1. geometri sorularında karşımıza çıkan özel dik üçgenlerden bir tanesi.

    12, 35, 37 üçgeni gibi de bir kardeşi vardır. toplamları bir başka sayının karesinin yarısını veren iki ardaşık tek veya iki ardışık çift sayı, bu üçüncü sayıyla beraber bir özel üçgen oluştururlar. başka bir deyişle, bir sayının karesinin dörtte birinin bir eksiği ve bir fazlası, bu ilk sayıyla beraber bir özel üçgen oluşturur.

    8²=64 64/4=16 16-1=15 ve 16+1=17 => 8, 15, 17 üçgeni
    6²=36 36/4=9 9-1=8 9+1=10 => 6, 8, 10 üçgeni
    12²=144 144/4=36 36-1=35 36+1=37 => 12, 35, 37 üçgeni
    4²=16 16/4=4 4-1=3 4+1=5 => 3,4,5 üçgeni