1. bir metal iyonuna aynı ligand tarafından en az iki veya daha fazla elektron verilmesi ile oluşan halkasal yapılara verilen isim.
    şelat oluşturarak metal iyonlarının etkisini indirgeyen moleküllere de şelatlayıcı ajan [ing. chelating agent/chelator] denir. mesela metabolizmaya alınan ağır metalleri şelatlaması ve onların etkilerini elimine etmesi için dimerkaprol ilaç olarak kullanılır. [(bkz: tiyol/%dimerkaprol)

    kimyasal proseslerde kullanılan şelatlayıcı ajanların başında edta ve egta gelir.