1. en derin ve samimi türkçü hürmet, sevgi ve saygılarımla;

    türklüğe imanın ilk kaidesi olan kendinden gayrısını siklememe prensibine riayet etmeyerek türkiye'yi on yüz bin milyon etnisiteden mürekkep kozmopolit bir mozaik kimin görerek türklüğün varlığına ve birliğine leke düşürüp türklüğün anadolu'daki hakimiyet alanlarının aralarına gölge atan ve bu basit mi basit götten mi götten eylemiyle dekalmayarak yine iş bu eylemiyle türklüğe ortak koşma hatasına düşüp yukarıda bahsolunan 'türkiye mozaik değil mermerdir ulan mermer' prensibine ters düşüp imansızlığa doğru hızla atılan bir arap atı, bir üssüin bolt olmuş kırma insan, merdiven altı türk'üdür!

    türklük, kendisine şirk koşanları, imanı zayıfları, merdiven altlarında üretilmiş ikinci kalite türkleri bünyesinde barındıramayacağından türkiye'de türk'ten başka unsur olduğu sanısına kapılmış kolpa türkler'e intihar etmelerini salık veriyorum!