1. bir yahya kemal şiiri.

  âheste çek kürekleri, mehtâb uyanmasın,
  bir âlemi hayâle dalan âb uyanmasın.

  âğuş'u nev-bahâr'da, hâbîdedir cihân;
  sürsün sabâh-ı haşr'e kadar, hâb uyanmasın.

  dursun bu mûsikî-i semâvî içinde sâz,
  leyl-i tarâb'da bir dahî mızrâb uyanmasın.

  ey gül, sükûtâ varmayı emr-eyle bülbüle,
  gülşen'de mest-ü zevk olan ahbâb uyanmasın.

  değmez kemâl, uyanmaya ikmâl-i ömr içün,
  varsın bu uykudan dil-i bîtâb uyanmasın.