• görseller

  • adnan menderes in yıktırdığı camiler
  • adnan menderes in yıktırdığı camiler
 1. menderes zamanında sadece istanbul'da 54 tane caminin yol açma ve değişik imar faaliyetleri sebebiyle yıkıldığını söyleniyor. dp döneminde istanbul tophane, karaköy, fatih, eminönü, beşiktaş'da tam anlamıyla bir tarihi cami katliamı yaşanmış.

  dp ve menderes döneminde istanbul'daki tarihi cami ve mescit katliamı istanbul'un imarı için getirilen fransız mimar henry prost eliyle gerçekleştirilmiştir. zeki bağlan hoca, 2010 yılındaki bir konferansında bu gerçeği şöyle ifade etmiştir:

  "ilk darbeyi saraçhane-unkapanı arasında vurur. çandarlı ibrahim paşa hamamı, altuncuzade tekkesi ve süleyman halife mektebi bir yana hoca teberrük mescidi sanat değeri çok yüksek bir binadır. revani mescidi hiç gereği yokken yıkılır. divan edebiyatının ünlü isimlerinden revani çelebi'nin mezar taşı dahi kırılır. bir bayezid devri eseri olan firuzağa mescidi yola tesadüf etmez. buna rağmen bileti kesilir, ortadan kaldırılır.

  hoca sinan tarafından yaptırılan azepler mescidi fatihli yıllardan kalmadır ama hamamı ile birlikte yola katılır. kanuni devri hatırası tüfenkhane mescidi üç kuruşa satılır. saraçhane mescidinin üzerinde ise şu an resmi daireler vardır.

  prost, bu kadarla yetinmez. ikinci yıkım furyası ile (1955-57) yol kenarında kalan mescidleri de ayıklar. zeytinciler mescidiyok edilir.. voynuk şücaeddin camii'nin yıkım emrini kimin verdiği hiç anlaşılamaz. hazire bile darma duman edilir, istanbul'un ilk belediye başkanı hızır bey'in mezarı ortada kalır. arsalar tekrar camileştirilemesin diye hızla betonlaştırılır ki bu alanda imç blokları yayılır.... sadece 56-57 yılları arasında 54 camiyi yıktırır. bunun yanında hamamların, tekkelerin, sebillerin, çeşmelerin hesabı yapılmaz.

  prof. ilber ortaylı, milliyet gazetesinde "cami olmaktan çıkan camiler" başlıklı yazısında menderes'in istanbul'da mimar sinan'ın mescitlerini, camilerini buldozerle yıktırdığını, ancak hiçbir müslümanın nedense bu gerçekten söz etmediğini şöyle ifade etmiştir: "70 ila 50 sene evvelinin camiyi ambar yapma, kışla yapma olaylarını tekrarlamak ne tarihi açıklamaya yeter ne de politika yapmaya, üstelik yeterince delil de ileri sürülmüyor. falan mahallelerdeki camilerin depo yapıldığı söyleniyor ama menderes’in imar çalışmaları sırasında rölöveleri ve albümleri bile çıkarılmadan tarihe gömülen mimar sinan mescitlerinden, beyazıt’ta yıkılan kemankeş kara mustafa paşa camii ve medresesinden, topkapı’daki kara ahmet paşa’nın mimar sinan eseri zarif sebilinden (ki bence istisnai bir rönesans tipi fontanaydı, inşaat makinelerini dayayıp yıkılışını gözümle gördüm) bahseden müslüman yok. bu memleketin tahribi şu veya bu grubun işi değildir. toptan yaptığımız bir kepazeliktir."

  1950’lerde yeni sabah gazetesinde yazar olan semavi eyice, adnan menderes'in sekban paşa mescidi, mimar ayaz camii, velide camii'nin türbesi gibi dini eserleri yol yapmak için yıktırdığını anlatmıştır.

  bozdoğan kemerinden aksaray’a inerken sağda iki küçük cami vardı. baba hasan alemi ve oruç gazi camileri. baba hasan alemi’yi daha o zaman vakıflar kiraya vermişti. hatta bir öğretmen oturuyordu içinde. cadde üstünde olmamasına rağmen yıktılar onu. oruç gazi mamurdu, kullanılıyordu. hiç lüzumu yokken yıkıldı o da. bulvar açıldığında, dört tarafında servi ağaçlarıyla çok şirin bir durumu vardı, caddeden dışarıda ve biraz çukurdaydı zaten. kimin aklına estiyse, lüzumsuz burada dediler, yıktılar.”

  “adana’da kentin göbeğinde, camisi, medresesi, kütüphanesiyle görkemli bir külliye düşünün. 1650’lerde cafer paşa yaptırmış, 1950’de cadde genişleyecek bahanesiyle yıkılmış. ne var ki arsa hala boş, külliye yıkıldığı ile kalmış, şehrin anıtsal yapısının yerinde şimdi çömlekçi var".[22]

  işte istanbul'da dp döneminde menderes'in yıktırdığı ve tahrip ettirdiği tarihi camilerden bazıları:

  1465 tarihinde inşa edilmiş olan tarihi murat paşa camii vatan caddesi yapılırken 1957'de yıkılmıştır.

  pertevniyal lisesi yakınlarında bulunan tarihi oruç gazi camii, 1956 yılında yol yapım çalışmaları sırasında yıktırılmıştır.

  yeni kapı yakınlarında fatih döneminden kalma 1479 tarihli çakır ağa camii yine yol yapım çalışmaları nedeniyle 1958'de yıkılmıştır.

  aksaray'da vatan cadesinin başlangıcında yer alan fatih döneminden kalma camcılar camii ve çeşmeleri, 1957 yılında yol yapım çalışmaları nedeniyle yıkılmıştır.

  aksaray'da,1555 yapımı tarihi kazasker abdurrahman camii 1957'de yol yapım çalışmaları nedeniyle yıkılmıştır.

  karaköy kabataş arasında -bugünkü mimar sinan üniveristesi'nin tam karşısındaki- salıpazarı süheyl bey camii 1957'de yol yapım çalışmaları sırasında yıkılmıştır.

  karaköy kabataş arasındaki 1878-1879 yapımı, özgün mimariye sahip çok nadide eserlerden biri olan karaköy mescidi veya camisi 1958'de yol yapım çalışmaları sırasında yıkılmıştır.

  karaköy kabataş arasındaki ıı. mahmut döneminden kalma, 1826 yapımı, tarihi nusretiye camii ve sebili 1958'de yol yapımı sırasında tahrip edilmiştir.

  karaköy kabataş arasındaki mimar sinan eserlerinden kılıçali paşa camii ve dükkanları 1958'de yol yapım çalışmaları sırasında tahrip edilmiş, bazı duvarları yıkılarak yeniden yapılmıştır.
 2. muhakkak ki özal gibi demokrasi şehidi olduğu (!) için demokrasi adına, osmanlı cemaati adına yıkılmış camilerdir.
 3. başka başbakanlar için sadece söylenti vardır. palavraya sığınanların, diğer başbakanların yıktığı camilerin adlarını versinler. veremezler. çünkü inanmışlardır. okumazlar, bilmezler.
 4. dp iktidarı devrinde yıkılan camilerdir.

  benim bildiğim bir kaç tanesi şunlardır:

  -mimar ayaz camii

  -velide camii

  -sekban paşa mescidi

  -oruç gazi camisi

  -baba hasan alemi vakıfları

  -cafer paşa camii
 5. fransız mimar henri prost'un 1835-51 arasında hazırlayıp tatbik ettiği "istanbul şehri nazım planı"nın devamı olan projeler silsilesi ile yıkılmış yapılar. hanlar, hamamlar, camiler, mescitler, medreseler, tekkeler, zaviyeler, çeşmeler, şadırcanlar ve kütüphaneler bu zincir uzaar gider.

  mesela türk tarafından istanbul'da inşa edilen ilk yüksek öğretim kurumu ayasofya medresesi ve ona bitişik kütüphanesiydi. 1940'larda bu yapı yıkıldı. enteresan olan yerine birşeyde yapılmadı öyle boş arsa olaraktan duruyor...