• görseller

    • 1 50 boyu olan kızlar
    • 1 50 boyu olan kızlar
  1. eskilerin , götü yere yakın kendini ondan sakın, şeklinde tarif ettiği kız modelidir. tanıdığım tüm bücürler çok sevimli, şirin ve güzel kızlar olduğundan kelli bu genellemeye pek katılmıyorum. ancaaak görüntü kirliliği olmaması açısından uzun abiye elbise ve apartman topuklardan kaçınmalarını şiddetle tavsiye ediyorum! teşekkürler.
  2. götü yere yakın olanlarla alakası olmayanlardır. onlar başka bir kavim. kısa boylu kızların da götü yere yakındır ancak bu onların boylarıyla alakalı bir durumdur. boyları gereğidir.
    götü yere yakın olanlar ise, hem uzun boylu hem orantısız vücut yapısına sahip olanlardır. gövdeleri uzun bacakları kısadır ve götleri yeri gösterir niteliktedir. bunlardan yeterli sayıda tanımışlığım vardır bundan mütevellit kendilerinin tehlikeli bir tür olduğu kanısına vardım. tehlike derken, kurnaz ve cin fikirli ve tuttuğunu koparan manasında yanlış olmasın. bunun için denmiştir zaten götü yere yakın olandan korkacaksın diye.