merhaba! itü sözlük, içeriği dünyanın değişik noktalarında bulunan yazarlarca oluşturulan bir interaktif sözlüktür. daha fazla bilgi alabilir, üye olarak içeriğin genişlemesine katkıda bulunabilirsiniz.

şelat

  1. bu başlıkta
  2. bakın dur
  3. sırala
  1. bir metal iyonuna aynı ligand tarafından en az iki veya daha fazla elektron verilmesi ile oluşan halkasal yapılara verilen isim.
    şelat oluşturarak metal iyonlarının etkisini indirgeyen moleküllere de şelatlayıcı ajan [ing. chelating agent/chelator] denir. mesela metabolizmaya alınan ağır metalleri şelatlaması ve onların etkilerini elimine etmesi için dimerkaprol ilaç olarak kullanılır. [(bkz: tiyol/%dimerkaprol)

    kimyasal proseslerde kullanılan şelatlayıcı ajanların başında edta ve egta gelir.