoruz. herzamanki gibi
  fuck english
  love türkçe
 3. bu türk beğlerinde atı belgülük
  tunga alp er idi katı belgülük
  bedük bilgi birle öküş erdemi
  biliglig ukuşlug budun ködremi
  tacikler ayur ânı afrasyab
  bu afrasyap tutdı iller talab
 4. yukarıda bulunan giricik destanın son kısmına ait bir sagu olup divan-ı lugat-it türk'ten alınmıştır.bu saguda mealen;alp er tunga, türk beyleri içinde adı ve kutsallığı bilinen ve tanınan bir yiğit idi; geniş bilgisinin yanında sayılamayacak kadar çok erdemi vardı: bilgiliydi, anlayışlıydı, meziyetleri çoktu. iranlılar ona, afrasyab adını vermişlerdi. afrasyab dünyaya hükmetti denilmektedir.
 5. alp er tunga öldi mü?
  isız ajun kaldı mu?
  ödlek öçin aldı mu?
  emdi yürek yırtılur.
  ödlek yarağ közetti
  oğrun tuzağ uzattı
  begler begin azıttı
  kaçsa kah kurtulur?
  begler atın urgurup
  kadgu anı turgurup
  mengzi yüzi sargarup .
  korkum angar türtülür.
  uluşıp eren börleyü
  yırtıp yaka urlayu
  sıkrıp üni yırlayu
  sığtap közi örtülür.
  könglüm için ötedi .
  yitmiş yaşıg kartadı
  kiçmiş ödig irtedi
  tün kün kiçip irtelür
 6. bugünkü türkçe ile şöyle denmektedir:
  alp er tunga öldü mü?
  kötü dünya kaldı mı?
  felek öcünü aldı mı?
  şimdi yürek yırtılır.
  feleğin silahı hazır
  gizli tuzak kurdurur
  beyler beyini vurdurur
  kaçsa nasıl kurtulur?
  beyler atlarını yorup
  kaygıdan çaresiz durup
  beti benzi sararıp
  sarı safrana döndüler.
  erler kurt gibi hıçkırdı
  yaka bağır yırtıp durdu
  acı ağıtlar çığırdı
  yaş akar gözler kurur.
  gönlüm içinden yandı.
  geçmiş zamanı andı.
  geçen günler nerdedir
 7. yaradılış destanından sonra bilinen ilk büyük ve millî türk destanı alp er tunga destanıdır. fakat bu destanın, hattâ özeti hakkında dahî kesin bilgiler edinilmiş değildir; çok eski çağlarda ve türk boylan arasında böyle bir destanın söylenmiş olduğu, bilinmeyen sebeplerden, belki de bu destanlardan sonra çekirdeklenmeye başlayan ve daha etkili bir şekilde türk boylarını coşturan destanlar, özellikle oğuz kağan destanının etkisiyle unutulmağa başlamış olabileceği varsayımını kabul etmek zorundayız,